20.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir

Halk Eğitim Merkezlerine Usta Öğretici Başvurusunu Kimler Yapabilir, Usta Öğretici Başvuru Koşulları Nelerdir. Usta Öğretici Başvurusunu Halk Eğitim Merkezlerine Yada E-Yaygın Sitesinden Aşağıdaki Belgelerle Yapabilirsiniz. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınmaktadır. Başvurular 2 Ağustos 2021 İle 31 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında E-Yaygın Sitesinden Alınacak.

Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Kurslarda Usta Öğretici Olmak İçin Farklı Branşlar İçin Faklı Başvuru Koşulları Bulunmaktadır. Spor Kursları İçin Beden Eğitimi Öğretmenleri, Antrenörlük Veya Antrenörlük Belgesi Ve O Yıla Ait Federasyon Vizesi Bulunanlar Kurs Açabilmektedir.

El Sanatları Alanında Kurs Açmak İçin Yüksek Öğrenim Mezunları Öncelikle Tercih Edilirken El Sanatları Teknolojisi Alanında (Dekoratif Ev Tekstili, Dekoratif El Sanatları, El Dokumacılığı, El Ve Makine Nakışçılığı, Halı Desinatörlüğü, Sanayi Nakışçılığı) Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri De Kurs Açabilir.

Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurs Açmak İçin Alanında Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak Gereklidir. (Lisans Muhasebe, İşletme, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Muhasebe Ve Finans Öğretmenliği, İşletme Öğretmenliği, İktisat Mezunları.)

(Ön Lisans, Maliye, Muhasebe Ve Finansman, E-Ticaret, Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, İşletme Yönetimi, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Mezunları.)

Sponsorlu

E-Yaygın Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Altı Aşamadan Oluşmaktadır.
Birinci Aşama Mezuniyet Belgeleri, İkinci Aşama Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri, Üçüncü Aşama İş Deneyimi Bilgileri, Dördüncü Aşama Diğer Belgeler, Beşinci Aşama Kurum Ve Kurs Seçimi Altıncı Aşama Başvuruya Tamamlayın.

Mezuniyet Bölümü
Bu Bölümde Mezuniyet Türü, Mezuniyet Alanı Ve Mezuniyet Bölümü Seçilir. E-Devlet Sisteminden İndirilen Mezuniyet Belgesi Yüklenir Ve Kaydet Butonuna Basılır. Birden Fazla Alandan Mezun Olanlar Her Alanı Ayrı Ayrı Ekleyebilir.

Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri
Bu Bölümde Ustalık Belgesi, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Ve 4. Seviye Ve Üzeri Mesleki Yeterlilik Belgesi Varsa Yüklenir.

İş Deneyimi Bilgileri
Bu Kısma E-Devletten Aldığınız Barkodlu SGK Hizmet Dökümünü Yükleyin.
Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Özel Öğretim Kurumlarında Eğitici Olarak Görev Yapılan Süreyi Giriniz.
Yönetmelik Gereği Toplam En Fazla 3.600 Gün Giriniz.
Yönetmelik Gereği Bur Bölümden En Fazla 10 Puan Verilecektir.

Diğer Belgeler
Bu Bölüm Usta Öğreticilik Belgesi, Antrenörlük Belgesi, İcazet Belgesi Ve Diğer Belgelerden Oluşur. Belgeniz Varsa Yükleyin.

Kurum Ve Kurs Seçimi
Bu Bölümde Kurs Açmak İstenilen Halk Eğitim Merkezleri Ve Açılacak Kurslar Seçilir. Birden Fazla Alanda Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Birden Fazla İl Ve İlçede Kurs Açmak İçin Başvurulabilir.

Başvuruyu Tamamlayın
Bilgilerinizi Kontrol Edip Telefon Numarası, E-Posta Adresi Ve Görev Talebi Bölümlerini Doldurup Bilgilerimi Kaydet Butonuna Tıklayın.
Sisteme Girilen Belgelerin Aslı Kurslarda Görev Alınması Durumunda Kurum Müdürlüklerine Teslim Edilecektir. Başvuru Sürecinde Belge Teslim Etmeyiniz.

