<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Uluslararası MEB Robot Yarışması

Uluslararası MEB Robot Yarışması

Uluslararası MEB Robot Yarışması

Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması Düzenliyor. Yarışma Cumhuriyetin İzinde, Teknolojinin Peşinde Bursa’da Temalı Olarak Düzenleniyor. MEB Robot Yarışması Kurumsal Bir Yarışmadır. Yarışmacılar Ancak Kurumları Adına Katılabilirler.
http://robot.meb.gov.tr Adresinden Kurum Adına Yetkili Bir Kişi İle Kurum Kaydınızı Yapmayı Unutmayın.

Uluslararası MEB Robot Yarışması, 2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Bu yıl 15’incisi Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde6-9Eylül2023tarihlerinde yapılacaktır. Endüstriyel Robot Kol, Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Ustası, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Serbest Proje ve Temalı kategorilerine ek olarak bu yıl ilk defa Su Altı Aracı (ROV) ve Otonom Araç kategorileri de eklenerek 14 (ondört) kategoride gerçekleştirilecektir.

15. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının, Ülkemizde 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Ertelendiğinden, Söz Konusu Ertelenen Yarışmanın 06-09 Eylül 2023 Tarihleri Arasında Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde Düzenlenecektir.

Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimdeki niteliğin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, ortaokul ve dengi okullar, ortaöğretim ile yükseköğretim öğrencilerinin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilmeleri, ürün geliştirebilmeleri, bilimsel düşünebilmeleri, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmeleri, öğrencilere endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve bu konudaki deneyimlerinin paylaşılması, öğrencilerin kendilerine güven duyabilmeleri, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmeleri amaçları ile Bakanlığımız tarafından Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenmektedir.

Mesleki eğitimi tanıtma ve mesleki eğitime yönlendirme kapsamında bu yılki yarışmada ortaokul ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler belirlenen kategorilerde yarışmaya katılabilecektir.

Ads

Uluslararası MEB Robot Yarışması, 2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Bu yıl 15’incisi Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde 08-11 Mart 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Endüstriyel Robot Kol, Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Ustası, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Serbest Proje ve Temalı kategorilerine ek olarak bu yıl ilk defa Su Altı Aracı (ROV) ve Otonom Araç kategorileri de eklenerek 14 (on dört) kategoride gerçekleştirilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve ACROME Robotik Mekatronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. arasında, Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde, Hızlı Çizgi İzleyen ve Mini Sumo kategorilerinde Sanal Robot Yarışması ile ön eleme yapılacaktır. Ön elemede başarılı olanlar Bursa’da yapılacak Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılmaya hak kazanacaktır.

Çizgi izleyen (Temel Seviye), Çizgi izleyen (İleri Seviye), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Labirent Ustası, Endüstriyel Robot Kol, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Serbest Proje, Temalı, Otonom Araç ve Su Altı Aracı (ROV) kategorilerine başvuranlar, Bursa’da yapılacak Uluslararası MEB Robot Yarışması’na doğrudan katılacaktır.
Ortaokul ve dengi okul öğrencileri, sadece Çizgi İzleyen (Temel Seviye) ve Tozkoparan Robot (Temel Seviye) kategorilerinde yapılacak yarışmalara başvurabilecekler; ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri ise bu kategorilere başvuru yapamayacaklardır.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenecek 15’inci Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın teması “Cumhuriyet ve Teknoloji”, sloganı ise “Ahican Cumhuriyet’in İzinde, Teknolojinin Peşinde Bursa’da” olarak belirlenmiştir.
Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen azami faydanın sağlanması için Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır:

1. Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Organizasyon Yürütme Kurulu oluşturulacaktır.

2. Yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlamak, bilişim ve organizasyon hizmetlerini gerçekleştirmek, yarışmanın yapılacağı ildeki görevlilere yapacakları işlerde ve yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik etmek, yarışma sürecinde serbest proje kategorisi hariç diğer tüm kategorilerde itirazları inceleyip kesin karara bağlamak üzere teknik danışmanlardan bir ekip oluşturulacaktır.

3. Yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde serbest proje yarışma kategorisi ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve serbest proje yarışma kategorisini derecelendirmek üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen üniversitelerin ilgili alanlarındaki öğretim üyelerinden jüri oluşturulacaktır. Jürinin en az %50’si daha önce robot yarışmalarında görev almış olmalıdır.

4. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda görev yapan ilgili alan öğretmen ve öğrencileri ile üniversite öğrencilerinden çalışma ekipleri oluşturulacaktır.

