20.09.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Techxtıle Start-Up Challenge

Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Techxtıle Start-Up Challenge

Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Techxtıle Start-Up Challenge

Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Techxtıle Start-Up Challenge Yarışması Başvuruları. Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründe İnovatif Girişimciler Aranıyor.

TECHXTILE Start-Up Challenge’ın Amacı Nedir?
• İhracatta katma değerin artırılması
• Yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması
• Yenilikçi ürünler tasarlanması
• Girişim ve inovasyon kültürünün oluşturulması
• Yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi
• Üniversite-Sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi
• Sanayici ve start-upların beraber çalışmasına katkı sağlanması
• Teknoloji odaklı tekstil girişimciliği ekosisteminin güçlendirilmesi

Güncel Yarışma Duyuruları İçin Tıklayın.

Kimler Katılabilir?
Dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekli teknolojilerin uygulanması yatmaktadır. Bu teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimcilik etkin bir rol üstlenmektedir. Girişimcilik beraberinde inovatif süreçleri getirmek suretiyle ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. Bu iki faktörün geliştirilmesinde ve teşvik edilmesinde kamu kurumlarının yanı sıra sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalara, Ar-Ge merkezlerine ve üniversitelere büyük sorumluluk düşmektedir.

Türkiye de inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve tüm kurumlarıyla bu alana önemli yatırımlar yapmaktadır. İleri teknolojiye sahip ülkelerle farkı kapatabilmenin yolu ise girişimcilerin yenilikçi fikir, ürün ve hizmetlerini desteklemektir.

Sponsorlu

Bu kapsamdan hareketle, TECHXTILE START-UP CHALLENGE ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin üzerinde çalıştığı, Ar-Ge ve inovasyon için bütçe harcadığı, iş birlikleri aradığı teknolojik alanlarda/odaklarda fikir ve ürün geliştiren herkesin katılması, eğitim ve mentorluk imkanlarından yararlanması, kendisini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, mezunlar, araştırmacılar, akademisyenler, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler, start-up sahipleri veya kurucuları, bireysel veya ekip katılımı şeklinde TECHXTILE START-UP CHALLENGE’a katılabilmektedir.

‘Tekstilde teknoloji ve inovasyon’ odaklı başvurunuzda önereceğiniz teknolojileri iyi aktarabilmeniz, jüri önünde de iyi sunabilmeniz beklenmektedir. Ekip katılımlarında bu teknolojileri bilen kişilerin olması önemlidir.

TECHXTILE START-UP CHALLENGE’a dair ayrıntılı bilgiler http://www.techxtile.net/ etkinlik web sayfasında ilan edilmektedir. Proje başvuru sayısında herhangi sınırlama bulunmamaktadır. (Bir kişi veya bir ekip yalnızca bir ödül almaya hak kazanabilmektedir.)

Ödüller
TECHXTILE Start-Up Challenge yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimciliği ve inovasyon süreçlerini destekleyen yapıda tasarlanmıştır. Gerçek ödülün aslında girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesi, ekosistemin genişletilmesi ve networking imkânlarının genişletilmesi veya yaratılması olduğu bilinmektedir. Start-Up Challenge iki ayrı kategori altında başvuru kabul edilecektir. Bu kapsamda ödül almaya hak kazanan girişimcilere; eğitimler, mentorluk desteği, kuluçka imkânı, şirketleşme ve patent başvurusu süreçlerinin desteklenmesi gibi farklı destekler sağlanacaktır.

Aşağıda detayları belirtilen ödüller fikir aşaması ve ürün aşaması olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir:

Level Up Kategori Ödülleri

• Dereceye Giren İlk 3 Girişimci Ödülleri
-Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği
-Orbis Vista’dan Patent Başvuru Desteği
– Yatırım ağları ile networking imkânı
– Yeni şirket kurma ödülü ile yeni kurulan şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması
-Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office kullanması durumunda bu tutarın 1/3’ü ödenecektir.
-TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği
almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı (*).

(*) Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

TÜBİTAK 1512 Desteği Alınması için Gerekli Kriterler:
– Örgün öğrenim veren üniversitelerin;
Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
– Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
– TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
– Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak

Dereceye Giren İlk 3 Girişimciye Pen Yazılım Ödülleri

Birinci Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri
480 GB SSD Disk
16 GB RAM
8 Core CPU
Sınırsız Aylık Trafik
1 Gbit/s Port
Teknik Destek
Windows veya Linux

İkinci Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri
240 GB SSD Disk
8 GB RAM
6 Core CPU
Sınırsız Aylık Trafik
1 Gbit/s Port
Teknik Destek
Windows veya Linux

Üçüncü Olan Kişi veya Ekibe Cloud Sunucu Özellikleri
120 GB SSD Disk
6 GB RAM
4 Core CPU
Sınırsız Aylık Trafik
1 Gbit/s Port
Teknik Destek
Windows veya Linux

Scale Up | Ürün & Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi

• Kategori Birincisi Özel Ödülü:
Scale Up | Ürün & Hizmet Geliştirmiş Girişimci kategorisinde (bireysel veya ekip) birinci olan proje sahibine, iş dünyası ve potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük imkanı sağlayacak medya iletişim paketi.

