26.06.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri

Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri

13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu Tarafından Düzenlenmektedir. TRT Belgesel Ödülleri 2 Ana Kategoride (Ulusal Ve Uluslararası) Gerçekleştirilecektir.

Konu Ve Amaç
Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri; amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak, uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenen bir etkinliktir.

Ulusal Yarışma Ödülleri

Öğrenci Filmleri Kategorisi Ödülleri
En İyi Film Ödülü 25 Bin Türk Lirası
Özel Ödül 20 Bin Türk Lirası
Özel Ödül 15 Bin Türk Lirası

Profesyonel Kategorisi Ödülleri
En İyi Film Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Özel Ödül 40 Bin Türk Lirası
Özel Ödül 30 Bin Türk Lirası

Sponsorlu

Uluslararası Yarışma Ödülleri
En İyi Film Ödülü 10 Bin Euro
Özel Ödül 7.500 Euro
Özel Ödül 5 Bin Euro

Kategoriler
TRT Belgesel Ödülleri; Ulusal ve Uluslararası Kategori olmak üzere iki ana bölümde gerçekleştirilir. Katılımcılar/ Yarışmacılar, başvuru formlarını yarışacakları kategoriye göre doldurur ve imzalarlar. Aynı eserle, yalnızca tek bir kategoride yarışılabilir.

Ulusal Kategori: Ulusal Kategori, “Öğrenci Filmleri” ve “Profesyonel” olmak üzere iki alt kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar, hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler. Aynı katılımcı, farklı eserlerle de olsa birden fazla kategoride ve/veya alt kategoride yarışamaz. Ulusal Kategori Yarışma dili Türkçedir. Ulusal Kategoride katılacak belgesellerin Türkçeden farklı diller içermesi halinde, TRT’ye Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe altyazılı kopya teslim edilecektir.

a. Öğrenci Filmleri Kategorisi: Bu kategoriye yalnızca, eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir. Katılımcılar, bu durumu başvuru sırasında belgeleyeceklerdir. Öğrenci Filmleri Kategorisi’ne katılacak belgesel filmler en az 15, en çok 60 dakika süreli olacaktır.
b. Profesyonel Filmler Kategorisi: Bu kategoriye katılacak belgesel filmler en az 20 dakika süreli olacaktır.

Uluslararası Kategori: Uluslararası Kategoride katılacak belgeseller en az 25 dakika süreli olacaktır. Uluslararası Kategori Yarışma dili İngilizcedir. Uluslararası Kategoride katılacak belgesellerin İngilizceden farklı dillerde olması veya farklı diller içermesi halinde, yarışmaya İngilizce seslendirilmiş veya İngilizce altyazılı kopya teslim edilir.

Katılım Koşulları

• Yarışmaya belgesel yapımları katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez.

• Tümüyle kurmaca, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.

• Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mpeg-2, mpeg-4 uzantılı, Full HD) çekilmiş belgeseller katılabilir.

• Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2020 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce TRT Belgesel Ödülleri’ne katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.

• TRT Belgesel Ödülleri hariç olmak üzere; daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve/veya yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir. Ancak bu katılım, işbu şartnamenin 10.maddesinde yer alan ve TRT’ye devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir. Finale kalan yarışmacılar TRT tarafından iletilecek Katılım Muvafakatnamesini ve ödül kazanan yarışmacılar TRT tarafından iletilecek Mali Hak Devir Beyannamesini imzalayarak TRT’ye teslim edecektir.

• “Dizi” olarak gerçekleştirilmiş belgeseller, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilir.

• Adaylar, yarışmaya aynı kategoride birden fazla belgesel ile katılabilirler.

• Yarışmaya Ulusal Kategoride katılacak belgesel katılımcılarının T.C. vatandaşı olması şarttır. KKTC vatandaşı katılımcılar da bu kategoride yarışabilirler.

• Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ve hukuki düzenlemeleri ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi teşvik veya destekleyen, her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

• RTÜK üyeleri, Kurumda görevleri devam ettiği sürece Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TRT Personeli, bunların eşleri ve hakim olduğu şirketler olmak üzere; birinci derece hısım ve akrabaları yarışmaya katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilmesi safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar. Bu durumların tespiti hâlinde eser yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş ise geri alınır.

