<style>.lazy{display:none}</style>Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yarışmaları
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yarışmaları

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yarışmaları

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yarışmaları

II. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yarışmaları Başvuruları Başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi II. Uluslararası Şiir Ve Edebiyat Günleri Adı Altında Düzenlenen Yarışmalar
Yetişkinler Arası Yunus’un Sesi Temalı Şiir Yazma Yarışması
Ortaokul Öğrencileri Arası Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Yazma Yarışması
Yetişkinler Arası Yaşadığımız Çağa Mehmet Akif Ersoy’un Gözüyle Bakmak Temalı Deneme Yazma Yarışması
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Arası Şiiri Güzel Okuma Yarışması
Uluslar Arası Kısa Film Yarışması
Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri
Lise Öğrencileri Arası Edebiyat Yolu Yazar Ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma Yarışması
Lise Öğrencileri Arası “Çağımızın Âsım’ı Olmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması
Yetişkinler Arası “Çağımızda Yunus’u Yeniden Anlamak” Temalı Deneme Yazma Yarışması
“Âşık Mahzuni Şerif Besteleri” Ses Yarışması
Lise Ve Dengi Okul Öğrencileri Arası “Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması
“İstiklal Marşı’nın Bir Mısra Veya Kıtasını Resimle Anlatma” Yarışması
İlkokul Öğrencileri Arası “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” Yarışması

Yetişkinler Arası “Yunus’un Sesi” Temalı Şiir Yazma Yarışması

Yarışmanın Konusu:
Yunus Emre’nin tüm insanlığı kucaklayan dünya görüşünü şiir diliyle ifade etmek.

Yarışmanın Amacı:
Türk Dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıldönümü nedeniyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre; şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Bu yarışma, Yunus Emre’nin düşüncelerini anlamak ve anlatmak amacıyla düzenlenmiştir.

Ads

Yarışmanın Kapsamı: Yarışmaya ülke genelindeki 18 yaş ve üstü yetişkinler katılabilecektir.

Yarışmanın Katılım Şartları:
a. Yarışmaya ülke genelindeki 18 yaş ve üstü yetişkinler katılabilecektir.
b. Şiirin tema’sı “Yunus’un hayat felsefesi, insanlığa sunmuş olduğu ses, duygu ve düşünce”dir.
c. Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı ve dijital olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
d. Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.
e. Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
f. Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) şiirle katılabilir.
g. Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak ve 250 kelimeyi geçmeyecektir.
h. Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da (EK-4 Form) yazılacaktır.
i. Şiirlerin değerlendirilmesinde;
j. Temanın işlenişi
k. Dil ve üslup
l. Şiirin etkileyiciliği
m. Şiirin ahengi
n. İmgelerdeki özgünlük ölçütleri göz önünde bulundurulacaktır.
o. Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
p. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
q. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
r. Şiirler,(www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 23.59’akadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 4.000 TL+Plaket
İkinci 3.000 TL+Plaket
Üçüncü 2.000 TL+Plaket
Mansiyon 1.000 TL+Plaket

Detaylar İçin Tıklayın.

Ortaokul Öğrencileri Arası “Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Yazma” Yarışması

Yarışmanın Konusu: Türk Dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıldönümü nedeniyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre; şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Yunus Emre’nin düşüncelerini anlamak ve anlatmak üzere yarışma konusu onun şiirindeki duygu ve düşünceyi aynı şekil ve içerik ile devam ettirmek(nazire yazma) üzere dört adet dörtlük yazılması olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Kapsamı:
Bu yarışma, Türkiye geneli resmî ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

