<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Uluslararası Gelenekli Türk İslam Sanatları Yarışması

Uluslararası Gelenekli Türk İslam Sanatları Yarışması

Uluslararası Gelenekli Türk İslam Sanatları Yarışması

Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Gelenekli Türk İslam Sanatları Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma 5 Kategoride Yapılacak. Yarışmaya 18 Yaşını Doldurmuş Tüm Katılımcılar Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Her Kategori İçin Ayrı Ayrı Verilecek
3 Adet Başarı Ödülü 20’şer Bin Türk Lirası
1 Adet Jüri Özel Ödülü 6 Bin Türk Lirası
15 Adet Sergilenme Ödülü 4’er Bin Türk Lirası
Her Kategori İçin Toplam 126 Bin Türk Lirası Ödül Verilecek. Yarışmaya Toplam 630 Bin Türk Lirası Ödül Verilecek.

Amaç
Yarışma Türk İslam Sanatlarının gelişimine ve tanıtılmasına katkı sağlamak, sanat bilincini yaygınlaştırarak üretimini desteklemek amacıyla yapılmaktadır.

Katılım: Uluslararası katılımlı

Destekleyen Kuruluşlar: Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gazikültür A.Ş.

Ads

Düzenleyen Kuruluşlar: Gazikültür A.Ş. ve Gaziantep Üniversitesi adına Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Kategoriler: Yarışma 5 kategoride düzenlenecektir.
1.Hüsn-i Hat
2. Tezhip
3. Minyatür
4. Ebru
5. Güncel Yorumlar

Katılım Şartları
1.Yarışma, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Gazikültür A.Ş. çalışanları ve Seçici Kurul’da görev alanların birinci derece yakınlarının dışında 18 yaşını doldurmuş tüm katılımcılara açıktır.

2. Yarışmaya katılacak eserler ile ilgili esaslar yarışma şartnamesi B kısmında yer almaktadır.

3. Her sanatçı yarışmaya en fazla 3 eserle 2 kategoriye katılabilir.

4. Konu: Kategoriler ile alakalı konular yarışma şartnamesi B kısmında yer almaktadır.

5. Yarışmaya katılan eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, ödül almamış veya herhangi bir yerde sergilenmemiş olmalıdır.

6. Yarışmaya katılacak eserler yarışma takvimine uygun şekilde sanatçı tarafından gönderilir. Sergi ve ödül töreni sonrasında ödül alamayan eserler yarışmacı tarafından teslim alınır veya kargo ile eser sahibine iade edilir. Eserler teslim edilirken veya teslim alınırken mutlaka teslim tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur.

7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserin başkasına ait olması durumunda, doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan, bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum, diğer yarışmacıların sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.

8. Yarışmaya gönderilecek eserde veya arkasında, hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır. Eserin arkasına, sağ kenara, 6 haneli rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılacaktır (örneğin: “066496 B” gibi.) Sanatçı; isim, soy isim, e-posta adresi, -varsa- internet sitesi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi, başvurduğu dal ve diğer bilgilerinin yazılı olduğu kâğıdı imzalayıp bir mektup zarfına koyarak ağzını yapıştıracak ve zarfın üzerine de eserin arkasındaki 6 haneli rakam ve 1 harften oluşan bir rumuzu yazacaktır. Eseri teslim ederken veya gönderirken, bu zarfı da birlikte teslim edecektir.

9. Bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru, seçici kurul elemesine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır

10. Yarışmaya yurtiçinden katılacak eserler, çerçevesiz, korunaklı biçimde paketlemiş olarak elden ya da posta ile Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil- Gaziantep, TÜRKİYE adresine ulaştırılmalıdır.

11. Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde; kargo ücreti, sigorta ve benzeri giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler, katılımcıların sorumluluğunda olup, kargoda zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Yarışmaya gönderilen eserlerin son teslim tarihi 02 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitimine kadardır.