E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Nasıl Yapılır

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular, Doğrudan Kurum Müdürlüklerine Veya E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

Ücretli Usta Öğretici Değerlendirme Formu Ek-2

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Her Yıl İçin 1 Puan (Yıl İçin 180 İş Günü Üzerinden Hesaplanır)
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Ek Puan Bölümünde Alanı Dışında Kurs Açanlar İçin Mezuniyet Durumuna Göre Puan Verilmektedir.

Usta Öğretici Başvurularını Yapacaklarda Aranılan Eğitim Şartları Öncelik Sıralaması

Kurs Açacağı Alanda Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak
Yüksek Öğretim Kurumlarından Sırasıyla Yüksek Lisans, Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak. (Yurt Dışında Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olanlar Denkliği Kabul Edilenler)
Kurs Açacağı Alanda Meslek Lisesi Mezunu Olanlar
Orta Öğretim Mezunu Olup Alanında Ustalık /Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri
İlkokul, Ortaokul Ve İlköğretim Mezunu Olan, Kurs Açacağı Alında Ustalık/Usta Öğretici Belgesi Sahibi
En Az Lise Mezunu Olan, Kurs Açacağı Alanda Tüm Yetkinliğe Sahip Olmak

Usta Öğretici Başvurularını Yapacaklarda Aranılan Genel Şartlar
Öncelikle TC Vatandaşı Olmak Gereklidir. (Yabancı Uyruklular İçin Türkiye’de Görev Yapacak Yabancı Öğretmenler İle İlgili Şartlar Aranmaktadır.)
18 İle 65 Yaş Arasında Olmak Gereklidir
Kamu Haklarından Mahrum Olmamak
1- Taksirli Veya Aşağıda Sayılan Suçlar Dışında Tecil Edilmiş Hükümler Hariç Olmak Üzere;
a) Ağır Hapis Veya 6 Aydan Fazla Hapis,
b) Fetö Terör Örgütü Emniyet Soruşturmasından Sorunsuz Geçmiş Olmak;
Veyahut Affa Uğramış Olsalar Bile, Devletin Şahsiyetine İşlenen Suçlarla Zimmet, İhtilas, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolamlı İflas Gibi Yüz Kızartıcı Veya Şeref Veya Haysiyet Kırıcı Suçtan Veya İstimal Veya İstihlaf Kaçakçılığı, Resmi İhale Alım Ve Satımlara Fesat Karıştırma, Devlet Sırlarını Açığa Vurma Suçlarından Dolayı Hükümlü Bulunmamak.
Erkek Adaylar İçin Görev Yapacağı Tarihler Arasında Askerlikle İlişkinin Olmaması Gereklidir
Görevini Yapmasına Engel Bir Sağlık Sorunu Olmamak

Pastacı Çırağı Kursu Usta Öğreticisi Başvuru Sıralaması:
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Olarak Atananlar, Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
Aşçılık İle İlgili Ön Lisans Programlarından Mezun Olup Pastacılık Mesleğinde En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı/Pastacılık Dalında Iv. Seviye Eğitim Almış Olanlardan Pastacılık Mesleğinde En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

Fındık, Ceviz, Zeytin Ve Kiraz Yetiştiriciliği Usta Öğretici Koşulları:
Tarım Teknolojileri/Tarım Alanı Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalı Öğretmeni Olarak Atananlar. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
Tarım Teknolojileri/Tarım Alanı Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
Bahçe Ve Tarla Bitkileri Dalına Kaynak Teşkil Eden Ön Lisans Eğitimi Almış Olanlardan Bu Alanda En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
Bahçe Bitkileri Ve Tarla Bitkileri Dallarında IV. Seviye Eğitim Almış Olanlardan Bu Alanda En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

