<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Üniversite Öğrencileri Arası Bizzkampüs Fikir Yarışması

Üniversite Öğrencileri Arası Bizzkampüs Fikir Yarışması

Üniversite Öğrencileri Arası Bizzkampüs Fikir Yarışması

Ülker Bisküvi Sanayi Üniversite Öğrencileri Arası Bizzkampüs Fikir Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Türkiye’nin Tüm Üniversitelerindeki Lisans 3. Ve 4. Sınıf İle Yüksek Lisans Öğrencileri Katılabilecek.

Açlığını Yatıştır Fikirlerini Yarıştır Çizi İle Bizz@Kampüste’yiz
2 Yada 3 Kişilik Takımını Kur. Para Ödülü Yada Staj İmkanı Yakala.

Başvuru Şekli: Online

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 60 Bin Türk Lirası Artı Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’de Staj Fırsatı
İkincilik Ödülü 55 Bin Türk Lirası Artı Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’de Staj Fırsatı
Üçüncülük Ödülü 50 Bin Türk Lirası Artı Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’de Staj Fırsatı

Projeler Takım Bazında Değerlendirilecektir. Yarışmanın Dili Türkçe Olarak Belirlenmiştir. Her Takım Yarışmaya Bir Proje İle Katılabilir. Bir Yarışmacı Sadece Bir Takımın Üyesi Olabilir.

Ads

BİZZ@KAMPÜS Yarışma Katılım Koşulları

bizz@kampüs Yarışması (“Yarışma”), ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (“Ülker”) tarafından düzenlenmektedir. Yarışma için başvurular, 15 Ocak 2024 (saat 09:00) – 16 Şubat 2024 (saat 23:59) tarihleri arasında www.bizzkampus.com adresli internet sayfası üzerinden alınacak olup, başvuru sonrası 3 aşama daha bulunmaktadır.

Yarışma, T.C. vatandaşı olan Türkiye’nin tüm üniversitelerindeki 3. ve 4. sınıf (lisans) veya yüksek lisans öğrencilerinin katılımlarına açıktır. Yarışmacılar, hayal güçlerini kullanarak tuzlu bisküvi türünde kendi yaratacakları yeni bir ürün oluşturmaya ve strateji planı belirlemeye dair özgün fikirlerini, yenilikçi, stratejik düşünme yeteneklerini gösterecek şekilde proje hazırlayıp sunarak yarışma sürecine dâhil olacaklardır.

Yarışmaya sunulan yetenekli projelerden uygun görülenlerin bir kısmı veya tamamı, Ülker’in uygun göreceği reklam ve tanıtım kampanyalarında kullanılabilecektir. Katılımcılar yarışmaya katıldıklarında bu hususu peşinen kabul ederler.

Başvuru değerlendirmesi sonrası, başvurusu kabul edilen yarışmacılar için yarışma, 3 aşamadan oluşmaktadır;

1. Aşama: Taslak Proje hazırlık ve teslimi,

2. Aşama: Final Proje hazırlık ve teslimi,

3. Aşama: Final Etkinliği; Jüri Önünde yüz yüze final performansı (Proje Sunumu) ve Ödül Töreni. Yarışmacılar, yarışma tarihleri arasında öncelikle Ülker ’e ait www.bizzkampus.com adresli internet sayfası üzerinden yarışmaya başvurmak zorundadır. Yarışma, yarışmaya katılım ve yarışma internet sayfasındaki işlemler ücretsizdir. Yarışmacılar, ilk olarak www.bizzkampus.com adresli internet sayfasındaki forma, takım adı ve takım üyelerinin; Adı/ Soyadı, Üniversite adı, Bölüm, Sınıf, GSM No, E-Posta Adresi bilgilerini girerek başvuru yapmalıdırlar. Başvuru yapılmasının ardından ekranda “Başvurunuz alınmıştır. Teşekkür ederiz.” ibaresi görünür. Bu ibare görünmediği takdirde başvuru gerçekleştirilmiş sayılmamaktadır. Katılımcılar bu aşamada sağladıkları bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

Türkiye’deki tüm üniversitelerde 3. ve 4. sınıf (lisans) veya yüksek lisans (yılına bakılmaksızın) üniversite öğrencisi olan T.C. vatandaşı herkes 2 veya 3 kişilik birer takım olarak katılabilir. Takımların üyeleri farklı üniversitelerden veya sınıflardan olabilir.

