<style>.lazy{display:none}</style>Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir Usta Öğreticilik
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Halk Eğitim Merkezlerine Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir, Usta Öğretici Başvuru Koşulları Nelerdir. Usta Öğretici Başvurusu E-Yaygın Sitesinden Aşağıdaki Belgelerle Yapabilirsiniz. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları Ağustos Ayında Alınmaktadır. Başvurular Ağustos Ayında  Arasında E-Yaygın Sitesinden Alınacak. Bu Tarihlerden Sonra Yapılacak Başvurularda (Takvim Dışı) Ağustos Ayı İçinde Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.

Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Kurslarda Usta Öğretici Olmak İçin Farklı Branşlar İçin Faklı Başvuru Koşulları Bulunmaktadır. Spor Kursları İçin Beden Eğitimi Öğretmenleri, Antrenörlük Veya Antrenörlük Belgesi Ve O Yıla Ait Federasyon Vizesi Bulunanlar Kurs Açabilmektedir.

El Sanatları Alanında Kurs Açmak İçin Yüksek Öğrenim Mezunları Öncelikle Tercih Edilirken El Sanatları Teknolojisi Alanında (Dekoratif Ev Tekstili, Dekoratif El Sanatları, El Dokumacılığı, El Ve Makine Nakışçılığı, Halı Desinatörlüğü, Sanayi Nakışçılığı) Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri De Kurs Açabilir.

Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurs Açmak İçin Alanında Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak Gereklidir. (Lisans Muhasebe, İşletme, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Muhasebe Ve Finans Öğretmenliği, İşletme Öğretmenliği, İktisat Mezunları.)

(Ön Lisans, Maliye, Muhasebe Ve Finansman, E-Ticaret, Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, İşletme Yönetimi, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Mezunları.)

Ads

E-Yaygın Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Altı Aşamadan Oluşmaktadır.
Birinci Aşama Mezuniyet Belgeleri, İkinci Aşama Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri, Üçüncü Aşama İş Deneyimi Bilgileri, Dördüncü Aşama Diğer Belgeler, Beşinci Aşama Kurum Ve Kurs Seçimi Altıncı Aşama Başvuruya Tamamlayın.

Mezuniyet Bölümü
Bu Bölümde Mezuniyet Türü, Mezuniyet Alanı Ve Mezuniyet Bölümü Seçilir. E-Devlet Sisteminden İndirilen Mezuniyet Belgesi Yüklenir Ve Kaydet Butonuna Basılır. Birden Fazla Alandan Mezun Olanlar Her Alanı Ayrı Ayrı Ekleyebilir.

Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri
Bu Bölümde Ustalık Belgesi, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Ve 4. Seviye Ve Üzeri Mesleki Yeterlilik Belgesi Varsa Yüklenir.

İş Deneyimi Bilgileri
Bu Kısma E-Devletten Aldığınız Barkodlu SGK Hizmet Dökümünü Yükleyin.
Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Özel Öğretim Kurumlarında Eğitici Olarak Görev Yapılan Süreyi Giriniz.
Yönetmelik Gereği Toplam En Fazla 3.600 Gün Giriniz.
Yönetmelik Gereği Bur Bölümden En Fazla 10 Puan Verilecektir.

Diğer Belgeler
Bu Bölüm Usta Öğreticilik Belgesi, Antrenörlük Belgesi, İcazet Belgesi Ve Diğer Belgelerden Oluşur. Belgeniz Varsa Yükleyin.

Kurum Ve Kurs Seçimi
Bu Bölümde Kurs Açmak İstenilen Halk Eğitim Merkezleri Ve Açılacak Kurslar Seçilir. Birden Fazla Alanda Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Birden Fazla İl Ve İlçede Kurs Açmak İçin Başvurulabilir.

Başvuruyu Tamamlayın
Bilgilerinizi Kontrol Edip Telefon Numarası, E-Posta Adresi Ve Görev Talebi Bölümlerini Doldurup Bilgilerimi Kaydet Butonuna Tıklayın.
Sisteme Girilen Belgelerin Aslı Kurslarda Görev Alınması Durumunda Kurum Müdürlüklerine Teslim Edilecektir. Başvuru Sürecinde Belge Teslim Etmeyiniz.

E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Nasıl Yapılır

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır.  Başvurular E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

Ücretli Usta Öğretici Değerlendirme Formu Ek-2

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Alanında hizmet / iş deneyimi yıl için 1 puan
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Ek Puan Bölümünde Alanı Dışında Kurs Açanlar İçin Mezuniyet Durumuna Göre Puan Verilmektedir.

Usta Öğretici Başvurularını Yapacaklarda Aranılan Eğitim Şartları Öncelik Sıralaması

Kurs Açacağı Alanda Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak
Yüksek Öğretim Kurumlarından Sırasıyla Yüksek Lisans, Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak. (Yurt Dışında Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olanlar Denkliği Kabul Edilenler)
Kurs Açacağı Alanda Meslek Lisesi Mezunu Olanlar
Orta Öğretim Mezunu Olup Alanında Ustalık /Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri
İlkokul, Ortaokul Ve İlköğretim Mezunu Olan, Kurs Açacağı Alında Ustalık/Usta Öğretici Belgesi Sahibi
En Az Lise Mezunu Olan, Kurs Açacağı Alanda Tüm Yetkinliğe Sahip Olmak