Başvuru Belgeleri
Kimlik Fotokopisi
Diploma, Öğrenim Belgesi (Aslı Ve Fotokopisi)
Varsa Ustalık, Usta Öğretici Belgesi (Aslı Ve Fotokopisi)
Adli Sicil Kaydı Belgesi (Aslı)
İkametgah Belgesi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 62 YORUM
 1. Burçin dedi ki:

  Kuran kursu öğreticiligi adına açcam kursu. Talep vardır. Ama iki hafta geçti hala 11. Sıradayım cok uzun sürer mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Taleplere göre değişiyor. talep olursa sıra gelir, talep olmazsa 1. sıradakine bile sıra gelmeyebilir.

 2. Candaş GÜLKANAT dedi ki:

  Ön Lisans mezunuyum MEB personeliyim İşaret Dili Sertifikam var Halk Eğitim Merkezinde kurs verebilir miyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Türk İşaret Dili Kursu Açmak İçin Başvurulabilir. İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Sertifikası Olması Gereklidir (lisans ve ön lisans mezunları için).

 3. Büşra dedi ki:

  Merhabalar İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Ön lisans mezunuyum ayrıca Lise de bilişim teknolojileri alanından mezunum halk eğitim de hangi alanlarda kurs açabilirim ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Bilişim Teknolojileri Alanındaki Bazı Kurslar İçin Başvurulabilir. (Bazı Kurslar İçin 3 Yıl Meslek Deneyimi İstenir)
   Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alındı. Bu Tarihten Sonra Başvuru Yapanların Başvuruları Başvuru Tarihi İçin Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirmeye Alınır.

 4. Burçin dedi ki:

  Sıralamalar açıklandı. 11. Siradayım bana ne zaman sıra gelir acaba

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açmak için başvurduğunuz kursu sizden önce 10 kişinin açması (bir usta öğretici haftada en fazla 40 saat kurs açabilir) durumunda sıra size gelebilir. Başvuru yaptığınız kursa, halk eğitim merkezinde kurs için bulunulan talep sayısına göre değişir. Birinci sırada olsanız dahi talep olmazsa kurs açılamaz.

 5. Nuray dedi ki:

  .bizim seçtiğimiz alanda kurs nasıl açılıyor.öğrenci sayısı dolunca mı.5 yılık felsefe grubu öğretmeniyim öğrenci koçu ve aile danışmanıyım.hangi alanda kurs açabilrim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kişisel gelişim alanında kurs açılabilir. E-yaygın başvurusu sırasında Mezuniyet belgesi yüklendikten sonra kurs puan bilgisi butonunu ile hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir. Kurslar taleplere göre açılır, en az 12 kişilik grup oluşan kurs, usta öğretici bulunması, uygun sınıf bulunması durumunda açılabilir.

 6. Elif yıldız dedi ki:

  Çocuk gelişimi son sınıf öğrencisiyim oryantasyon b elgem var usta öğretici olarak başvuru yapabilirmiyim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Müzik Branşları İçin Yapılabilir Diye Biliyorum, Diğer Branşlar İçin Bilgim Yok. E-Yaygın Sistemi Üzerinden Başvuru Yapmayı Deneyebilirsiniz. Başvurular Ağustos Ayı Boyunca Alınacak.

 7. Nur dedi ki:

  Henüz mezun değilim üçüncü sınıfım kurs açabilir mıyım

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   müzik branşlarında olabiliyor.

 8. Bahar Yılmaz dedi ki:

  Ben önlisas moda tasarım bölümü mezunuyum.Halk eğitim merkezinde kurs açabilirmiyim acaba

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Giyim Üretim Teknolojisi Alanında 1 Yıl Meslek Deneyimi İle Kurs Açmak İçin Başvurulabilir.
   Halk Eğitim Merkezleri Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Ağustos Ayında Kurumlardan Yada E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alınacak.

