17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran İlkokul Yarışmaları

Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran İlkokul Yarışmaları

Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran İlkokul Yarışmaları

Uluslararası Ahilik Ve Ahi Evran İlkokul Yarışmaları Resim Ve Masal/Öykü Olarak Düzenleniyor. Yarışmaya İlkokul 6-11 Yaş Öğrencileri Katılabilir.

Yarışmaların Amacı Ahilik Ve Ahi Evran’ın Tanıtılmasına, Anlaşılmasına, Yaşattığı Evrensel Değerlerin Hatırlatılmasına Ve Bu Değerlerin Günümüz Dünyasına Işık Tutmasına Katkı Sağlamaktır.

Yarışma Ödülleri

İlkokul Resim Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü Tablet
İkincilik Ödülü Bisiklet
Üçüncülük Ödülü Dijital Grafik Çizim Tableti
5 Adet Mansiyon Ödülü Resim Seti

Masal/Öykü Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü Tablet
İkincilik Ödülü Bisiklet
Üçüncülük Ödülü Hoparlör – Mp3 Çalar
5 Adet Mansiyon Ödülü Kitap Seti

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

İlkokul Resim Yarışması Katılım Koşulları

1. Yarışma, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.

2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

3. Resmin teması Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır.

4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’da ilkokul ve dengi düzeyde öğrenim gören 6 ile 11 yaşları arasında tüm öğrencilerin katılımına açıktır.

5. Katılımcılar sadece bir (1) resim ile yarışmaya başvurabilir.

6. Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir. Kolaj çalışması kabul edilmeyecektir. Resim dijital ortamda yapılmamalıdır.

7. Resim 35 cm x 50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yatay olarak yapılmalıdır.

8. Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)

9. Resmin ön yüzünde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resim veya yazı bulunmamalıdır.

10. Resmin matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayımlanmamış ve önceden başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir.

11. Yarışmaya katılacak resim kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, kişiye ait ve özgün olmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resmin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Resmin kopya olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

12. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Öğrenci adına yarışma başvurusu, velisi veya velisinin bilgisi dâhilinde okul öğretmeni tarafından yapılabilir. TDPV gerekli durumlarda başvuruda bulunanın, öğrencinin velisi veya öğretmeni olduğuna dair bilgi isteme ve gerekli incelemeyi yapma hakkına sahiptir.

13. Resim, tercihen tarayıcıda taranmalı veya telefon ya da fotoğraf makinesiyle yüksek çözünürlükte tam ve net görünecek şekilde, yatay olarak fotoğrafı çekilmelidir. Resmin dijital dosyasının çözünürlüğü 300 dpi olmalı ve sisteme PDF, JPEG, JPG veya PNG formatında yüklenmelidir. Dosyanın büyüklüğü en fazla 10 MB olmalıdır.

14. Dosyanın adında ve resmin üstünde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır. Dereceye girenlerden resimlerin orjinali talep edilebilecektir.

15. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken isim, soyisim, doğum tarihi, velisinin adı, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.

16. Yarışmaya katılan resimlerin sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.

17. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir.

18. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm resimleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen resimler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.

19. Jüri üyeleri tarafından resimlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
• Resmin konu uygunluğu (Ahilik ve Ahi Evran temasını anlatma) – 20 puan
• Yaratıcılık ve özgünlük (Ahilik ve Ahi Evran temasının farklı ve özgün yorumlanması) – 20 puan
• Duygu ve düşünceyi resme aktarma ve ifade gücü – 20 puan
• Kullanılan teknik (çizgiler, renkler ve uyum) – 20 puan
• Kompozisyon (resmin düzeni ve genel görünüşü) – 20 puan

20. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

21. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecektir veya adreslerine gönderilecektir. Ödüller, eser sahibine, velisine veya eser sahibinin/velisinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

22. Yarışmaya sunulan eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.

23. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

24. Katılımcılar resimlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının resmini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.

25. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.

26. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

27. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.

28. Yarışmaya gönderilen resimlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.

29. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme veya gerekli incelemeleri yapma hakkına sahiptir.

30. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.

31. Her türlü soru ve düşüncelerin bilgi@tdpv.org e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.

Masal/Öykü Yarışması Katılım Şartları
1. Yarışma, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından düzenlenmektedir.

2. Yarışmanın amacı, Ahilik ve Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılmasına ve bu değerlerin günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.

3. Masal veya öykünün teması Ahilik ve Ahi Evran olmalıdır.

4. Yarışma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’da ilkokul ve dengi düzeyde öğrenim gören 6 ile 11 yaşları arasında tüm öğrencilerin katılımına açıktır.

5. Masal veya öykünün dili Türkiye Türkçesi olmalı ve Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Metin dil, üslup, anlatım, estetik yönünden belli bir kalitede özgün, sade ve anlaşılır olmalı; masal veya öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

6. Katılımcılar en fazla bir (1) masal veya öykü ile yarışmaya başvurabilir.

7. Masal veya öykünün matbu ya da dijital hiçbir ortamda yayımlanmamış ve önceden başka bir yarışmaya sunulmamış olması gerekmektedir.

8. Yarışmaya katılacak masal veya öykü kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, kişiye ait ve özgün olmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği masal veya öykünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Masal veya öykünün kopya olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

9. Masal veya öykü bilgisayarda 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metnin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, normal sayfa genişliğinde iki (2) A4 sayfadan az, altı (6) A4 sayfadan fazla olmaması gerekmektedir.

