<style>.lazy{display:none}</style>
18.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Üniversite Öğrencileri Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

Üniversite Öğrencileri Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

Üniversite Öğrencileri Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

Başkent Üniversitesi Üniversite Öğrencileri Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışmasının Yedincisi Düzenleniyor. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Geneli Yüksek Öğrenim Üniversite Önlisans Ve Lisans Öğrencileri Katılabilecek.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 12 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7 Bin Türk Lirası

7. Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

Yeşil Kampüs Etkinliklerinin Amacı
Yeryüzünün nadir ve gün geçtikçe hızla tükenen kaynakları nedeniyle çevrenin korunması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yöresel, bölgesel ve küresel olarak toplumların sosyal ve ekonomik refahı için yaşamsal bilgiyi üreten, yayan ve uygulayan üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi de, Başkent Üniversitesi’nin misyonun da yer aldığı gibi; insan ve çevre haklarına duyarlı, geliştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunan, duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmektir. Yeşil Kampüs Kamu Spotu Yarışması bu düşünceden hareketle gerçekleştirilmiş bir sosyal sorumluluk projesidir. Yarışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılığını geliştirerek, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve çevre sorunlarının çözümü için yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Sürdürülebilir bir gelecek için toplumda farkındalığı artırmak, çevreye duyarlılığı sağlamak ve çevresel olumsuz etkileri azaltmak amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Hedefleri

Ads

• Çevre ve sürdürebilirlik konusunda toplumsal bilinç ve farkındalığı sağlamak,

• İnsan ve çevre haklarına duyarlı,

• İnsan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına katkıda bulunan,

• Doğal kaynakların farkında olup, verimli kullanımına özen gösteren,

• Çevreye saygılı olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.

Yarışmanın Konusu Ve Teması
İklim Değişikliği Değil, Artık İklim Krizi

Yarışmanın Konu Başlıkları

Toplumsal Farkındalık Oluşturma:
Kamu spotları aracılığıyla iklim değişikliğine dikkat çekme. Topluluklarınızda farkındalık etkinlikleri düzenleme ve bu etkinliklerden alınan geri bildirimleri paylaşma.

Eğitim ve Bilinçlendirme:
İklim değişikliği ile ilgili eğitim materyalleri ve içerikleri oluşturma. Okullarda veya gençlik topluluklarında bilinçlendirme etkinlikleri düzenleme. İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma kampanyaları yürütme.

Sürdürülebilir Yaşam:
Bireylerin ve toplulukların sürdürülebilir yaşam tarzları benimsemesini teşvik eden projeler geliştirme. Sürdürülebilir enerji, enerji ve su tasarrufu, atık azaltma ve geri dönüşüm gibi uygulamalara odaklanma. Sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik eden projeler geliştirme.
Toplumu iklim dostu uygulamalara yönlendiren çalışmalar yürütme

Topluluk Katılımı ve Sürdürülebilirlik:
Gençlik örgütleri veya çevre topluluklarına katılımı destekleme. Toplum projelerine liderlik ederek çevre dostu uygulamaların yayılmasına katkıda bulunma.

Politika ve Hukuk
Politika ve yasama süreçlerine katılımı teşvik eden projeler geliştirme. İklim politikalarını değiştirmeye yönelik kampanyalara destek verme.
İklim değişikliği politikalarını analiz etme ve değerlendirme. Hukuki çözümler ve öneriler sunma.

Yeşil Teknoloji ve İnovasyon:
Yenilenebilir enerji ve çevre dostu teknolojilere odaklanan projelerin geliştirilmesi. Bilim ve teknoloji ile ilgili yaratıcı çözümler önerme.
İklim değişikliği ile mücadelede teknolojik çözümler sunma.

Küresel Dayanışma ve Uluslararası İşbirliği:
Uluslararası çapta çevre konferanslarına katılımı teşvik eden projeler üretme. Küresel ölçekte iklim değişikliği konusunda dayanışmayı destekleme.

Sanat ve İletişim:
İklim değişikliği temalı sanat eserleri üretme veya performanslar gerçekleştirme.
İletişim araçları kullanarak iklim değişikliği mesajlarını yayma.

Katı Atık Yönetimi Hiyerarşisi:
Atık azaltma ve geri dönüşümü teşvik eden kampanyalar yürütme. Sıfır atık projeleri ve uygulamalarını hayata geçirme.
Tehlikeli atıklar ve etkileri ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütme.

Doğa ve Ekosistem Koruma:
Ormansızlaşma ve ormansızlaşmanın etkileri İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede ormanlar
Ormanları ve doğal yaşam alanlarını koruma.
Biyoçeşitlilik kaybı, biyoçeşitliliği ve ekosistemi korumaya yönelik çalışmalar.
Doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması
Orman kaybı ve gelecekte gıda güvenliğine vurgu yapmak.

Su Yönetimi:
Okyanuslarda/denizde yaşam ve plastik atıklara dikkat çekmek.
İçme ve/kullanma suları kirliliği ve gelecekte su kıtlığı sorunu

Genç Liderlik ve Aktivizm:
Gençler arasında liderlik ve aktivizmi teşvik eden projeler geliştirme.
İklim değişikliği konusunda gençlerin sesini güçlendiren inisiyatifler alma.
İklim kriziyle mücadelede yenilikçi ve etkili çözümler sunma.

