05.06.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Halk Eğitim Merkezlerine Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir, Usta Öğretici Başvuru Koşulları Nelerdir. Usta Öğretici Başvurusu E-Yaygın Sitesinden Aşağıdaki Belgelerle Yapabilirsiniz. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları Ağustos Ayında Alınmaktadır. Başvurular Ağustos Ayında  Arasında E-Yaygın Sitesinden Alınacak. Bu Tarihlerden Sonra Yapılacak Başvurularda (Takvim Dışı) Ağustos Ayı İçinde Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.

Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Kurslarda Usta Öğretici Olmak İçin Farklı Branşlar İçin Faklı Başvuru Koşulları Bulunmaktadır. Spor Kursları İçin Beden Eğitimi Öğretmenleri, Antrenörlük Veya Antrenörlük Belgesi Ve O Yıla Ait Federasyon Vizesi Bulunanlar Kurs Açabilmektedir.

El Sanatları Alanında Kurs Açmak İçin Yüksek Öğrenim Mezunları Öncelikle Tercih Edilirken El Sanatları Teknolojisi Alanında (Dekoratif Ev Tekstili, Dekoratif El Sanatları, El Dokumacılığı, El Ve Makine Nakışçılığı, Halı Desinatörlüğü, Sanayi Nakışçılığı) Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri De Kurs Açabilir.

Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurs Açmak İçin Alanında Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak Gereklidir. (Lisans Muhasebe, İşletme, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Muhasebe Ve Finans Öğretmenliği, İşletme Öğretmenliği, İktisat Mezunları.)

(Ön Lisans, Maliye, Muhasebe Ve Finansman, E-Ticaret, Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, İşletme Yönetimi, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Mezunları.)

Ads

E-Yaygın Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Altı Aşamadan Oluşmaktadır.
Birinci Aşama Mezuniyet Belgeleri, İkinci Aşama Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri, Üçüncü Aşama İş Deneyimi Bilgileri, Dördüncü Aşama Diğer Belgeler, Beşinci Aşama Kurum Ve Kurs Seçimi Altıncı Aşama Başvuruya Tamamlayın.

Mezuniyet Bölümü
Bu Bölümde Mezuniyet Türü, Mezuniyet Alanı Ve Mezuniyet Bölümü Seçilir. E-Devlet Sisteminden İndirilen Mezuniyet Belgesi Yüklenir Ve Kaydet Butonuna Basılır. Birden Fazla Alandan Mezun Olanlar Her Alanı Ayrı Ayrı Ekleyebilir.

Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri
Bu Bölümde Ustalık Belgesi, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Ve 4. Seviye Ve Üzeri Mesleki Yeterlilik Belgesi Varsa Yüklenir.

İş Deneyimi Bilgileri
Bu Kısma E-Devletten Aldığınız Barkodlu SGK Hizmet Dökümünü Yükleyin.
Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Özel Öğretim Kurumlarında Eğitici Olarak Görev Yapılan Süreyi Giriniz.
Yönetmelik Gereği Toplam En Fazla 3.600 Gün Giriniz.
Yönetmelik Gereği Bur Bölümden En Fazla 10 Puan Verilecektir.

Diğer Belgeler
Bu Bölüm Usta Öğreticilik Belgesi, Antrenörlük Belgesi, İcazet Belgesi Ve Diğer Belgelerden Oluşur. Belgeniz Varsa Yükleyin.

Kurum Ve Kurs Seçimi
Bu Bölümde Kurs Açmak İstenilen Halk Eğitim Merkezleri Ve Açılacak Kurslar Seçilir. Birden Fazla Alanda Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Birden Fazla İl Ve İlçede Kurs Açmak İçin Başvurulabilir.

Başvuruyu Tamamlayın
Bilgilerinizi Kontrol Edip Telefon Numarası, E-Posta Adresi Ve Görev Talebi Bölümlerini Doldurup Bilgilerimi Kaydet Butonuna Tıklayın.
Sisteme Girilen Belgelerin Aslı Kurslarda Görev Alınması Durumunda Kurum Müdürlüklerine Teslim Edilecektir. Başvuru Sürecinde Belge Teslim Etmeyiniz.

E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Nasıl Yapılır

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır.  Başvurular E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

Ücretli Usta Öğretici Değerlendirme Formu Ek-2

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA 65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55
Eğitim Fakültesi (Lisans) 47
Lisans 40
Ön Lisans 25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Alanında hizmet / iş deneyimi yıl için 1 puan
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans 7
Pedagojik Formasyon 6
Tezsiz Yüksek Lisans 5
Lisans 4
Ön Lisans 2
Usta Öğreticilik Belgesi 1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Ek Puan Bölümünde Alanı Dışında Kurs Açanlar İçin Mezuniyet Durumuna Göre Puan Verilmektedir.