 9. Kübra Nur Karataş dedi ki:

  Halı kursu açmak istiyorum ustalik ve usta öğreticilik oryantasyon bütün belgelerim tamm ama 3 yıl sigorta deneyimi istiyorlar Muş ilinde hali uzerine sigorta yok napabilirim bide yönetmenlik değişir mi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Eğitici koşulları belirli dönemlerde değişebiliyor. Günümüzdeki koşullar;
   Alanında ön lisans mezunlarından 1 yıl, mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumları ile alanında asgari dördüncü seviye eğitim almış olanlardan 3 yıl meslek deneyimi isteniyor.

 10. Hatice dedi ki:

  Merhabalar ben lisans m3zunuyum Arkeoloji bölümü bitirdim .Bir senede Almanca Eğitimi aldım halk egitim merkezinde eğitmen olabirimiyim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Arkeoloji Ve Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bölümü İçin Kurs Bulunmuyor.
   Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bölümü İçin
   Sanat Tasarım Alında Açılan Kurslar İçin Başvuruda Bulunabilir.

 11. Büşra dedi ki:

  Merhaba siyasal bilgiler ve kamu yönetimi mezunuyum hangi alanda usta öğretici belgesi alabilirim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Hukuk Alanında Kurs Açmak İçin Başvurulabilir.
   Adli Kalem İşleri
   Adli Takip Elemanı

 12. Aynur Aydın dedi ki:

  Merhaba.Fen edebiyat fakultesi filoloji lisans mezunuyum.Sinif öğretmenliği formasyonun da var .Halk egitimde görev alabilirmiyim.Ne yapmam gerekiyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   bildiğim kadarıyla açılabilecek kurs bulunmuyor. başvurular e-yaygın sitesinden e-devlet şifresi ile alınıyor.

 13. ibrahim dedi ki:

  Merhaba elektrik elektronik mühendisligi 2. Sinif ögrencisiyim .Mezun olduktan sonra halk eğitimde arduino ve robotik kodlama üzerine kurs açabilir miyim ? İstanbul üniversitesi eğitmen eğitimi sertifikası veriyor kurs sonunda buna katılıp sertifikayı alsam bu kursu halk eğitimde verebilir miyim ? Bir de lisans diplomamı almadan sadece bu bu sertifikayla kurs açma başvurusunda bulunabilir miyim ?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Eğitici Sıralaması
   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
   Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre “Elektrik Elektronik
   Teknolojileri”;
   a. Alan öğretmeni olarak atananlar,
   b. Emekli alan öğretmenleri;
   c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

   Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

   Elektrik Elektronik Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
   Elektrik Elektronik Teknolojileri ile ilgili önlisans programlarından mezun olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,
   Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojileri alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.

 14. melek dedi ki:

  Merhaba orta ogretim mezunu usta öğretici olabilirmi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kurs Açma Şartlarını Taşıyanlardan En Az İlkokul Mezunu Olanlar Usta Öğretici Olabilir.
   Özel Şartlar:
   1 – En az ilkokul mezunu olması,
   2 – İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların da en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri,
   Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise süre şartı aranmayabilir.
   3 – 3 üncü maddenin (b) fıkrasının (3) ve (4) bentlerindeki şartları yerine getirmeleri gerekir.
   4 – Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak, istisnai hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta öğreticilere de görev verilebilir.

