26.09.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması

Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması

Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması

Server Yaşam Vakfı Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışma Türkçe Dilinde Online Olarak İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Yetişkin Kategorilerinde Yapılacak. Onuncusu Düzenlenen Yarışmanın Konusu Sağlıklı Düşünmek. Yarışma, Server Yaşam Vakfı Tarafından Organize Edilmektedir. Yarışma; İllerde Proje Ortağı STK’ların (Kulüplerin/Vakıfların/Derneklerin) İşbirliği İle Organize Edilmektedir.

Yarışma Ödülleri

Merkezi Ödülleri:

İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Yetişkin Kategorileri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 9 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 8 Bin Türk Lirası
Dördüncülük Ödülü 7 Bin Türk Lirası
Beşincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
6-10. Ödülleri 4 Bin Türk Lirası
11-20. Ödülleri 2.500 Türk Lirası
21-30. Ödülleri 1.500 Türk Lirası
31-50. Ödülleri Bin Türk Lirası

Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3.500 Türk Lirası
Dördüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Beşincilik Ödülü 2.500 Türk Lirası
6-10. Ödülü 2 Bin Türk Lirası
11-20. Ödülü 1.500 Türk Lirası

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Ayrıca Proje Ortağı Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından İl Ödülleri Verilecek.

Türkiye geneli ödüller, Server Yaşam Vakfı öz kaynakları ile karşılanacaktır.

İl Ödülleri:
Proje ortağı STK’lar (İl Yarışma Komisyonu) 2. Aşama Sınav sonucunda il genelinde ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir.

Eğer ildeki proje ortağı STK, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece Türkiye geneli ödüller için yarışacaktır.
İl ödülleri www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden takip edilebilir.

Not: Türkiye geneli ve il ödülleri 2. Aşama Sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir. 1. Aşama sınava katılan yarışmacılara ödül vermek isteyen proje ortağı STK’lar 1. Aşama sınav puanı ve sırlamalarına göre il bazında da ödül verebilecektir.

Yarışma Tanımı
Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 2022 yılında online olarak Türkçe dilinde düzenlenecektir. Yarışma İlkokul Kategorisi için “Elma Dersem Düşün” Ortaokul Kategorisi için “Eyvah! Ceviz Çatırdıyor” Lise ve Yetişkin Kategorileri için ise “Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!” adlı eserden yapılacaktır. Yarışma dört farklı kategoride düzenlenecektir. İki aşamada gerçekleştirilecek ve çoktan seçmeli soruların sorulacağı sınavlarla yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.
Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara SMS yolu ile bilgilendirmeler yapılacaktır.

Yarışma Sınavı:
1. Aşama Online Sınav: Belirlenen tarih ve koşullarda, interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan, www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden online olarak yapılacak, sınav sonucunda puan ve sıralamaların belirleneceği eleme sınavıdır.

2. Aşama Online Sınav: 1. Aşama sınavda başarılı olan yarışmacıların belirlenen tarih ve koşullarda, online olarak yapılacağı ve sınav sonucunda, puanların, Türkiye, il, ilçe ve okul sıralamalarının belirleneceği final sınavıdır.

Yarışmanın Amacı
Yarışmanın amacı; doğru inancı, doğru düşünceyi öğreten, güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak, okuma alışkanlığını geliştirmek; sağduyulu yaşam bakış açısıyla okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Ufka Yolculuk “Sağlıklı Düşünmek” konulu yarışması ile doğru kaynakları ve doğru bilgiyi ayırt edebilme becerisini artırmak, bakış açılarını genişletmek, dünyada olup bitenleri farklı perspektiflerden değerlendirebilmek ve düşünce ufkuna, doğru anahtarlarla yeni kapılar açmayı hedeflemektedir.

Katılım Şartları Ve Başvuru

Kategoriler ve Sorumlu Olunan Eserler
Yarışma dört farklı kategoride yapılacaktır.

İlkokul Kategorisi: Örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri.
Sorumlu Olunan Eser: Elma Dersem Düşün

Ortaokul Kategorisi: Örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri.
Sorumlu Olunan Eser: Eyvah! Ceviz Çatırdıyor

Lise Kategorisi: 18 yaş ve altında, örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri.
Sorumlu Olunan Eser: Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!

Yetişkin Kategorisi: 19 yaş ve üstü bütün katılımcılar
18 yaş altı olup herhangi bir eğitim kurumunda kaydı bulunmayan herkes
Sorumlu Olunan Eser: Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!

Yarışma Katılım Bilgileri
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Yarışmaya başvuracak katılımcılardan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirmesi yapılarak, verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasının hukuki sebebini Kanun’un 5. maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” olmak kaydıyla onayı alınarak aşağıdaki bilgiler talep edilecektir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.)

