<style>.lazy{display:none}</style>Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması Başvurusu
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması

Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması

Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması

Yunus Emre Enstitüsü Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin ABD Doları
İkincilik Ödülü 7.500 ABD Doları
Üçüncülük Ödülü 5 Bin ABD Doları
5 Adet Mansiyon Ödülü Bin ABD Doları

Yarışmanın Konusu Ve Teması
UNESCO, Yunus Emre’nin vefatının 700. yılına atfen 2021 yılını “Yunus Emre” yılı olarak belirlemiştir. Bu minvalde; Yunus Emre’nin günümüze ulaşan şiirleri vasıtasıyla bize miras kalan evrensel mesajlarını sinemanın diliyle tüm insanlığa ulaştırmak amacıyla Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması düzenlenecektir.

Yunus Emre yaşadığı dönemde, insanlara ilahi aşka dayanan sevgi ve hoşgörüyü vazetmiş, bütün o huzursuzluk ve sıkıntı ortamında insanları aşkın bir sevgiyle sarıp sarmalamış ve çatışmanın, kavganın, savaşın karşısına Yaradan’ın evi olan gönlü koymuştur.

Gönül Çalab’ın tahtı
Çalap gönüle baktı
İki cihan bedbahtı,
Kim gönül yıkar ise

Ads

Bu yüzden şiirleri dilden dile, gönülden gönüle aktarılmış, sevilmiş ve Anadolu’nun ruhu ve mayasında eşsiz bir yer edinmiştir. Yabancı düşmanlığının, İslamofobinin, nefret söyleminin, ayrımcılığın, ötekileştirmenin ve terörün gündelik sorunlar haline geldiği günümüze de ne çok şey söylüyor Yunus Emre. Hem de sözü dolandırmadan en sade ve etkili biçimde.

Sen sana ne sanırsan
Ayruğa da onu san
Dört kitabın manası
Budur eğer var ise

***

Ben gelmedim davi için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim

Bizler de bu yüce gönül insanının adını taşıyan Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın dört bir tarafına bakışımızdaki güzelliği, kulağımızdaki tınıyı, dilimizdeki nağmeyi, soframızdaki aşı, gönlümüzdeki sevgiyi taşırken elbette kapılarına vardıklarımızı da başka hiçbir neden aramadan ve başka hiçbir nedene ihtiyaç duymadan Yaradan’dan ötürü sevmeyi şiar ediniyoruz:

Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Kamu âlem birdir bize

Ve buradan hareketle, kamera ustalarının yabancı düşmanlığının, nefret söyleminin, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin karşısında, Yunus Emre’nin şiirlerinden ilhamla insanlığı sevgiye, barışa, diğerkâmlığa ve birliğe çağırmalarını arzu ediyoruz.

Yunus Emre’nin kelimelerinin film sekanslarına dökme çabasında tüm öğrencisinden öğretim üyelerine, senaristlerden yönetmenlere tüm sinema erbabını bu Yarışma’ya katılmaya ve gönlümüzü titreten Yunus Emre şiirlerini gözlerimizin enginliğine sunmaya davet ediyoruz.

Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim, sevilelim
Bu dünya kimseye kalmaz

Yarışma: Uluslararası Yunus Emre Tanımlar
Kısa Film Yarışmasını,
Enstitü: Yunus Emre Enstitüsünü,
Kısa Film/Eser/Film: Yarışma’ya katılacak kurmaca kısa filmi,
Katılımcı / Yönetmen: Yarışma’ya katılacak kurmaca kısa filmin yönetmenini,
Ödüller: Yarışmada finale kalan kurmaca kısa filmlerden ödül kazananlara verilecek farklı para ödüllerini,
Finale Kalan Filmler: Ön Jüri’nin değerlendirmesinden sonra Jüri’nin değerlendirmesine hak kazanan en fazla 20 filmi,
Ön Jüri: Yarışma’ya başvuracak tüm eserleri değerlendirip, finale kalacak kısa filmleri belirleyecek jüri,
Jüri: Finale kalan kısa filmleri değerlendirip ödül sıralamasını belirleyecek kurulu,
ifade eder.

Yarışma’ya Katılabilecek Film Türleri
1. Yarışma’ya, sadece kurmaca kısa film niteliğindeki eserler katılabilecektir.
2. Kurmaca filmler animasyon veya çizgi film türünde de olabilir.
3. Belgesel türünde filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma’ya Kimler Katılabilir?
1. Yarışma tüm ülkelerden katılıma açıktır.
2. Yarışma’ya kurmaca film üreten veya üretmek isteyen herkes Yarışma’nın diğer şartlarını karşılamak koşuluyla katılabilir.
3. Yunus Emre Enstitüsü çalışanları, jürilerin üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları ile yarışmada bizzat görev alanlar Yarışma’ya katılamaz.