Usta Öğretici Başvurularını Yapacaklarda Aranılan Genel Şartlar
Öncelikle TC Vatandaşı Olmak Gereklidir. (Yabancı Uyruklular İçin Türkiye’de Görev Yapacak Yabancı Öğretmenler İle İlgili Şartlar Aranmaktadır.)
18 İle 65 Yaş Arasında Olmak Gereklidir
Kamu Haklarından Mahrum Olmamak
1- Taksirli Veya Aşağıda Sayılan Suçlar Dışında Tecil Edilmiş Hükümler Hariç Olmak Üzere;
a) Ağır Hapis Veya 6 Aydan Fazla Hapis,
b) Fetö Terör Örgütü Emniyet Soruşturmasından Sorunsuz Geçmiş Olmak;
Veyahut Affa Uğramış Olsalar Bile, Devletin Şahsiyetine İşlenen Suçlarla Zimmet, İhtilas, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolamlı İflas Gibi Yüz Kızartıcı Veya Şeref Veya Haysiyet Kırıcı Suçtan Veya İstimal Veya İstihlaf Kaçakçılığı, Resmi İhale Alım Ve Satımlara Fesat Karıştırma, Devlet Sırlarını Açığa Vurma Suçlarından Dolayı Hükümlü Bulunmamak.
Erkek Adaylar İçin Görev Yapacağı Tarihler Arasında Askerlikle İlişkinin Olmaması Gereklidir
Görevini Yapmasına Engel Bir Sağlık Sorunu Olmamak

Pastacı Çırağı Kursu Usta Öğreticisi Başvuru Sıralaması:
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Olarak Atananlar, Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
Aşçılık İle İlgili Ön Lisans Programlarından Mezun Olup Pastacılık Mesleğinde En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı/Pastacılık Dalında Iv. Seviye Eğitim Almış Olanlardan Pastacılık Mesleğinde En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

Fındık, Ceviz, Zeytin Ve Kiraz Yetiştiriciliği Usta Öğretici Koşulları:
Tarım Teknolojileri/Tarım Alanı Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalı Öğretmeni Olarak Atananlar. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
Tarım Teknolojileri/Tarım Alanı Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Ön Lisans Eğitimi Almış Olanlardan Bu Alanda En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
Bahçe Bitkileri Ve Tarla Bitkileri Dallarında IV. Seviye Eğitim Almış Olanlardan Bu Alanda En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

Başvuru Belgeleri
Kimlik Fotokopisi
Diploma, Öğrenim Belgesi (Aslı Ve Fotokopisi)
Varsa Ustalık, Usta Öğretici Belgesi (Aslı Ve Fotokopisi)
Adli Sicil Kaydı Belgesi (Aslı)
İkametgah Belgesi

Başvurunuzun Tamamlanması İçin Sisteme Yüklediğiniz Belgelerin Asılları İle SGK Dan Ünvanlı Hizmet Dökümü Veya E-Devletten Alınmış Barkodlu SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü Belgeleri İle İlgili Kurum Müdür Yardımcısına Onaylatılması Gerekmektedir.

Eksik Belge İle Başvuru Kabul Edilmemektedir. Eksik Veya Hatalı Belge İle Başvurular Komisyon Aşamasında Elenecektir. Oryantasyon Kursu Belgesi İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Kursu Belgeleri Olmayanlar İçin Açılacak Kurslara Katılım Zorunludur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 164 YORUM
 1. necdet dedi ki:

  merhaba
  makine mühendisi mezunuyum ve 3 yıldır doğalgaz sektöründe çalışıyorum usta öğretici belgesi alabilir miyim teşekkürler.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   usta öğreticilik belgesi alabilmek için ustalık belgesi sahibi olmak yada en az ön lisans mezunu olmak yeterlidir.

   1. necdet dedi ki:

    kurslarınız mevcut detaylı bilgi alabilir miyim

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

 2. Enes dedi ki:

  Usta ögretici olarak kurs açıcam ayrı bir iş yapıyorım bir meslekte ama vekil olarak iş yapıyorum geçici olarak yani maaşım asgari ücret altı usta ögretici sertifikam var kurs açabiliyomuyum mesai saatlerimede uyuyor 8 saat ders verebilirim günde verebilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kurs Açmak İçin Başvuru Yapılabilir. Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden Alınır. Ağustos Sonrası Yapılan Başvurular Takvim Dışı Başvuru Olarak Değerlendirilir. Takvim İçinde Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Takvim Dışı Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirilmeye Alınır. Haftada En Fazla 40 Saat, Sigortalı Çalışanlar En Fazla 10 Saat Kurs Açabilir.

 3. Zeynep zümre dedi ki:

  Meslek lisesi hazır giyim bölümü mezunuyum. Usta öğretici belgesi almak zorunda mıyım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Usta öğretici belgesi zorunlu değildir. Usta öğretici belgesi ek 1 puan getirir. Meslek lisesi mezunları için giyim üretim teknolojisi alanında bazı kurslar için 3 yıl meslek deneyimi şartı aranır. Modüllerden kurs için eğitici koşullarını inceleyin.
   https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx

 4. yunus dedi ki:

  Merhabalar,Besyo antrenörlük mezunuyum.branşım yüzme oryantasyon kursu için atrenörlük belgesi şartı varmıdır?yada transkript ile kurs açabilirmiyim teşekkürler.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açmak için başvuru yapılabilir.
   Beden Eğitimi Alanına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğretim Programları / Fakülte Mezunlarından Lisans Yada Lisansüstü Eğitimi Sırasında Yüzme Dersi Aldığını Gösteren Belge…

 5. Zehra dedi ki:

  Merhaba Besyo lisans mezunuyum.Ayrıca yüksek lisansım var.Halk oyunları ısta öğretici belgem var ve çeşitli krumlarda görev yatım.Başvuruda bunların hepsinden ayrı ayrı puan alır mıyım?Mevcut durumum bana öncelik sunar mı?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Başvurulan Kurs Alanındaki Eğitim Bölümünde (Ek-2) Sadece Birinden Puan Alınır. Ek Puan Bölümünde Usta Öğreticilik Belgesi 1 Puan Getirir. Ek Puan Bölümü Alan Dışı Yapılan Başvurularda Eğitim Durumuna Göre Ek Puan Getirir.

 6. Asaf dedi ki:

  İman hatip lisesi mezunuyum hali hazırda imam olarak görev yapmaktayım.Usta öğreticilik başvurusu yapabilir miyim?Açılacak kuran kerim kursunda ders verebilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kuran-ı kerim okuma kursu için başvuru yapılabilir.

