12.05.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yarışmaları

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yarışmaları

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yarışmaları

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yarışmaları Başvuruları.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir Ve Edebiyat Günleri Adı Altında Düzenlenen Yarışmalar.
Ortaokullar Arası Resim (Portre) Yarışması
Liseler Arası Şiir Yarışması
Liseler Arası Deneme Yarışması
Liseler Arası Öykü Yarışması
Yetişkinler Arası Şiir Yarışması
Yetişkinler Arası Deneme Yarışması
Yetişkinler Arası Öykü Yarışması
Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması
Resim Yarışması

Etkinliğin Kapsamı
1. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri
1. Erdem Bayazıt Anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü,
2. Nuri Pakdil Anısına Yılın Araştırma/İnceleme Kitabı Ödülü,
3. Rasim Özdenören Adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü,
4. Tahsin Yücel Anısına Yılın Romanı Ödülü,
5. Cahit Zarifoğlu Anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü,
.6. Bahaettin Karakoç Anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü,
7. Yedi Güzel Adam Anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü,
8. Abdurrahim Karakoç Anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü vermek suretiyle görsel ve işitsel yönlerden okumaya, yazmaya, anlamaya, yorumlamaya yönelik çalışmalara ortam hazırlamaktır.

Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Portre, Şiir, Deneme,
Öykü ve Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışmaları:
1. Ortaokul öğrencileri arasında Kahramanmaraşlı yazar veya şairlerden herhangi birinin
resmini/portresini yapma yarışması,
2. Lise öğrencileri arasında şiir yazma yarışması,
3. Lise öğrencileri arasında deneme yazma yarışması,
4. Lise öğrencileri arasında öykü yazma yarışması,
5. Yetişkinler arasında şiir yazma yarışması,
6. Yetişkinler arasında deneme yazma yarışması,
7. Yetişkinler arasında öykü yazma yarışması
8. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması
düzenlenecektir.

Edebiyat Ödülleri Uygulama Yönergesi
1. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri,
Erdem Bayazıt Anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü,
Nuri Pakdil Anısına yılın inceleme/araştırma kitabı ödülü,
Rasim Özdenören Adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü,
Tahsin Yücel Anısına Yılın Roman Ödülü
Cahit Zarifoğlu Anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü,
Bahaettin Karakoç Anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü,
Yedi Güzel Adam Anısına Yılın Edebiyat Dergisi (Ulusal Yayın) Jüri Özel ödülü,
Abdurrahim Karakoç Anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü (Ulusal Yayın) dallarında
verilecektir.

2. Şiir, araştırma-inceleme, öykü, roman ve çocuk edebiyatı türünde katılacak eserlerin ilk
baskısının 2019 yılında yapılmış olması; dijital kültür edebiyat platformu, edebiyat dergisi ve
TV edebiyat programı ödüllerinin verilebilmesi için de Birinci Uluslararası Kahramanmaraş
Şiir ve Edebiyat Günleri programının başladığı gün itibariyle hâlen yayınını sürdürmesi
gerekmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

3. Değerlendirme Kurulu, Edebiyat Ödülleri için başvuru almadan, “Dilde, Düşüncede ve
Sanatta Yerlilik ve Millîlik” misyonuna layık eserleri seçmeye özen gösterecektir.

4. Ödül alacak eserleri belirlemek üzere oluşturulan Değerlendirme Kurulu, Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Danışma/ Düzenleme Kurulu ile koordineli olarak
çalışacak olan yedi kişiden oluşur. İstifa ya da vefat nedeniyle boşalan üyeliklere Danışma
veya Düzenleme Kurulu üyeleri arasından yeni üye/üyeler belirlenecektir.

5. “Toplu Eserler” başlığı altında tüm kitapların birleştirildiği eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

6. Şiir, araştırma-inceleme, öykü, roman ve çocuk edebiyatı ödüllerinde, aynı döneme denk
gelen ve edebiyat ödülü veren diğer kurumlardan aynı yıl içinde ödül kazanmış adaylara ödül
verilmemesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ilke olarak benimsenmiştir.

7. Değerlendirme Kurulunda görev alan kişilerin birinci derece yakınlarının eserlerinin
değerlendirmeye alınmaması benimsenmiştir.