Yarışmanın Genel Katılım Şartları:
• Yarışmaya ülke genelindeki ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri (resmî ve özel) katılabilecektir.
• Öğrenciler, aşağıda verilen dörtlükteki temayı ve düşünceyi iyice kavradıktan sonra dörtlüğün şekil özelliklerini ve tema’sını devam ettirecek şekilde dört tane dörtlük daha yazacaklardır.
“Yol oldur ki doğru vara
Göz oldur ki Hakk’ı göre
Er oldur alçakta dura
Yüceden bakan göz değil”
Sadeleştirme
(Yol o ki doğruyu bula
Göz o ki Hakk’ı göre
Kişi o dur ki alçakgönüllü ola
Tepeden bakan göz değil)
• Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu şiirle katılacak olup yarışmaya katılan şiirin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen şiirler incelemeye alınmayacaktır.
• Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) şiirle katılabilir.
• Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak ve 100 kelimeyi geçmeyecektir.
• Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
• Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
• Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
• Şiirler, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
• Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır.
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
• Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Yarışmaya katılan eserler, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulacak seçici kurul marifetiyle şartname dikkate alınarak değerlendirilecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olup eserler, seçici kurul tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
• Yarışma sonuçları www HYPERLINK “http://www.kmedebiyatgunleri.com/”.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden duyurulacaktır.
• Ödül töreninin yeri ve saati katılımcının verdiği iletişim adresine bildirilecektir.
• Yarışmacılardan istenen belgeler: Yarışmacı ve velisi tarafından www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerindeki “Başvuru Formunun, Açık Rıza Onayının, Veli İzin Belgesinin” doldurulması ve yarışma metninin eklenmesi.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 4.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
İkinci 3.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Üçüncü 2.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Mansiyon 1.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket

Detaylar İçin Tıklayın.

Yetişkinler Arası “Yaşadığımız Çağa Mehmet Akif Ersoy’un Gözüyle Bakmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması

Yarışmanın Konusu:
Yarışmanın konusu “Yaşadığımız Çağa Mehmet Akif Ersoy Gözüyle Bakmak” tır.

Yarışmanın Kapsamı:
Yarışmaya ülke genelindeki 18 yaş ve üstü yetişkinler katılabilecektir.

Yarışmanın Genel Katılım Şartları:
a. Her yarışmacı kendisinin yazmış olduğu bir makale/deneme ile katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
b. Eserler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
c. Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da (EK-4 Form) yazılacaktır.
d. Seçici kurulun verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez. (EK-5 Form)
e. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
f. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
g. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
h. Eserler,(www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 4.000 TL+Plaket
İkinci 3.000 TL+Plaket
Üçüncü 2.000 TL+Plaket
Mansiyon 1.000 TL+Plaket

Detaylar İçin Tıklayın.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Arası Şiiri Güzel Okuma Yarışması

Yarışmanın Konusu:
Yabancı uyruklu ortaöğretim (lise ve dengi) öğrencileri arasında Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okuma
Yabancı uyruklu ortaokul öğrencileri arasında Yunus Emre’nin şiirlerini güzel okuma

Yarışmanın Kapsamı:
Yarışmaya Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenim gören bütün ortaokul ve ortaöğretim okullardaki yabancı uyruklu öğrenciler katılabilecektir.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 3000 TL
İkinci 2000 TL
Üçüncü 1000 TL
Mansiyon 500 TL

Detaylar İçin Tıklayın.

“Uluslararası Kısa Film” Yarışması

Yarışmanın Konusu:
“Senin Yunus’un Ne/Kim?” Konulu Kısa Film Yarışması
(Yarışmacılar Yunus Emre’nin kendileri için neyi ifade ettiğini anlatan bir kısa film çekeceklerdir.)

Yarışmanın Kapsamı:
Ülke farklılığı olmaksızın 15 yaş üstü tüm katılımcılar başvuru yapabilecektir.

Yarışmanın Katılım Şartları:
a. Filmler, kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel olmak üzere, süresi en az 2 dakika, en fazla 40 dakika olmalıdır. Sürenin kısa tutulması esastır.
b. Yarışmaya gönderilen filmler ve ödül alan filmlerin; yönetmenlerine haber verilmek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin festival organizasyonu vb. çeşitli gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
c. Filmlerin gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak her türlü senaryo, müzik vb. telif problemi eser sahibinin sorumluluğundadır.
d. Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin yapımcı veya yönetmen olarak adı bulunmalıdır ve başvuru sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece başvuruda bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, başvuru sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk, imza sahibine aittir.
e. Filmin jeneriğinde senarist, yapımcı, yönetmen ve oyuncuların bilgisi yer almalıdır.
f. Ödül alan filmler, 2021 yılında düzenlenecek olan İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günlerinde izleyici ile buluşacaktır.
g. Yarışmaya katılan filmler daha önce herhangi bir organizasyonda ödül almamalıdır.
h. Kısa filmler, başvuru sahibinin oluşturacağı video izleme kanalına yüklenecek ve filmin linki en geç 08 Ekim2021 Cuma günü saat 23.59’akadar Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) oluşturulan dijital form doldurularak buraya gönderilecektir. Bunların mümkün olmaması durumunda Whatsapp danışma hattı (505-185 20 79) ile irtibat kurularak başvuru sağlanacaktır.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 7.500 TL+Plaket
İkinci 5.000 TL+Plaket
Üçüncü 2.500 TL+Plaket
Mansiyon 1.500 TL+Plaket

Detaylar İçin Tıklayın.

“Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri”

Açıklamalar:
1. Şiir, öykü, roman, çocuk edebiyatı kitabı türünde katılacak eserlerin ilk baskısının 2020 yılında yapılmış olması; Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy kitabının 2018, 2019, 2020 ve 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle ilk baskısını yapmış olması; edebiyat dergisi ödülünün verilebilmesi için de İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri programının başladığı gün itibariyle hâlen yayınını sürdürmesi gerekmektedir.
2. Değerlendirme Kurulu, Edebiyat Ödülleri için başvuruda bulunan eserlerin/derginin seçiminde “Dilde, düşüncede ve Sanatta Yerlilik ve Millîlik” misyonuna layık eserleri seçmeye özen gösterecektir. Edebiyat Ödülleri için yayınevleri veya yazarlar/editörler, aday kitapları/dergiyi ve başvuru formunu doldurarak en geç 08 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese göndereceklerdir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3. Düzenleme Kurulu, başvuruda bulunmayan eserleri/dergiyi de aday gösterebilir.
4. Ödül alacak eserleri belirlemek üzere oluşturulan Değerlendirme Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Danışma/ Düzenleme Kurulu ile koordineli olarak çalışacak olan yedi kişiden oluşur. İstifa ya da vefat nedeniyle boşalan üyeliklere Danışma veya Düzenleme Kurulu üyelerince yeni üye/üyeler belirlenecektir.
5. “Toplu Eserler” başlığı altında tüm kitapların birleştirildiği eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Şiir, öykü, roman, edebiyat dergisi, çocuk edebiyatı kitabı ile Yunus Emre Kitabı ve Mehmet Akif Ersoy kitabı ödüllerinde, aynı döneme denk gelen ve edebiyat ödülü veren diğer kurumlardan aynı yıl içinde ödül kazanmış adaylara ödül verilmemesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ilke olarak benimsenmiştir.
7. Değerlendirme Kurulunda görev alan kişilerin birinci derece yakınlarının eserlerinin değerlendirmeye alınmaması benimsenmiştir.
8. Değerlendirme Kurulu başkanının yönetiminde toplanan kurul, eserlerin değerlendirildiği konuşmaların ardından oylamaya geçer. Oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, katıldığı dalda birinci olarak belirlenir.
9. UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Yunus Emre’yi konu alan ve 2018, 2019, 2020 ve 30 Eylül 2021 itibariyle yayımlanan bir kitaba, Yunus Emre Anısına “En İyi Yunus Emre Kitabı” Ödülü verilecektir.
10. Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Mehmet Akif Ersoy veya İstiklal Marşı’nı konu alan ve 2018, 2019, 2020 ve 30 Eylül 2021 itibariyle yayımlanan bir kitaba Mehmet Akif Ersoy Anısına “En İyi Mehmet Akif Ersoy Kitabı” Ödülü verilecektir.
11. Gönderilerin posta gideri gönderici tarafından karşılanacaktır.
12. Değerlendirme Kurulu Üyeleri, değerlendirme sonuçlarını 24 Ekim 2021 tarihinden önce etkinlik sekretaryasına bildirecektir.
13. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.

Ödüller/ Telifler
Yılın Şiir Kitabı Ödülü : 10.000 TL
Yılın Öykü Kitabı Ödülü : 10.000 TL
Yılın Romanı Ödülü : 10.000 TL
Yılın Çocuk Edebiyatı Kitabı Ödülü : 10.000 TL
Yılın Yedi Güzel Adam AnısınaEdebiyat Dergisi Ödülü : 10.000 TL
En başarılı Yunus Emre Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü) : 10.000 TL
En başarılı M. Akif Ersoy Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü) : 10.000 TL

Detaylar İçin Tıklayın.

Lise Öğrencileri Arası “Edebiyat Yolu Yazar Ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma” Yarışması.