 7. Hülya dedi ki:

  İyi günler hocam ben inşaat teknikeriyim ben kurs açabilir miyim acaba açarsam hangi alanda olmali

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   İnşaat Teknolojisi Alanı İçin Başvuru Yapılabilir. E-Yaygın Sisteminde Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Sırasında Mezuniyet Belgesi Yükledikten Sonra Kurs Puan Bilgisi Butonu İle Hangi Kurstan Puan Alınabileceği Görülebilir.

 8. D. dedi ki:

  Merhabalar.lise mezunlari usta ögretici sinavina girip hemen halk egitim merkezlerinde görev alabiliyor mu ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Usta Öğretici Sınavına Ustalık Belgesi Sahipleri Girebilir. Başvurular Merkezi Sistem Üzerinden E-Yaygın Sisteminden Ağustos Ayında Alınır. Başvurular Yıl Boyunca Açıktır. Ağustos Sonrası Başvurular Takvim Dışı Başvuru Olarak Değerlendirilir. Takvim Dışı Başvurular Ağustos Ayında Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.
   Başvuranlar Arasında Ek-2 Değerlendirme Formundaki Puanlamaya Göre Sıralama Yapılır. Kurslar Açıldıktan Sıradan Başvuranlar Çağrılır.

 9. Sena dedi ki:

  Merhaba diyetisyenim halk eğitimde öğretmenlik yapmak istiyorum hangi alanlar benim bölümüme giriyor acaba? Hangi dallara başvuru yapmalıyım?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Beslenme Ve Diyetetik bölümü ise aile ve tüketici bilimleri ile yiyecek içecek hizmetleri alanı.

 10. Berkal dedi ki:

  İyi akşamlar, oryantasyon eğitimleri sadece yüzyüze mi yapılıyor yoksa çevrimiçi eğitim de alabilir miyiz? Çevrimići eğitim almak için nereden başvuruda bulunabilirim?
  Tesekkurler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   şuan için sadece yüz yüze açılıyor. e-yaygın sisteminden e-devlet şifresi ile giriş yaparak kayıt olunabilir yada halk eğitim merkezlerinden kayıt olunabilir.

 11. Büşra dedi ki:

  Hocam ben önlisans çocuk gelişimi mezunuyum hangi kursları açabiliyorum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Bildiklerim Bunlar, Modüllerden Eğitici Koşullarını İnceleyiniz.
   Çocuk Destek Eğitimi Kurs Programı
   Ebeveyn Destek Eğitimi Kurs Programı
   37-72 Ay 3-6 Yaş Oyun Odası

   1. Büşra dedi ki:

    Teşekkür ederim baktım fakat benim eğitim öğretim saatleri içinde kurs açmam gerekiyor ama ona uygun kurs yok sanırım

 12. Ayşe dedi ki:

  Antropoloji mezunları hangi alanda kurs açabilir tşkrler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   bildiğim kadarıyla alanında açılacak kurs programı bulunmuyor.

   1. Ayşe dedi ki:

    Kurs açamıyacaksam neden oryantasyon kursuna çağırdılar boşuna mı gidiyorum acaba

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     E-Yaygın Sisteminden Usta Öğretici Başvuru Bölümünde Mezun Olunan Alanların Açabileceği Kurs Listesi İçin Tıklayın Linkine Tıklayın Yök Programı Fakülte Bölümüne Bölümü Yazıp Arayınca Alanında Kurs Programı Bulunmayan Yök Programı Olarak Görünüyor.

     1. Ayşe dedi ki:

      E yaygına e devletten mi bakacağız hocam

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      evet. giriş yapıp usta öğretici kayıt işlemleri, usta öğretici başvurusu bölümünde bulunuyor.

     3. Ayşe dedi ki:

      Hocam hangi kursları tercih yapabilirim hiçbişey anlamadım antropoloji mezunu hangi kursu açabilir yardımcı olun hocam teşekkür ederim

     4. Güncel Eğitim dedi ki:

      bildiğim kadarıyla bir kurs yok, e-yayın sisteminden bakınca yüksek öğrenim bölümü için açılabilecek kurs görünmüyor.

     5. Müge dedi ki:

      Merhabalar el nakışı kursuna gitmiştim. Ama e devlette ev dekorasyon olarak geçiyor. Kurs tamamlama kaç saat olmalı

     6. Güncel Eğitim dedi ki:

      El Nakışları Kursu 1504 Saat, Geleneksel El Nakışları Kursu 362 Saat.
      Kurs Sistemde Hangi İsimle Açılmış İse Belge O İsimle Düzenlenir. Halk Eğitim Merkezi İle Görüşün.

 13. Zardeşt dedi ki:

  Ben Sosyal Hizmet mezunuyum hangi usta öğretici kursuna başvurabilirim.Şimdiden teşekkürler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Aile Ve Tüketici Bilimleri alanı için başvurulabilir.

   1. Gurbet Korkmaz dedi ki:

    Hocam benim ustalik belgem var Usta oğretici belgesinide Aldim lise 2 terk ocam bayan kuaforden bilgim yuksekhocam 10 yilik bir tecumem var halk eytimde Öğretmenlik yapabilirmiyim

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     ücretli usta öğreticilik için Ustalık belgesi ile başvuru yapılabilir. başvurular ağustos ayında e-yaygın sisteminden alınır.

 14. Nalan dedi ki:

  Merhaba.( Ingilizce öğretmenliği) usta öğretici olarak sadece yds den en az 60 puan almak yeterli mi ? Çünkü yönetmelikte yazılanlara göre bu durum, diğer maddedekiler olmayınca tercih ediliyor.. bilgi verirseniz sevinirim… ayrıca ağustos dışında başvuru yapıl miyor mu? başvuru kesinlikle e-başvuru şeklinde mi oluyor? tesekkurler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Başvuru Yaptığınız Halk Eğitim Merkezine İngilizce Kursu İçin Başvurunlar Puanlarına Göre Sıralamaları Belirlenir.
   Öncelikle Birinci Sıradaki Adaydan Başlanarak Kurs Açılır. Taleplere Göre Kurslar Açılırsa Aşağıdaki Sıralamalarda Yer Alanlara Görev Verilir. Başvurular Sadece Merkezi Sistem Üzerinden E-Yaygın Sisteminden Alınır. Ağustos Ayı Dışında Da Başvurular Açıktır. Ağustos Dışında Başvuru Yapanların Başvuruları Takvim Dışı Başvuru Olarak Değerlendirilir. Takvim İçinde Başvuru Yapanların Başvuruları Öncelikle Değerlendirilir. Takvim İçinde Başvuru Yapan Adayların Başvuruları Değerlendirdikten Sonra Takvim Dışı Başvuru Yapanlar Değerlendirilmeye Alınır.