5. Yarışmaların uygulama kılavuzu ve ekinde yer alan kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, robotların teknik kontrollerini yapmak ve müsabakaları yönetmek üzere; üniversitelerin robot kulübü/topluluğu üyelerinden veya robot yarışmalarında hakemlik yapmış kişilerden hakem heyeti oluşturulacaktır. Yarışmada hakem olarak görevlendirilenlerin, Organizasyon Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiş olan kıyafetlerini saha içinde yarışma süresince giymeleri gerekmektedir.

6. Yarışma süresince Organizasyon Yürütme Kurulu tarafından verilen görevlerde yardımcı olması amacı ile Bursa’daki üniversite öğrencilerinden gönüllü öğrenci kabul edilecektir. Bu öğrenciler gönüllü başvurularını sistem üzerinden yapacaktır. Başvurusu kabul edilenler davet edilecektir.

7. http://robot.meb.gov.tr adresi üzerinden bilgi sistemine giren Organizasyon Yürütme Kurulu üyeleri, teknik danışmanlar, jüri üyeleri, çalışma ekipleri, hakemler, gönüllü öğrenciler, yarışmacı öğretmen ve öğrenciler üye olarak adlandırılır.
Yarışmanın duyurusu; Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bursa Valiliği (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (TEKNOFEST) tarafından yapılacaktır.

Yarışma Ödülleri
1. Her kategoride ilk üç dereceye giren ekip üyelerine TÜBİTAK tarafından verilecek para ödülleri.

Her Kategoride Ödül Dereceleri Ekip Üyeleri Danışman Ekibe Verilecek Toplam Ödül
Birinci Ekip9.000 TL3.500 TL12.500 TL
İkinci Ekip8.000 TL2.500 TL10.500 TL
Üçüncü Ekip6.000 TL2.000 TL8.000 TL

2. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her kategoride ilk üç dereceye giren ekiplere verilecek ödüller

Her Kategoride
Ödül Dereceleri
Ödül Ödülü Alacak Kurum/Okul
İlk Üçe Giren EkiplereDizüstü Bilgisayar veya 3D YazıcıEkiplerin okul/kurumlarına
İlk Üçe Giren EkiplereMadalyon, Kupa ve Derece BelgesiEkiplerin okul/kurumlarına

3. Teşvik Ödülleri (TÜBİTAK tarafından birer adet verilecektir.)

Teşvik Ödülleri Ekip Üyeleri Danışman Ekibe Verilecek Toplam Ödül
Yarışma Jüri Özel Ödülü5.500 TL3.000 TL8.500 TL
Yarışma En İyi Tasarım Ödülü5.500 TL3.000 TL8.500 TL
Yarışma Fairplay Ödülü5.500 TL3.000 TL8.500 TL

4. Ayrıca yarışmaya katılan tüm yarışmacı ekip üyelerine “Dijital Katılım Belgesi” ve bir çanta içinde promosyon ürünleri verilecektir.
5. Ödül ve ödül töreni ile ilgili ayrıntılar http://robot.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
6. TÜBİTAK tarafından verilecek ödül miktarının artırılması hâlinde gerekli duyuru http://robot.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Yarışma Kategorileri
Temalı Kategorisi
Otonom Araç Kategorisi
Yumurta Toplama (Caretta Caretta) Kategorisi
Organizasyon İş Kalemleri Kategorisi
Çizgi İzleyen (İleri Seviye) Kategorisi
Çizgi İzleyen (Temel Seviye) Kategorisi
Su Altı Aracı (ROV) Kategorisi
Labirent Ustası Kategorisi
Mini Sumo Kategorisi
İnsansız Hava Aracı (Mini Drone) Kategorisi
Hızlı Çizgi İzleyen Kategorisi
Serbest Proje Kategorisi
Endüstriyel Robot Kol Kategorisi
Tozkoparan Robot (Temel Seviye) Kategorisi
Tasarla-Çalıştır Kategorisi

Başvuru Genel Kurallar
Sanal Robot Ön Eleme Yarışması

Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda Hızlı Çizgi İzleyen ve Mini Sumo kategorilerinde sanal yarışmaya katılabilmek için http://robot.meb.gov.tr/ adresine kayıt olmuş kullanıcılar, kişisel veriler paylaşılmadan başvuruda oluşan başvuru numarasıyla (ID) sistemde oluşturulan köprüden (link) Riders platformuna yönlendirilecektir. Yarışmacılar, yarışmanın onay tarihinden başlamak üzere 30 Aralık 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecektir. Başvurdukları andan itibaren 05 Aralık 2022-02 Ocak 2023 tarihine kadar bu platformun kullanımı konusunda eğitim alacak, 02-13 Ocak 2023 tarihleri arasında katıldıkları kategorilere göre belirlenen tarih aralıklarında Sanal Robot Yarışması’na katılacaktır.