Dereceye Giren İlk 3 Girişimci Ödülleri
-Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği
-Orbis Vista’dan Patent Başvuru Desteği
– Yatırım ağları ile networking ve yatırımcılara pitching yapma imkânı
– Girişimcilere Bursa Tekstil Sanayici ve Yatırımcılarına Projelerini Sunma İmkânı
-Şirketin 1 Yıllık Muhasebe Desteğinin Sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması
– Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office kullanması durumunda bu tutarın 1/3’ü ödenecektir.

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı (*).
(*) Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

Kadın Girişimci Özel Ödülü
-Yeni şirket kurma ödülü ile şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması
-Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office kullanması durumunda bu tutarın 1/3’ü ödenecektir.

ARYA Kadın Girişimci Platformu’na 1 Yıllık Üyelik
– İş Atölyeleri’ne Öncelikli Davet
-Yılda Bir Kere Düzenlenen Arya Shopping Fest’e Davet
– Mentor Check-Up Programına Katılım İmkanı
– Shopping Fest Öncelikli & Ücretsiz Stant Açma
-Sözü Olan Kadınlar Söyleşi Serisine Katılım İmkanı
– Dönüştüren Kadınlar Ödül Gecesine İndirimli Katılım İmkanı
– Girişimci Gelişim Eğitimleri

(*) Girişimcimiz, ilk 6’ya girdiyse finalist ödülündeki hakkı saklı kalır ve Kadın Girişimci Özel Ödülü kapsamında bu haklara 1 yıl daha ilave edilir.
(*) Girişimcimiz, ilk 6’ya girmediyse Kadın Girişimci Özel Ödülü kapsamındaki hakları geçerli olur.
(*) Ödülün hak edilmesi için kadın girişimcimizin mevcutta şirketi varsa veya yeni şirket kurulacaksa hissedarlığının %50’nin üzerinde olması gerekmektedir.

Finale Kalan Tüm Girişimcilere:
– Finale kalan tüm girişimcilere 1 yıl süresince Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından profesyonel mentorluk desteği verilecektir.

Proje Başvuru Yöntemi
1. Proje başvuruları http://www.techxtile.net/ sayfasında yer alan ‘Başvuru’ sekmesi içerisinde yer alan
Yarışma Şartnamesi, EK1 ve EK2 formları dâhil olmak üzere indirilip eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.

2. Başvuru sekmesinden ‘Proje Yükleme’ kısmından başvuru tipi seçilecektir.

a. Level Up | Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi (Bireysel veya Ekip Girişimciler,
Akademisyenler, Girişimci Adayları) Bu kategori, girişimleri henüz fikir aşamasında olan, kullanıcısının/müşterisinin beklentilerini en temel seviyede karşılayacak ürünü/hizmeti henüz geliştirmekte olan girişimcilere yöneliktir. Bu kategorinin amacı yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan iş fikirlerinin ürüne dönüşüm sürecini desteklemektir.

b. Scale Up | Ürün & Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi (Bireysel veya Ekip
Girişimciler, Start-Up Şirketler, Akademisyenler) Bu kategoride, fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimciler yarışmaktadır. En önemli gereklilik, girişimcilerin programa başvurmadan önce halihazırda girişimlerini kurmuş olması ve kuruluşundan itibaren en fazla 2 yıl geçmiş olmasıdır. Bu kategorinin amacı potansiyeli olan erken aşama girişimlerin Ürün/Pazar uyumluluğu keşif süreçlerini ve networklerini destekleyerek pazarda başarılı olmalarını sağlamaktır.

3. Açılan sayfalardaki Proje Sahibi ve Yürütücüsü bilgileri, Proje Bilgileri, Girişimcinin veya Ekibin Yetenek ve Deneyimi eksiksiz doldurulacaktır.

4. Dosya Yükleme kısmından projeye ait ekler ve önceden indirilen Yarışma Şartnamesi, EK 1: Taahhütname ve EK 2: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme Formunun doldurulduktan sonra ıslak imzalı olarak yüklenip başvuru tamamlanacaktır.