 15. Elmas dedi ki:

  Merhaba turizm otelcilik önlisans mezunuyum liseden yiyecek içecek hizmetleri mezunuyum halk eğitimde mutfak ile ilgili eğitim verebilirmiyim verebilmem için ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yiyecek içecek hizmetleri alanında kurs açmak için başvurulabilir. başvurular ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alınır. ağustos sonrası da başvuru yapılabilir. ağustos sonrası yapılan başvurular dönem dışı başvuru olarak değerlendirilir. dönem dışı başvurular ağustos ayında başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.

 16. Ayşe dedi ki:

  Merhaba halkla ilişkiler ön lisans mezunuyum daha önce staj yaptım onun haricinde iş deneyimim yok ve oryantasyon belgem var kurs açabilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Halkla ilişkiler alanı için başvurulabilir. başvurular e-yaygın sisteminden alınır.

 17. Halil dedi ki:

  İşletme lisans mezunuyum üniversitenin açmış olduğu pedogojik formasyon eğitimini tamamlayarak sertifikasını aldım usta öğreticilik için tekrardan başvurmam gerekiyormu yoksa usta öğreticilik sertifikasının yerine geçiyormu? kendi alanımda 13 yıllık çalışma hayatım var.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Öğretmenler Ve Formasyonu Olanların Usta Öğretici Oryantasyon Kursuna Katılması Gerekmiyor. Usta Öğretici Belgesi Farklı Bir Belgedir, Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Verilir.

 18. Berkal dedi ki:

  Merhaba, Halk Eğitimlerde usta öğretici olmak icin bulunduğum bölgede Meslek Edindirme Merkezi’ne ingilizce branşi usta öğretici kursu başvurusunda bulundum. Usta öğreticilik kursunun yeni başladığı ve tekrar kurs başladiginda telefonla kursa cagiracaklarini belirttiler.
  Süreci benim takip edebilecegim bir yöntem, site vb. var mı? Başvurumun sisteme girilip girilmedigini bile bilmiyorum şu anda.
  Tesekkurler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   öğrenciler e-mesem sistemine kayıt ediliyor.
   https://e-mesem.meb.gov.tr/Login.aspx

   1. Berkal dedi ki:

    Selamlar, linke tıklayıp sayfada başvurularıma tıkladım ama orada hiçbir başvurum görünmüyor. Zaten orada ustalık öğreticilik kursu ile ilgili bir tab de yoktu.
    Yanlış bakmış olabilir miyim?
    Tekrar teşekkürler

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Kişisel bilgiler kısmında kurslarım bölümü var, orada olabilir. Bitirilen kurslar değilse orada gözükebilir.

     1. Berkal dedi ki:

      Merhaba, kurslarim kısmında yok. Acaba evrakları teslim ettiğim mesleki eğitim merkezine gidip başvurumun yapılıp yapılmadığını kendilerine sormalı mi yoksa beklemeli miyim? Tekrar kurs açılması için zaman var yaklaşık iki ay sonra açılır demişlerdi.
      Şimdiden tesekkurler

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      Büyük ihtimal kayıt etmişlerdir, ancak istiyorsanız sorabilirsiniz.

 19. Ozel dedi ki:

  İşçiler halk eğitim merkezlerinde kurs açabilir mi?Açarsa sigorta görünürse bir sıkıntı olur mu?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Çalışılan Kurumun Bilgisi Dahilinde Açılabilir. İki Yerde Sigorta Yapmak Zorundadır.

 20. Berkal dedi ki:

  Merhaba, Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans (açık öğretim) mezunuyum ayrıca yurtdışında yasarken bir enstitüden aldığım sertifikam (üniversite kredileri verildi) var. Bu yıl (2022) yds’ye girdim 55 netim var kaç puana denk geldiğini bilmiyorum. Usta öğretici olmak için 60 puan gerekliymiş sanırım.
  Bu şartlarda İngilizce branşında usta öğretici olabilir miyim?
  Şimdiden tesekkurler

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   İngilizce Kursu İçin, YDS Sınavından 60 Ve Üzeri Puan Alanlar Ücretli Usta Öğretici İçin Başvuruda Bulunabilir.

   1. Berkal dedi ki:

    Çok teşekkur ederim cevap verdiğiniz için.

 21. selda dedi ki:

  Açık öğretim Lisesi mezunuyum Emlak Komisyonculuğu ustalık belgesi aldım 2 yıl iş tecrübem var Halk eğitim merkezinden oryantasyon alıp Halk eğitim merkezinde eğitmen olabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   ücretli usta öğretici için başvuru yapılabilir. başvurular ağustos ayında e-yaygın sisteminden alınır. ağustos sonrası yapılan başvurular ağustos ayında başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.

 22. cemile dedi ki:

  kamu yönetimi mezunuyum formasyonum var aynı zamanda teknik lise dönemi bilgisayarlı muhasebe belgem var ön muhasebe personeli olarak 6 yıl çalıştım 2 yılda öğretmenlik deneyim var usta ögreticiliğe basvurabiliyor muyum

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   başvurulabilir. ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayında e-yaygın sisteminden alınıyor. ağustos sonrası yapılan başvurular (dönem dışı) ağustos ayında başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.