8. Değerlendirme Kurulu başkanının yönetiminde toplanan kurul, eserlerin değerlendirildiği
konuşmaların ardından oylamaya geçer. Oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, katıldığı
dalda birinci olarak belirlenir.

9. Yılın TV edebiyat programı, yılın edebiyat dergisi ve yılın dijital kültür kdebiyat platformu
ödülleri, Değerlendirme Kurulu tarafından ulusal yayım yapan bir yayına verilir.

10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve
iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.

11. Ödül yalnızca bir esere verilir. Her alandaki yarışma için ödül tutarı; 10.000 TL’dir.

Adres: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Spor ve Turizm Dairesi
Başkanlığı, Kayabaşı Mah. Vakıftarla Cad. No: 6 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Resim (Portre), Şiir, Deneme, Öykü Ve Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışması

Ortaokullar Arası Resim (Portre) Yarışması
1. Yarışmaya ülke genelindeki (Resmî ve Özel) ortaokullarda öğrenim gören bütün öğrenciler
katılabilecektir.
2. Kahramanmaraşlı bir şair veya yazarın resmi/portresi yapılacaktır.
3. Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir
yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
4. Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) resimle katılabilir.
5. Resimler, 35×50 ebadında resim kâğıdına; kara kalem, pastel veya sulu boya ile yapılacaktır.
6. Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
7. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
8. Yarışmaya katılacak resimler; “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da
posta/kargo yoluyla, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Spor ve Turizm
Dairesi Başkanlığı, Kayabaşı Mah. Vakıftarla Cad. No: 6 Dulkadiroğlu/
Kahramanmaraş adresine teslim edilecektir.
9. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin
öğrenim gördüğü okuluna da plaket verilecektir.
10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte
(Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
11. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
12. Gönderiler, 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar, ilgili adreste olacak şekilde
gönderilecektir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Liseler Arası Şiir Yarışması
1. Yarışmaya ülke geneli lise ve dengi (Resmî ve Özel) okullarda öğrenim gören bütün
öğrenciler katılabilecektir.
2. Şiirlerin konusu ve şekli serbesttir.
3. Şiirde tür ve şekil sınırlaması yoktur.
4. Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu bir şiirle katılacak olup yarışmaya katılan
şiirin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya
olduğu tespit edilen şiirler incelemeye alınmayacaktır.
5. Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı
olacak ve 500 kelimeyi geçmeyecektir.
6. Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi
Formu”na da yazılacaktır.
7. Şiirlerin değerlendirilmesinde;
Temanın işlenişi : 20 p
Dil ve üslup : 20 p
Şiirin etkileyiciliği : 20 p
Şiirin ahengi : 20 p
İmgelerdeki özgünlük: 20 p
gibi ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.
8. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
9. Şiirler, Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan
dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
10. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin
öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
11. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte
(Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
12. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
13. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

Liseler Arası Deneme Yarışması
1. Yarışmaya ülke geneli lise ve dengi (resmî ve özel) okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler
katılabilecektir.
2. Denemenin konusu serbesttir.
3. Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu bir deneme ile katılacak olup yarışmaya
katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya
kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
4. Denemeler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır
aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
5. Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi
Formu”na da yazılacaktır.
6. Denemeler değerlendirilmesinde;
Konuya uygun bir başlık bulabilme (10 p), Etkili bir başlangıç yapabilme (10 p), Ana
düşünceyi destekleyecek örnekler cümleler kullanabilme (10 p), Anlaşılır bir anlatım
düzeni oluşturabilme (10 p), Anlaşılır cümleler kurabilme (10 p), Anlatılmak isteneni ifade
edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme (10 p), Paragraflar arası geçiş yapabilme (10p),
Dil bilgisi kurallarını uygulama (10 p), Noktalama işaretlerini doğru kullanma (10 p), Etkili
bir sonuç yazabilme (10 p) gibi ölçütler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
7. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
8. Eserler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasında
(https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
9. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin
öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte
(Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
11. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
12. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