 15. Emin dedi ki:

  merhaba 20 yaşındayım bir devlet üniversitesinden önlisans aşçılık mezunuyum kurs açabilmek için usta öğretici belgem olması şart mı aşçılık yada pastacılık üzerine kurs açabilirmiyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Açılık Ön Lisans Mezunları Mesleğinde 1 Yıl Deneyim Şartı İle Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

  2. Gozel dedi ki:

   Merhaba yabancıyım kuaförlük egitimi mi turkiyede tamamladım usta usta ogreticilik belgemi aldim halk eğitimine is başvurusu yapabilirmiyim

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde TC vatandaşı olma şartı aranıyor.
    ihtiyacın karşılanamaması durumunda görev verilebiliyor.
    Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

 16. Sema dedi ki:

  Merhaba. Ben Hacettepe Üniversitesi Lisans Çocuk Gelişimi bölümü mezunuyum. Şu an çalışmıyorum. Formasyonum yok. Halk eğitim merkezlerinde kurs açabilir miyim? Neler yapmam gerekir? Usta öğretici sertifikası bizim için de geçerli mi?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Çocuk Gelişimi Alanında Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlar Dışında Usta Öğretici Oryantasyonu Kursuna Katılmak Zorunludur. Kurs Halk Eğitim Merkezlerinde Açılır. Başvurular Bu Sene Eylül Ayında E-Yaygın Sitesinden E-Devlet Şifresi İle Alındı.

 17. Hatice dedi ki:

  Ön lisans çocuk gelişimi mezunuyum usta öğretici belgesi almam gerekiyor mu .MEB bağlı kurumda staj yapmış bulunmaktayım halk eğitim de kurs açmak için neler yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Usta Öğretici Belgesini Ustalık Belgesi Sahipleri Alabilir. Ustalık Belgesi Çocuk Gelişimi Alanında Verilmiyor. Halk Eğitimlerde Kurs Açabilmek İçin Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlar Dışında Usta Öğretici Oryantasyonu Kursuna Katılmak Zorunludur. Başvurular Eylül Ayında E-Yaygın Sitesinden E-Devlet Şifresi İle Alındı.

 18. Kıymet dedi ki:

  Merhabalar ben Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Formasyonum yok ancak oryantasyon belgem var. Kurs açmak için yada halk eğitimde eğitimci olmak için başka belgeye gerek var mı? Hangi kursları açabilirim? Başvuru için usta öğretici belgesine gerek yok değil mi?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kişisel gelişim alanında
   diksiyon
   diksiyon, spikerlik ve sunuculuk
   etkili ve hızlı okuma
   usta öğretici belgesi zorunlu değildir.

 19. Fulya dedi ki:

  Merhaba işletme lisans diplomam var.halk eğitimde muhasebe alaninda kurs vermek için başvurmak istiyorum ancak e-yaygın da mezun olunan bölüm kısmında işletme yok.başka hangi bölümü seçebilirim ya da seçebilir miyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Aşağıdaki Şekilde İlerleyin.
   Mezuniyet Türü : Lisans
   Mezuniyet Alanı: Muhasebe Ve Finansman
   Mezuniyet Bölümü: İşletme

   Mezuniyet Türü : Lisans
   mezuniyet alanı: pazarlama ve perakende
   Mezuniyet Bölümü: İşletme

   1. Fulya dedi ki:

    Cevap için teşekkürler birşey daha sormak istiyorum.daha önce hiçbir yerde çalışmadım.bu durum başvurumun kabul edilmesinde engel teşkil eder mi acaba? Teşekkürler

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     meslek deneyimi şartı bazı kurs programları için ön lisans, meslek lisesi, ustalık belgesi olanlar için isteniyor. meslek deneyimi ekstra puan kazandırır.

 20. Kiraz Çiftçi dedi ki:

  Kiraz Çiftçi 2020 moda tasarım mezunuyum . Dikiş kursunda usta öğretici olmak için online başvurumu yapmalıyım Yada nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx adresinden e-devlet girişi ile başvurular yapılacak.

  2. nisa dedi ki:

   merhaba isletme mezunuyum usta ögretici ve oryantasyon belgem var hangi kurslari acabilirim acaba

   1. Güncel Eğitim dedi ki:

    Muhasebe ve finansman ve pazarlama ve perakende alanında kurs açılabilir. E-yaygın başvurusu sırasında Mezuniyet belgesi yüklendikten sonra kurs puan bilgisi butonunu ile hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir.