 23. Hulya dedi ki:

  Pedogojik formosyonum var.Ayrica ustalık belgesi alırsam puanım artar mı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Artmaz. Puanlama 3 alana göre yapılıyor.
   Kurs alanında eğitim: bu bölümde sadece birinden puan alınır.
   Hizmet iş deneyimi: hizmet süresine göre puan alınır
   Ek puan: bu bölümde sadece birinden puan alınır. Ek Puan Bölümünde Alanı Dışında Kurs Açanlar İçin Mezuniyet Durumuna Göre Puan Verilmektedir.

 24. Safinur dedi ki:

  Sosyoloji lisans mezunuyum formasyonun yok halkegitimlerde oryantasyon eğitimlerine katılabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   katılabilirsiniz.

 25. Arzu dedi ki:

  İşletme lisans mezunuyum.Ön muhasebede 6 sene çalıştım usta öğretici olarak başvuru yapabilir miyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yapılabilir. ağustos ayı içinde e-yaygın sistemi üzerinden yapılır. ağustos sonrası yapılanlar dönem dışı başvuru olarak kabul edilir ve ağustos ayı içinde başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.

 26. Sehbal dedi ki:

  Merhaba Turizm ve Otelcilik önlisans ve Kamu Yönetimi lisans diplomam var. Ayrıca Halk Oyunları 1. Kademe antranorlük ve oryantasyon belgem var. 15 yıllık halk müziği koro geçmişim var. İlkögretim okullarında, halk eğitime bağlı olarak thm korosu kurup çalıştırabilir miyim? Ya da hangi kurs olabilir?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Turizm ve otelcilik bölümü mezuniyeti ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanındaki kurslar için,
   Kamu yönetimi mezunları adalet ve can ve mal güvenliği alanındaki kurslar için,
   Halk müziği korosu nasıl kuruluyor, o konu hakkında bilgim yok.

 27. Tülay dedi ki:

  Merhabalar iki yıllikahşap boyama kursu a gittim kokulutaş sabun kursuna gittim koskep im var dikiş belgem var işkura. Kaydim var 6 yyıllik Ssk li çalışmam var aciktan lise iki deyim kurs hocasi olmam icin ne yapmaliyim lutfen yardimci olurmusunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   ustalık belgesi gereklidir.

 28. Nazo dedi ki:

  Önlisans tekstil mezunuyum bu alanda ihiç çalışmadım. Usta öğretici lik belgesi nasıl alabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir.

 29. Tuba dedi ki:

  Merhabalar lise mezunuyum çocuk gelişimi ve oyun terapisi üzerine e-devlet onaylı sertifikam var bu durumda halk eğitim merkezinde çalışmak için başvurabilirmiyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açılamıyor…

 30. Şule Tekneş dedi ki:

  Tezli yüksek lisans mezunu olup yabancı dil olarak Türkçe öğrtmenliği sertifikası olanlar Usta Öğreticilik belgesi olmadan başvuru yapabilir mi? Diğer sorum MEB 2 yıl Arş. Gör. olarak çalışanların formasyonsuz olarak atamasını yapıyor. Halk eğitime başvururken 2 yılArş. Gör. olarak çalışmış kişi formasyon ve Usta Öğreticilik belgesi olmadan başvuru yapabilir mi?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Usta Öğretici Belgesi Zorunlu Değildir. Zorunlu Olan Usta Öğretici Oryantasyon Kursu, 30 saat süresi (Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlardan İstenmez). Arş. Gör. Olarak Çalışanlar Hakkında Bilgim Yok.

 31. Emel dedi ki:

  dıkıs bolumu lıse mezunuyum ogretmenlık yapabılırmıyım baska belgelere ıhtıyacım var mı?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlar Dışında Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı Belgesi (30 Saat) İstenir. Giyim Üretim Teknolojisi Alanındaki Bazı Kurslar İçin Meslek Lisesi Mezunlarından 3 Yıl Meslek Deneyimi Şartı Aranır.
   ücretli usta öğretici başvuruları e-yaygın sistemi üzerinden alınır.

   1. Selda dedi ki:

    Merhaba resim öğretmeni olarak milli eğitim okulunda çalışıyorum dikiş öğretmeni olarak halk eğitimde çalışabilir miyim moda tasarımı okusam

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Haftada 10 saate kadar kurs açılabilir.

 32. Ela dedi ki:

  Merhaba ben turizm ve otel işletmeciliği önlisans mezunuyum , MEB çocuk gelişimi ve eğitimi kursunun 258 saatini tamamladım. Size sorum şudur ki kreş yada anaokullarında çalışmak için bildiğim kadarıyla usta öğretici olmak gerekiyor. Bunun için nasıl bir yol izlemem gerek acaba? Kalfalık ustalık belgeleri mi almak gerek önce , lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Çocuk Gelişimi Alanında Ustalık Belgesi Verilmiyor.
   Anaokullarında Yardımcı Öğretmen Olma Şartlarına Bakınız. (Meslek Lisesi, Kurs Bitirme Belgeleri, Ön Lisans Vb. Yollarla)

 33. Davut ölmez dedi ki:

  Mimarlık bölümü mezunuyum grafik öğretmeni olabilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   İnşaat teknolojisi alanı için başvurulabilir.

 34. Saadet Uysal dedi ki:

  Lise mezunuyum ,10 yıldır halk eğitim seramik kurslarına katılıyorum gönüllü öğretmen olabili miyim?
  Yorum bulundu diye cevap geliyor ben ilk defa yazıyorum lütfen cevap alabilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Eski Yönergede Yer Verilmişti Ancak Halen Devam Ediyor Mu? Bilgim Yok.
   Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Belge Ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge

   Gönüllü Öğretici: Uzman Ve Usta Öğretici Niteliklerini Taşımak Şartıyla Merkezlerce Düzenlenecek Kurslarda Bir Karşılık Beklemeden Gönüllü Olarak Görev Yapacak Kişileri,

 35. Melek dedi ki:

  Merhaba dekoratif el sanatları Ustalık belgem var bu kurs öğretmenliği başvurusu icin yeterli mi yoksa usta öğreticilik ayrı bir belge gerektiriyor mu bu arada hiç bu alan üstüne SSK ile calismisligim yok Saglik sektöründen bütün SSK birikimim teşekkürler bilgilendirme için

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ustalık belgesi ile başvurulabilir, usta öğreticilik belgesi artı 1 puan kazandırır. Usta öğretici belgesi kursu mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir. bazı kurslarda 3 yıl meslek deneyimi şartı aranır.