Liseler Arası Öykü Yarışması
1. Yarışmaya ülke geneli lise ve dengi (resmî ve Özel) okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler
katılabilecektir.
2. Öykülerin konusu serbesttir.
3. Her yarışmacı, yazmış olduğu bir öykü ile yarışmaya katılacak olup yarışmaya katılan eserin
daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya
olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
4. Öyküler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır
aralığında yazılacak olup 2.500 kelimeyi geçmeyecektir.
5. Yarışmaya katılan esrin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi
Formu”na da yazılacaktır.
6. Öykülerin değerlendirilmesinde;
Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü (10 p), Kurgu, karakter ve olayların uyumu (10 p), İşlenen
konuların inandırıcılığı ve birbirleriyle çelişmezliği (10 p), Akıcı bir dilin kullanılması (10 p),
Öyküde geçen olayları okuyucunun gözünde canlandırabilme durumu (10 p), İçeriğin bir
bütün olarak sunulabilmesi (10 p), Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği (10 p),
Türkçenin etkin kullanılabilmesi (10 p), Öykünün isminin öykünün içeriği ile uyumu (10 p),
İmla ve noktalamanın doğru kullanımı (10p) gibi esaslar göz önünde bulundurularaktır.
7. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
8. Eserler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasında
(https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
9. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin
öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte
(Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
11. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
12. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

Yetişkinler Arası Şiir Yarışması
1. Yarışmaya ülke geneli 18 yaş üstü bütün şiir severler katılabilecektir.
2. Şiirlerin konusu ve şekli serbesttir.
3. Şiirde tür ve şekil sınırlaması yoktur.
4. Her yarışmacı kendisinin yazmış olduğu bir şiirle yarışmaya katılacak olup, yarışmaya katılan
şiirin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya
olduğu tespit edilen şiirler iptal edilecektir.
5. Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır
aralığında olacak ve 500 kelimeyi geçmeyecektir.
6. Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi
Formu”na da yazılacaktır.
7. Şiirlerin değerlendirilmesinde;
Temanın işlenişi : 20 p
Dil ve üslup : 20 p
Şiirin etkileyiciliği : 20 p
Şiirin Ahengi : 20 p
İmgelerdeki özgünlük: 20 p
gibi ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.
8. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
9. Eserler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasında
(https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
10. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
11. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve
iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
12. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

Yetişkinler Arası Deneme Yarışması
1. Yarışmaya ülke geneli 18 yaş üstü bütün edebiyat severler katılabilecektir.
2. Denemenin konusu serbesttir.
3. Yarışmaya katılacak olan kişi kendisinin yazmış olduğu bir deneme ile katılacak olup
yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler iptal edilecektir.
4. Denemeler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır
aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
5. Yarışmaya katılan esrin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi
Formu”na da yazılacaktır.
6. Denemelerin değerlendirilmesinde;
Konuya uygun bir başlık bulabilme (10 p), Etkili bir başlangıç yapabilme (10 p), Ana
düşünceyi destekleyecek örnekler, cümleler kullanabilme (10 p), Anlaşılır bir anlatım
düzeni oluşturabilme (10 p), Anlaşılır cümleler kurabilme (10 p), Anlatılmak isteneni ifade
edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme (10 p), Paragraflar arası geçiş yapabilme (10p),
Dil bilgisi kurallarını uygulama (10 p), Noktalama işaretlerini doğru kullanma (10 p), Etkili
bir sonuç yazabilme (10 p) gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır.
7. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
8. Eserler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sayfasında
(https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurularak sisteme yüklenecektir.
9. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve
iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
11. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

