28.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Halk Eğitim Merkezlerine Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir, Usta Öğretici Başvuru Koşulları Nelerdir. Usta Öğretici Başvurusu E-Yaygın Sitesinden Aşağıdaki Belgelerle Yapabilirsiniz. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları Ağustos Ayında Alınmaktadır. Başvurular Ağustos Ayında  Arasında E-Yaygın Sitesinden Alınacak. Bu Tarihlerden Sonra Yapılacak Başvurularda (Takvim Dışı) Ağustos Ayı İçinde Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.

Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Kurslarda Usta Öğretici Olmak İçin Farklı Branşlar İçin Faklı Başvuru Koşulları Bulunmaktadır. Spor Kursları İçin Beden Eğitimi Öğretmenleri, Antrenörlük Veya Antrenörlük Belgesi Ve O Yıla Ait Federasyon Vizesi Bulunanlar Kurs Açabilmektedir.

El Sanatları Alanında Kurs Açmak İçin Yüksek Öğrenim Mezunları Öncelikle Tercih Edilirken El Sanatları Teknolojisi Alanında (Dekoratif Ev Tekstili, Dekoratif El Sanatları, El Dokumacılığı, El Ve Makine Nakışçılığı, Halı Desinatörlüğü, Sanayi Nakışçılığı) Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri De Kurs Açabilir.

Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurs Açmak İçin Alanında Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak Gereklidir. (Lisans Muhasebe, İşletme, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Muhasebe Ve Finans Öğretmenliği, İşletme Öğretmenliği, İktisat Mezunları.)

(Ön Lisans, Maliye, Muhasebe Ve Finansman, E-Ticaret, Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, İşletme Yönetimi, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Mezunları.)

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

E-Yaygın Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Altı Aşamadan Oluşmaktadır.
Birinci Aşama Mezuniyet Belgeleri, İkinci Aşama Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri, Üçüncü Aşama İş Deneyimi Bilgileri, Dördüncü Aşama Diğer Belgeler, Beşinci Aşama Kurum Ve Kurs Seçimi Altıncı Aşama Başvuruya Tamamlayın.

Mezuniyet Bölümü
Bu Bölümde Mezuniyet Türü, Mezuniyet Alanı Ve Mezuniyet Bölümü Seçilir. E-Devlet Sisteminden İndirilen Mezuniyet Belgesi Yüklenir Ve Kaydet Butonuna Basılır. Birden Fazla Alandan Mezun Olanlar Her Alanı Ayrı Ayrı Ekleyebilir.

Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri
Bu Bölümde Ustalık Belgesi, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Ve 4. Seviye Ve Üzeri Mesleki Yeterlilik Belgesi Varsa Yüklenir.

İş Deneyimi Bilgileri
Bu Kısma E-Devletten Aldığınız Barkodlu SGK Hizmet Dökümünü Yükleyin.
Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Özel Öğretim Kurumlarında Eğitici Olarak Görev Yapılan Süreyi Giriniz.
Yönetmelik Gereği Toplam En Fazla 3.600 Gün Giriniz.
Yönetmelik Gereği Bur Bölümden En Fazla 10 Puan Verilecektir.

Diğer Belgeler
Bu Bölüm Usta Öğreticilik Belgesi, Antrenörlük Belgesi, İcazet Belgesi Ve Diğer Belgelerden Oluşur. Belgeniz Varsa Yükleyin.

Kurum Ve Kurs Seçimi
Bu Bölümde Kurs Açmak İstenilen Halk Eğitim Merkezleri Ve Açılacak Kurslar Seçilir. Birden Fazla Alanda Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Birden Fazla İl Ve İlçede Kurs Açmak İçin Başvurulabilir.

Başvuruyu Tamamlayın
Bilgilerinizi Kontrol Edip Telefon Numarası, E-Posta Adresi Ve Görev Talebi Bölümlerini Doldurup Bilgilerimi Kaydet Butonuna Tıklayın.
Sisteme Girilen Belgelerin Aslı Kurslarda Görev Alınması Durumunda Kurum Müdürlüklerine Teslim Edilecektir. Başvuru Sürecinde Belge Teslim Etmeyiniz.

