08.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Uluslararası Ticaret Ağı Derneği UTRADER Bursu

Uluslararası Ticaret Ağı Derneği UTRADER Bursu

Uluslararası Ticaret Ağı Derneği UTRADER Bursu Başvurusu

Uluslararası Ticaret Ağı Derneği UTRADER Bursu Başvuruları 2 Dönem Halinde Alınacak. Başvurular Online Olarak Alınmaktadır. Burs İlkokul, Ortaokul, Lise, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Verilmektedir. 2022 Dönemi Burs Miktarı 500 Türk Lirasıdır.

Genel Kurallar
1. Burslar yıllık bazdadır ve aylık ödeme şeklinde düzenli olması esastır. Burslar istisnalar hariç, öğrencilerin okulda eğitim aldığı aylar için ödenir. Ancak ihtiyaca binaen öğrencilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için süreksiz burslar da verilebilir. Bu kapsama giren öğrenciler derneğe doğrudan başvuruda bulunurlar.

2. Dernek gelirleri dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

3. Yönetim Kurulu uygun görürse burs miktarları her dönem için bursiyer bazında yeniden değerlendirilir.

4. Dernek bursları karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Ancak burs alan öğrenciler çalışmaya başladıktan sonra kendisi gibi ihtiyacı olan öğrencilere destek vermek amacıyla bağış yapmaya teşvik edilir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

5. Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki kategoriler derneğin imkanları ölçüsünde incelenir:
a. Anne ve/ veya babanın yokluğu,
b. Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,
c. Zihinsel veya bedensel engelliler,
d. Eski bursiyerler ve
e. Doğrudan Dernek üyelerinin referansı ile başvuran öğrenciler

6. Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar aşağıda belirtilmiştir:

Güncel Burs Duyuruları İçin Tıklayın.

Öğrencinin;
a. Devlet eğitim kurumlarının örgün programlarında okuyor olması,
b. Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacının olması,
c. Öğrenciliğe yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulunmaması ve/veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulunduğuna dair yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararının olmaması,
d. Genel not ortalamasının bulunduğu dönem itibari ile en az 100 üzerinden 50 ya da 4 üzerinden 2 olması (Yeni kayıtlı öğrencilerde bu şart aranmaz.)
e. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmaması ve/veya başka yerden burs ve kredi almaması (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç)
f. Sağlam karakterli ve güvenilir olması

Öğrencilere Burs Veren Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

Başvuru Ve Değerlendirme
1. Dernek tarafından belirlenen tarihleri arasında burs başvurularının yapılması esastır. Ancak bu tarihler dışında yapılan başvurular da uygun görüldüğü taktirde değerlendirilmeye alınabilir.

2. İlk kez burs almak isteyen öğrenciler UTRADER web sayfasından yer alan Burs Başvuru Formu ile başvuru yaparlar. Var olan bursiyerler da Burs Başvuru Formu ile yeniden talepte bulunurlar.

3. Dernek gerekirse var olan bursiyerlerden tekrar başvuru dokümanları isteyebilir.

4. Burs başvurusunda Derneğe teslim edilen dokümanlar Derneğe aittir, adaylara iade edilmez.

5. Dernek Yönetim Kurulu, başvuruları başvuru tarihlerinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içerisinde sonuçlandırır ve açıklar.

6. Bursun kazanılmasının ardından yapılan araştırmada bilgilerde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde burs iptal edilir.

7. Bursu kazananlar, açıklamadan en geç on gün içerisinde dernek yönetimince talep edilen belgeleri dernek yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

Tunalar Şirketler Topluluğu Eğitim Bursu İçin Tıklayın.

Bursun Süresi Ve Devam Koşulları
1. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Ancak Dernek her yıl, yukarıda belirlediği üzere var olan bursiyerlerden tekrar başvuru alır ve devamı konusunda karar verir. Geçerli mazereti olan bursiyerin durumu, Dernek tarafından ayrıca dikkate alınır.

2. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla bir akademik yıldır (İki yarıyıl)

3. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

Öğrencinin,
a. Fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi veya sınıf veya dönem tekrarı yapması
b. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisinin kesilmesi veya Dernek yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştirmesi
c. Genel Kurallar’ın 6. maddesindeki vasıflarının devam etmediğinin tespit edilmesi
d. Mezun olması veya burs süresini tamamlaması (Öğrenciler her dönem başında halen öğrenci olduklarını gösterir resmi belgelerini derneğe iletmek zorundadır.)
e. Burs almaktan vazgeçtiğini bildirmesi
f. Üç aydan fazla tedavi görmesi, istirahat veya rapor alması
g. Disiplin cezası alması veya tutuklanması
h. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunması (Derneğe yanlış beyanda bulunanların, bursları kesildiği gibi dernekten aldığı burs miktarı kendilerinden talep edilir.)
i. Dernek yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmemesi,
j. Vefat etmesi
k. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtdışına gitmesi (Öğrenci döndüğünde tekrar bursa başvurabilir.)
Burslarının kesilmesine yönetim kurulunca karar verilir. Yukarıdakiler dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler de yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Bursun kesilmesi durumunda öğrenci herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz

Gerekli Belgeler
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin temin etmesi gereken evraklar aşağıda listelenmiştir:

1. Burs Taahhütnamesi

2. 1 (bir) adet fotoğraf

3. Tüm aile bireylerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği

4. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)

5. Öğrenci olduğunu gösterir e-devlet öğrenci belgesi

6. (Bir sınava girmişse) Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi

7. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. Üniversite öncesi için karne fotokopisi yeterlidir. Belgenin Kaşeli ve İmzalı olması Gerekmektedir.)

8. Okuyan kardeşlere ait e-devlet öğrenci belgesi

9. Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge

10. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi

11. Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi
Dernek, tereddüt oluşması durumunda yukarıdaki belgelerin haricinde ek belge(ler) talep edebilir. Ayrıca uygun gördüğü taktirde istisnai olarak eksik belge veya belgelerle yapılan başvuruları kabul edebilir.

Birinci Dönem Başvuruları 10 Eylül – 15 Ekim 2021.
İkinci Dönem Başvuruları 10 Ocak 2021 İle 15 Şubat 2021.

Başvurunuzla ilgili sorularınız burs@utrader.org adresi aracılığı ile bizi iletebilirsiniz.
Başvuru İçin Tıklayın.
Burs Yönetmeliği İçin Tıklayın.
Web: https://utrader.org/burs/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Burak el rate dedi ki:

    Bu bir ilk yorum

BİR YORUM YAZ