Yetişkinler Arası Öykü Yarışması
1. Yarışmaya ülke geneli 18 yaş üstü bütün öykü severler katılabilecektir.
2. Öykülerin konusu serbesttir.
3. Her yarışmacı, kendisinin yazmış olduğu bir öykü ile yarışmaya katılacak olup yarışmaya
katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya
kopya olduğu tespit edilen eserler iptal edilecektir.
4. Öyküler bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır
aralığında yazılacak olup 2.500 kelimeyi geçmeyecektir.
5. Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi
Formu”na da yazılacaktır.
6. Öykülerin değerlendirilmesinde;
Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü (10 p), Kurgu, karakter ve olayların uyumu (10 p), İşlenen
konuların inandırıcılığı ve birbirleriyle insicamı (10 p), Akıcı bir dilin kullanılması (10 p),
Öyküde geçen olayların okuyucunun gözünde canlandırabilme durumu (10 p), İçeriğin bir
bütün olarak sunulabilmesi (10 p), Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği (10 p),
Türkçenin etkin kullanılabilmesi (10 p), Öykünün isminin öykünün içeriği ile uyumu (10 p),
İmla ve noktalamanın doğru kullanımı (10p) gibi ölçütler dikkate alınacaktır.
7. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
8. Eserler, Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan
dijital form yazılarak sisteme yüklenecektir.
9. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
10. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve
iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
11. Başvurular, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışması
1. Âşıklık geleneği çizgisinin tanınmasını ve sürdürülmesini özendirmek amacıyla ülke
genelindeki sesine güvenen, türkülere ilgi duyan 15 yaş üstü bütün sanatseverler yarışmaya
katılabilecektir.
2. Yarışma, halk ozanımız Âşık Mahzuni Şerif’in eserlerinin bağlama eşliğinde seslendirilmesi
şeklinde olacaktır.
3. Yarışmacı hem bağlama çalacak hem de Âşık Mahzuni Şerif’in bir eserini icra edecektir.
Farklı eser seçenler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Seslendirmeler, Türk Halk Müziği formunda yapılacaktır. Türkülerin icra süresi 5 dakikadan
fazla olmayacaktır. Her yarışmacı, bir türkü ile katılacaktır.
5. Bütün yarışmacılar eserlerini görüntülü video olarak, ses düzeni ve mikrofon kullanmadan
sadece yalın sesle bağlama eşliğinde kayda alacaktır.
6. Kayıtlar, 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 23.59’a kadar, Büyükşehir Belediyesi web
sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form doldurulduktan sonra
sisteme yüklenecek veya cd/harici bellekle elden/kargo/posta yoluyla aşağıdaki adrese
gönderilecektir. Bunların mümkün olmaması durumunda Whatsapp danışma hattı (505-185
20 79) ile irtibat kurularak başvuru sağlanacaktır.
7. Bu tarihten sonra gönderilen kayıtlar dikkate alınmayacaktır.
8. Yarışma 3 aşamada tamamlanacaktır.
A- Ön Elemeler: Kayıtlar incelenecek ve jüri tarafından uygun görülen yarışmacılar bir
sonraki aşamaya davet edilecektir. (Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma)
B- Yarı Final: Yarışmacıların bu aşamada canlı performansları jüri heyeti tarafından
değerlendirecek ve 10 kişi final yarışmasına katılmaya hak kazanacaktır. İl dışından
yarışmaya katılanların seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
Yarı Final Yarışmaları 7 Kasım 2020 Cumartesi günü ile 8 Kasım 2020 Pazar
günlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde yapılacaktır.)
C- Final: Final yarışmasına katılma hakkı kazanan 10 yarışmacı, seyirci ve jüri
karşısında, saz heyetiyle 18 Kasım 2020 Çarşamba günü canlı olarak performanslarını
sergileyecektir.
9. Yarışmacı hangi eserle kayıt göndermiş ise sonraki aşamalara da aynı eserle devam edecektir.
Ancak Final yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıların arasında aynı eseri okuyan
birden fazla kişi bulunması durumunda, yarışmacının rızası alınarak, Jüri heyetinin onayıyla
farklı bir eser seslendirilebilecektir.
10. Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
11. Seslendirilen eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine
ait olacaktır.
12. Finale kalan 10 yarışmacı, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 20.00’da seyirci ve jüri
huzurunda yarışarak; burada birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon belirlenecektir.
Adres: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Spor ve Turizm Dairesi
Başkanlığı, Kayabaşı Mah. Vakıftarla Cad. No: 6 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Genel Hükümler
1. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri 16 Kasım 2020 Pazartesi günü
başlayıp 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek ve program 5 güne yayılacak etkinliklerden
oluşacaktır.
2. Programa en az 24 yerli, 6 yabancı şair, yazar ve ozan “şiir, deneme, öykü ve türkü
okumaları” için davet edilecektir.
3. Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günlerinde ayrıca Kahramanmaraş
sınırları içerisinde bulunan en az 20 okulda edebiyatçıların katılacağı okumalar ve edebiyat
atölyeleri yapılacaktır.
4. Konuk ve panel konusu seçimlerini, Düzenleme Kurulu gerçekleştirecektir.
5. Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak
iddia edemeyecektir.
6. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog,
broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm
telif haklarına sahip olacaktır.
7. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme
süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
yetkililerinde saklıdır.
8. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları
ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya
katılamazlar.
9. Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi
bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
10. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş
olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak
iddia edemeyecektir

Yarışma Şartnameleri Ve Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