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorileri İçin;
• Öğrencinin Adı – Soyadı
• Öğrencinin Doğum Tarihi
• Cinsiyeti
• Kategorisi: İlkokul – Ortaokul – Lise
• Öğrencinin Okulu
• Okulun Bulunduğu İl ve İlçe
• Veli Telefon Numarası (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

Yetişkin ve Danışman Kategorileri İçin;
• Yarışmacının Adı – Soyadı
• Yarışmacının Doğum Tarihi
• Cinsiyeti
• Kategorisi: Yetişkin – Danışman
• Yarışmacının Bulunduğu İl ve İlçe
• Telefon Numarası

Başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvuran yarışmacılar 1. Aşama Sınavı’na katılacaklardır. 1. Aşama Sınav sonucunda her kategoride Türkiye sıralamasında ilk 15.000 yarışmacı 2. Aşama Sınava katılacaktır. Ayrıca kategorisinde il bazında ilk 15’e giren yarışmacılar Türkiye sıralamasında ilk 15.000 yarışmacı arasına giremeseler bile 2. Aşama Sınava girmeye hak kazanacaklardır.

2. Aşama Sınavda dereceye giren yarışmacılar, başvuru formunda beyan ettikleri ilde ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri ilde ikamet ettiklerini ibraz edemeyen yarışmacıların hakları bir sonraki dereceye devreder. Sınava katılım ücretsizdir.

Onaylarınız doğrultusunda düzenlenecek olan etkinliğimizin tüm aşamalarında “MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi Genel Esaslar Madde 5 (2) fıkra “Ticari amaç güdülen ve/veya katılımcılardan ücret talep edilen sosyal etkinliklere izin verilmez” hükmü doğrultusunda hareket edilecektir.

Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 20:00’dir.

NOT: Yarışmaya;
a) Server Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
b) Yarışma Düzenleme Komisyonu üyeleri ve birinci derece yakınları,
c) Soru Hazırlama Komisyonu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

Yarışmanın Yapılacağı Yerler Ve Tarihleri
1. Aşama Sınavı www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden, 17 ve 18 Nisan 2022 Pazar ve Pazartesi günleri 08.00-20.00 saatleri (TSİ) arasında yapılacaktır.

2. Aşama Sınavı www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefon aracılığıyla 22 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav ile ilgili bilgiler www.ufkayolculuk.com sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Yarışmanın Gerçekleştirilmesi Ve Değerlendirilmesi
Sınavlara Katılacak Yarışmacıların Dikkat Etmesi Gerekenler
• Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi vb.) bağlantı sorunu yaşanması halinde, sorunu giderip sisteme tekrar giriş yaparak sınava süre kaybı yaşamadan kalındığı sorudan devam edilebilir. Bu hak sınav esnasında toplamda üç defaya mahsus verilecektir. Üç defadan fazla sistemden çıkılması halinde sınav sonlandırılacak ve işaretleme yapılan sorular değerlendirmeye alınacaktır.
• 1. Aşama Sınava belirtilen saatler arasında herhangi bir zamanda başlanabilir, sınava başlama zamanının belirtilen saatler içerisinde geç veya erken olması puan hesaplanmasına bir etkisi olmamaktadır.
• 2. Aşama Sınav belirtilen tarih ve saatte başlayacaktır. Sınava en geç giriş, başlama saatinden 15 dakika sonrasında yapılabilecektir.
• Sorular ilkokul ve ortaokul kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, lise ve yetişkin kategorileri için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.
• Görme engelli yarışmacılara ek süre verilecektir.
• 2. Aşama Sınav’da değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a hiçbir etkisi olmayacaktır.

Yarışma Kitabı ve Sınavı:
Yarışma soruları, her kategori için belirlenen eserlerden hazırlanacaktır.
Yarışmacılar yarışma kitaplarını ilde bulunan proje ortağı STK’lardan temin edebilirler.
Soruların uzunluk ve zorluk derecelerine göre, her soruya özel farklı süre tanımlaması yapılabilecektir. Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.

