26.09.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Üniversite Öğrencileri Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

Üniversite Öğrencileri Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

Üniversite Öğrencileri Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

Başkent Üniversitesi Üniversite Öğrencileri Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışmasının Altıncısı Düzenleniyor. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli Yüksek Öğrenim Üniversite Önlisas Ve Lisans Öğrencileri Katılabilecek.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası

6. Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması İçin Başvurular Başladı! “Sen de Ekosistemde Yerini Al”

Yeşil Kampüs Etkinliklerinin Amacı
Yeryüzünün nadir ve gün geçtikçe hızla tükenen kaynakları nedeniyle çevrenin korunması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yöresel, bölgesel ve küresel olarak toplumların sosyal ve ekonomik refahı için yaşamsal bilgiyi üreten, yayan ve uygulayan üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi de, Başkent Üniversitesi’nin misyonun da yer aldığı gibi; insan ve çevre haklarına duyarlı, geliştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunan, duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmektir. Yeşil Kampüs Kamu Spotu Yarışması bu düşünceden hareketle gerçekleştirilmiş bir sosyal sorumluluk projesidir. Yarışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılığını geliştirerek, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve çevre sorunlarının çözümü için yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Sürdürülebilir bir gelecek için toplumda farkındalığı artırmak, çevreye duyarlılığı sağlamak ve çevresel olumsuz etkileri azaltmak amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Hedefleri

Ads

• Çevre ve sürdürebilirlik konusunda toplumsal bilinç ve farkındalığı sağlamak,

• İnsan ve çevre haklarına duyarlı,

• İnsan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunan,

• Doğal kaynakların farkında olup, verimli kullanımına özen gösteren,

• Çevreye saygılı olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.

Yarışmanın Konusu ve Teması
Ekosistemler tüm canlı varlıkların yaşamı için oldukça önemli bir yapılanmadır. Bir ekosistemin çökmesi halinde birçok canlının hayatının son bulması kaçınılmaz olmaktadır. Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki çeşitli ağaçlar, çalılar, otsu formdaki bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar, omurgalı ve omurgasız birçok hayvan türünü barındıran genellikle doğal yollardan oluşmuş bir kara ekosistemidir. Yani orman sadece yan yana gelmiş ağaçlar topluluğu değil; florasıyla, faunasıyla bir ekosistemdir. Ormanlar dünyamızın % 31’lik bir alanını kaplıyor. Orman ekosistemleri, çevresindeki havanın oksijenini artırması, karbondioksitini azaltması, iklimi etkilemesi, erozyonu önlemesi, yağışı artırması, odun ve içindeki özel bitki türlerinin ilaç hammadde sağlaması, içinde bulundurduğu tüm canlılar arasında mikroorganizmalardan omurgalı hayvanlara kadar besin ve enerji döngüsünü destekleyerek biyolojik çeşitliliği devam ettirmesi ve dinlenme mekânı sağlamasıyla insanların hizmetindedir. Hayatımızı devam ettirebilmemiz için gereken oksijeni üretiyor ve hem insanlar hem de yaban hayatı için barınacak yer sunuyor. Fakat dünyanın dört bir yanına yayılmış olan ormanlar, bu faydalarını tehlikeye sokan ormansızlaşma tehdidi ile karşı karşıya. Özellikle ormansızlaşma aynı zamanda iklim değişikliğini de artırıyor ve küresel ısınmayı hızlandırıyor. Ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 28’ini oluşturan ormanların son yıllarda büyük orman yangınlarına maruz kalmasının yanında madencilik ve enerji projeleriyle de tahrip edilmesi geleceği tehdit ediyor. Aynı zamanda, ekosistemin yaşam kalitesinin düşmesine, okyanusların asidik hale gelmesine ve biyoçeşitliliğin giderek yok olmasına ve küresel ısınmasının daha da hızlanmasına yol açıyor.

Bu çerçevede, ormanların korunması ve arttırılması, ormansızlaşmaya karşı mücadele, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi konularında toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılması amacıyla, 2023 yılında altıncısı yapılacak olan Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması’nın konusu “ORMAN VE EKOSİSTEM” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Konu Başlıkları
• Ormansızlaşma ve ormansızlaşmanın etkileri

• İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede ormanlar

• Sürdürülebilir ormancılık ve sürdürülebilir orman yönetimi

• Ağaçlandırma

• Doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması

• Orman yangınları ve nedenleri

• Sıra dışı orman yangınlarının çıkması

• Biyoçeşitlilik kaybı

• Orman yaban hayatı ve bitki örtüsü kaybı

• Orman kaybı ve gelecekte gıda güvensizliği

• Toprak erozyonu

• Atıkların ve tehlikeli atıkların atılması

• Endüstriyel odun üretimi

• Hava kirliliğinden dolayı orman niteliğinin bozulması

• Küreselleşme ile kereste endüstrisi şirketlerinin ormancılık faaliyetleri

• Rekreasyonel etkinlikler ve turizm

Yarışmanın Katılım Koşulları

1. Yarışmaya Türkiye Üniversitelerinden ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilir.

2. Öğrenciler yarışmaya, sadece “Orman ve Ekosistem” konulu kamu spotları ile katılabilir.