E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Nasıl Yapılır

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır.  Başvurular E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

Ücretli Usta Öğretici Değerlendirme Formu Ek-2

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Her Yıl İçin 1 Puan (Yıl İçin 180 İş Günü Üzerinden Hesaplanır)
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Ek Puan Bölümünde Alanı Dışında Kurs Açanlar İçin Mezuniyet Durumuna Göre Puan Verilmektedir.

Usta Öğretici Başvurularını Yapacaklarda Aranılan Eğitim Şartları Öncelik Sıralaması

Kurs Açacağı Alanda Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak
Yüksek Öğretim Kurumlarından Sırasıyla Yüksek Lisans, Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak. (Yurt Dışında Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olanlar Denkliği Kabul Edilenler)
Kurs Açacağı Alanda Meslek Lisesi Mezunu Olanlar
Orta Öğretim Mezunu Olup Alanında Ustalık /Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri
İlkokul, Ortaokul Ve İlköğretim Mezunu Olan, Kurs Açacağı Alında Ustalık/Usta Öğretici Belgesi Sahibi
En Az Lise Mezunu Olan, Kurs Açacağı Alanda Tüm Yetkinliğe Sahip Olmak

Usta Öğretici Başvurularını Yapacaklarda Aranılan Genel Şartlar
Öncelikle TC Vatandaşı Olmak Gereklidir. (Yabancı Uyruklular İçin Türkiye’de Görev Yapacak Yabancı Öğretmenler İle İlgili Şartlar Aranmaktadır.)
18 İle 65 Yaş Arasında Olmak Gereklidir
Kamu Haklarından Mahrum Olmamak
1- Taksirli Veya Aşağıda Sayılan Suçlar Dışında Tecil Edilmiş Hükümler Hariç Olmak Üzere;
a) Ağır Hapis Veya 6 Aydan Fazla Hapis,
b) Fetö Terör Örgütü Emniyet Soruşturmasından Sorunsuz Geçmiş Olmak;
Veyahut Affa Uğramış Olsalar Bile, Devletin Şahsiyetine İşlenen Suçlarla Zimmet, İhtilas, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolamlı İflas Gibi Yüz Kızartıcı Veya Şeref Veya Haysiyet Kırıcı Suçtan Veya İstimal Veya İstihlaf Kaçakçılığı, Resmi İhale Alım Ve Satımlara Fesat Karıştırma, Devlet Sırlarını Açığa Vurma Suçlarından Dolayı Hükümlü Bulunmamak.
Erkek Adaylar İçin Görev Yapacağı Tarihler Arasında Askerlikle İlişkinin Olmaması Gereklidir
Görevini Yapmasına Engel Bir Sağlık Sorunu Olmamak

Pastacı Çırağı Kursu Usta Öğreticisi Başvuru Sıralaması:
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Olarak Atananlar, Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
Aşçılık İle İlgili Ön Lisans Programlarından Mezun Olup Pastacılık Mesleğinde En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı/Pastacılık Dalında Iv. Seviye Eğitim Almış Olanlardan Pastacılık Mesleğinde En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

Fındık, Ceviz, Zeytin Ve Kiraz Yetiştiriciliği Usta Öğretici Koşulları:
Tarım Teknolojileri/Tarım Alanı Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalı Öğretmeni Olarak Atananlar. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
Tarım Teknolojileri/Tarım Alanı Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Ön Lisans Eğitimi Almış Olanlardan Bu Alanda En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
Bahçe Bitkileri Ve Tarla Bitkileri Dallarında IV. Seviye Eğitim Almış Olanlardan Bu Alanda En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

Başvuru Belgeleri
Kimlik Fotokopisi
Diploma, Öğrenim Belgesi (Aslı Ve Fotokopisi)
Varsa Ustalık, Usta Öğretici Belgesi (Aslı Ve Fotokopisi)
Adli Sicil Kaydı Belgesi (Aslı)
İkametgah Belgesi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 100 YORUM
 1. Hulya dedi ki:

  Pedogojik formosyonum var.Ayrica ustalık belgesi alırsam puanım artar mı

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Artmaz. Puanlama 3 alana göre yapılıyor.
   Kurs alanında eğitim: bu bölümde sadece birinden puan alınır.
   Hizmet iş deneyimi: hizmet süresine göre puan alınır
   Ek puan: bu bölümde sadece birinden puan alınır. Ek Puan Bölümünde Alanı Dışında Kurs Açanlar İçin Mezuniyet Durumuna Göre Puan Verilmektedir.

