17.06.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu Yarışması

Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu Yarışması

Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu Yarışması

Bursa Belediyesi Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası Artı TFSF Altın Madalya
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası Artı TFSF Altın Madalya
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası Artı TFSF Altın Madalya
3 Adet Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası
1 Adet Kurum Özel Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü 2 Bin Türk Lirası
42 Adet Sergilenme Ödülü 500 Türk Lirası

Yarışmanın Adı: Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu

Yarışmanın Konusu ve Amacı:
a. Yarışmanın konusu, Bursa’nın Hanları ve İpek

b. Yarışmanın amacı, Bursa’mızın tanıtımına katkı sağlamak, şehrimizin tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmak, şehir dokusu ve şehirde sosyal yaşam gibi unsurların fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınmasına olanak sağlayarak şehrimizin görsel arşivini destekleyerek geleceğe miras bırakmak ve aynı zamanda fotoğraf sanatına ilgi duyan fotoğraf severleri şehrimizde buluşturmak amacıyla “Bursa’nın Hanları ve İpek” teması ile 2-3-4Temmuz 2021 tarihlerinde ulusal perspektifte “Bursa Fotoğraf Maratonu” gerçekleştirilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar

Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları:
a. Fotoğraf maratonu katılım başvuruları, 2 Temmuz 2021 Cuma günü saat 09.00 ile 4Temmuz 2021 Pazar saat 20.00 arasında Bursa UNESCO Meydanı’ndaki (Bursa Tarihi Belediye Binası yanı) kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılabilecektir. (Başvuru yeri konum bilgisi https://www.bursa.bel.tr/bursafotografmaratonu Bursa Fotoğraf Maratonu web sitesinde yer almaktadır. (Ancak fotoğraf çekimleri 2 Temmuz 2021 Cuma günü kayıt işlemleri sonrası saat 09.00 ile 4 Temmuz Pazar saat 20.00’e kadar yapılabilecektir.)

b. Bursa Fotoğraf Maratonu; kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir.

c. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

ç. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların 2-3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde Bursa’da belirtilen alanlarda çekilmiş olması zorunludur.

d. Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

e. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

f. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

g. Nitelik ve nicelik olarak şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır.

ğ. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

h. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

ı. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

i. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

j. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

k. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

l. Bursa Büyükşehir Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Diğer Hususlar:
a. Yarışmanın ödülleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
b. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
c. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
ç. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

d. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, sadece “Katılım Başvuru Formu”nu doldurmuş yarışmacıların http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek yükledikleri eserlerin kabulü ile geçerli olacaktır. Alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

c. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

ç. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

d. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

e. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 5Mb’den az olmamalı, 10Mb’yi de geçmemelidir.

f. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

g. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

ğ. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Fotoğraf Maratonu : 2-3-4 Temmuz 2021
Son Yükleme Tarihi : 4Temmuz 2021 23.00
Jüri Değerlendirme Tarihleri : 9 Temmuz 2021
Sonuçların Açıklanması : 10 Temmuz 2021
Ödül Töreni : Ödül töreni ve saati kazananlara telefon ve maille bildirilecektir.

Yarışma Sekretaryası-İletişim:
Adı ve Soyadı : Nizamettin Çöl/BUFSAD
E-posta Adresi :bufsadsekreterya@gmail.com, 0 541 225 51 49

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı – Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, No:1 Bursa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası C Blok Kat 4 Osmangazi/Bursa
İrtibat Tel : 0224 716 14 83 – 0224 716 15 04
E-posta Adresi :bursabuyuksehirhalklailiskiler@gmail.com
halklailiskiler@bursa.bel.tr

Detaylar Ve Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