3. BÜÇEM yönetim kurulu üyeleri, yarışma seçici kurul üyeleri, düzenleme kurulu üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

5. Yarışmaya 1 Ocak 2023 tarihinden sonra çekilen kamu spotları ile başvuru yapılabilir.

6. Yarışmaya bir kişi en fazla iki kamu spotu ile başvurabilir.

7. Yarışmaya katılacak kamu spotlarının süresi film veya ses şeklinde hiçbir şekilde 45 saniyeyi geçemez. Süreyi geçen kamu spotları değerlendirmeye alınmaz.

8. Seçici kurul tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kamu spotları değerlendirmeye alınmaz.

9. Kamu spotunun yasal sahibi, eser sahibi olan yönetmendir. Yarışma şartnamesini ve başvuru belgesini yönetmenin doldurması ve imzalaması esastır. Kamu spotunun birden fazla yönetmeni olsa dahi ödül sadece yarışma şartnamesinde ve başvuru belgesinde imzası bulunan yönetmene verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.

10. Öğrenciler, yarışmaya kişi ve grup olarak katılabilir. Başvuru esnasında tüm grup elemanlarının bilgilerinin forma yazılması gereklidir. Grup başvurularında dereceye girenlerin ödülleri, grup adına bir kişiye takdim edilir. Yarışmada kazanılan ödüller için hak sahibi, kamu spotunun eser sahibi olan yönetmendir.

11. Yarışmaya gönderilecek eserler içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit, yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

12. Kamu spotlarının gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak telifle ilgili sorunlar eser sahibinin sorumluluğundadır.

13. Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan kamu spotları, Türkçe altyazılı olmak zorundadır.

14. Kopyaların gösterime uygun görüntü ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış kamu spotları, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

15. Katılan kamu spotları seçici kurul tarafından 05 Mayıs 2023 tarihinde değerlendirilir. İlk 10’a giren kamu spotları seçici kurul tarafından belirlenir http://bucem.baskent.edu.tr veya https://bucemcevremerkezi.wixsite.com/baskent web sitelerinden duyurulur. Ayrıca ilk 10’a giren eser sahipleri e-posta yoluyla doğrudan bilgilendirilir. Yarışmanın birincisi, ikincisi, üçüncüsü 10 Mayıs 2023 tarihinde ödül töreninde açıklanır.

16. Yarışmaya gönderilen kamu spotlarının yönetmenine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının tanıtım faaliyetlerinde kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

17. Katılımcılar yarışma şartnamesi ve başvuru formunun her sayfasını imzalamalıdırlar. Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları başvuru formunu, bir adet fotoğraflarını, kamu spotu eserinin/eserlerinin uygun formatta kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyasını 1 adet zarfa koyarak kapalı halde yarışma sekretaryasına elden veya gönderici ödemeli posta / kargo yolu ile en geç
28 Nisan 2023 saat 17.00’ye kadar ulaştırmalıdırlar.

18. Yarışma ödülleri, başvuru formunda imzası bulunan katılımcının, başvuru formunda belirttiği banka hesap numarası / IBAN numarasına ödül töreninden sonra yatırılır. Bu nedenle katılımcıların banka bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. Başvuru formundaki eksik veya yanlış bilgilerden kaynaklanan sorunlardan katılımcılar sorumludur.

19. Yarışma için gönderilen eserler ve kopyaları, sonuç ne olursa olsun iade edilmez.

20. Ödül alan yönetmenlere ve varsa grup elemanlarına birer katılım belgesi verilir. Seçici kurulun belirleyeceği kamu spotlarında birincilik ödülü alan kamu spotuna 8.000 TL, ikincilik ödülü alan kamu spotuna 6.000 TL, üçüncülük ödülü alan kamu spotuna 4.000 TL para ödülü verilir. Seçici kurulun yargısı kesindir.

21. Dereceye giren kamu spotlarının gösterimi ve ödül töreni Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda 10 Mayıs 2023 tarihinde saat: 14.00’te gerçekleştirilecektir.

22. Yarışmada birincilikle dereceye giren kamu spotu, Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) bağlı olduğu ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) yürüttüğü “Young Reporters for The Environment (YRE)” kapsamında “Uluslararası Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışması” na katılmak üzere gönderilecektir.

Yarışma Takvimi
Son başvuru: 28 Nisan 2023
Jüri değerlendirmesi: 05 Mayıs 2023
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanı: 08 Mayıs 2023
Ödül töreni: 10 Mayıs 2023

Başvuruda Gerekli Belgeler
Katılım şartnamesi (Tüm sayfaları eser sahibi tarafından imzalanmış olacak)
Başvuru formu (Eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulmuş olacak)
Bir adet vesikalık fotoğraf
Kamu spotunun uygun formatta kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyası aşağıdaki adrese gönderilir.

Yarışma İletişim Bilgileri
Tel : +90 312 2461088
E-Posta: bucem@baskent.edu.tr; nerdogan@baskent.edu.tr

Başvuru Adresi: Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. Km 06790 Etimesgut Ankara.

Yarışma ile ilgili sorularınız için +90 312 2461088 numaralı telefon ve bucem@baskent.edu.tr e-posta adresine veya capeksen@baskent.edu.tr e-posta adresinden Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKIN PEKŞEN’e ulaşabilirsiniz.

Adaylar “Yarışma Şartnamesi” ve “Yarışma Başvuru Formu”na http://bucem.baskent.edu.tr ve
https://bucemcevremerkezi.wixsite.com/baskent web sitesinden ulaşabilirler.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