5. Proje Önerisi Açıklamaları: ‘Proje Yükleme’ başlığında yer alan Formlar her bir başlıkta yer alan açıklamaların dikkatle okunması ve proje önerisinin bu formatta iletilmesi gerekmektedir.

6. Proje başvurusu bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk proje sahibine aittir.

7. Proje Dosya yükleme kısmından ilgili tablo, şekil vb. destekleyici nesneler eklenebilecektir. Tüm bu bilgiler maksimum 3 sayfa ile sınırlandırılmıştır. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir.

8. Proje önerileri web sitesinde yayınlanmak üzere elektronik olarak ve yarışma ile ilgili düzenlenecek tüm dijital etkinliklerde ve ödül töreni günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılabilecek olup; kitapta Proje İsmi, Proje Yürütücüsü, Proje Ekibi, Proje Ekiplerinin Mail Adresleri, İngilizce Özet, Türkçe Özet, Proje Bütçesi, Proje Süresi ile proje ile ilgili görseller yer alacaktır. Bu sebeple proje özetleri ile ilgili görsellerin titizlikle hazırlanması beklenmektedir.

9. Proje Sözlü Sunumu Fiziki ortamda gerçekleştirilecek final etkinliğinin uygun görülecek zaman ve oturumlarında, katılımcılara projeyi tanıtmaya yönelik PowerPoint sunum imkânı sağlanacaktır. Ayrıca Değerlendirme Kurulu tarafından başarılı bulunan ve ödüle layık görülecek proje önerileri sahipleri ile Ödül Töreni Program Akışı içerisinde maksimum 5-10 dakika ve 5-6 slaytlık bir sözlü sunum imkânı planlanabilir. Her iki durumda da sözlü sunum planı, katılımcıya bildirilecektir. Dijital ortamda sözlü sunum yapmaları uygun bulunan proje sahiplerinin, PowerPoint sunumlarını etkinlikten önce belirtilen tarih, mesai saati bitimine kadar project@butekom.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

10. TECHXTILE Start-Up Challenge Yarışma Şartnamesinde belirtilen hususlara ve katılım şartlarına uygun olmayan proje önerileri Değerlendirme Kurulu’nun değerlendirmesine sunulmayacaktır.

11. Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar iletilmeyen proje önerileri değerlendirmeye alınmaz, projelere ilişkin eksik bilgilerden proje sahibi sorumludur.

12. Katılımı uygun görülen projenin sahibine, gerekli bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır.

13. Teknik destek hizmetleri kapsamında ilgili her türlü sorunlar ve sorular project@butekom.org adresine ve ekip üyelerine iletilebilecektir.

14. Projelerin sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Yarışmacı/ekip üyelerince, tüm evrakların asılları ıslak imzalı tamamlanarak, proje son teslim tarihi olan 24 Ekim 2021 tarihinden önce BUTEKOM-Emine Can dikkatine (Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi Çiğdem 2. Sokak No:1/4 16245 Osmangazi/BURSA) adresine kargo ile iletilecektir. Projeye ilişkin özet, görsel vb. CD veya USB’ye kaydedilerek iletilmelidir. UTİB gerekli olabilecek diğer belge ve bilgileri isteyebilir.

16. Proje başvurularının geri alınması mümkün değildir.

17. Girişimcilerin, akademisyenlerin, start-up şirketlerin veya girişimci, akademisyen ve karma ekiplerin birden fazla fikirle başvurması mümkündür, ancak finale sadece jürinin belirleyeceği bir başvurusu ile katılabileceklerdir.

18. Ekip katılımı durumunda, ödül sahibi; başvuru formunda belirlenen proje yürütücüsü veya proje ekibinden bir kişi olacaktır.

Etkinlik Takvimi

13 Eylül 2021: Başvuruların Başlaması
24 Ekim 2021: Proje Son Teslim Tarihi
27-28 Ekim 2021: Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimi – 1
30-31 Ekim 2021: Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimi – 2
5 Kasım 2021: Ön Elemeyi Geçen Projelerin Web Sitesinden Duyurulması
11 Kasım 2021: Ön Elemeyi Geçen Girişimciler İçin Pitching Eğitimi
20 Kasım 2021: Değerlendirme Kurulu Tarafından Yarı Final Projelerinin Belirlenmesi
21 Kasım 2021: Finale Kalan Projeler İçin Devam Eden Mentorluk Süreci
3 Aralık 2021: Advanced Pitching Öncesi Sunum Geliştirme Eğitimi
8-9 Aralık 2021: Advanced Pitching ve Ödül Töreni Haftası

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Web Sitesi: https://techxtile.net

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