<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Uluslararası Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması

Uluslararası Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması

Uluslararası Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması

TCDD Taşımacılık Uluslararası Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması “Tam O An” Başvuruları Başladı. Yarışma, Sayısal (Dijital) Kategoride, “Tam O An” Ve “Cep Telefonuyla Keşfet” Olmak Üzere 2 Bölümden Oluşmaktadır. Yarışmaya 18 Yaşından Büyükler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Tam O ‘An’ Doğu Ekspresi Ödülleri
Büyük Ödül 7 Bin Dolar
Birincilik Ödülü 5 Bin Dolar
İkincilik Ödülü 3 Bin Dolar
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Dolar
Jüri Büyük Ödülü 1.000 Dolar

GPU Ödülleri
Altın, Gümüş, Bronz, Mansiyon (6 Adet)

Ceple Keşfet Ödülleri
Tam O ‘An’ Altın, Gümüş, Bronz Plaketleri + 500 Dolar

Ads

TCDD Taşımacılık AŞ Tam O ‘An’ 1. Uluslararası Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından düzenlenmektedir.

Konu ve Amaç
Doğu ile Batı toplumları arasında köprü pozisyonunda bulunan ülkemiz, farklı coğrafyaları, farklı kültürleri ve insanları bir araya getiriyor. Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması’yla ülkemizin tarihi ve kültürel güzellikleri, Tam O ‘An’ ile keşfedilerek, fotoğraf sanatının kültürel alışverişi mümkün kılınacak.

Yarışma; fotoğraf meraklılarını Doğu Ekspresi güzergahı (Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars), Van Gölü Ekspresi güzergahı (Akara, Kayseri, Sivas, Malatya Elazığ, Tatvan) ve Güney Kurtalan Ekspresi güzergahı (Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Kurtalan) üzerinde buluşturarak, anılan güzergahlardaki Tren ve Trene dair (İnsan, doğa, yaşam) fotoğraf kareleriyle, İç Anadolu’dan, Doğu ve Güney Doğuanadolu’ya keşif yolculuklarını sürdürmelerini, bu güzergah üzerindeki tarihi ve kültürel güzelliklerini dünya ile paylaşmalarını amaçlamaktadır.

Yarışma Kategori-Bölümleri
Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride, “Tam O An” ve “Cep Telefonuyla Keşfet” olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. Her yarışmacı iki kategoride de yarışmaya katılabilirler.

Tam O ‘An’
Doğu Ekspresi güzergahı üzerinde (Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars) Doğu Ekspresi Treni temalı, çekilen (insan, doğa, yaşam) fotoğraflar.

Van Gölü Ekspresi güzergahı üzerinde (Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya Elazığ, Tatvan) güzergahında Van Gölü Treni temalı çekilen (insan, doğa, yaşam) fotoğraflar.

Güney Kurtalan Ekspresi güzergahı üzerinde (Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Kurtalan) güzergahında Güney Kurtalan Treni temalı (insan, doğa, yaşam) fotoğraflar.

Cep Telefonuyla Keşfet
Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi ve Güney Kurtalan Ekspresi güzergahı üzerinde çekilen (insan, doğa, yaşam) fotoğraflar.

Katılım Koşulları

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Katılımcı 18 yaşından büyük olmak zorundadır.
c) Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Yürütme Kurulu, Yarışma Sekretaryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
d) Yarışmaya her yarışmacı en fazla 6 (altı) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilir. Ayrıca yarışmacı, cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflarla da yarışmaya katılabilir. Fotoğrafların gönderimi sırasında cep telefonuyla çekildiği belirtilmelidir.
e) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
f) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
g) Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yone rgesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum GPU’ya bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının derhal ödülü iade etmesi gerekir.
h) TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile GPU kırmızı listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
i) Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile GPU Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
j) TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya herhangi bir yasal, idari, vs. problemin tezahürü halinde işbu problemin çözümüne yönelik TFSF ve GPU ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve GPU tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
k) TCDD Taşımacılık AŞ, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların, Cep telefonuyla yarışmaya katılanlarda, en az 12 MP Kamera Çözünürlüğü ile ön kameranın diyafram açıklığı en az f 1. 7 olacak biçimde dosyalarını katılımcılardan talep edebilecektir.
l) Yarışma sonucu TCDD TAŞIMACILIK AŞ’nin http://www.tcddtasimacilik.gov.tr, htpp://www.tamoan.com.tr, htpp:www.afsad.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
m) Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde TCDD Taşımacılık AŞ sorumluluk taşımayacaktır.

Fotoğrafların Gönderilmesi

a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) gönderilmesi sadece dijital (sayısal) olarak aşağıda belirtilen iki adres üzerinden gerçekleştirilebilecektir:
i) Türkçe (Turkish) http://tfsfonayliyarismalar.org/
ii) İngilizce (English) http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/
c) Katılımcılar http://tfsfonayliyarismalar.org/ sitesine girerek üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş olurlar. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
d) Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
e) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, dosya büyüklüğü 4 Mb’yi de geçmemelidir.
g) Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TCDD Taşımacılık AŞ sorumlu olmayacaktır.
i) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

Yarışma Takvimi
Katılım Başlangıç Tarihi : 9 Mart 2020
Son Katılma Tarihi : 24 Ağustos 2020 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 31 Ağustos – 1 Eylül 2020
Sonuç Bildirimi : 9 Eylül 2020
Sergi ve Ödül Töreni : 25 Eylül 2020
(Ödül ve Web Katalog Gönderim Tarihi: 20 Aralık 2020)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