   1. Melek dedi ki:

    Teşekkürler bu faydalı bilgiler icin acaba dekoratif el sanatlarında gerekli mi 3 yıl meslek şartı

 36. Serdar atabey dedi ki:

  Ortaokul mezunuyum ustaöğreticilik belgem var .bi iş yerinde hem ustaòģreticilik yapıp hemde 4 senenin sonunda lise diploması alabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programına göre;
   Kimler Yararlanabilir?
   Ustalık/ Kalfalık Belgesine sahip Ortaokul, İlköğretim Okulu İmam Hatip Ortaokulu veya Açık Ortaokul mezunları ile herhangi bir liseden (Açık Lise dahil) mezun olan, tasdikname ile herhangi bir sınıftan ayrılan veya halen bir lisede öğrenci olan her birey programdan yararlanabilir.

   Ortaokul, İlköğretim Okulu veya İmam Hatip Ortaokulu mezunları
   Ortaokul, İlköğretim Okulu veya İmam Hatip Ortaokulu mezunlarından Ustalık Belgesine sahip olanlar sadece Mesleki Eğitim Programındaki sadece kültür derslerini (Meslek derslerini almadan) yüz yüze alarak Meslek Lisesi Diploması alabilecektir.

 37. Zafer dedi ki:

  Merhaba duvar işi için usta öğretici belgesine ilkokul mezunları başvurabilir mi
  Ve toplam maliyeti ne kadar

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Usta öğreticilik belgesi alabilmek için öncelikle ustalık belgesi sahibi olmak gereklidir.
   Ustalık belgesi almak için İlköğretim Mezunu Yada Ortaokul, İmamhatip Ortaokulu Mezunu Olmak Gereklidir.
   1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmiş Olanların Değerlendirme İşlemleri İlkokul Diploması İle Yapılır.

   1. Hale dedi ki:

    Merhaba, sosyoloji mezunuyum formasyonun var halk eğitim merkezine usta öğretici olarak başvurabilir miyim.

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Kişisel gelişim ve eğitim alanı için başvurulabilir. başvurular ağustos ayında e-yaygın sisteminden alınır.

 38. Omer dedi ki:

  Lisans hemşirelik bölümü mezunuyum halk eğitimde usta öğretici olarak kurs açabiliyor muyum ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Hasta ve yaşlı hizmetleri ve Sağlık alanı için başvurulabilir.

 39. Mine dedi ki:

  İşletme lisans mezunuyum komekte öğretmen olmak için herhangi bir belgeye ihtiyacım var mı direk başvurmalıyım iş deneyimim yok

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Halk eğitim merkezleri için usta öğretici oryantasyon kursu belgesi istenir, komek için bilemiyorum.

 40. Burçin dedi ki:

  Kuran kursu öğreticiligi adına açcam kursu. Talep vardır. Ama iki hafta geçti hala 11. Sıradayım cok uzun sürer mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Taleplere göre değişiyor. talep olursa sıra gelir, talep olmazsa 1. sıradakine bile sıra gelmeyebilir.

 41. Candaş GÜLKANAT dedi ki:

  Ön Lisans mezunuyum MEB personeliyim İşaret Dili Sertifikam var Halk Eğitim Merkezinde kurs verebilir miyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Türk İşaret Dili Kursu Açmak İçin Başvurulabilir. İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Sertifikası Olması Gereklidir (lisans ve ön lisans mezunları için).

 42. Büşra dedi ki:

  Merhabalar İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Ön lisans mezunuyum ayrıca Lise de bilişim teknolojileri alanından mezunum halk eğitim de hangi alanlarda kurs açabilirim ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Bilişim Teknolojileri Alanındaki Bazı Kurslar İçin Başvurulabilir. (Bazı Kurslar İçin 3 Yıl Meslek Deneyimi İstenir)
   Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alındı. Bu Tarihten Sonra Başvuru Yapanların Başvuruları Başvuru Tarihi İçin Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirmeye Alınır.

 43. Burçin dedi ki:

  Sıralamalar açıklandı. 11. Siradayım bana ne zaman sıra gelir acaba

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açmak için başvurduğunuz kursu sizden önce 10 kişinin açması (bir usta öğretici haftada en fazla 40 saat kurs açabilir) durumunda sıra size gelebilir. Başvuru yaptığınız kursa, halk eğitim merkezinde kurs için bulunulan talep sayısına göre değişir. Birinci sırada olsanız dahi talep olmazsa kurs açılamaz.

 44. Nuray dedi ki:

  .bizim seçtiğimiz alanda kurs nasıl açılıyor.öğrenci sayısı dolunca mı.5 yılık felsefe grubu öğretmeniyim öğrenci koçu ve aile danışmanıyım.hangi alanda kurs açabilrim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kişisel gelişim alanında kurs açılabilir. E-yaygın başvurusu sırasında Mezuniyet belgesi yüklendikten sonra kurs puan bilgisi butonunu ile hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir. Kurslar taleplere göre açılır, en az 12 kişilik grup oluşan kurs, usta öğretici bulunması, uygun sınıf bulunması durumunda açılabilir.

 45. Elif yıldız dedi ki:

  Çocuk gelişimi son sınıf öğrencisiyim oryantasyon b elgem var usta öğretici olarak başvuru yapabilirmiyim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Müzik Branşları İçin Yapılabilir Diye Biliyorum, Diğer Branşlar İçin Bilgim Yok. E-Yaygın Sistemi Üzerinden Başvuru Yapmayı Deneyebilirsiniz. Başvurular Ağustos Ayı Boyunca Alınacak.