Yarışmaya başvuru yapıldıktan sonra yarışma süresinde herhangi bir sebepten dolayı takımdan bir üyenin ayrılması veya üyenin değiştirilmesi halinde takımın tüm üyeleri, diskalifiye olmuş sayılır. Katılımcılar, Başvuru süresi içerisinde, yeni bir takım oluşturularak yeniden başvuru gerçekleştirilebilir. Bir yarışmacı, yarışmaya sadece bir takım ile katılabilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvuru süresi dolduktan sonra, moderasyon (proje ekibi) yetkililerince, burada belirtilen yarışma katılım koşullarına göre değerlendirme yapılacaktır. Başvurusu kabul edilmiş takımlara taslak proje hazırlamaları için ilk bilgilendirme e-postası (projenin formatı, içeriği, bölümleri ve nasıl hazırlanması gerektiğine dair bilgilendirici e-posta/ brief) ve taslak proje son teslim tarihi bilgisi gönderilecektir. Yarışma süresince tüm değerlendirme kıstasları Ülker tarafından belirlenmekle beraber değerlendirme kıstasları gizli olup 3. kişilerle paylaşılmaz. Başvurusu kabul edilmiş olmasına karşın, başvuru aşamasında Ülker’ e sağlanan iletişim bilgilerinin doğru olmaması ve/veya eksik olması sebebiyle Ülker tarafından e-posta gönderilemeyen Katılımcılar açısından Ülker’ in bu e-postaların doğruluğunu teyit etme, kontrol etme ve/veya sair şekillerde Katılımcılar’ a ulaşma sorumluluğu yoktur. Her bir Katılımcı, başvuru aşamasında iletişim bilgilerini doğru vermekle yükümlüdür.

1. Aşama; Taslak Proje Hazırlık ve Teslimi
Başvurusu kabul edilen takımlar, en geç ilk bilgilendirme e-postasında belirtilen tarihe kadar (16 Şubat 2024 – 8 Mart 2024 tarihleri arasında), kendi yarattıkları özgün çalışmalarına dair taslak projelerini, bilgilendirme dokümanında belirtilen formatta hazırlayıp, www.bizzkampus.com adresli internet sayfasında belirtilen kısma yükleyerek teslim edeceklerdir. Bu tarih bittikten sonra, takımların başvuruları, proje içerikleri doğrultusunda yarışma jürisi tarafından Ülker’in belirlediği yarışma başarı kıstaslarına göre değerlendirilecektir. Jüri tarafından, ilk bilgilendirme e-postasıyla iletilen brief (bilgilendirme dokümanı) kapsamında değerlendirilerek bu dokümanda belirtilen beklentileri en uygun ve en özgün şekilde karşılayan 50 proje belirlenecektir. Bu projeleri gönderen takımlar, yarışmanın takip eden aşamalarına katılma hakkı kazanacaktır.

Nisan ayında yarı finalist 50 takıma pazarlama, marka veya tüketici araştırma konularının herhangi birinden 1 adet online webinar verilecektir. Webinarın içeriği, konuşmacı ve gerçekleştirilecek sistem yarışmanın ilerleyen tarihlerinde Ülker tarafından belirlenecek ve yarı finalist takımlara gerekli bilgilendirme e-posta yolu ile yapılacaktır.
Yarışma konusuna uygun, dini veya siyasi amaçlara hizmet etmeyen; ayrımcılık, nefret söylemi, sakıncalı ve zararlı yayınlar içermeyen; genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olan projeler değerlendirmeye alınacaktır. Bu kurallara uymayan projeler ve takımlar doğrudan diskalifiye edilecektir.

