<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Ulusal Urfa Kurtuluşu Konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması

Ulusal Urfa Kurtuluşu Konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması

Ulusal Urfa Kurtuluşu Konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulusal Urfa Kurtuluşu Konulu Türk Halk Müziği Beste Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya T.C. Vatandaşı Olan Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası

Konu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince organize edilen, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan “Kurtuluşunun 100.Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali” kapsamında “Urfa Kurtuluşu Konulu Ulusal Türk Halk Müziği Beste Yarışması” düzenlenmesi

Amaç
Bu yarışmanın amacı; Türk Halk Müziği alanında ülkemizin en zengin bölgelerinden olan Şanlıurfa ilimizin Türkü dağarcığı zenginliğini artırmak, Urfa Kurtuluşu konulu Türk Halk Müziği eserlerinin yazılmasına, tanıtılmasına ve yeni bestecilerin yetişmesine katkıda bulunmak, özellikle Urfa Kurtuluş Türküsü sayısını artırmak ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Kapsam
Yarışmaya katılacak bestelerin sözleri (güfte) Şanlıurfa’nın kurtuluşu konulu olmak zorundadır. Bu kapsamda güftede Şanlıurfa’ya ait özelliklerden birinin ele alınabileceği gibi, birkaç özellik ya da tümüne atıflar olabilecektir. Güfteler aşağıda belirtilen başlıkları konu edinmeli:
1) Türkü sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerine ve ilkelerine ters düşmeyen ve Türk toplumunun moral, milli ve manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkeleri’ne aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımamalı,
2) Şanlıurfa ve çevresine has ezgi ve sözel yapıya sahip eserler, (Burada amaç Şanlıurfa yöresine has ezgi kalıpları, coğrafi yer isimleri, mahalli kelimeler ve ağız yapısı ile yeni türküler üretilmesini teşvik ederek bölgenin müzikal zenginliğine katkı sağlamaktır) olmalı,
3) Türkü sözlerinde olabilecek yerel ağızlarla okunan sözler ile mahalli yer, nesne veya eylem bildiren kelimelerin anlamları dipnot olarak yazılmalı,
4) Yarışmaya gönderilecek eserler idarenin belirlediği seçici kurulun ön incelemesinden geçecek, 1. ve 2. Maddede belirtilen kurallara uygun olmayan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. İlgililer gerekçeli karar ile bilgilendirilecektir. Bu kural yarışmanın hangi aşamasında tespit edilirse edilsin uygulanır ve katılımcı yarışma dışı kalır.

Ads

Yarışmaya Gönderilecek Eserlerde Bulunması Gereken Özellikler
a) Şanlıurfa’ya ait tarihi şahsiyetler, coğrafi yer adları, yerel ağızlar, mahalli kelimeler veya Şanlıurfa’nın genel kültürünü yansıtan ögeleri içeren herhangi bir ifade olmalı,
b) Türk Halk Müziği’nin ezgi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalarını yansıtmalı,
c) Türk Halk Müziği’nin ezgi, usul ve form yapısına uygun eserler olmalı, ayrıca mevcut türkülerle varyant veya daha önce bestelenmiş herhangi bir türkü ile benzerlik göstermemeli,
d) Türk Halk Müziği’nin temellerinden olan Şanlıurfa il genelindeki yöresel tavırlara uygun olmalı,
e) Kompozisyon yönünden, söz, müzik ve usul bütünlüğü taşımalı,
f) Ezgi ile söz arasında prozodi açısından uygunluk olmalı,
g) Eserlerin makamsal yapısı Arel – Ezgi – Uzdilek sistemine uygun olmalı,
h) Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalı. (Nota, plak, kaset, CD, VCD vb. sesli/görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel koro, solo vb. her türlü konserlerde )
i) Tek sesli olarak bestelenmeli,
j) Toplam olarak süresi 5 dakikayı geçmemeli,
k) Besteciler yarışmaya, en fazla 5 eserle katılabilirler.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranılan Şartlar
1) Yarışmaya T.C. vatandaşı olan herkes katılabilir,
2) Seçici kurul üyeleri ve yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan bağı olanlar ve hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

Eserlerin Teslimi
1) Yarışmaya gönderilen notalar üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve (nota işaretleri hariç) herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
2) Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı Toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır (Örnek; ”6URFA3”, ”6L4K3V” vb. gibi) (Lütfen bu örnekleri kullanmayınız)
3) Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için değişik rumuz kullanmak kaydı ile yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir,
4) Besteciler, eserlerini www.tarihinsanliyuzu.com web sayfasında bulunan link üzerinden müracaat formunu doldurup dosya halinde (notalar pdf formatında, ses dosyaları mp3 veya wma formatında) ekleyerek gönderecektir. Ayrıca:
a) Nota üzerinde rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret, vb. olmayacaktır. (nota işaretleri hariç)
b) Şarkı sözü üzerinde sadece rumuz yazılı olacak, bilgisayar ile dosya kâğıdına yazılacak, -nota işaretleri hariç-söz yazarının adı dâhil, hiçbir bilgi, işaret vb. olmayacaktır. Eserin seslendirilmiş şeklinin kaydedildiği data olacak, kayıt sadece ses kaydı olup kimliğe ilişkin bir bilgi asla bulunmayacaktır.
c) Müracaat Formunda Bestecinin biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini, eserin künyesini, (güftenin 1. satırının tamamını, varsa eserin adını, usulünü) içeren bilgileri bulunduracaklar.

5) Besteciler, 28/08/2020 günü mesai bitimine kadar, eserlerin notalarını, sözlerini, istenen diğer belgeleri müracaat linkine atacaklardır. Yarışmaya katılanlar müracaat kapanana kadar web sitemizdeki müracaat linkine girip düzeltme yapma hakkına sahip olacaklardır.

Şartnamenin en son sayfasında bulunan. “I. ULUSAL URFA KURTULUŞU KONULU TÜRK HALK MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI 2020” Özel Şartnamesini ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) “İstisna Sözleşmesi’ne Konu Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten besteci–söz yazarı tarafından ayrı ayrı imzalanmış (Ek:1, EK:2, EK:3, EK:4) taahhütnameleri, sözleşmeleri eksiksiz bir şekilde beyan edecek imzalayıp resmini veya pdf’sini www.tarihinsanliyuzu.com web sayfasındaki linkten müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.

Yarışma Takvimi
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 28/08/2020 mesai bitimine kadardır.
Ön Jüri Değerlendirmesi: 11/09/2020
Final ( CANLI TV YAYINI): 26 Eylül 2020 olup idarece değiştirilebilir. Final yarışması, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek uygun bir yerde, halk huzurunda, jüri üyeleriyle, eserleri seslendirecek ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla düzenlenecek; TRT Televizyon Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilecek, uygun bir kanaldan canlı olarak yayınlanacaktır. Final Jürisi değerlendirmelerini canlı yayın sırasında yapacak, sonuçlar canlı yayın sonunda kamuoyuna sunulur. Finale kalan eserlerin tümü idare tarafından belirlenen sanatçı veya sanatçılar tarafından seslendirilir.
Not: Yarışma Düzenleme Komitesi ve İdare yarışma takvimini değiştirebilir.

İletişim
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü
Tel: 0 414 313 58 00/Dâhili: 2170 veya 2171
E-posta: konservatuvar@sanliurfa.bel.tr
Web: www.tarihinsanliyuzu.com

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