 46. Nur dedi ki:

  Henüz mezun değilim üçüncü sınıfım kurs açabilir mıyım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   müzik branşlarında olabiliyor.

 47. Bahar Yılmaz dedi ki:

  Ben önlisas moda tasarım bölümü mezunuyum.Halk eğitim merkezinde kurs açabilirmiyim acaba

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Giyim Üretim Teknolojisi Alanında 1 Yıl Meslek Deneyimi İle Kurs Açmak İçin Başvurulabilir.
   Halk Eğitim Merkezleri Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Ağustos Ayında Kurumlardan Yada E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alınacak.

 48. Kübra Nur Karataş dedi ki:

  Halı kursu açmak istiyorum ustalik ve usta öğreticilik oryantasyon bütün belgelerim tamm ama 3 yıl sigorta deneyimi istiyorlar Muş ilinde hali uzerine sigorta yok napabilirim bide yönetmenlik değişir mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Eğitici koşulları belirli dönemlerde değişebiliyor. Günümüzdeki koşullar;
   Alanında ön lisans mezunlarından 1 yıl, mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumları ile alanında asgari dördüncü seviye eğitim almış olanlardan 3 yıl meslek deneyimi isteniyor.

 49. Hatice dedi ki:

  Merhabalar ben lisans m3zunuyum Arkeoloji bölümü bitirdim .Bir senede Almanca Eğitimi aldım halk egitim merkezinde eğitmen olabirimiyim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Arkeoloji Ve Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bölümü İçin Kurs Bulunmuyor.
   Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bölümü İçin
   Sanat Tasarım Alında Açılan Kurslar İçin Başvuruda Bulunabilir.

 50. Büşra dedi ki:

  Merhaba siyasal bilgiler ve kamu yönetimi mezunuyum hangi alanda usta öğretici belgesi alabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Hukuk Alanında Kurs Açmak İçin Başvurulabilir.
   Adli Kalem İşleri
   Adli Takip Elemanı

 51. Aynur Aydın dedi ki:

  Merhaba.Fen edebiyat fakultesi filoloji lisans mezunuyum.Sinif öğretmenliği formasyonun da var .Halk egitimde görev alabilirmiyim.Ne yapmam gerekiyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   bildiğim kadarıyla açılabilecek kurs bulunmuyor. başvurular e-yaygın sitesinden e-devlet şifresi ile alınıyor.

 52. ibrahim dedi ki:

  Merhaba elektrik elektronik mühendisligi 2. Sinif ögrencisiyim .Mezun olduktan sonra halk eğitimde arduino ve robotik kodlama üzerine kurs açabilir miyim ? İstanbul üniversitesi eğitmen eğitimi sertifikası veriyor kurs sonunda buna katılıp sertifikayı alsam bu kursu halk eğitimde verebilir miyim ? Bir de lisans diplomamı almadan sadece bu bu sertifikayla kurs açma başvurusunda bulunabilir miyim ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Eğitici Sıralaması
   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
   Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre “Elektrik Elektronik
   Teknolojileri”;
   a. Alan öğretmeni olarak atananlar,
   b. Emekli alan öğretmenleri;
   c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

   Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

   Elektrik Elektronik Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
   Elektrik Elektronik Teknolojileri ile ilgili önlisans programlarından mezun olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
   Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojileri alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.

 53. melek dedi ki:

  Merhaba orta ogretim mezunu usta öğretici olabilirmi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kurs Açma Şartlarını Taşıyanlardan En Az İlkokul Mezunu Olanlar Usta Öğretici Olabilir.
   Özel Şartlar:
   1 – En az ilkokul mezunu olması,
   2 – İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların da en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri,
   Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise süre şartı aranmayabilir.
   3 – 3 üncü maddenin (b) fıkrasının (3) ve (4) bentlerindeki şartları yerine getirmeleri gerekir.
   4 – Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak, istisnai hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta öğreticilere de görev verilebilir.

 54. Emin dedi ki:

  merhaba 20 yaşındayım bir devlet üniversitesinden önlisans aşçılık mezunuyum kurs açabilmek için usta öğretici belgem olması şart mı aşçılık yada pastacılık üzerine kurs açabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açılık Ön Lisans Mezunları Mesleğinde 1 Yıl Deneyim Şartı İle Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

  2. Gozel dedi ki:

   Merhaba yabancıyım kuaförlük egitimi mi turkiyede tamamladım usta usta ogreticilik belgemi aldim halk eğitimine is başvurusu yapabilirmiyim

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde TC vatandaşı olma şartı aranıyor.
    ihtiyacın karşılanamaması durumunda görev verilebiliyor.
    Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

 55. Sema dedi ki:

  Merhaba. Ben Hacettepe Üniversitesi Lisans Çocuk Gelişimi bölümü mezunuyum. Şu an çalışmıyorum. Formasyonum yok. Halk eğitim merkezlerinde kurs açabilir miyim? Neler yapmam gerekir? Usta öğretici sertifikası bizim için de geçerli mi?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Çocuk Gelişimi Alanında Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlar Dışında Usta Öğretici Oryantasyonu Kursuna Katılmak Zorunludur. Kurs Halk Eğitim Merkezlerinde Açılır. Başvurular Bu Sene Eylül Ayında E-Yaygın Sitesinden E-Devlet Şifresi İle Alındı.

 56. Hatice dedi ki:

  Ön lisans çocuk gelişimi mezunuyum usta öğretici belgesi almam gerekiyor mu .MEB bağlı kurumda staj yapmış bulunmaktayım halk eğitim de kurs açmak için neler yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Usta Öğretici Belgesini Ustalık Belgesi Sahipleri Alabilir. Ustalık Belgesi Çocuk Gelişimi Alanında Verilmiyor. Halk Eğitimlerde Kurs Açabilmek İçin Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlar Dışında Usta Öğretici Oryantasyonu Kursuna Katılmak Zorunludur. Başvurular Eylül Ayında E-Yaygın Sitesinden E-Devlet Şifresi İle Alındı.