Bu 50 takıma başarı durumlarını ve ana proje için son teslim tarihi bilgisini (2. aşama için, taslak projelerini geliştirerek hazırlamaları gereken detaylı ana projenin içeriği ile ilgili olarak eğitici bilgiler, proje formatı ve ihtiva etmesi gereken ayrıntılara dair detaylı bilgiler), içeren ikinci bir bilgilendirme e- postası gönderilecektir.

2. Aşama; Final Proje Teslimi
50 takım, verilen aktif görevleri yaparak en geç ikinci bilgilendirme e-postasında belirtilen tarihe kadar (15 Mart 2024 – 5 Nisan 2024 tarihleri arasında) detaylı ana projelerini belirtilen formatta hazırlayıp www.bizzkampus.com adresli internet sayfasına yükleyeceklerdir. Bu tarih bitiminden sonra, 50 takımın sunduğu detaylı ana proje içerikleri (15 Mart 2024 – 5 Nisan 2024 tarihleri arasında) yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir. Jüri tarafından başarılı bulunarak beğenilen yetenekli 10 finalist proje belirlenecek ve bu projeleri gönderen takımlar yarışmaya devam edeceklerdir. Finalist 10 takıma üçüncü bilgilendirme e-postası (3. aşama için, detaylı ana projelerini ve önceki sunumlarını birleştirerek hazırlamaları gereken final projesinin içeriği ile ilgili olarak format, süreç hakkında detaylı bilgiler ve Nisan ayı içerisinde detaylı ana projeleri için son teslim tarih bilgisi) gönderilecektir. Ayrıca üçüncü bilgilendirme e-postasında finalist 10 takımın üyelerinden kendilerine hediye ürün gönderilebilmesi için açık adres bilgisi istenebilecektir.

Finale katılmaya hak kazanmış 10 finalist takıma, online sunum teknikleri eğitimi verilecektir. Eğitimin detay içeriği, eğitmen ve eğitimin gerçekleşeceği sistem yarışmanın ilerleyen tarihlerinde Ülker tarafından belirlenecek ve yarı finalist takımlara gerekli bilgilendirme e-posta yolu ile yapılacaktır.

Finale katılmaya hak kazanmış 10 finalist takıma, Ülker Pazarlama ekibinden birer mentor ataması gerçekleştirilecektir. Finalistler mentorleriyle Ülker tarafından planlanan saatlerde (12 Nisan 2024 – 24 Nisan 2024) tarihlerinde belirlenen günlerde 1 saat olacak şekilde) görüşecek ve final projelerini son haline getireceklerdir.

Finale katılmaya hak kazanmış 10 finalist takım, sunum eğitimi ve mentorle görüşmeleri sonrası, proje final sunumlarını en geç üçüncü bilgilendirme e-postasında belirtilen tarihe kadar e-postada belirtilen şekilde www.bizzkampus.com adresli internet sayfasına yükleyerek teslim edeceklerdir.

Bu süreçte, 10 finalist takım için yarışma süreci devam edecektir. Bu takımlara, yine Mayıs ayı içinde yapılacak 3. aşama (jüri önünde performans) ve ödül töreni (bir sonraki gün yapılacak) detayları, tarihi, yeri ve saat bilgileri dördüncü bilgilendirme e-postası ile gönderilecektir.

3. Aşama; Final Etkinliği, Özel Jüri Önünde Final Performans, Proje Sunumu ve Ödül Töreni: Final Etkinliğinin ilk gününde (8 Mayıs 2024); 10 Finalist takım, özel jüri önünde, final performansı olarak proje sunumlarını yapacaklar, jüri tarafından proje ile ilgili yöneltilecek soruları yanıtlayacaklardır. Bunun için her takıma maksimum 15 dakika süre verilecektir.
Jüri önünde gerçekleştirilecek performans ve ödül töreni Ülker tarafından belirlenen lokasyonda yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda takımlar sunumlarını, kurumun belirlediği lokasyonda fiziksel olarak bulunarak gerçekleştirecektir. Ödül töreni, Ülker, Ülker’in bağlı olduğu şirketin ve/veya iştiraklerinin çalışanları ve ilk 10 finalist takım üyeleri tarafından izlenebilecektir.