• Yarışmaya, yapımı veya ortak yapımı TRT tarafından gerçekleştirilmiş belgeseller ile yapımı TRT tarafından Kurum dışına ısmarlanmış belgeseller katılamaz.

Başvurular

• TRT Belgesel Ödülleri, katılım koşullarını taşıyan tüm belgeselcilere açıktır. Katılım ücretsizdir.

• Başvuru ve Ön Eleme Süreci: Yarışmaya katılmak isteyenler, 4 Mart 2022 tarihinden başlayarak, ön eleme için son başvuru tarihi olan 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.00’e kadar, başvurularını www.trtbelgesel.com üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvurunun tamamlanabilmesi için başvuru formlarının eksiksiz doldurulması, aydınlatma metninin okunup onaylanması ve belgesel filmlerinin ilgili alana yüklenmesi ya da indirilebilir linkleriyle (varsa şifresiyle) paylaşılması gerekmektedir.

• Yüklenecek olan eserler; Ulusal Kategori için Türkçe sesli veya altyazılı; Uluslararası Kategori için ise İngilizce sesli veya İngilizce altyazılı olmalıdır. Diğer dillerde İngilizce altyazısı olmayan filmlerin İngilizce srt dosyalarının da başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. Eserler TV yayın formatına uygun mxf, mov, mpeg 2, mpeg 4 uzantılarıyla kaydedilmiş olmalıdır.

• Başvuru formunu eksiksiz doldurup başvurusunu tamamlayanlar, katılım şartlarını, Yarışma Şartnamesini, aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırlar.

• Finale kalacak eserlerin, elden ve kargo ile yapılacak gönderileri için, TRT Genel Müdürlüğü, İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı, TRT Belgesel Ödülleri, Turan Güneş Bulvarı A Blok Kat: 6 No: 602 06550 Or-An Çankaya – ANKARA / TÜRKİYE adresine iletmiş olmalıdırlar. 1 Nisan 2022’den sonra yapılan veya posta ya da kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.

• Ön eleme sonuçları 25 Nisan 2022 tarihinde ilan edilir.

• Yarışma Süreci: Finale kalarak yarışmaya hak kazanan belgesellerin;

• Ulusal Kategori İçin: Taşınabilir belleğe veya HD Cam kasete kayıtlı, 1 adet Türkçe sesli (Türkçe seslendirilmemiş filmler için Türkçe altyazılı), mov / mxf uzantılı, FULL HD kopyası, (Ulusal Profesyonel Yarışma Kategorisi için, İngilizce altyazılı FULL HD kopyası)Türkçe diyalog metni, Filmin kısa özeti, Esere ait tanıtım fragmanı (tercihen 30 – 60 saniye süreli),Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),Katılımcının fotoğrafı, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),Katılımcının kısa bir özgeçmişi/filmografisi, Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür vs.), ıslak imzalı katılım muvafakatnamesini, Uluslararası Kategori İçin: Taşınabilir belleğe veya HD Cam kasete kayıtlı, 1 adet İngilizce altyazılı veya sesli mov / mxf uzantılı, Full HD kopyası, İngilizce diyalog metni, Filmin kısa özeti, Esere ait tanıtım fragmanı (tercihen 30 – 60 saniye süreli),Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),Katılımcının fotoğrafı (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında),Katılımcının kısa bir özgeçmişi/filmografisi, Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür v.s.), ıslak imzalı katılım muvafakatnamesini,
En geç 29 Nisan 2022 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu’nun yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilmiş veya o tarihte posta veya kargoya verilmiş veya dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır. Gönderilen kopyalar, reklam araları içermemelidir. Finalistlerin, eser sahibi (veya sahipleri) ya da temsilcilerince imzalanması gereken TRT tarafından iletilecek Katılım Muvafakatnamesinin ıslak imzalı aslını, Seçici Kurul Çalışmaları öncesinde Düzenleme ve Yürütme Kuruluna teslim etmeleri zorunludur.

Yarışma Takvimi
Başvuruların Başlangıç Tarihi: 4 Mart 2022 (Cuma)
Başvuru İçin Son Tarih: 1 Nisan 2022 (Cuma)
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması: 25 Nisan 2022 (Pazartesi)
Finale Kalan Filmlerin Malzemelerinin Son Kabul Tarihi: 29 Nisan 2022 (Cuma)
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 6 Haziran 2022 (Pazartesi)

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