<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması

Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması

Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması

212 Photography İstanbul Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması Başvuruları. Yarışmaya Her Yaştan Ve Her Seviyeden Fotoğrafçılar Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Euro Ve Sertifika, 212 Komitesinden Teşekkür Mektubu, 212 Magazine’de Teşhir Ve Profesyonel Portföy Değerlendirmesi.
Son 10 Katılımcı Ödülü Sertifika, 212 Komitesinden Teşekkür Mektubu.

212 Fotoğraf Yarışması Nedir?
Biz, bir kültür sanat dergisiyle bir fotoğraf festivalinin yenilikçi bir karışımıyız. Yenilikçi bir fotoğraf stüdyosu tarafından gerçekleştirilen bu girişimler dahilinde, aynı zamanda çeşitli enstitülerle, platformlarla ve markalarla işbirliği de yapıyoruz. Bu yarışmada her yaştan ve her ülkeden profesyonel ve amatör fotoğrafçının, her tür kamerayla çektiği fotoğrafları kabul ediyoruz.

Başvuru Koşulları

1) Genel Haklar
1.1 Yarışmacı, Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’na (bundan böyle “Yarışma” olarak anılacaktır) girerek, 6 (altı) maddeden oluşan bu bağlayıcı koşulları kabul eder.

Ads

1.2 212 PRODÜKSİYON İLET. FİLM TANITIM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (BEYOĞLU V.D. / VERGİ NO: 001 049 7348), Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması adı altında düzenlenen Yarışma’nın tam operatörüdür ve ekipleri tüm işlemleri yürütür (bundan böyle “Yönetici” olarak anılacaktır).

1.3 Yarışma sonucunda kazanan 10 isim, 212 Photography Istanbul (bundan böyle “Festival” olarak anılacaktır) kapsamında sergilenmeye hak kazanır.

1.4 Yarışma aşağıda kriterleri belirtilen ve yarışma organizasyonunda yer alan kişilere ve/veya kurumlara açık değildir: 212 Studio çalışanları veya personelin birinci dereceden yakınları ile Yarışma sürecinde yer alan tüm kurum/kuruluşlar, danışmanlar, sponsor marka çalışanları ve jüri üyelerinin yanı sıra, festival bünyesinde eserleri sergilenen fotoğrafçılar ile ulusal ve uluslararası etkinlik organizatörleri.

1.5 Yarışma başvuruları sadece elektronik ortamda www.212photographyistanbul.com web sitesinden kabul edilir.

1.6 Yarışma katılımcıları, yarışma veya bu koşullara ilişkin tüm iletişimlerini contact@212photographyistanbul.com adresi aracılığıyla yapmalıdır.

1.7 Taraflar, bu şartnamede geçen hakları ve bu şartnameden doğan hak ve yükümlülüklerini gerçek veya tüzel 3. kişilere devredemezler.

1.8 Yarışma başvurusu her bir başvuru için 30 TL’dir. (Başvuru ücreti her bir katılım için alınacak ve iadesi olmayacaktır)

2) Görüntü hakları
2.1 Yarışmaya yapılan tüm başvurular, başvuru sahiplerinin mülkiyetinde ve sorumluluğundadır. Başvurusu yapılan görüntülerin, üçüncü şahısların telif ve mülkiyet hakkını ihlal etmesi durumunda başvuru sahibinin tüm başvuruları geçersiz kalacaktır. Ortaya çıkacak herhangi bir ihlal ve maddi telif cezası durumunda Yönetici bu başvurudan sorumlu değildir.