10. Başvurular www.ahievran.org sayfasından yapılacaktır ve katılımcılar sayfada yer alan yarışma şartlarına tam uyum sağlamak zorundadır. Öğrenci adına yarışma başvurusu, velisi veya velisinin bilgisi dâhilinde okul öğretmeni tarafından yapılabilir. TDPV gerekli durumlarda başvuruda bulunanın, öğrencinin velisi veya öğretmeni olduğuna dair bilgi isteme ve gerekli incelemeyi yapma hakkına sahiptir.

11. Masal veya öykü DOC veya PDF formatında bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Dosya açıldığı zaman metnin okunaklı ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir.

12. Dosyanın adında ve masal veya öykü metninin üstünde yarışmacının kimliğini belli edecek bir yazı ve şekil kesinlikle olmamalıdır. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır

13. Katılımcılar yarışmaya başvurmadan önce üye olurken ad, soyad, doğum tarihi, velisinin adı, profil (vesikalık) resim, okuduğu okulun adı, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme yüklemelidirler.

14. Yarışmaya katılan masal veya öykü sahipleri yarışmaya başvurarak vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuru yapan katılımcıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden TDPV sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda TDPV yanlış bilgilendirme yapan katılımcıyı yarışmadan diskalifiye etme hakkına sahiptir.

15. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022’dir.

16. Danışma Kurulu yarışmaya katılan tüm masal veya öyküleri ön değerlendirmeye alacak ve teması Ahilik ve Ahi Evran olmayan ve uygun görülmeyen eserler bir sonraki adım olan Jüri üyesi puanlamasına geçemeyecektir.

17. Jüri üyeleri tarafından masal veya öykülerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır:
• Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü (10 puan)
• Kurgu, karakter ve olayların uyumu (10 puan)
• İşlenen konuların inandırıcılığı ve/veya birbirleriyle çelişmezliği (10 puan)
• Akıcı bir dilin kullanılması (10 puan)
• Masal veya öyküde geçen olayları okuyucunun gözünde canlandırabilme durumu (10 puan)
• İçeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi (10 puan)
• Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği (10 puan)
• Türkçenin etkin kullanılabilmesi (10 puan)
• İmla ve noktalamanın doğru kullanımı (10 puan)
• Masal veya öykünün isminin içeriği ile uyumu (10 puan)

18. Jüri üyelerinin puanlamasını tamamlamasının ardından sonuçlar www.ahievran.org sayfasında ilan edilecektir. Danışma Kurulu ve Jüri üyelerinin vereceği kararlar kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

19. Yarışma sonucunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, tarihi daha sonra ilan edilecek bir programda takdim edilecek veya adreslerine gönderilecektir. Ödüller, eser sahibine, velisine veya eser sahibinin/velisinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

20. Eserlerin ödüle layık görülmemesi halinde TDPV ödül vermeme hakkını saklı tutar.

21. Telif Hakkı: Yarışma sonunda ödüle ve kullanılmaya değer görülen eserler bütün telif haklarıyla Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. TDPV bu eserleri yarışma internet sayfasında (www.ahievran.org), kendi internet sitesinde (www.tdpv.org) ve sosyal medya hesaplarında, hazırladığı kitap, katalog, broşür gibi her türlü basılı materyallerde, her çeşit dijital eser ve yayında, diğer internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, televizyon ve radyo yayınlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak TDPV, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmaya başvuran kişi bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. TDPV eserlerin telif hakkını bu eserleri ticari amaçlı olarak kullanacak herhangi bir kurum veya kuruluşa devredecek olması halinde alınacak telif bedelinin yarısı eser sahibine vermeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

22. Katılımcılar eserlerini yüklemekle yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları, yarışmacının eserini sisteme yüklemesiyle yürürlüğe girer ve katılımcıların yarışma kurallarına sonradan itiraz hakkı yoktur.

23. Yarışma başvurusu yapıldığında başvuru sahibinin sisteme girdiği e-posta adresine başvurunun alındığına dair teyit mesajı gidecektir. Teyit e-postası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından TDPV sorumlu değildir.

24. Yarışmayı düzenleyen TDPV yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

25. Yarışma üyelik ve başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 sayılı Kanun çerçevesinde TDPV sorumluluğundadır.

26. Yarışmaya gönderilen masal veya öykülerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.

27. TDPV gerekirse dereceye girenlerden, yarışmaya başvururken verdikleri bilgilerin doğruluğunu teyit edecek kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.

28. Yarışmaya başvurmak isteyenlerin https://www.ahievran.org/tr/sikcasorulansorular sayfasından Sıkça Sorulan Sorular kısmını takip etmesi yararlı olacaktır.

29. Her türlü soru ve düşüncelerin bilgi@tdpv.org e-posta adresine veya https://www.ahievran.org/tr/iletisim sayfasından yetkili kişilere iletilmesi mümkün olacaktır.

Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2022.

Yarışma Değerlendirme Sürecinin Haziran 2022 Sonunda Tamamlanması Planlanmaktadır.
Yarışmalara Sunulan Eserlerin Değerlendirme Süreci Tamamlandığı Zaman Yarışmalarda Dereceye Girenler Açıklanacaktır.
Yarışma Sonucunda Dereceye Giren Katılımcılara Ödülleri, Tarihi Daha Sonra İlan Edilecek Bir Programda Takdim Edilecek Veya Adreslerine Gönderilecektir.

Bir kişi isterse kendi yaş grubuna yönelik olarak açılmış yarışma kategorilerine ayrı ayrı başvurabilir. Örneğin bir ilkokul öğrencisi hem resim yarışmasına hem de masal/öykü yarışmasına başvuru yapabilir. Bunu yapabilmesi için iki farklı e-posta adresi ile sisteme üye olması gerekmektedir.
Bir kişi bir yarışmaya ancak bir eser ile başvurabilir.

Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