 2. Safinur dedi ki:

  Sosyoloji lisans mezunuyum formasyonun yok halkegitimlerde oryantasyon eğitimlerine katılabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   katılabilirsiniz.

 3. Arzu dedi ki:

  İşletme lisans mezunuyum.Ön muhasebede 6 sene çalıştım usta öğretici olarak başvuru yapabilir miyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   yapılabilir. ağustos ayı içinde e-yaygın sistemi üzerinden yapılır. ağustos sonrası yapılanlar dönem dışı başvuru olarak kabul edilir ve ağustos ayı içinde başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.

 4. Sehbal dedi ki:

  Merhaba Turizm ve Otelcilik önlisans ve Kamu Yönetimi lisans diplomam var. Ayrıca Halk Oyunları 1. Kademe antranorlük ve oryantasyon belgem var. 15 yıllık halk müziği koro geçmişim var. İlkögretim okullarında, halk eğitime bağlı olarak thm korosu kurup çalıştırabilir miyim? Ya da hangi kurs olabilir?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Turizm ve otelcilik bölümü mezuniyeti ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanındaki kurslar için,
   Kamu yönetimi mezunları adalet ve can ve mal güvenliği alanındaki kurslar için,
   Halk müziği korosu nasıl kuruluyor, o konu hakkında bilgim yok.

 5. Tülay dedi ki:

  Merhabalar iki yıllikahşap boyama kursu a gittim kokulutaş sabun kursuna gittim koskep im var dikiş belgem var işkura. Kaydim var 6 yyıllik Ssk li çalışmam var aciktan lise iki deyim kurs hocasi olmam icin ne yapmaliyim lutfen yardimci olurmusunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   ustalık belgesi gereklidir.

 6. Nazo dedi ki:

  Önlisans tekstil mezunuyum bu alanda ihiç çalışmadım. Usta öğretici lik belgesi nasıl alabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir.

 7. Tuba dedi ki:

  Merhabalar lise mezunuyum çocuk gelişimi ve oyun terapisi üzerine e-devlet onaylı sertifikam var bu durumda halk eğitim merkezinde çalışmak için başvurabilirmiyim?

 8. Şule Tekneş dedi ki:

  Tezli yüksek lisans mezunu olup yabancı dil olarak Türkçe öğrtmenliği sertifikası olanlar Usta Öğreticilik belgesi olmadan başvuru yapabilir mi? Diğer sorum MEB 2 yıl Arş. Gör. olarak çalışanların formasyonsuz olarak atamasını yapıyor. Halk eğitime başvururken 2 yılArş. Gör. olarak çalışmış kişi formasyon ve Usta Öğreticilik belgesi olmadan başvuru yapabilir mi?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Usta Öğretici Belgesi Zorunlu Değildir. Zorunlu Olan Usta Öğretici Oryantasyon Kursu, 30 saat süresi (Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlardan İstenmez). Arş. Gör. Olarak Çalışanlar Hakkında Bilgim Yok.

 9. Emel dedi ki:

  dıkıs bolumu lıse mezunuyum ogretmenlık yapabılırmıyım baska belgelere ıhtıyacım var mı?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlar Dışında Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Programı Belgesi (30 Saat) İstenir. Giyim Üretim Teknolojisi Alanındaki Bazı Kurslar İçin Meslek Lisesi Mezunlarından 3 Yıl Meslek Deneyimi Şartı Aranır.
   ücretli usta öğretici başvuruları e-yaygın sistemi üzerinden alınır.

 10. Ela dedi ki:

  Merhaba ben turizm ve otel işletmeciliği önlisans mezunuyum , MEB çocuk gelişimi ve eğitimi kursunun 258 saatini tamamladım. Size sorum şudur ki kreş yada anaokullarında çalışmak için bildiğim kadarıyla usta öğretici olmak gerekiyor. Bunun için nasıl bir yol izlemem gerek acaba? Kalfalık ustalık belgeleri mi almak gerek önce , lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Çocuk Gelişimi Alanında Ustalık Belgesi Verilmiyor.
   Anaokullarında Yardımcı Öğretmen Olma Şartlarına Bakınız. (Meslek Lisesi, Kurs Bitirme Belgeleri, Ön Lisans Vb. Yollarla)

 11. Davut ölmez dedi ki:

  Mimarlık bölümü mezunuyum grafik öğretmeni olabilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   İnşaat teknolojisi alanı için başvurulabilir.