Bu alt başlıklar, yarışmacılara farklı odak noktaları sunarak çeşitli alanlarda çalışma fırsatı sağlar ve gençlerin iklim değişikliği ile mücadelede çeşitli yollarla katkıda bulunmalarını teşvik eder. Ayrıca, farklı yeteneklere ve ilgi alanlarına sahip olan gençleri çekecek şekilde çeşitlilik sunabilir.

Yarışmanın Katılım Koşulları

1. Yarışmaya Türkiye Üniversitelerinden ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilir.

2. Öğrenciler yarışmaya, sadece “İklim Değişikliği Değil, Artık İklim Krizi” temalı kamu spotları ile katılabilir.

3. BÜÇEM yönetim kurulu üyeleri, yarışma seçici kurul üyeleri, düzenleme kurulu üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

5. Yarışmaya 1 Şubat 2024 tarihinden sonra çekilen kamu spotları ile başvuru yapılabilir.

6. Yarışmaya bir kişi en fazla iki kamu spotu ile başvurabilir.

7. Yarışmaya katılacak kamu spotlarının süresi film veya ses şeklinde hiçbir şekilde 45 saniyeyi geçemez. Süreyi geçen kamu spotları değerlendirmeye alınmaz.

8. Seçici kurul tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kamu spotları değerlendirmeye alınmaz.

9. Kamu spotunun yasal sahibi, eser sahibi olan yönetmendir. Çevrimiçi başvuru formunu yönetmenin doldurması esastır. Kamu spotunun birden fazla yönetmeni olsa dahi ödül sadece başvuru formunu dolduran yönetmene verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, yönetmenin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, form sahibine aittir.

10. Öğrenciler, yarışmaya kişi ve grup olarak katılabilir. Başvuru esnasında tüm grup elemanlarının bilgilerinin forma yazılması gereklidir. Grup başvurularında dereceye girenlerin ödülleri, grup adına bir kişiye takdim edilir. Yarışmada kazanılan ödüller için hak sahibi, kamu spotunun eser sahibi olan yönetmendir.

11. Yarışmaya gönderilecek eserler içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan menedilir. Tespit, yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

12. Kamu spotlarının gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak telifle ilgili sorunlar eser sahibinin sorumluluğundadır.

13. Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan kamu spotları, Türkçe altyazılı olmak zorundadır.

14. Kopyaların gösterime uygun görüntü ve ses niteliği taşıması zorunludur. İzleme linki çevrimiçi yarışma başvuru formuna yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’den az olmamalıdır. şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış kamu spotları, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

15. Katılan kamu spotları seçici kurul tarafından 09 Mayıs 2024 tarihinde değerlendirilir. İlk 10’a giren kamu spotları seçici kurul tarafından belirlenir http://bucem.baskent.edu.tr web sitemizden duyurulur. Ayrıca ilk 10’a giren eser sahipleri e-posta yoluyla doğrudan bilgilendirilir. Yarışmanın birincisi, ikincisi, üçüncüsü 14 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00’te Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanır.

16. Yarışmaya gönderilen kamu spotlarının yönetmenine haber vermek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının tanıtım faaliyetlerinde kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

17. Katılımcılar çevrimiçi başvuru formunu 06 Mayıs 2024 saat 17.00’ye kadar doldurmalı ve başvuru sürecini tamamlamalıdırlar.

18. Yarışma ödülleri, çevrimiçi başvuru formunu dolduran katılımcının, başvuru formunda belirttiği banka hesap numarası / IBAN numarasına ödül töreninden sonra yatırılır. Bu nedenle katılımcıların banka bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir. Başvuru formundaki eksik veya yanlış bilgilerden kaynaklanan sorunlardan katılımcılar sorumludur.

19. Ödül alan yönetmenlere ve varsa grup elemanlarına birer katılım belgesi verilir. Seçici kurulun belirleyeceği kamu spotlarında birincilik ödülü alan kamu spotuna 12.000 TL, ikincilik ödülü alan kamu spotuna 10.000 TL, üçüncülük ödülü alan kamu spotuna 7.000 TL para ödülü verilir. Seçici kurulun yargısı kesindir.

20. Dereceye giren kamu spotlarının gösterimi ve ödül töreni Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda 14 Mayıs 2024 tarihinde saat: 14.00’te gerçekleştirilecektir.

21. Yarışmada birincilikle dereceye giren kamu spotu, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) bağlı olduğu ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) yürüttüğü “Young Reporters for The Environment (YRE)” kapsamında “Uluslararası Çevrenin Genç Sözcüleri Yarışması”na katılmak üzere gönderilecektir.

Sorularınız İçin Yarışma İletişim Bilgileri
Tel : +90 312 246 6666 /1088 Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN
+90 312 246 6666 /1350 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKIN PEKŞEN
E-Posta:bucem@baskent.edu.tr; nerdogan@baskent.edu.tr; capeksen@baskent.edu.tr
Adres: Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. Km 06790 Etimesgut Ankara.

Yarışma Takvimi
Son başvuru: 06 Mayıs 2024
Jüri değerlendirmesi: 09 Mayıs 2024
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanı: 10 Mayıs 2024
Ödül töreni: 14 Mayıs 2024 Saat: 14.00

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