Katılım Koşulları
1. Yarışma’ya başvuru için bir ücret alınmayacaktır.

2. Yarışma’ya kurmaca (animasyon ve çizgi film dâhil) türünde kısa filmler katılabilir.

3. Yarışma’ya 1 Ocak 2019’dan itibaren hazırlanmış olan filmler başvuru yapabilir. Bu yarışma dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.

4. Daha önce bir TV kanalında veya tek defalık gösterimler hariç dijital ortamda gösterilmiş filmler Yarışma’ya katılamazlar.

5. Yarışma’ya gönderilen kısa filmin bugüne kadar hiçbir ticari CD, DVD, MP3 vb. herhangi bir kayıt ünitesinde yer almış olmamalı, yönetmen tarafından bu tür ortamlarda yer alması için hiçbir kişi ya da kuruma muvafakat verilmemiş ve anlaşma yapılmamış olmalıdır.

6. Yarışma’ya katılacak kısa filmlerin süresi 20 dakikayı geçmemelidir. Süre sınırlamasına uymayan filmler, değerlendirmeye alınmaz ve elenir.

7. Yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler değerlendirmeye alınmaz.

8. Kısa filmin dili yönetmenin belirleyeceği herhangi bir dil olabilir. Ancak, alt yazısı mutlaka İngilizce veya Türkçe olmalıdır. Filmlerin altyazılarının tamamlanmış ve filmin üzerine yazılmış olarak teslim edilmesi mecburidir.

9. Yarışma’ya katılan kısa filmler “full HD formatta, 1920×1080 çözünürlükte olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4” olarak hazırlanmalıdır.

10. Finale kalan filmler için gereken festival gösterim kopyaları, eser sahipleri tarafından QuickTime (MOV) formatında altyazısız olarak hazırlanmalı ve Enstitüye ulaştırılmalıdır.

11. Yarışma şartnamesini ve başvuru belgesini yönetmenin doldurması esastır. Kurmaca kısa filmin birden fazla yönetmeninin bulunduğu durumlarda, diğer yönetmen(ler)in isimleri belirtilmekle birlikte, ödül sadece Yarışma şartnamesinde ve başvuru belgesinde imzası bulunan yönetmene verilecektir. Söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk, imza sahibine aittir.

12. Eser üzerinde üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır. Yönetmen, eserin üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu, bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin
gerekli her türlü hakka sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişi/kurum/kuruluş v.b.nin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, bu eserin yayımlanmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde suç teşkil edecek unsurlar içermediğini ve kişisel bilgilerin ihlali kapsamına girmediğini teyit ve taahhüt etmektedir. Kısa film üzerinde 3. Şahıslar/kurum/kuruluşlar v.b. tarafından hak sahipliği iddiasının olması ve bu iddianın ispat edilmesi halinde her türlü cezai ve hukuki sorumluluk yönetmene aittir. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilenlerden, kazandıkları ödül geri alınır. Bu husus yönetmenin kabulündedir.

13. Yarışma’ya gönderilen eserlerde gizli ticari iletişim de dâhil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.

14. Yarışma’ya gönderilen eserde, daha sonra, ortaya çıkacak suç unsurlarından Yunus Emre Enstitüsü ve bu Yarışma’ya destek veren kurumların herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Yarışma’ya katılacak filmlerle ilgili her türlü hukuki sorumluluk yönetmene aittir.

15. Yunus Emre Enstitüsü, ticari amaç gözetmeksizin, Enstitü veya Yarışma’nın tanıtımı amacıyla Yarışma’ya başvuran filmlerden küçük kesitler veya fragmanları, kendi başlarına veya başka bir eserin içerisinde farklı mecralarda (fiziki ortamlar, radyo, televizyon, internet vs.) kullanma hakkına sahiptir. Enstitü, finale kalan eserleri, ticari kaygı gözetmeksizin, Yarışma programı içerisinde ve Yarışma sonrasında toplu olarak veya münferiden fiziki ve dijital ortamlarda gösterme hakkına sahiptir. Enstitü, finale kalan eserleri Türkiye’de veya yurt dışında fiziki veya dijital ortamda düzenleyeceği her türlü film ve sinema etkinliğinde yer ve sayı sınırlaması olmaksızın gösterme ve kullanma hakkına sahiptir. Eser sahipleri, bu maddede sayılan kullanımlar için Enstitü’den telif ücreti ve başka bir isim altında ileriye yönelik ve süresiz olarak ücret talep edemez. Ayrıca Katılımcı, bu hususta herhangi bir hak ve alacak iddia edemez ve bu hususlara ilişkin ileride herhangi bir nedenle dava açamaz ve dava hakkından da feragat eder.