 57. Kıymet dedi ki:

  Merhabalar ben Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Formasyonum yok ancak oryantasyon belgem var. Kurs açmak için yada halk eğitimde eğitimci olmak için başka belgeye gerek var mı? Hangi kursları açabilirim? Başvuru için usta öğretici belgesine gerek yok değil mi?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kişisel gelişim alanında
   diksiyon
   diksiyon, spikerlik ve sunuculuk
   etkili ve hızlı okuma
   usta öğretici belgesi zorunlu değildir.

 58. Fulya dedi ki:

  Merhaba işletme lisans diplomam var.halk eğitimde muhasebe alaninda kurs vermek için başvurmak istiyorum ancak e-yaygın da mezun olunan bölüm kısmında işletme yok.başka hangi bölümü seçebilirim ya da seçebilir miyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Aşağıdaki Şekilde İlerleyin.
   Mezuniyet Türü : Lisans
   Mezuniyet Alanı: Muhasebe Ve Finansman
   Mezuniyet Bölümü: İşletme

   Mezuniyet Türü : Lisans
   mezuniyet alanı: pazarlama ve perakende
   Mezuniyet Bölümü: İşletme

   1. Fulya dedi ki:

    Cevap için teşekkürler birşey daha sormak istiyorum.daha önce hiçbir yerde çalışmadım.bu durum başvurumun kabul edilmesinde engel teşkil eder mi acaba? Teşekkürler

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     meslek deneyimi şartı bazı kurs programları için ön lisans, meslek lisesi, ustalık belgesi olanlar için isteniyor. meslek deneyimi ekstra puan kazandırır.

 59. Kiraz Çiftçi dedi ki:

  Kiraz Çiftçi 2020 moda tasarım mezunuyum . Dikiş kursunda usta öğretici olmak için online başvurumu yapmalıyım Yada nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx adresinden e-devlet girişi ile başvurular yapılacak.

  2. nisa dedi ki:

   merhaba isletme mezunuyum usta ögretici ve oryantasyon belgem var hangi kurslari acabilirim acaba

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Muhasebe ve finansman ve pazarlama ve perakende alanında kurs açılabilir. E-yaygın başvurusu sırasında Mezuniyet belgesi yüklendikten sonra kurs puan bilgisi butonunu ile hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir.

 60. Hüseyin Yıldırım dedi ki:

  usta öğretici belgem var okul düzeyim neye karşılık geliyor lise mezunu mu sayılıyorum yoksa liseyi açıktan okumam gerekiyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   usta öğretici belgesi lise diploması yerine geçmez. açık lise kaydı olunabilir.

 61. Yakup dedi ki:

  4 yıllık işletme mezunuyum 6 yıllık elektrik tesisatciligi üzerinden sigortalıgim var ,elektrik tesisatciligi adı altında 2 yıldır iş yerim var halen devam ediyor,usta öğretici ligi belgesi almak istiyorum , kalfalık ustalık belgesi almadan direkt usta öğretici belgesi başvurusu yapabilirmiyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ustalık Belgesi Olmayanlar Usta Öğretici Belgesi Alamaz.
   Kalfalık Belgesi Olmayanlar Öncelikle Kalfalık Belgesi Sınavına Katılıp Kalfalık Belgesi Aldıktan Sonraki Sınav Döneminde Ustalık Belgesi Sınavına Katılarak Ustalık Belgesi Almalıdır.

 62. celal pehlivanlı dedi ki:

  ben 69 yaşında emekli resim ögretmeniyim.
  10 yıldır halk eğitim merkezinde yağlı boya resim kursu vermekteydim.
  bu yıl tekrar müracaat ettiğimde 65 yaş üstü kurs açamaz dediler bunun yasal bir dayanağı varmıdır öğrenmek istiyorum.
  saygılarımla.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   65 yaş üstüne görev vermiyorlar.

 63. Ezgi dedi ki:

  Merhabalar Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisiyim.Usta öğretici olarak başvurabilmem için ne yapmam gerekli bilgi alabilir miyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kurs açmak istenilen halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuru tarihleri arasında kuruma başvurmak gereklidir. usta öğretici başvuruları çoğunlukla eylül ayında alınır, başvuru duyuruları halk eğitim merkezlerinin resmi sitelerinden yada kurumlardaki panolardan duyurulur.

   1. Vuslat dedi ki:

    Merhaba, ben de Gıda Mühendisiyim. Halk eğitim merkezlerinde alanımızda eğitim verebilmek için usta öğretici belgesi almamız gerekiyor mu? Bu noktada bilgilendirebilir misiniz?

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Öğretmenler ve pedogojik formasyonu olanlar dışındakiler usta öğretici oryantasyonu kursuna katılmaz zorundadır.

 64. kerem arıkan dedi ki:

  merhabalar ön lisans mezunuyum 4 yıldır sabit elektrik üzerine calısıyorum ön lisans mezunu oldugum ıcın usta ogretici belgesine ihtiyacım var mı bilgi verebilir misiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinde elektrik elektronik teknolojisi alanındaki bazı kursları açmak için başvuruda bulunulabilir.
   Elektrik Elektronik Teknolojisi ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.
   usta öğretici belgesi zorunlu değildir, usta öğretici oryantasyonu kursu zorunludur.

   1. Gamze dedi ki:

    Merhaba önlisans muhasebe mezunuyum.Halkegitimde büro yönetimi,bilgisayar gibi kurs acabilir miyim? Bölümüm disinda baska hangi dallarda kurs acilir. Basvuru icin gerekli belgeler neler ?

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Ön Lisans Mezunları İçin Muhasebe Ve Finansman Alanında 1 Yıl Meslek Deneyimi Şartı Aranıyor.

     1. Dilara dedi ki:

      Merhaba ben önlisans mezunuyum bölümünden alakasız 750 saat kuaförlük kursu aldım Halk eğitimde usta öğreticilik yapmak için ne yapmalıyım 1 yıl deneyim şartı var mı

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      Azami Dördüncü seviye kurs bitirme belgesi istenir.

BİR YORUM YAZ