Yarışma özel jürisi tarafından sunumlar bittikten sonra Ülker’in belirlediği yarışma başarı kıstaslarına göre, 10 finalist takımın jüri önündeki final performansları ve final projenin bütününe dair final değerlendirilmesi yapılacaktır. Jürinin final değerlendirmesi sonucu başarı derecelerine göre yarışmayı kazanan ilk 3 proje belirlenecektir ve başarı derecelerine göre aşağıdaki ödüller sunulacaktır.

Final etkinliğinin ikinci gününde (9 Mayıs 2024); ödül töreni başlayacaktır. Ödül kazananlara başarı derecelerine göre aşağıdaki ödüller sunulacaktır.

Ödüller
1. Takıma ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.’de staj fırsatı ve 60.000-TL
2. Takıma ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.’de staj fırsatı ve 55.000-TL
3. Takıma ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş’de staj fırsatı ve 50.000-TL
ödülü verilecektir.

Takımlar iki veya üç kişiden oluşacağı için, yarışma ödüllerinden staj ödülü takımların her bir üyesine ayrı ayrı olacak şeklinde staj imkanı sunulacaktır. Staj imkanı sunulmadan önce kazanan takımların her bir üyesiyle ön mülakat gerçekleştirilecektir. Para ödülü ise kazanan takımların üye sayısına göre eşit parçaya bölünerek takım üyelerine takdim edilecektir.

Yarışma ödülleri, ödül kazanan takımlara temsili olarak (sembolik bir görsel şeklinde) ödül töreninde gösterilecek olup ödüller aşağıda belirtilen şekilde takdim edilecektir.
• Staj ödülü belirtilecek yer ve tarih aralığında, aşağıda belirtilen staj şartlarında kullandırılacak
• Para ödülü törenden sonra belirtilecek şekilde ve tarihte kazananlara ayrıca sunulacaktır.

Ödül kazananlar, Mayıs ayı içerisinde www.bizzkampus.com adresli internet sayfasına ilan edilecektir.
Staj ödülü içeriği, kazanan kişilere ayrıca bildirilecek olup, kişiye özel olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Tarih, kazananın okul dönemindeki müsait durumu ile Ülker’in uygunluk durumlarına göre uzun dönem olacak şekilde (3 ila 6 ay arasında), şirket bünyesinde öğle yemeği ve ulaşım dâhil edilerek sunulacaktır. Staja dâhil olmayan hizmet ve masraflar kazanana aittir. Staj ödülü, kazanan dışında başka bir kişi tarafından kullanılamaz. Tüm seyahat ve staj süresince oluşabilecek her türlü aksaklık, kaza ve benzeri durumdan kazanan sorumludur. Kazanan takımda yer alan kişiler, staj ödüllerini kazandıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu tarih içerisinde yapılmayan stajlar, kişinin staj hakkından feragat ettiğini gösterir.

Staja gidiş ve dönüş yolculuğunda, seyahat, tatil, staj ve eğitim süresince, her türlü mücbir ve kişisel nedenler ile meydana gelebilecek sağlık ve diğer sorunlardan, yaşanacak aksaklıklardan, gecikmelerden Ülker sorumlu değildir ve Katılımcı, bu gibi durumlarda Ülker ’den herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini, kendi hür ve özgür iradesi ile yarışmaya katıldığını kabul eder.
Yarışmaya sunulan tüm slogan, proje ve video içeriklerinden sadece Ülker’in ve/veya bağlı olduğu şirketin, iştiraklerinin uygun gördüğü içerikler, uygun gördüğü yerlerde, mecralarda ve şekillerde, aynen veya değiştirilerek yayınlanabilir, kullanılabilir. Yarışmacılar, bu şartı peşinen kabul ve beyan etmiş sayılır.

Yarışmayı kazanan yarışmacıların ödüllerin kendisine verilebilmesi için nüfus cüzdanı, banka hesap bilgisini, adres bilgilerini ve öğrenci belgesini ibraz etmesi zorunludur.