Yarışmanın Konusu:
Yarışmanın konusu, Kahramanmaraş’ta bulunan Edebiyat Yolu’nda adı geçen şairlere mektup yazma olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Kapsamı
Yarışmaya ülke genelindeki resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecektir.

Yarışmanın Genel Katılım Şartları:
• Yarışmaya her öğrenci, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki Edebiyat Yolu’ndaki tünellere isimleri verilen Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerden (Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Âşık Mahzuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek ve Ali Kutlay) birisine, kendisinin yazmış olduğu bir mektupla katılacak olup, yarışmaya katılan mektubun daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen şiirler incelemeye alınmayacaktır.
• Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) mektupla katılabilir.
• Mektuplar, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı yazılacak ve 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
• Yarışmaya katılan mektubun sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
• Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
• Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
• Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenim gördüğü okuluna da plaket verilecektir.
• Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
• Mektuplar,(www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu ile Açık Rıza Onayı ve Veli İzin Belgesi” doldurularak 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderilerle yarışma tarihinden sonra gelen gönderiler dikkate alınmayacaktır.
• Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır.
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
• Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Yarışmaya katılan eserler, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulacak seçici kurul marifetiyle şartname dikkate alınarak değerlendirilecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olup eserler, seçici kurul tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
• Yarışma sonuçlarıwww HYPERLINK “http://www.kmedebiyatgunleri.com/”.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden duyurulacaktır.
• Ödül töreninin yeri ve saati katılımcının verdiği iletişim adresine bildirilecektir.
• Yarışmacılardan istenen belgeler: Yarışmacı ve velisi tarafından www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tradreslerindeki “Başvuru Formunun, Açık Rıza Onayının, Veli İzin Belgesinin” onaylanması ve yarışma metninin belirtilen adrese eklenmesi.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 4.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
İkinci 3.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Üçüncü 2.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Mansiyon 1.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket

Detaylar İçin Tıklayın.

Lise Öğrencileri Arası “Çağımızın Âsım’ı Olmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması

Yarışmanın Konusu:
Yarışmanın konusu, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinden hareketle günümüz gençliğinde (Âsım’ında) bulunması gereken meziyetleri ihtiva eden “Çağımızın Âsım’ı Olmak” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Kapsamı:
Yarışmaya ülke genelindeki ortaöğretim kurumlarında (resmî ve özel) öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecektir.

Yarışmanın Genel Katılım Şartları:
• Her yarışmacı kendisinin yazmış olduğu bir deneme ile katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
• Eserler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
• Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
• Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenim gördüğü okuluna da plaket verilecektir.
• Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
• Yarışmaya katılan şiirlerin telif hakları eser sahibine aittir. Ancak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi eser sahibinin iznini almak kaydıyla yayımlanmaya uygun görülen denemeleri yayımlayabilir.
• Denemeler, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu ile Açık Rıza Onayı ve Veli İzin Belgesi” doldurularak 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderilerle yarışma tarihinden sonra gelen gönderiler dikkate alınmayacaktır.
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formunun tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
• Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Yarışmaya katılan eserler, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulacak seçici kurul marifetiyle şartname dikkate alınarak değerlendirilecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olup eserler, seçici kurul tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. Seçici kurulun verdiği karara itiraz edilmeyecektir.
• Yarışma sonuçları www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden duyurulacaktır.
• Ödül töreninin yeri ve saati katılımcının verdiği iletişim adresine bildirilecektir.
• Yarışmacılardan istenen belgeler: Yarışmacı ve velisi tarafından www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr sitesindeki “Başvuru Formunun, Açık Rıza Onayının, Veli İzin Belgesinin” onaylanması ve yarışma metninin belirtilen adrese eklenmesi.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 4.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
İkinci 3.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Üçüncü 2.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Mansiyon 1.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket

Detaylar İçin Tıklayın.

Yetişkinler Arası “Çağımızda Yunus’u Yeniden Anlamak” Temalı Deneme Yazma Yarışması

Yarışmanın Konusu:
Çağımızda Yunus’u Yeniden Anlamak

Yarışmanın Kapsamı:
Yarışmaya ülke genelindeki 18 yaş ve üstü yetişkinler katılabilecektir.