Usta Öğretici Başvurularını Yapacaklarda Aranılan Eğitim Şartları Öncelik Sıralaması

Kurs Açacağı Alanda Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak
Yüksek Öğretim Kurumlarından Sırasıyla Yüksek Lisans, Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak. (Yurt Dışında Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olanlar Denkliği Kabul Edilenler)
Kurs Açacağı Alanda Meslek Lisesi Mezunu Olanlar
Orta Öğretim Mezunu Olup Alanında Ustalık /Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri
İlkokul, Ortaokul Ve İlköğretim Mezunu Olan, Kurs Açacağı Alında Ustalık/Usta Öğretici Belgesi Sahibi
En Az Lise Mezunu Olan, Kurs Açacağı Alanda Tüm Yetkinliğe Sahip Olmak

Usta Öğretici Başvurularını Yapacaklarda Aranılan Genel Şartlar
Öncelikle TC Vatandaşı Olmak Gereklidir. (Yabancı Uyruklular İçin Türkiye’de Görev Yapacak Yabancı Öğretmenler İle İlgili Şartlar Aranmaktadır.)
18 İle 65 Yaş Arasında Olmak Gereklidir
Kamu Haklarından Mahrum Olmamak
1- Taksirli Veya Aşağıda Sayılan Suçlar Dışında Tecil Edilmiş Hükümler Hariç Olmak Üzere;
a) Ağır Hapis Veya 6 Aydan Fazla Hapis,
b) Fetö Terör Örgütü Emniyet Soruşturmasından Sorunsuz Geçmiş Olmak;
Veyahut Affa Uğramış Olsalar Bile, Devletin Şahsiyetine İşlenen Suçlarla Zimmet, İhtilas, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolamlı İflas Gibi Yüz Kızartıcı Veya Şeref Veya Haysiyet Kırıcı Suçtan Veya İstimal Veya İstihlaf Kaçakçılığı, Resmi İhale Alım Ve Satımlara Fesat Karıştırma, Devlet Sırlarını Açığa Vurma Suçlarından Dolayı Hükümlü Bulunmamak.
Erkek Adaylar İçin Görev Yapacağı Tarihler Arasında Askerlikle İlişkinin Olmaması Gereklidir
Görevini Yapmasına Engel Bir Sağlık Sorunu Olmamak

Pastacı Çırağı Kursu Usta Öğreticisi Başvuru Sıralaması:
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Olarak Atananlar, Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
Aşçılık İle İlgili Ön Lisans Programlarından Mezun Olup Pastacılık Mesleğinde En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı/Pastacılık Dalında Iv. Seviye Eğitim Almış Olanlardan Pastacılık Mesleğinde En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

Fındık, Ceviz, Zeytin Ve Kiraz Yetiştiriciliği Usta Öğretici Koşulları:
Tarım Teknolojileri/Tarım Alanı Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalı Öğretmeni Olarak Atananlar. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
Tarım Teknolojileri/Tarım Alanı Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Ön Lisans Eğitimi Almış Olanlardan Bu Alanda En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
Bahçe Bitkileri Ve Tarla Bitkileri Dallarında IV. Seviye Eğitim Almış Olanlardan Bu Alanda En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

Başvuru Belgeleri
Kimlik Fotokopisi
Diploma, Öğrenim Belgesi (Aslı Ve Fotokopisi)
Varsa Ustalık, Usta Öğretici Belgesi (Aslı Ve Fotokopisi)
Adli Sicil Kaydı Belgesi (Aslı)
İkametgah Belgesi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 142 YORUM
 1. D. dedi ki:

  Merhabalar.lise mezunlari usta ögretici sinavina girip hemen halk egitim merkezlerinde görev alabiliyor mu ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Usta Öğretici Sınavına Ustalık Belgesi Sahipleri Girebilir. Başvurular Merkezi Sistem Üzerinden E-Yaygın Sisteminden Ağustos Ayında Alınır. Başvurular Yıl Boyunca Açıktır. Ağustos Sonrası Başvurular Takvim Dışı Başvuru Olarak Değerlendirilir. Takvim Dışı Başvurular Ağustos Ayında Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.
   Başvuranlar Arasında Ek-2 Değerlendirme Formundaki Puanlamaya Göre Sıralama Yapılır. Kurslar Açıldıktan Sıradan Başvuranlar Çağrılır.