 21. Hüseyin Yıldırım dedi ki:

  usta öğretici belgem var okul düzeyim neye karşılık geliyor lise mezunu mu sayılıyorum yoksa liseyi açıktan okumam gerekiyor

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   usta öğretici belgesi lise diploması yerine geçmez. açık lise kaydı olunabilir.

 22. Yakup dedi ki:

  4 yıllık işletme mezunuyum 6 yıllık elektrik tesisatciligi üzerinden sigortalıgim var ,elektrik tesisatciligi adı altında 2 yıldır iş yerim var halen devam ediyor,usta öğretici ligi belgesi almak istiyorum , kalfalık ustalık belgesi almadan direkt usta öğretici belgesi başvurusu yapabilirmiyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Ustalık Belgesi Olmayanlar Usta Öğretici Belgesi Alamaz.
   Kalfalık Belgesi Olmayanlar Öncelikle Kalfalık Belgesi Sınavına Katılıp Kalfalık Belgesi Aldıktan Sonraki Sınav Döneminde Ustalık Belgesi Sınavına Katılarak Ustalık Belgesi Almalıdır.

 23. celal pehlivanlı dedi ki:

  ben 69 yaşında emekli resim ögretmeniyim.
  10 yıldır halk eğitim merkezinde yağlı boya resim kursu vermekteydim.
  bu yıl tekrar müracaat ettiğimde 65 yaş üstü kurs açamaz dediler bunun yasal bir dayanağı varmıdır öğrenmek istiyorum.
  saygılarımla.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   65 yaş üstüne görev vermiyorlar.

 24. Ezgi dedi ki:

  Merhabalar Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisiyim.Usta öğretici olarak başvurabilmem için ne yapmam gerekli bilgi alabilir miyim?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   kurs açmak istenilen halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuru tarihleri arasında kuruma başvurmak gereklidir. usta öğretici başvuruları çoğunlukla eylül ayında alınır, başvuru duyuruları halk eğitim merkezlerinin resmi sitelerinden yada kurumlardaki panolardan duyurulur.

   1. Vuslat dedi ki:

    Merhaba, ben de Gıda Mühendisiyim. Halk eğitim merkezlerinde alanımızda eğitim verebilmek için usta öğretici belgesi almamız gerekiyor mu? Bu noktada bilgilendirebilir misiniz?

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Öğretmenler ve pedogojik formasyonu olanlar dışındakiler usta öğretici oryantasyonu kursuna katılmaz zorundadır.

 25. kerem arıkan dedi ki:

  merhabalar ön lisans mezunuyum 4 yıldır sabit elektrik üzerine calısıyorum ön lisans mezunu oldugum ıcın usta ogretici belgesine ihtiyacım var mı bilgi verebilir misiniz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinde elektrik elektronik teknolojisi alanındaki bazı kursları açmak için başvuruda bulunulabilir.
   Elektrik Elektronik Teknolojisi ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.
   usta öğretici belgesi zorunlu değildir, usta öğretici oryantasyonu kursu zorunludur.

   1. Gamze dedi ki:

    Merhaba önlisans muhasebe mezunuyum.Halkegitimde büro yönetimi,bilgisayar gibi kurs acabilir miyim? Bölümüm disinda baska hangi dallarda kurs acilir. Basvuru icin gerekli belgeler neler ?

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

     Ön Lisans Mezunları İçin Muhasebe Ve Finansman Alanında 1 Yıl Meslek Deneyimi Şartı Aranıyor.

     1. Dilara dedi ki:

      Merhaba ben önlisans mezunuyum bölümünden alakasız 750 saat kuaförlük kursu aldım Halk eğitimde usta öğreticilik yapmak için ne yapmalıyım 1 yıl deneyim şartı var mı

     2. Güncel Eğitim dedi ki:

      Azami Dördüncü seviye kurs bitirme belgesi istenir.

BİR YORUM YAZ