<style>.lazy{display:none}</style>Ustalardan Miras Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ustalardan Miras Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması

Ustalardan Miras Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması

Ustalardan Miras Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması

II. Konya Büyükşehir Belediyesi Ustalardan Miras Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Amatör Ve Profesyonel Herkes Katılabilir.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ustalardan Miras “Ahi Evran Anısına” Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler II. Fotoğraf Yarışması

“Ahi Evran” Doğumunun 850. yılında, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü 500 Türk Lirası
Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü 500 Türk Lirası
En Fazla 34 Adet Sergilenme Ödülü 250 Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Satın Alma Ödülü 250 Türk Lirası

Yarışmanın Adı:
“Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” temalı fotoğraf yarışması

Ads

Konu:
Anadolu’da ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkar zümresinin piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı Ahi Evran’ın, ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön verdiğini, Anadolu’nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynadığını, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp alanlarında derin bir alim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir veli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakarlığa, ahlaka, akla, bilime ve sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı ahilik teşkilatının Anadolu’da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturmaktadır. Ahilerin, “Hakka hizmet, halka hizmet” anlayışıyla uzun yıllar Anadolu’da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde, barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlenmişlerdir.

Ahilik teşkilatının, geçmişte sosyal ve ekonomik hayati yönlendirdiği gibi günümüzdeki birçok sosyal ve iktisadi kuruluşun oluşumunda ve şekillenmesinde de büyük pay sahibidir.

“Doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Ahi Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad etmek, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla;
Geçmişimizde olan, günümüzde devam etse de önemini yitiren veya yok olmaya doğru giden mesleklerin anlatıldığı;

Ahşap (Oymacılık, kakmacılık, Nalın yapımı, Takunya yapımı, Rölyef yapımı, Sedef kakmacılık, Külekçilik,Şimşir Tarak yapımı, Tahta kaşıkçılık, Haratlık, Baston/Asa yapımı, Beşik yapımı vb.)

Cam ( Camaltı Resim, Hareli Cam Yapımı (Çeşm-i Bülbül) , Minecilik ,Üfleme Cam Yapımı,Vitray Yapımı vb.)

• Deri (Debbağlık,Tabaklık ,Sepicilik, Çarıkçılık,Yemenicilik, Köşgerlik, Sayacılık, Kavaflık vb.)

Hayvan ve bitki atıkları (Hasırcılık, Sepetçilik, Sepet Örücülüğü, Süpürge Yapımı, Sap Örücülüğü ve Süslemeciliği, Sapçılık, Kıtıkçılık, Tiftikçilik, Yüncülük, Keçecilik, Kemik İşlemeciliği, Kök Boyacılığı vb.)

İpek/Tekstil (Yazmacılık, Yorgancılık, Hallaçlık, Her türlü Dokumacılık vb.)

Maden (Bakırcılık, Kalaycılık, Tombakçılık, Bileyicilik, Bıçakçılık, Nalbantlık, Sobacılık vb.)

Toprak /Taş ( Değerli/Özel Taş işleme, Çanakçılık, Çömlekçilik, Çinicilik vb.)

Hammaddesi karışık olan el sanatları ( Eyercilik, At arabacılığı, Gramofon tamirciliği, Ebru, Hat, Tezhib Sanatkarlığı, Nakkaşlık, Ciltcilik vb.)

Yukarıdaki örneklerde adı geçen veya adı geçmeyen fakat kaybolmaya yüz tutmuş meslek olduğu düşünülen tüm fotoğraflarının bulunduğu kareleri kapsamaktadır.

Amaç:
Fotoğraf sanatı aracılığı ile ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler’ teması içindeki geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan tüm mesleklerin günümüzde yaşayan durumunu fotoğrafla tespit ederek, görsel bir bellek oluşturmak ve fotoğraf sanatı vasıtasıyla ileriye dönük belgesel bir miras bırakmaktır.

Yarışma Kategori-Bölümleri:
Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride
• Renkli veya Siyah/Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Genel Katılım Koşulları :

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır. Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyici kurul üyeleri , temsilcileri ve Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya sayısal siyah-beyaz eserle katılabilir.(Renkli ve/veya siyah-beyaz toplam 4 eser kabul edilecektir)

d) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, yarışma sonucu sergile almış ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise bu yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi belgesel niteliğini bozmayacak şekilde kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

f) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

g) Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu(çerçeve) olmamalıdır.

k) Yarışmacı kendine ait fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi gösteren, değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

l) Fotoğrafın içeriğinde yer alan markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

m) Kural ihlali yapan kişiler yarışmadan elenir, Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül geri alınır ve yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

n) Düzenleme Kurulu isterse ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

o) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan belirtildiği sayıda fotoğrafı belirlenen bedeli ödeyerek satın alabilir.

p) Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. E-kitap olarak web sayfasında yayınlanacak ve yarışmaya katılan herkese mail ile iletilecektir.

r) Düzenleme Kurulu;
• Uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.
• İptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
• Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden bir hafta öncesine kadar yarışma web sitesi üzerinden bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.

s) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir ve jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.

t) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda/salonlarda; ultra HD 4K 3840×2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç bir veya daha fazla LCD TV/monitörde sunulacaktır.

u) Mevcut (Covid-19) Pandemi tedbirleri kapsamında jüri üyeleri belirlenen jüri tarihinde bir araya gelerek bir salonda toplanamaz ise değerlendirmeyi elektronik ortamda (online) puanlama sistemiyle yapabilecektir.

v) Yarışma sonuçları web ustalardanmiras.konya.bel.tr / ve www.konya.bel.tr sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, ustalardanmiras.konya.bel.tr / adresinden yönlendirmeler izlenerek yükleme yapılacaktır.

c) Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin ustalardanmiras.konya.bel.tr / sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemde belirtilen aktivasyon yöntemi takip edilerek olunabilecektir.

d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz (çerçevesiz) ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb ‘den az olmamalı, 4 Mb‟yi de geçmemelidir. Fotoğrafların kısa kenarı en az 2400 piksel çözünürlükte olmalıdır. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Şartları taşımayan fotoğraflar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

g) Her bir fotoğraf dosyasının ismi en fazla 25 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ġ, Ö, ġ, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ş,ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

h) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde ustalardanmiras@konya.bel.tr adresinden veya 0332.352 81 11’den 3721 nolu telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

i) Yarışma takvimi ve şartlarının pandemi tedbirleri kapsamında değişikliğine karar verme ve duyurma yetkisi yarışma organizasyon birimindedir. Bu kapsamda herhangi bir değişiklik hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler yarışma web ustalardanmiras.konya.bel.tr sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Başlangıç Tarihi : 02.04.2021
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 20.08.2021 saat 17.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 27.08. 2021
Sonuç Bildirim Tarihi : 03.09.2021
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 13.09.2021( Pandemi Tedbirleri Kapsamında Ödül Töreni Tarihi değişiklik gösterebilir.)

Yarışma İletişim: Bayram Çarkçıgil
Bayram Çarkçıgil
Telefon: 0332.352 81 11- Dahili: 3721
E-posta: ustalardanmiras@konya.bel.tr
Web: konya.bel.tr — ustalardanmiras.konya.bel.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