16. Yarışma’ya başvuran katılımcıların, Yarışma şartnamesini okuyup şartlarını onayladıkları kabul edilir. Katılımcılar, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurup, kısa filmlerini istenen şekle uygun olarak diğer bilgi, görsel ve belgelerle birlikte Enstitü tarafından ilan edilecek dijital adrese en geç 15 Ekim 2021 tarihinde, TSİ saat 17.00’ye kadar yüklemek zorundadır. Bu tarihten sonra yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

17. Katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde, Enstitünün bunların eserlerini Yarışma’nın dışında tutma hakkı saklıdır. Enstitü, kendisine gönderilen eserleri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı, bu eseri değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip-ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Enstitüye ait olduğunu kabul eder.

18. Katılımcılarca Enstitü’ye ulaştırılan tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı şahsen sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar. İletişim bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

19. Katılıcımlar, herhangi bir anlaşmazlık durumunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılabilecek bütün maddi ve manevi tazminat davaları için Ankara Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

20. Enstitü, şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şartnamede yer almayan hususlarda takdir yetkisi Enstitü’ye aittir. Yarışma’ya başvuran tüm katılımcılar şartnamede yazan hükümleri kabul etmiş sayılır.

21. Yarışmaya başvuru sürecinde katılımcı tarafından Enstitü ile paylaşılan kişisel veriler, yarışmaya başvuru sırasında talep edilmiş olup 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Enstitü tarafından ilgili kanuna uygun olarak muhafaza edilecektir. Katılımcıların Kişisel Verileri, yarışamaya başvuru ve/veya yarışma sona erdikten sonra Enstitü’ye başvurarak silinmesini/imhasını talep edebilirler. Katılımcının yarışmaya başvuru yapması halinde 6698 sayılı yasa kapsamından haberdar olduğu ve kişisel verilerini kendi rızası ve onayı ile Enstitü ile paylaştığı kabul edilir.

Değerlendirme Ve Ödüller
1. Ön Jüri değerlendirmesinden sonra finale kalan en fazla 20 kısa film, Jüri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecek ve ödül kazananlar belirlenecektir: a. Yarışma konusu ve temasına uygunluk,
b. Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.),
c. Özgün üslup ve yaratıcılık,
d. Mesajın özü ve algılanma kolaylığı,
e. Sinematografik ve estetik yaklaşım.

2. 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek gala gecesinde ödüller açıklanacaktır.
3. Ön Jüri’nin ve Jüri’nin aldığı kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.
4. Finale kalan filmlerden;
a. Birinci olan kısa filme10.000 ABD doları,
b. İkinci olan kısa filme 7.500 ABD Doları,
c. Üçüncü olan kısa filme 5.000 ABD Doları,
d. Mansiyona layık görülen 5 filme 1.000 ABD doları para ödülü verilecektir.

Yarışma Takvimi
Başvuru tarihleri: 01 Temmuz – 15 Ekim 2021
Ön Jüri’nin Değerlendirmesi: 16 Ekim-30 Ekim 2021
Jüri’nin Değerlendirmesi: 01-05 Kasım 2021
Finalistlerin Duyurulması: 6 Kasım 2021
Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni: 15 Kasım 2021
İlan edilen tarihlerde Enstitü’nün diğer faaliyetleriyle ilgili planlamalar veya mücbir sebeplerden dolayı değişiklik meydana gelebilir. Yunus Emre Enstitüsü belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Tüm katılımcılar Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması Şartnamesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Buna ilaveten, katılımcılar aşağıda sıralanan bilgi, belge, görsel ve filmleri ilan edilecek dijital adrese yüklemek zorundadır.
1. Başvuru formu,
2. Filmin fragmanı,
3. Filmin sinopsisi,
4. Yönetmenin biyografisi ve filmografisi,
5. Filmden yüksek çözünürlüklü (300 dpi) üç kare,
6. Filmin Afişi (300 dpi)
7. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi)
8. Filmin orjinal dili Türkçe’den farklı olan filmler için .srt formatında İngilizce Altyazı Dosyası
9. Filmin orijinal dili Türkçe olan filmlerin ayrıca .srt formatında İngilizce Altyazı Dosyası
10. İstenen diğer bilgi ve belgeler (varsa telif anlaşması vs.)
11. Kısa film, “Katılım Koşulları” maddesinde belirtilmiş olan formatlarda Enstitü tarafından ilan edilecek dijital adrese yüklenecektir.
12. Enstitü, katılımcılardan ilave bilgi ve belge ile eserlerinin durumu ve kullanımıyla ilgili muvafakatname ve taahhütname isteyebilir.

İletişim Adresleri
Yunus Emre Enstitüsü
Strateji Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması
Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi No: 10 Kızılay
Çankaya/Ankara – Türkiye
Tel: +312 309 11 88 /
E-mail: kisafilm@yee.org.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