2.2 Tüm Yarışma başvuruları, kişisel bilgileri başvuru formunda sunulan kişi tarafından bizzat yapılarak, form eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

2.3 Telif hakkı sahipliği başvuru sahibine aittir ve Yönetici’ye devredilmez.

2.4 Telif hakkı sahipleri, tüm mecralarda başvuruda sundukları kendi isimleri belirtilerek yer alır.

2.5 Yönetici,Yarışma ve Festival kapsamında pazarlama ve iletişim çalışmaları da dahil olmak üzere ilgili ihtiyaçlar için uygun görülmesi durumunda, telif hakkı sahibinin fotoğraflı web sitesi için telif sahipliği metnine hotlink ya da web bağlantısı verir. Bu bağlantılar başvuru sırasında gönderilenle aynı olmalıdır. Bu bilgilerin güncel olma sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Yönetici’nin bilgileri güncelleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

2.6 Başvuruyu yapan telif hakkı sahibi, yarışmaya girdikten sonra Yönetici’ye resimlerini süresiz olarak çoğaltmak, yayınlamak ve sergilemek üzere münhasır olmayan, geri alınamaz bir lisans hakkı vermekle yükümlüdür. Bu lisans sadece ve doğrudan Yarışma’yı ve Festival’i ilgilendiren ve Festival’in isminin geçtiği ulusal ve uluslararası etkinliklerde ve basın yansımalarında iletişim amaçlı gösterilmesini içeren durumlarda uygulanır. Bu lisans, Yönetici web sitesinde kullanım, tanıtım, e-posta iletişimi, basın bülteni, basılı ve dijital yayınların yanı sıra, Yönetici tarafından işletilen Yarışma ve Festival’e ilişkin tüm sosyal medyaları kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir. Yönetici, Festival dahilinde gerçekleştirdiği anlaşmalar doğrultusunda fotoğrafları marka işbirlikleri içerisinde de kullanım hakkına sahiptir.

2.7 Yönetici’nin, Yarışma ve Festival’e ilişkin tanıtım afişlerinin, posterlerin, broşürlerin ve kılavuzların basımı için telif hakkıyla korunan materyallerin iletilmesini talep ettiği durumların yanı sıra, yan tanıtımlar da bu sözleşme kapsamında kabul edilir.

2.8 Telif hakkı sahibi ayrıca, jürilik sürecini kolaylaştırmak için Yönetici’ye telifli materyali (resim dosyalarını ve altyazıları) Yönetici sistemi dahilinde gönderme izni verir.

2.9 Yönetici, herhangi bir materyalin istenmeden kamusal alanda, hak sahibi kredileri belirtilmeksizin görüntülenmesinden sorumlu değildir. Bu tip bir olasılığın önüne geçilmesi için her türlü çaba gösterilecektir.

2.10 Yönetici, başvuru sahiplerinin onayı alınmaksızın herhangi bir satış yapamaz ve/veya başvuru yapılan eserler üzerinden kazanç elde edemez.

3) Katılım koşulları
3.1 Yarışma’nın tüm başvuruları 6 Eylül 2021 tarihinde saat 23:59’a (+3 GMT) kadar elektronik ortamda ve doğrudan www.212photographyistanbul.com web sitesi aracılığıyla yapılır.

3.2 Yarışma katılımcılarının yarışma başvuru ile ilgili detaylara ve/veya bu koşullara ilişkin tüm soru ve iletişimleri contact@212photographyistanbul.com adresi aracılığıyla yapılır.

3.3 Yarışma’ya başvuru yapan katılımcılar, katılımın Festival veya Yarışma dahilinde kendisine fikri mülkiyet hakkı doğmadığını kabul eder. Yarışmacılar, Yönetici’den önceden yazılı izin almaksızın, Yarışma’ya dair herhangi bir isim, logo veya diğer fikri mülkleri kullanmamayı veya kamuya Yönetici ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamayı kabul ve beyan ederler.

3.4 Yönetici, katılımcının başvuru sırasında bu koşulları okumuş olduğuna dair bütün sorumluluğu katılımcıya ait sayar. Yarışma’ya katılım bu koşulların kabul edildiği anlamına gelir.

3.5 Yönetici, herhangi bir aşamada ve herhangi bir nedenle, herhangi bir katılımcının diskalifiye edilme hakkını saklı tutar. Bu nedenler, fikri mülkiyet hırsızlığı, kabalık veya kötüye kullanma, dürüst olmayan temsil ve kurallara uyulmamasını içerir; ancak bunlarla sınırlı değildir.