Organizasyon Yürütme Kurulu, Sanal Robot Yarışması kategorilerine başvuran robot sayılarını dikkate alarak her kategoriden kaç robotun ön elemeyi geçeceğini ve 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılacağını belirleyecektir. Belirlenen bu sayılar 16 Ocak 2023 tarihine kadar http://robot.meb.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

Sanal Robot Yarışması’nın yapılacağı 2 kategoriden herhangi birine katılan yarışmacılardan Riders platformundaki eğitimi alan ve eğitimdeki görevlerden en az %50’sini tamamlayanlar, Sanal Robot Yarışması performansına göre sıralanacaktır. Organizasyon Yürütme Kurulunun bu sıralamaya göre kategori bazında belirlediği sayıdaki robotlar, ön elemeyi geçmiş olup 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılabilecektir.

Robot ekibindeki iki öğrenci de Sanal Robot Yarışması’nın eğitimine katılacak ve eğitim sonrasında yarışacaktır. Öğrenciler, yarışmaya katıldıkları kategoride takvimde belirtilen süre içinde istedikleri kadar yarışabilir. Öğrencilerin bu yarışmalardan elde ettiği en yüksek skor değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilerden yüksek skor alana göre sıralama yapılarak ön eleme gerçekleştirilecektir. Ön elemeyi geçen robot ve ekibi, 16 Ocak 2023 tarihinde http://robot.meb.gov.tr/ adresinde ilan edilecek ve kurumu adına Bursa’daki yarışmaya katılacaktır.

Sanal Robot Yarışması’nda kullanılacak pistlerin özellikleri ve kuralları ile değerlendirme ölçütleri kategori kılavuzlarında belirtilecektir.

Riders platformundaki eğitimi alan ve eğitimdeki görevlerden en az %80’ini tamamlayan öğrencilere “Dijital Riders Platformu Eğitim Sertifikası” verilecektir. Ön eleme amacıyla yapılan Sanal Robot Yarışması’na katılan öğrencilere “Dijital Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt Süreci
1. Yarışmaya doğrudan katılacak kategorilerde yarışma başvurusu, yarışmanın onay tarihinden başlamak üzere 05 Aralık 2022-17 Şubat 2023 saat 23:59’a kadar; ön elemesi Sanal Robot Yarışması ile yapılacak kategorilerde ise yarışmanın onay tarihinden başlamak üzere 05-30 Aralık 2023 tarihi saat 23.59’a kadar www.robot.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

2. Yarışmaya başvurular kurumsaldır, kişisel başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Daha önce kaydı olmayan kurumlar öncelikle belirtilen adresten kurum kaydı oluşturmalıdır.

4. Oluşturulan kurum kaydı ile sisteme giren öğrenci ve öğretmenler, bilgilerini eksiksiz girmeli ve fotoğraflarını sisteme eklemelidir. Başvuru esnasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğraflar son bir yıl içinde çekilmiş olmalıdır. Sisteme vesikalık fotoğraf yüklenmesinden, danışman ve okul yönetimi sorumludur. Sisteme uygun fotoğraf yüklenmemiş ise bu kılavuzun 41’inci maddesi uygulanacaktır.

5. Başvuru formu; robot ismi, kategorisi ve ekip üyeleri belirlenerek her bir robot için ayrı ayrı doldurulmalıdır.

6. Ekip üyeleri ve robotlar için gerekli izin belgeleri ve taahhütnameler doldurulup sisteme yüklenmeli, 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması Başvuru Formu (EK-1) oluşturulmalı ve başvuru tamamlanmalıdır.

Ülkemizde 06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması, ileri bir tarihe ertelenmişti. 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın, Sayın Bakanımız Yusuf Tekin’in 03.07.2023 tarihli ve 79092027 sayılı Makam Oluru ile 6-9 Eylül tarihleri arasında Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapılmasına karar verilmiştir.