13. Yarışmaya başvuru elden ve kargo yolu ile yapılacaktır. Mail yolu ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Yarışma sonuçları internet yoluyla duyurulacaktır.

15. Ödül alan eserler ve sergilemeye değer bulunan eserler 25 Aralık 2022 tarihinde www.sanatbilimkultur.com adresinden duyurulacaktır.

16. Ödül kazanan eserler ile bağışlanan eserlerin tümü, bütün haklarıyla satın alınmış gibi işlem görür. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koleksiyonu’na girer. Eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gazikültür AŞ’ye aittir.

17. Ödül kazanan eserlerin ile bağışlanan eserlerin telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücret tabi olmaksızın, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan, FSEK’nin 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali hakları, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde sanatçıdan devralınır. İşbu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali hakların devrine ilişkin ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.

18. Bu eserler, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gazikültür AŞ. tarafından, diledikleri zaman, sergileme amaçlı olarak ve/veya ürün ambalajları üzerinde görsel malzeme ve/veya duvar ve masa takvimi, afiş, broşür, kartpostal, ajanda gibi sair iletişim, reklam ve tanıtım malzemesi olarak değerlendirilebilecek ve kullanılabilecektir.

19. Ödül kazanamayan, sergilenmeye değer görülmeyen ya da bağışlanmayan eserler sanatçılara teslim alındıkları yerde ya da masraf ve sorumluluk kendilerine ait olmak üzere kargo ile adreslerine iade edilecektir. Yarışma düzenleme komisyonu, sonuçların açıklamasından sonraki iki ay içinde geri alınmayan eserlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

20. Seçici Kurul ödüllerin her bir kategoride tümüne değer eser bulunamaması durumunda, ödül miktarında arttırma, azaltma ve kategori değişikliği yapma hakkına sahiptir.

21. Eserlerin içerisindeki metinler ve imgeler, genel etik kurallarına uygun olmalı, “özel hayat” konuları içermemeli, küfür, aşağılama vb. ifadeler ile belli kişi, kurum ya da doğrudan kamuoyunu rencide edici içerikte olmamalıdır. Bu tür içerik taşıyan eserler elenecektir. Ancak, yine de sergilenen içerik herhangi bir şikâyete konu olursa, eser sahibi doğacak tüm hukuki yaptırımların muhatabı olacağını baştan kabul eder, sergi komitesi bu içerikten sorumlu değildir.

22. İhtilaf halinde Gaziantep mahkemeleri yetkilidir.

23. Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı, yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.

24. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.

25. Düzenleme Kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Ödüllerin Verilmesi:
Başarı ve Katılım Belgelerinin verilmesi: Eserleri ödüle ve sergilemeye değer bulunan sanatçıların belgeleri mail yolu ile iletilecektir. Ayrıca fiziksel ortamda istenen belgeler Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden elden verilebileceği gibi alıcı ödemeli olarak gönderilebilecektir.

 

NO

YARIŞMA
DALI
3 BAŞARI
ÖDÜLÜ
1 JÜRİ ÖZEL
ÖDÜLÜ
15 SERGİLEME
ÖDÜLÜ
 
 

1

 

HAT

 

20.000TL.

 

6000TL.

 

4000TL.

126.000TL
 

2

 

TEZHİP

 

20.000TL.

 

6000TL.

 

4000TL.

126.000TL
 

3

 

MİNYATÜR

 

20.000TL.

 

6000TL.

 

4000TL.

126.000TL
 

4

 

EBRU

 

20.000TL.

 

6000TL.

 

4000TL.

126.000TL
 

5

 

ÇAĞDAŞ
YORUM

 

20.000TL.

 

6000TL.

 

4000TL.

126.000TL
6Tasarım Giderleri   20.000TL

TOPLAM

650.000TL.