 12. Saadet Uysal dedi ki:

  Lise mezunuyum ,10 yıldır halk eğitim seramik kurslarına katılıyorum gönüllü öğretmen olabili miyim?
  Yorum bulundu diye cevap geliyor ben ilk defa yazıyorum lütfen cevap alabilir miyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Eski Yönergede Yer Verilmişti Ancak Halen Devam Ediyor Mu? Bilgim Yok.
   Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Belge Ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge

   Gönüllü Öğretici: Uzman Ve Usta Öğretici Niteliklerini Taşımak Şartıyla Merkezlerce Düzenlenecek Kurslarda Bir Karşılık Beklemeden Gönüllü Olarak Görev Yapacak Kişileri,

 13. Melek dedi ki:

  Merhaba dekoratif el sanatları Ustalık belgem var bu kurs öğretmenliği başvurusu icin yeterli mi yoksa usta öğreticilik ayrı bir belge gerektiriyor mu bu arada hiç bu alan üstüne SSK ile calismisligim yok Saglik sektöründen bütün SSK birikimim teşekkürler bilgilendirme için

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ustalık belgesi ile başvurulabilir, usta öğreticilik belgesi artı 1 puan kazandırır. Usta öğretici belgesi kursu mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir. bazı kurslarda 3 yıl meslek deneyimi şartı aranır.

   1. Melek dedi ki:

    Teşekkürler bu faydalı bilgiler icin acaba dekoratif el sanatlarında gerekli mi 3 yıl meslek şartı

 14. Serdar atabey dedi ki:

  Ortaokul mezunuyum ustaöğreticilik belgem var .bi iş yerinde hem ustaòģreticilik yapıp hemde 4 senenin sonunda lise diploması alabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programına göre;
   Kimler Yararlanabilir?
   Ustalık/ Kalfalık Belgesine sahip Ortaokul, İlköğretim Okulu İmam Hatip Ortaokulu veya Açık Ortaokul mezunları ile herhangi bir liseden (Açık Lise dahil) mezun olan, tasdikname ile herhangi bir sınıftan ayrılan veya halen bir lisede öğrenci olan her birey programdan yararlanabilir.

   Ortaokul, İlköğretim Okulu veya İmam Hatip Ortaokulu mezunları
   Ortaokul, İlköğretim Okulu veya İmam Hatip Ortaokulu mezunlarından Ustalık Belgesine sahip olanlar sadece Mesleki Eğitim Programındaki sadece kültür derslerini (Meslek derslerini almadan) yüz yüze alarak Meslek Lisesi Diploması alabilecektir.

 15. Zafer dedi ki:

  Merhaba duvar işi için usta öğretici belgesine ilkokul mezunları başvurabilir mi
  Ve toplam maliyeti ne kadar

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Usta öğreticilik belgesi alabilmek için öncelikle ustalık belgesi sahibi olmak gereklidir.
   Ustalık belgesi almak için İlköğretim Mezunu Yada Ortaokul, İmamhatip Ortaokulu Mezunu Olmak Gereklidir.
   1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmiş Olanların Değerlendirme İşlemleri İlkokul Diploması İle Yapılır.

   1. Hale dedi ki:

    Merhaba, sosyoloji mezunuyum formasyonun var halk eğitim merkezine usta öğretici olarak başvurabilir miyim.

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Kişisel gelişim ve eğitim alanı için başvurulabilir. başvurular ağustos ayında e-yaygın sisteminden alınır.

 16. Omer dedi ki:

  Lisans hemşirelik bölümü mezunuyum halk eğitimde usta öğretici olarak kurs açabiliyor muyum ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Hasta ve yaşlı hizmetleri ve Sağlık alanı için başvurulabilir.

 17. Mine dedi ki:

  İşletme lisans mezunuyum komekte öğretmen olmak için herhangi bir belgeye ihtiyacım var mı direk başvurmalıyım iş deneyimim yok

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Halk eğitim merkezleri için usta öğretici oryantasyon kursu belgesi istenir, komek için bilemiyorum.

BİR YORUM YAZ