25.01.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri

12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu Tarafından Düzenlenmektedir. TRT Belgesel Ödülleri 2 Ana Kategoride (Ulusal Ve Uluslararası) Gerçekleştirilecektir.

Amaç
TRT Belgesel Ödülleri; amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak, uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenir.

Ödüller

Ulusal Yarışma Ödülleri

Öğrenci Filmleri Kategorisi Ödülleri
En İyi Film Ödülü 25 Bin Türk Lirası
Özel Ödül 20 Bin Türk Lirası
Özel Ödül 15 Bin Türk Lirası

Sponsorlu

Profesyonel Kategorisi Ödülleri
En İyi Film Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Özel Ödül 40 Bin Türk Lirası
Özel Ödül 30 Bin Türk Lirası

Uluslararası Yarışma Ödülleri
En İyi Film Ödülü 10 Bin Euro
Özel Ödül 7.500 Euro
Özel Ödül 5 Bin Euro

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 7 Şubat 2020. Ön Eleme Sonuçları 6 Nisan 2020 Tarihinde Açıklanacak. Yarışmaya Seçilen Filmlerin Malzemelerinin Son Kabul Tarihi 13 Nisan 2020, Yarışma Sonuçları Ve Ödül Töreni 8 Haziran 2020 Tarihinde Yapılacak.

Başvurular
TRT Belgesel Ödülleri, katılım koşullarını taşıyan tüm belgeselcilere açıktır. Katılım ücretsizdir.

Kategoriler
TRT Belgesel Ödülleri; Ulusal ve Uluslararası yarışmalar olmak üzere iki ana bölümde gerçekleştirilir. Katılımcılar, başvuru formlarını yarışacakları kategoriye göre doldurur ve imzalarlar.
Aynı eserle, yalnızca tek bir kategoride yarışılabilir.

1. Ulusal Kategori:,
Ulusal Yarışma, “Öğrenci Filmleri” ve “Profesyonel” olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar, hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler.
Aynı katılımcı, farklı eserlerle de olsa her iki kategoride birden yarışamaz.
Ulusal Kategori Yarışma dili Türkçe’dir. Ulusal Yarışmaya katılacak belgesellerin Türkçe’den farklı diller içermesi halinde, TRT’ye Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe altyazılı kopya teslim edilecektir.

1.1.Öğrenci Filmleri Kategorisi:
Bu kategoriye yalnızca, eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir. Katılımcılar, bu durumu başvuru sırasında belgeleyeceklerdir.
 Öğrenci Filmleri Kategorisi’ne katılacak belgesel filmler en az 15, en çok 60 dakika süreli olacaktır.

1.2. Profesyonel Filmler Kategorisi:
Bu kategoriye katılacak belgesel filmler en az 20 dakika süreli olacaktır.

2. Uluslararası Kategori:
Uluslararası Yarışmaya katılacak belgeseller en az 25 dakika süreli olacaktır.
Uluslararası Kategori Yarışma dili İngilizce’dir. Uluslararası Yarışmaya katılacak belgesellerin İngilizce’den farklı dillerde olması veya farklı diller içermesi halinde, yarışmaya İngilizce seslendirilmiş veya İngilizce altyazılı kopya teslim edilir.

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya belgesel yapımları katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez.

2. Tümüyle kurmaca, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.

3. Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4 vb. uzantılı, Full HD) çekilmiş belgeseller katılabilir.

4. Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2019 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce TRT Belgesel Ödülleri’ne katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.

5. TRT Belgesel Ödülleri hariç olmak üzere; daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir. Ancak bu katılım, işbu şartnamenin 10.maddesinde yer alan ve TRT’ye devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir.

6. “Dizi” olarak gerçekleştirilmiş belgeseller, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilir.

7. Adaylar, yarışmaya aynı kategoride birden fazla belgesel ile katılabilirler.

8. Yarışmaya Ulusal Kategoride katılacak belgesel katılımcılarının T.C. vatandaşı olması şarttır. K.K.T.C. vatandaşı katılımcılar da bu kategoride yarışabilirler.

9. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi teşvik veya destekleyen, her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

10. RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam ettiği sürece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TRT Personeli , bunların eşleri ve hakim olduğu şirketler olmak üzere; birinci derece hısım ve akrabaları katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar. Bu durumların tespiti hâlinde eser yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş ise geri alınır.

11. Yarışmaya, yapımı veya ortak yapımı TRT tarafından gerçekleştirilmiş belgeseller ile yapımı TRT tarafından Kurum dışına ısmarlanmış belgeseller katılamaz.

Başvurular
1. Başvuru ve Ön Eleme Süreci:
 Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu www.trtbelgesel.com, www.trtdoc.com ve www.trt.net.tr web sitelerinden temin edebilirler ve online başvuru yapabilirler.
Yarışmaya katılmak isteyenler, 25 Kasım 2019 tarihinden başlayarak, ön eleme için son başvuru tarihi olan 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 18.00’e kadar, ön eleme için istenen materyal ve evrakları,
Elektronik dosya olarak (indirilebilir link ve şifresiyle vimeo, wetransfer, google drive, sendgb, dropbox..vb aracılığıyla) Ulusal Kategori için belgesel@trt.net.tr adresine, Uluslararası Kategori için doc@trt.net.tr adresine,
Veya
Elden ve kargo ile yapılacak gönderiler için
TRT Genel Müdürlüğü, İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı, 
TRT Belgesel Ödülleri, Turan Güneş Bulvarı
B Blok Kat: 6 No: 616 06550 Or-An Çankaya – ANKARA / TÜRKİYE
adresine iletmiş olmalıdırlar.
7 Şubat 2020’den sonra yapılan veya posta ya da kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.
Ön Eleme için istenen materyal ve evraklar aşağıdadır:
-İmzalı başvuru formu (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formunu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar),
-Yarışmaya Ulusal Öğrenci Kategorisi’nden başvuru yapanlar için Öğrenci Belgesi
-Eserin, Ulusal Yarışma için Türkçe sesli veya altyazılı; Uluslararası Yarışma için ise İngilizce altyazılı veya sesli kopyasını içeren dosyası (DVD’ye veya taşınabilir belleğe TV yayın formatına uygun mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 vb. ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir başka uzantıyla kaydedilmiş şekilde veya indirilebilir elektonik ortamda)
Ön eleme sonuçları 06 Nisan 2020 tarihinde ilan edilir.

2. Yarışma Süreci:
 Finale kalarak yarışmaya hak kazanan belgesellerin;
6.2.1.Ulusal Yarışma İçin:
Taşınabilir belleğe veya HD Cam kasete kayıtlı, 1 adet Türkçe sesli (Türkçe seslendirilmemiş filmler için Türkçe altyazılı), mov / mxf uzantılı, FULL HD kopyası, (Ulusal Profesyonel Yarışma Kategorisi için, İngilizce altyazılı FULL HD kopyası)
Türkçe diyalog metni,
Filmin kısa özeti,
Esere ait tanıtım fragmanı (tercihen 30 – 60 saniye süreli),
Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),
Katılımcının fotoğrafı, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),
Katılımcının kısa bir özgeçmişi/filmografisi,
Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür vs.)
6.2.2. Uluslararası Yarışma İçin:
Taşınabilir belleğe veya HD Cam kasete kayıtlı, 1 adet İngilizce altyazılı veya sesli mov / mxf uzantılı, Full HD kopyası,
İngilizce diyalog metni,
Filmin kısa özeti,
Esere ait tanıtım fragmanı (tercihen 30 – 60 saniye süreli),
Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),
Katılımcının fotoğrafı (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),
Katılımcının kısa bir özgeçmişi/filmografisi,
Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür v.s.),
en geç 13 Nisan 2020 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nun yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilmiş veya o tarihte posta veya kargoya verilmiş veya dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır.
Gönderilen kopyalar, reklam araları içermemelidir.
Finalistlerin, eser sahibi (veya sahipleri) ya da temsilcilerince imzalanması gereken Mutabakat Formunun aslını, Seçici Kurul Çalışmaları öncesinde Düzenleme ve Yürütme Kuruluna teslim etmeleri zorunludur. Bahsi geçen form, finalistlere TRT tarafından iletilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Online Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