Yarışmacıların, www.bizzkampus.com adresli internet sayfasına gerçek ve doğru bilgileri ile kayıt yapması zorunludur. Başvuru süresi içinde başvurmayan ya da yarışmaya başvururken yarışmacılar tarafından yanlış beyan edilen bilgiler sebebiyle yarışmacılara ulaşılamaması ve benzeri yaşanacak aksaklıklardan Ülker sorumlu tutulamaz. Başvuru aşamasında doğru bilgi vermediği tespit edilen yarışmacılar için Ülker’in her zaman ilgili yarışmacıyı ve/veya takımı diskalifiye etme hakkı saklıdır.

Yarışmacı, www.bizzkampus.com adresli internet sayfasına yüklediği içeriklerin kendisine ait özgün içerikler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmacı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir içerik ve metin iletemez. Yarışmacı, yasal yükümlülük doğuran durumlarda, söz konusu içeriği yükleyen/gönderen kişi/kişilerin münhasıran sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Hakları kendisine ait olmayan bir içerik ile başvuran katılımcı diskalifiye edilir, ödül kazansa dahi ödül hakkını kullanamaz, ödül hakkı iptal edilir. Ödülün kazanana verilmesi halinde, kazanan tarafından ödül en geç 3 gün içerisinde iade edilir.

Ülker ve bağlı olduğu şirket veya iştirakleri, yarışmacılar tarafından gönderilen ve/veya ödül kazanan projelere dair tüm video ve içeriklerinden uygun gördüğünü, yarışma sayfasına yükleme ve yarışmaya sunma sürecinin herhangi bir anından itibaren, dilediği zaman, dilediği mecrada, kanalda, yerde, reklam veya tanıtım kampanyalarında ve dilediği şekilde, açıklama ve kullanma, ürün üretme ve piyasaya sürme hakkına sahiptir. Yarışmacılar, yarışmaya sundukları fikirler, projeler ve videolar ile ilgili marka, telif, reklam, gizlilik, diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere bütün hukuki haklarından süresiz olarak feragat ettiğini ve bu hakları süresiz olarak, Ülker’e ve bağlı olduğu şirkete veya iştiraklerine devrettiğini, hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, fikirlerin ve videoların 3. kişilerce kopyalanmasını, işlenmesini, değiştirilmesini engellemeyeceğini, peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ülker, bağlı olduğu şirketin veya iştiraklerinin, yarışmaya katılan ve/veya ödül kazanan tüm slogan, fikir, proje, video içeriklerinden uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgi ve içeriği, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, dilediği mecrada ve şekilde katılımcı adı ile birlikte ya da adsız, olduğu gibi ya da geliştirerek, kısmen ya da tamamen kullanma, yayınlama hakkını her zaman saklı tutar. Yarışmacı bu şartı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışma aşamalarında ve jüri değerlendirmesi süreci ile ilgili olarak, yarışmacıların iletecekleri içerikler ve yapacakları başvurularla ilgili olabilecek her türlü ortamdaki iletişim sorunları nedeniyle Ülker, bağlı olduğu şirket ve/veya iştirakleri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yarışmanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta, SMS gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya internete erişimde aksaklıklardan, yarışmanın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, yarışmada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması veya ulaşılamaması nedeni ile yarışmanın devam ettirilememesi durumunda Ülker, bağlı olduğu şirket ve/veya iştirakleri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ülker, ödülün açıklanmasında, katılım şart ve koşullarında olabilecek baskı ve dizgi hatalarından ya da yarışma web sayfasında yer alan verilerde olabilecek eksik ve yanlışlıklardan sorumlu tutulamaz. Ülker, hiçbir şekilde katılımcıların kendileri veya başkalarının bilgisayarını kullanmaları sırasında veya web sayfasının kullanımından dolayı maruz kalabilecekleri zararlardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Ülker’in, katılım, yarışma aşamaları, içerik, format, tarih, yer bilgileri vb. yarışma şartlarını değiştirme hakkı saklıdır. Ülker, ayrıca yarışmayı durdurma, sona erdirme ve süresini değiştirme hakkına sahiptir.

Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