<style>.lazy{display:none}</style>Uluslararası Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması
27.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Uluslararası Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması

Uluslararası Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması

Uluslararası Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması

Bodrum Deniz Müzesi Uluslararası Merhaba Günü Logo Tasarımı Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaşından Büyük Tüm Amatör Ve Profesyonel Tasarımcılar Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 40 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 20 Bin Türk Lirası (Ödül Sponsoru: SCA YACHTING)

Mansiyon Ödülleri
Birinci Mansiyon Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkinci Mansiyon Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncü Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Özel Ödüller (Eşdeğer Ödüller):
Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Özel
Ödülü: Birincilik Ödülünü Alan Tasarım Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Tarafından Satışı Yapılan Turizm Amaçlı Hediyelik Eşya Ürünlerine Basılarak Satışının Yapılacaktır.
İsmet Kabaağaçlı Özel Ödülü: 10 Bin Türk Lirası
Prof. Şadan Gökovalı Özel Ödülü: 10 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Konusu ve Amacı
Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bodrum Deniz Müzesi “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Yerel yönetim müze çatısı altında bu kez Balıkçı’nın sabah-akşam, gelip-giderken, girip-çıkarken her daim kullandığı “Merhaba” selamını uluslararası bir bakış açısıyla sahipleniyor.

Ads

Tüm dünyada, 1973 yılından beri her yıl 21 Kasım’da kutlanan “dünya merhaba günü”, aslında Balıkçı’nın çok çok önce diline pelesenk ettiği ve yaygınlaşması için elinden geleni yaptığı hayat mottolarından biriydi. Balıkçı’nın misyonundan, vizyonundan bağımsız kutlanan Dünya Merhaba Günü, belki de Balıkçı’nın uluslararası ilişkilerinin bir ürünüydü, bu konuda elimizde henüz bir dayanak yok, ancak Dünya Merhaba Günü’nün Balıkçı’nın öldüğü yıl kutlanmaya başlanması da ilginç bir ironi oluşturuyor.

Balıkçı’nın tüm dünya insanlarına, tüm hayvanlara, bitkilere, tüm yaşayanlara yönelik insancıl duruşunu yansıttığı merhabası daha fazla bilinmeyi, anılmayı, hissedilip yaşatılmayı hak ediyor. Bu amaçla Bodrum Deniz Müzesi olarak Halikarnas Balıkçısı’nın merhabasını logo tasarımı haline getirip her yıl doğum yıl dönümünde adına yapılan etkinliklerin temsilinde kullanmak istiyoruz.

Yarışmanın amacı, “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın gözünden, zihninden, misyonundan, vizyonundan hareket ederek merhaba sözcüğünü anlamlandırmak ve grafik-görsel dille simgeleştirerek, merhaba sözcüğünü logo tasarımı haline getirmektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli
Ücretsiz, serbest katılıma açık olarak düzenlenmiş bir tasarım fikir yarışmasıdır. Yarışmaya 3. maddede belirtilen koşullar sağlandığı taktirde eğitim ya da mesleki düzey gözetilmeksizin katılım sağlanabilmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
A. Yarışma, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde çalışmayan, 18 yaşından büyük seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki tüm profesyonel tasarımcılara ya da amatörlere açıktır.

B. Yarışmaya her katılımcı en fazla üç ( 3 ) adet çalışma ile katılabilecektir.

C. Çalışmalar tek sözcük Merhaba ve iki sözcük Merhaba Günü şeklinde kullanılacak
bir düzenle tasarlanmalıdır. Merhaba sözcüğü ve Merhaba Günü söz seti, logotype (özgün yazı), tipografik, harf çıkışlı logo, harfleme (lettering) tasarımı biçiminde ele alınmalıdır. Büyük (MAJÜSKÜL) ya da küçük harf (miniskül) kullanımı, yarışmacının tercihine kalmıştır: Merhaba, MERHABA, merhaba vb. olabilir. Bu konuda özel bir talep yoktur.

D. Çalışmalarda renk, teknik ve biçim yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak baskı, görüntüleme tekniklerinin, mecralarının sınırları da düşünülerek, herhangi bir yayında, medyada kullanılması gerektiğinde kayıp yaşamayacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.

E. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayımlandığının ya da eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödülü iptal edebilir. Eğer ödül verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz. Değerlendirme kurulunun inisiyatifindedir.

F. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ya da Müze, yarışmaya katılan eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle seçilen eser ya da eserleri kullanmayabilir. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ödül kazanan tasarımları kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

G. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, katılımcıların fikri mülkiyetle ilgili izinleri ve eser telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Eserlerin özgün ve yarışmacının elinin/aklının ürünü olması gerekmektedir.

H. Yarışmada seçilen tasarımın tüm fikri sinai, maddi ve manevi hakları Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmiş sayılır. Ödül alan tasarımın sahibi, kullanılacak olan amblem, sembol, simge, logotype, logo ya da çizimde hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

I. Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden, eserin kullanım yerine uygun olması amacıyla eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir; bunun için Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

J. Eserler, Seçici Kurul tarafından “yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı, konuya/amaca uygunluk ve sosyal faydaya kattığı değer” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

L. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

M. Yarışmaya birey ya da ekip katılımı serbesttir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir. Ekip üyelerinin her birinin ilgili kategorinin koşullarına harfiyen uyması zorunludur. Ekip olarak katılım durumunda, ekipten bir kişinin, yetkisi yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Ekip temsilcisi ekibindeki üyelerin bilgilerini sisteme girmelidir. Yarışmaya katılan ekiplerin üyelerinin her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.

N. Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza ve ayırıcı işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılacaktır.

O. Bu koşullara uymayanlar, çalışmalarını/tasarımlarını teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Süreci ve Yöntemi
A. Yarışma, www.merhabagunu.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir.

B. Katılımcılar çalışmalarını, sitenin yönlendireceği yarışma düzenleme sistemi üzerinden 2 Şubat 2024 tarihi, saat 24.00’e kadar yüklemelilerdir. Belirtilen saatten sonra yüklenen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

C. Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun fikirleri ve bunları en başarılı şekilde sunan çalışmaları ilgili ödüller için belirleyecektir.

D. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bodrum Deniz Müzesi, yarışmanın tüm aşamalarında jürinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar kurum tarafından çalışmalarla ilişkilendirilmeyecektir.

E. Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.merhabagunu.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayımlanacaktır.

F. Kurum, kayıt sırasında proje sahiplerinden alınacak yayın izni onayıyla yarışmaya katılan bütün projeleri ilgili web adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayımlama, çalışmalarla fiziksel sergi açma ya da katalog hazırlayıp bastırma hakkına sahip olacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler
A. Katılımcılar, çalışmalarını 10 MB’yi geçmeyecek biçimde, tek bir yatay A4 PDF dosyası halinde yarışmanın web sitesinde açıklanan sistem bağlantısı üzerinden yüklemelidir ve sistemin belirttiği teknik özellikleri gözetmelidir. PDF belgenin adı da dahil olmak üzere, üzerinde kullanıcı adı, site uzantısı vb herhangi bir yerde katılımcı kimliğini ifşa edecek bir bilgi yer almamalıdır.

B. Yüklenen dokümanlara yatay A4 PDF formatında hazırlanmış, en çok iki A4 sayfası uzunluğunda, 1000 kelimeyi aşmayan bir metin eklenebilir. Yapılan çalışmada anlatılmak istenen ya da Merhaba sözcüğü ile birlikte kullanılacak Günü sözcüğünün nasıl yer alacağı örneklenebilir.

C. Yüklenen dokümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması yasaktır.

D. Çalışmaların sisteme yüklenmesi katılım şartıdır.

Ödüller
Ödüller 17 Nisan 2024’te, Merhaba Günü’nde verilecektir.

Yarışma Takvimi
Son Teslim Tarihi: 2 Şubat 2024
Seçici Kurul Oylaması: 5-23 Şubat 2024
Sonuçların Açıklanması: 1 Mart 2024

Yarışmayı Düzenleyen Kurum Ve İletişim Bilgileri
Yarışma Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
tarafından düzenlenmektedir.
Kurum: Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Çarşı Mah. Hilmi Uran Cad. Kapı No:11 Bodrum Muğla
Telefon : +90 252 316 33 10
E-posta: info@merhabagunu.com
Web sitesi: www.merhabagunu.com

Yarışma Sitesi İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