<style>.lazy{display:none}</style>Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran Üniversite Yarışmaları
02.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran Üniversite Yarışmaları

Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran Üniversite Yarışmaları

Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran Üniversite Yarışmaları

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran Üniversite Yarışmaları Deneme Ve Makale Olarak Düzenleniyor. Yarışmaya Üniversitelerde Öğrenim Gören Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencileri Katılabilir.

Yarışmaların Amacı Ahilik Ve Ahi Evran’ın Tanıtılmasına, Anlaşılmasına, Yaşattığı Evrensel Değerlerin Hatırlatılmasına Ve Bu Değerlerin Günümüz Dünyasına Işık Tutmasına Katkı Sağlamaktır.

Yarışma Ödülleri

Üniversite Deneme Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü Laptop
İkincilik Ödülü Tablet
Üçüncülük Ödülü Akıllı Telefon
5 Adet Mansiyon Ödülü Kitap Seti

Makale Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü Laptop
İkincilik Ödülü Tablet
Üçüncülük Ödülü Akıllı Telefon
5 Adet Mansiyon Ödülü Kitap Seti

Ads

Deneme Yarışması Katılım Şartları
1. Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.

2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

3. Denemenin konusu Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır.

4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’daki üniversitelerde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açıktır.

5. Eserin dili Türkiye Türkçesi olmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Metin dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir kalitede olmalı, deneme türüne uygun olarak yazılmalıdır.

6. Katılımcılar en fazla bir (1) deneme ile yarışmaya başvurabilir.

7. Eserin matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayımlanmamış ve önceden başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir.

8. Yarışmaya katılacak deneme kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, kişiye ait ve özgün olmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metnin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eserin kopya olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

9. Deneme metni bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metnin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, normal sayfa genişliğinde iki (2) A4 sayfadan az, on (10) A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir.

10. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır.

11. Deneme metni DOC veya PDF formatında bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Dosyanın adında ve deneme metninin üstünde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır

12. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.

13. Yarışmaya katılan eser sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.

14. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir.

15. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm denemeleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen eserler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.

16. Jüri üyeleri tarafından denemelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
• Konuya uygun bir başlık bulabilme (5 puan)
• Etkili bir başlangıç yapabilme (10 puan)
• Metnin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (20 puan)
• Metindeki düşüncenin özgün ve yaratıcı olması (15 puan)
• Ana düşünceyi destekleyecek örnekler ve cümleler kullanabilme (10 puan)
• Anlaşılır bir anlatım düzeni ve anlam bütünlüğü oluşturabilme (10 puan)
• Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme ve anlaşılır cümleler kurabilme (10 puan)
• Dil bilgisi kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru uygulama (10 puan)
• Etkili bir sonuç yazabilme (10 puan)

17. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

18. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya kendilerine ulaştırılacaktır. Ödüller, eserin sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

19. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.

20. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

21. Katılımcılar eserlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının eserini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.

22. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.

23. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

24. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.

25. Yarışmaya gönderilen eserlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.

26. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.

27. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.

28. Her türlü soru ve düşüncelerin bilgi@tdpv.org e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.

Makale Yarışması Katılım Yarışması
1. Yarışma Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.

2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

3. Makalenin konusu Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır.

4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’da ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile üniversitelerde öğretim görevlisi ve doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunan akademisyenlerin katılımına açıktır.

5. Makalenin dili Türkiye Türkçesi olmalıdır. Makale bilimsel yazım kurallarına, akademik etik ve Türkçe dilbilgisi ile yazım kurallarına uygun olmalıdır.

6. Katılımcılar en fazla bir (1) makale ile yarışmaya başvurabilir. Makale birden fazla kişi tarafından hazırlanabilir.

7. Makalenin özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmaya sunulmamış, yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, matbu veya dijital hiçbir yerde yayımlanmamış ve hiçbir kişi ve kuruma telif hakkının verilmemiş olması gerekir.