Yarışmacıların başvurularıyla ilgili olarak 2023-2024 Öğretim yılının başlamasıyla oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi adına yarışma takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
4 Eylül 2023 – 5 Eylül 2023: Kura Kayıt İşlemleri
5 Eylül 2023 Salı: Tur Kuralarının Çekilmesi (Temalı Kategori Hariç)
6 Eylül 2023 Saat:10.00: Açılış Töreni ve Temalı Kategori Kurası
6 Eylül 2023 – 9 Eylül 2023: Yarışmalar
9 Eylül 2023 Cumartesi: Ödül Töreni
27 Eylül 2023-1 Ekim 2023: Teknofest (İzmir) Sergi ve Ödül Töreni

Yarışmalarda dereceye giren ekipler, 27 Eylül 2023-1 Ekim 2023 tarihleri arasında TEKNOFEST İzmir’de robotlarını sergileyerek TEKNOFEST ana sahnede ödül törenine katılacaklardır.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen pansiyon ve yurtlarda deprem bölgesinden başvuru yapan 10 ilimize öncelik verilecektir. Kalan yerlere başvuru sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Kayıt sürecinde 10 ilimizde yaşanan ama tüm ülkemizi etkileyen deprem nedeniyle ertelenen yarışmamızda, evrak eksikliği olan ve/veya ekip üyesi değişikliği ihtiyacı olan ekiplere, eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 4 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59‘a kadar aşağıdaki kurallar çerçevesinde yardımcı olunacaktır.
• Tüm robotların aynı ekipleriyle yarışmaya katılması esastır.
• Robotlarda ekleme çıkarma yapılmayacaktır.
• Tüm işlemler robotyarismasi@meb.gov.tr adresinden yapılacaktır
• Evrak eksikliği olan tüm ekiplerin, eksik evraklarını kurum kodu ile birlikte kurum adı, evrak eklenecek robot adı, belge eklenecek öğrenci adı ile birlikte mail göndermeleri durumunda evrakları sisteme işlenecektir.
• Depremden dolayı yarışmanın ertelenmesi sebebiyle yarışmacı öğrenci ve öğretmen değişikliğine, mazereti belgelendirmek şartıyla, aşağıdaki maddeler çerçevesinde robotyarismasi@meb.gov.tr adresine belgelerle birlikte mail yoluyla başvuru yapılabilinecektir.
-Sağlık sorunları
-Mezuniyet
-Kurum değişikliği
-Vefat
• Yapılacak başvurular katılımcı öğrenci ya da öğretmenin tüm robotları için geçerli olacaktır.
• Deprem nedeni ile sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya katılamayan danışman ve öğrenciler ile vefat eden danışman ve öğrencilerimizin isimleri gruplarından silinmeyecek olup yerine katılan yarışmacı öğrenci ve danışmanlar 4. grup üyesi olarak eklenecektir.
• Gelen başvurulardan haftada bir toplanacak olan komisyon kararı ile kabul edilenler, Bilişim Ekibi tarafından sisteme manuel işlenecektir.

Yarışma Takvimi

YARIŞMA TAKVİMİ
Ön Elemesi Yapılmayacak Kategorilerin Yarışma Başvuru Tarihi
(Çizgi izleyen (Temel Seviye), Çizgi izleyen (İleri Seviye), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Labirent Ustası, Endüstriyel Robot Kol, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Serbest Proje, Temalı, Otonom Araç ve Su Altı Aracı Kategorisi (ROV)),

5 Aralık 2022 – 17Şubat2023

Ön Elemesi Yapılacak Kategorilerin Yarışma Başvuru Tarihi
(Hızlı Çizgi İzleyen ve Mini Sumo)

 5 Aralık 2022 -30 Aralık 2022

Ön Elemesi Yapılacak Kategorilerin riders.ai Yarışma Ortamını Kullanma Eğitimi

 5 Aralık 2022 – 02 Ocak 2023

riders.ai Yarışma Ortamında Sanal Robot Ön Eleme Yarışmalarının Yapılması (Belirlenen takvimde kategoriler için belirlenen tarih aralıklarıayrıca ilan edilecektir.)

 2 – 13 Ocak 2023

riders.ai Yarışma Ortamında Sanal Robot Ön Eleme Yarışmasını Kazanan Robotların İlanı

16 Ocak 2023

Stant Başvuru ve Kabul İşlemleri

5 Aralık 2022 – 17 Şubat 2023

Kura Kayıt İşlemleri

4– 5 Eylül 2023
09.00 – 17.00 saatleri arası

Tur Kuralarının Çekilmesi
(Temalı Kategori Hariç)

5 Eylül 2023

Açılış Töreni ve Temalı Kategori Kurası

6 Eylül 2023
Saat:10.00

Yarışmalar

6-9 Eylül 2023

Ödül Töreni

9 Eylül 2023

Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayın.
Kategorilere Göre Yarışma Kuralları İçin Tıklayın.
Kurum Kayıt İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