Değerlendirme
Değerlendirme iki aşamada yapılır.
1. Ön Seçici Kurul değerlendirmesi; 07 Aralık 2022 tarihine kadar eserlerin ön değerlendirme komisyonuna ulaşmasıyla, asıl seçici kurulun değerlendirmesi için peyderpey hazırlar, fotoğraflar ve kataloglar.
2. Seçici Kurul; 10 Aralık 2022 tarihinde toplanarak ön elemeden geçen eserlerin arasından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri belirler.

Yarışma Şartnamesi
1) Tezhip Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Eserde konu sınırlaması yoktur,
2. Eser, çalışma alanı 40×40 cm’den küçük 50×70 cm’den büyük olmayan ölçüler içerisinde yapılacaktır. Ölçü, ana resim içindir. Paspartu ölçüye dâhil değildir.
3. Eserde minyatür ve hat olmamalıdır,
4. Eserde yardımcı eleman olarak halkârî de kullanılabilir,
5. Eserde altın ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır,
6. Eser, murakkaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.

2) Hüsn-i Hat Dalı Yarışma Şartnamesi
1. Eserde konu sınırlaması yoktur.
2. Eser, en fazla 50×70 cm kâğıt ölçüleri içerisinde yapılacaktır. Yapılacak çalışma özgün olmalıdır. Eserin tasarım ve uygulaması sanatçının kendisine ait olmalıdır.
3. Eserler “sülüs, celi sülüs”, “talik, celî ta’lîk”, “divani, celî dîvanî” veya “sülüs-nesih” hatlarıyla yazılabilir, Kalem ölçüleri sanatçının takdirine bırakılmıştır. Yazılar, kıt’a formunda veya farklı bir düzenleme ile yazılabilir.
4. Eserler de tezhip olmamalıdır.
5. Eser, murakkaya yapıştırılmadan ve kırılmadan rulo içerisinde teslim edilmelidir,
6. Eserin Türkçe metni yarışmacı tanıtım kartı ile gönderilecektir,
7. İmla ve yazım kurallarına dikkat edilmeli. Harf noktası eksikliği/fazlalığı, harekeleme hatası vb. kusurların olmamasına dikkat edilmelidir.
8. Yazı alanının kenarlarında uygun ölçüde boşluk bırakılmalıdır.
9. Eserler de açık renkli aharlı klasik kâğıt kullanılmalıdır.

3) Minyatür Dalı Yarışma Şartnamesi
1.Eserde konu sınırlaması yoktur.
2.Eser, çalışma alanı 35×50 cm ölçüleri içerisinde yapılacaktır. Ölçü, ana resim içindir. Paspartu ölçüye dâhil değildir.
3. Eser konusu ve tasarım özgün olmalıdır.
4. Eserde altın ve su bazlı boyalar kullanılmalıdır.
5. Eser, murakkaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir

4) Ebru Dalı Yarışma Şartnamesi
1.Eserde tarz sınırlaması yoktur.
2.Eser, 50×70 cm ölçüleri içerisinde yapılacaktır.
3.Eserlerde klasik uygulama/tarzlar tercih edilmelidir.
4. Eserde minyatür, tezhip gibi öğeler kullanılmamalıdır.
5. Eser, murakkaya yapıştırılmış şekilde, çerçevesiz ve paspartulu olarak teslim edilmelidir.

5) Çağdaş yorum Şartnamesi
1.Türk İslam sanatları geleneksel kuralları bozmadan özgün tasarımlarla yorumlanmalıdır:
2. Kısa kenarı 50cm den az, uzun kenarı 200cm uzun olmamak kaydıyla, malzeme sınırlaması yoktur.
3. Farklı disiplin, teknik ve malzemeler kullanılabilir.

Yarışma Takvimi
Başvuru bitiş tarihi: 2 Aralık 2022 mesai bitimine kadar.
Ödül ve sergilemeye ilişkin seçici kurul nihai toplantı tarihi: 10 Aralık 2022
Ödül alan ve sergilemeye giren çalışmaların ilanı: 20 Aralık 2022
Online Sergi: 25 Aralık 2022 www.sanatbilimkultur.com
Sergi Yeri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