Yarışmanın Katılım Şartları
a. Denemenin konusu “Çağımızda Yunus Emre’yi yeniden anlamak” üzerine olacaktır.
b. Her yarışmacı kendisinin yazmış olduğu bir makale/deneme ile katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
c. Eserler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
d. Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
e. Seçici kurulun verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
f. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
g. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
h. Şiirlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
i. Şiirler, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 4.000 TL+Plaket
İkinci 3.000 TL+Plaket
Üçüncü 2.000 TL+Plaket
Mansiyon 1.000 TL+Plaket

Detaylar İçin Tıklayın.

“Âşık Mahzuni Şerif Besteleri” Ses Yarışması

Yarışmanın Konusu:
Yarışmanın konusu, ünlü halk ozanı Âşık Mahzunî’ye ait türküleri seslendirme yarışması olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Kapsamı:
Yarışmaya, ülke genelindeki sesine güvenen, türkülere ilgi duyan 15 yaş üstü bütün sanatseverler katılabilecektir.

Yarışmanın Katılım Şartları
a. Yarışma, halk ozanımız Âşık Mahzuni Şerif’in eserlerinin seslendirilmesi şeklinde olacaktır. Yarışmacı Âşık Mahzuni Şerif’in bir eserini müzikle icra edecektir. Yarışmacının enstrüman çalma zorunluluğu bulunmaktadır.
b. Farklı eser seçenler değerlendirmeye alınmayacaktır.
c. Seslendirmeler, Türk Halk Müziği formunda yapılacaktır. Türkülerin icra süresi 5 dakikadan fazla olmayacaktır. Her yarışmacı, bir türkü ile katılacaktır.
d. Bütün yarışmacılar eserlerini görüntülü video olarak, ses düzeni ve mikrofon kullanmadan sadece yalın sesle kayda alacaktır.
e. Kayıtlar, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar video kaydı olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
f. Bu tarihten sonra gönderilen kayıtlar dikkate alınmayacaktır.
g. İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması Finaline katılmaya hak kazananlar 15 Ekim 2021 tarihinde www.kmedebiyatgunleri.com – www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 4000 TL+ Plaket
İkinci 3000 TL+ Plaket
Üçüncü 2000 TL+ Plaket
Mansiyon 1000 TL+ Plaket

Detaylar İçin Tıklayın.

Lise Ve Dengi Okul Öğrencileri Arası “Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması

Yarışmanın Konusu:
Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini ezbere güzel okuma

Yarışmanın Kapsamı:
Yarışmaya Kahramanmaraş ilinde öğrenim gören ortaöğretim kurumlarındaki (özel ve resmî) tüm öğrenciler katılabilecektir.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 3000 TL
İkinci 2000 TL
Üçüncü 1000 TL
Mansiyon 500 TL

Detaylar İçin Tıklayın.

“İstiklal Marşı’nın Bir Mısra Veya Kıtasını Resimle Anlatma” Yarışması

Yarışmanın Konusu:
Millî birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın uyandırdığı duygu ve düşüncelerin resim çizerek anlatılmasıdır. Bu bağlamda yapılan resimde, İstiklal Marşı’nın bir kıtası ele alınacaktır.

Yarışmanın Kapsamı:
Yarışmaya 15 yaş ve üzeri ülke geneli bütün gençler katılabilecektir.

Yarışmanın Genel Katılım Şartları:
• Yarışmaya katılacak olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
• Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Resimler 35 X 50 ebadında resim kâğıdına çizilecektir.
• Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
• Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
• Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde Tablo-1’de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
• Resimler, sadece paspartulanarak, iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip gönderilecektir.
• Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
• Eserler, 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 17.00’akadar elden ve posta yoluyla teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilecek eserler kabul edilmeyecektir.
• Yarışma sonuçları, www.kmedebiyatgunleri.com – www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından yarışma şartnamesinde belirtilen tarihlerde açıklanacaktır.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Başkanlığımız sorumlu değildir.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 4.000 TL
İkinci 3.000 TL
Üçüncü 2.000 TL
Mansiyon 1.000 TL

Detaylar İçin Tıklayın.

İlkokul Öğrencileri Arası “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” Yarışması

Yarışmanın Konusu:
İstiklal Marşı’nı ezbere güzel okuma

Yarışmanın Kapsamı:
Yarışmaya Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenim gören bütün ilkokul öğrencileri katılabilecektir.

Yarışmanın Ödülleri
Birinci 3000 TL
İkinci 2000 TL
Üçüncü 1000 TL
Mansiyon 500 TL

Detaylar İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