8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metnin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Makalenin kopya veya intihal olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar makalenin başvuru sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

9. Makale metni bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metnin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki yana yaslı, normal sayfa genişliğinde sekiz (8) A4 sayfadan az, yirmi (20) A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir. Dipnotlar ise Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ile tek satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

10. Makalenin başında en fazla 300 kelime olan Türkçe ve İngilizce Özet ile Türkçe ve İngilizce 3-5 anahtar kelime yer almalıdır.

11. Makalenin sonunda kullanılan kaynakların bulunduğu kaynakça yer almalıdır. (Kaynakça sayfa sayısına dâhil değildir). Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Dipnot ve kaynakça kullanımı Chicago yöntemine göre yapılmalıdır.

13. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır.

14. Makale metni DOC veya PDF formatında bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir.

15. Dosyanın adında ve makale metninin üstünde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır

16. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.

17. Yarışmaya katılan eser sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.

18. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir.

19. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm makaleleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen makaleler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.

20. Jüri üyeleri tarafından makalelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranır:
• Makalenin başlığı ile içerik uyumlu mu? (5 puan)
• Makalede kullanılan dil ve anlatım yeterli mi, yazım kurallarına uygun hazırlanmış mı? (10 puan)
• Türkçe ve İngilizce özetler, makaleyi yeterince yansıtıyor mu, anahtar kelimeler/keywords) uygun ve yeterli mi? (5 puan)
• Makalenin amacı ve sorunsalı yeterince açıklanmış mı? (5 puan)
• Makalenin teorik çerçevesi, kuramsal tabanı ve araştırma alanı belirtilmiş mi ve yeterli mi? (5 puan)
• Makalede kullanılan araştırma ve/veya tarama yöntemi açıklanmış mı, uygun mu ve açıklanan yöntem uygulanmış mı? (5 puan)
• Çalışmada neden/sonuç ilişkileri bilimsel anlamda irdelenmiş mi? (5 puan)
• Uygun nitelikte yeterli kaynak kullanılmış mı ve kaynakçada gösterilen eserlere makalenin içinde de yer verilmiş mi? (10 puan)
• Yorumlar ve sonuçlar makalenin içeriği ve verileri ile uyumlu mu ve makalede konu bütünlüğü var mı? (10 puan)
• Araştırma ve/veya tarama sonuçları uygulama alanına ve/veya bilime katkı verebilir nitelikte mi? (15 puan)
• Çalışma özgün ve ilgi alanındaki literatüre orijinal katkı sağlamakta mı? (20 puan)
• Makale bilim etiğine uygun hazırlanmış mı? (5 puan)

21. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

22. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya kendilerine ulaştırılacaktır. Ödüller, makale sahibine veya onun yetkilendirdiği kişiye verilecektir. Makalenin birden fazla kişi tarafından yazılması durumunda ödül sistemde yarışmaya başvuru yapan kişiye verilecektir.

23. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.

24. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

25. Katılımcılar eserlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının eserini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.

26. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.

27. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

28. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.

29. Yarışmaya gönderilen eserlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.

30. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.

31. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.

32. Her türlü soru ve düşüncelerin bilgi@tdpv.org e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.

Bir kişi isterse kendi yaş grubuna yönelik olarak açılmış yarışma kategorilerine ayrı ayrı başvurabilir. Örneğin bir ilkokul öğrencisi hem resim yarışmasına hem de masal/öykü yarışmasına başvuru yapabilir. Bunu yapabilmesi için iki farklı e-posta adresi ile sisteme üye olması gerekmektedir.
Bir kişi bir yarışmaya ancak bir eser ile başvurabilir.

Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2022.

Yarışma değerlendirme sürecinin Haziran 2022 sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
Yarışmalara sunulan eserlerin değerlendirme süreci tamamlandığı zaman yarışmalarda dereceye girenler açıklanacaktır.
Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya adreslerine gönderilecektir.

Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