 2. Sena dedi ki:

  Merhaba diyetisyenim halk eğitimde öğretmenlik yapmak istiyorum hangi alanlar benim bölümüme giriyor acaba? Hangi dallara başvuru yapmalıyım?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Beslenme Ve Diyetetik bölümü ise aile ve tüketici bilimleri ile yiyecek içecek hizmetleri alanı.

 3. Berkal dedi ki:

  İyi akşamlar, oryantasyon eğitimleri sadece yüzyüze mi yapılıyor yoksa çevrimiçi eğitim de alabilir miyiz? Çevrimići eğitim almak için nereden başvuruda bulunabilirim?
  Tesekkurler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   şuan için sadece yüz yüze açılıyor. e-yaygın sisteminden e-devlet şifresi ile giriş yaparak kayıt olunabilir yada halk eğitim merkezlerinden kayıt olunabilir.

 4. Büşra dedi ki:

  Hocam ben önlisans çocuk gelişimi mezunuyum hangi kursları açabiliyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Bildiklerim Bunlar, Modüllerden Eğitici Koşullarını İnceleyiniz.
   Çocuk Destek Eğitimi Kurs Programı
   Ebeveyn Destek Eğitimi Kurs Programı
   37-72 Ay 3-6 Yaş Oyun Odası

   1. Büşra dedi ki:

    Teşekkür ederim baktım fakat benim eğitim öğretim saatleri içinde kurs açmam gerekiyor ama ona uygun kurs yok sanırım

 5. Ayşe dedi ki:

  Antropoloji mezunları hangi alanda kurs açabilir tşkrler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   bildiğim kadarıyla alanında açılacak kurs programı bulunmuyor.

   1. Ayşe dedi ki:

    Kurs açamıyacaksam neden oryantasyon kursuna çağırdılar boşuna mı gidiyorum acaba

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     E-Yaygın Sisteminden Usta Öğretici Başvuru Bölümünde Mezun Olunan Alanların Açabileceği Kurs Listesi İçin Tıklayın Linkine Tıklayın Yök Programı Fakülte Bölümüne Bölümü Yazıp Arayınca Alanında Kurs Programı Bulunmayan Yök Programı Olarak Görünüyor.

     1. Ayşe dedi ki:

      E yaygına e devletten mi bakacağız hocam

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      evet. giriş yapıp usta öğretici kayıt işlemleri, usta öğretici başvurusu bölümünde bulunuyor.

     3. Ayşe dedi ki:

      Hocam hangi kursları tercih yapabilirim hiçbişey anlamadım antropoloji mezunu hangi kursu açabilir yardımcı olun hocam teşekkür ederim

     4. Güncel Eğitim dedi ki:

      bildiğim kadarıyla bir kurs yok, e-yayın sisteminden bakınca yüksek öğrenim bölümü için açılabilecek kurs görünmüyor.

 6. Zardeşt dedi ki:

  Ben Sosyal Hizmet mezunuyum hangi usta öğretici kursuna başvurabilirim.Şimdiden teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Aile Ve Tüketici Bilimleri alanı için başvurulabilir.

 7. Nalan dedi ki:

  Merhaba.( Ingilizce öğretmenliği) usta öğretici olarak sadece yds den en az 60 puan almak yeterli mi ? Çünkü yönetmelikte yazılanlara göre bu durum, diğer maddedekiler olmayınca tercih ediliyor.. bilgi verirseniz sevinirim… ayrıca ağustos dışında başvuru yapıl miyor mu? başvuru kesinlikle e-başvuru şeklinde mi oluyor? tesekkurler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Başvuru Yaptığınız Halk Eğitim Merkezine İngilizce Kursu İçin Başvurunlar Puanlarına Göre Sıralamaları Belirlenir.
   Öncelikle Birinci Sıradaki Adaydan Başlanarak Kurs Açılır. Taleplere Göre Kurslar Açılırsa Aşağıdaki Sıralamalarda Yer Alanlara Görev Verilir. Başvurular Sadece Merkezi Sistem Üzerinden E-Yaygın Sisteminden Alınır. Ağustos Ayı Dışında Da Başvurular Açıktır. Ağustos Dışında Başvuru Yapanların Başvuruları Takvim Dışı Başvuru Olarak Değerlendirilir. Takvim İçinde Başvuru Yapanların Başvuruları Öncelikle Değerlendirilir. Takvim İçinde Başvuru Yapan Adayların Başvuruları Değerlendirdikten Sonra Takvim Dışı Başvuru Yapanlar Değerlendirilmeye Alınır.

BİR YORUM YAZ