3.6 Yarışma’dan diskalifiye olması durumunda, katılımcıya ödül veya tazminat teklif edilmez.

3.7 Yarışma ile ilgili tüm konularda Yönetici’nin kararı kesindir ve herhangi bir katılımcı veya ilişkili taraf ile müzakere yapılmaz.

3.8 Yönetici’nin herhangi bir kural ihlalinden feragat etme hakkı saklıdır.

3.9 Tüm katılımcılar Yarışma’ya girerek yarışma ile ilgili tüm konularda en yüksek standartları sürdürmeyi ve Yönetici’nin itibarına ve ticari kimliğine zarar vermemeyi kabul ederler. Yarışma’nın, Festival’in, Yönetici’nin, diğer başvuru sahiplerinin, ortakların, danışmanların, hayır kurumlarının, destekçi ve sponsorların yanı sıra, tüm ilişkili tarafların itibarına ve ticari sıfatına zarar veren davranışlar, girişimin ölçeğine bağlı olarak katılımcının Yarışma’dan diskalifiye edilmesine, ömür boyu yasaklanmasına ve daha fazla yasal işlem yapılmasına yol açabilir.

4) Başvuru Kriterleri

4.1 Yarışma’ya yapılacak tüm başvurular dijital JPEG formatta, en az 5 (beş) ve en çok 10 (on) adette gönderilmelidir. Fotoğraflar tercihen 1 veya 2 seriye ait olmalıdır. Doldurulan başvuru formu “ .zip “ dosyası halinde yüklenmelidir.

4.2 Yarışma’ya gönderilen tüm fotoğraflar en fazla 1500 piksel uzunluğunda olmalı ve büyüklükleri 3 MB’ı geçmemelidir.

4.3 Görüntülerin hiçbir filigran, şablon, kenarlık veya imza bulunmayan dosyalar halinde kaydedilerek, görüntünün bu gereklere uygun olmasını sağlamak katılımcının sorumluluğundadır.

4.4 Bu kurallara uyulmaması, kuralları ihlal eden başvuruların, fazladan açıklama ya da gerekçelendirme olmaksızın derhal diskalifiye edilmesine yol açabilir.

4.5 Ön eleme süreci sonund gerçekleşecek ikinci turda, Yönetici’nin ve Yarışma jürisinin seçtiği katılımcılardan 8-bit Adobe RGB formatında, mümkünse TIFF ya da JPEG dosyası olarak yüksek çözünürlüklü fotoğraflar istenebilir. Fotoğraflar orijinal JPEG başvuru ile aynı şekilde kesilmiş ve aynı renklerde olmalıdır. Katılımcılar bu süreçte işlerini iyileştirme girişiminde bulunmamayı kabul ve beyan ederler.

4.6 Kimlik doğrulaması yapılamayan veya kabul edilebilir nitelikte olmayan başvurular, her an Yönetici tarafından Yarışma dışı bırakılabilir.

4.7 Yönetici tarafından verilen herhangi bir temayla ilgisi bulunmayan başvurular, herhangi bir geri bildirimde bulunmaksızın diskalifiye edilebilir.

4.8 Yarışma’ya başvurulan fotoğrafların Yarışma’nın düzenlendiği yıl çekilmiş olma zorunluluğu yoktur ve geçmişte herhangi bir zamanda çekilmiş olabilirler.

Web Sitesi: https://212photographyistanbul.com

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Zafer dedi ki:

    Ne kadar akıllısınız 🙂 Hem fotografı biz çekelim, hem fotografı size verelim bi de üstelik para ödeyelim, sonra siz fotografı dilediğiniz gibi kullanın, bize sadece ‘aferin koçum’ deyin :-). Atlar daha iyi şartlarda yarıştırılıyor, bi bitmediniz 🙂

BİR YORUM YAZ