1. Aşama Sınavın cevap anahtarları 19 Nisan 2022 Salı günü Saat 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

2. Aşama Sınavın cevap anahtarları 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Saat 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

2. Aşama Sınavın değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

Kategorilere Göre Soru Miktarı

Kategoriler

1.Aşama
Sınav Soruları

2. Aşama
Sınav Soruları

İlkokul Kategorisi

40

40

Ortaokul Kategorisi

50

50

Lise Kategorisi

60

60

Yetişkin Kategorisi

60

60

Sınav Değerlendirme

1. Aşama Sınav sorularının puanlaması aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.
1. Aşama Sınav Puanlama: İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkin Kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.
a) 4 kategori ayrı ayrı ele alınacaktır.
b) Değerlendirme sonucunda sıralama yapılacaktır. Sıralama yapılırken, puanlarda eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.
c) Her bir sorunun zorluk derecesinin hesaplanması:
Yarışmacıların netlerinin hesaplanması:
Her bir yarışmacının neti aşağıdaki şekilde hesaplanır. Lise ve yetişkin için; Toplam doğru sayısı – (yanlış sayısı/4)
İlkokul ve ortaokul için: Toplam doğru sayısı – (yanlış soru/3)
Bütün yarışmacılar netlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Alt ve üst gruplar bulunur. Yarışmacı sayısına göre %27’lik üst dilim bulunur. En yüksek nete sahip %27’lik dilimdeki yarışmacılar belirlenir.
Yarışmacı sayısına göre %27’lik alt dilim bulunur. En düşük nete sahip %27’lik dilimdeki yarışmacılar belirlenir.
Bir sorunun zorluğu aşağıdaki gibi hesaplanır.
Nüst: İlgili soruya doğru cevap veren üst dilimdeki yarışmacı sayısı Nalt: İlgili soruya doğru cevap veren alt dilimdeki yarışmacı sayısı N: Alt ve üst dilimdeki toplam yarışmacı sayısı
Zorluk Derecesi=(Nüst+Nalt)/N
Zorluk derecelerine göre soru puanlarının belirlenmesi:

Zorluk seviyesi

Sorunun zorluğu

Sorunun puanı

0.00-0.15

Çok zor

3.0

0.16-0.40

Zor

2.5

0.41-0.60

Orta

2.0

0.61-0.85

Kolay

1.5

0.85-1.00

Çok kolay

1.0

Yarışmacıların puanlarının hesaplanması:
Yarışmacıların puanlarının hesaplanması: Her bir yarışmacının puanının hesaplanması: İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için her 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir, Lise Kategorisi için her 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir. Geriye kalan doğru soruların puanlarının toplamı alınarak yarışmacının puanı hesaplanır.
d) Puan hesaplama sistemine göre hesaplanan puanlardan en yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlar da orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

2. Aşama Sınav Puanlama: Tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.
a) 4 kategori ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
b) Değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a hiçbir etkisi olmayacaktır.
c) Sınav sonucuna göre sıralama yapılacaktır. Yarışmacılar aldıkları puana göre Puan Sıralamasında yer alacaklardır. Ödül Sıralaması yapılırken, puanlarda eşitlik olan durumlarda ödül kazananları belirlemek için yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.
d) Her bir sorunun zorluk derecesinin hesaplanması:

Yarışmacıların netlerinin hesaplanması:
Her bir yarışmacının neti aşağıdaki şekilde hesaplanır. Lise ve yetişkin için; Toplam doğru sayısı – (yanlış sayısı/4)
İlkokul ve ortaokul için: Toplam doğru sayısı – (yanlış soru/3)
Bütün yarışmacılar netlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Alt ve üst gruplar bulunur. Yarışmacı sayısına göre %27’lik üst dilim bulunur. En yüksek nete sahip %27’lik dilimdeki yarışmacılar belirlenir.
Yarışmacı sayısına göre %27’lik alt dilim bulunur. En düşük nete sahip %27’lik dilimdeki yarışmacılar belirlenir.
Bir sorunun zorluğu aşağıdaki gibi hesaplanır.
Nüst: İlgili soruya doğru cevap veren üst dilimdeki yarışmacı sayısı Nalt: İlgili soruya doğru cevap veren alt dilimdeki yarışmacı sayısı N: Alt ve üst dilimdeki toplam yarışmacı sayısı
Zorluk Derecesi=(Nüst+Nalt)/N
Zorluk derecelerine göre soru puanlarının belirlenmesi:

Zorluk seviyesi

Sorunun zorluğu

Sorunun puanı

0.00-0.15

Çok zor

3.0

0.16-0.40

Zor

2.5

0.41-0.60

Orta

2.0

0.61-0.85

Kolay

1.5

0.85-1.00

Çok kolay

1.0

Yarışmacıların puanlarının hesaplanması:
Her bir yarışmacının puanının hesaplanması: İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için her 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir, Lise ve Yetişkin Kategorisi için her 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir. Geriye kalan doğru soruların puanlarının toplamı alınarak yarışmacının puanı hesaplanır.
e) Puan hesaplama sistemine göre hesaplanan puanlardan en yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlar da orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

Derecelendirme: İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinin derecelendirmeleri kendi içerisinde, Puan Sırası olarak Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 ayrı bölümde olacaktır. Yetişkin Kategorisinin derecelendirmeleri de kendi içerisinde Puan Sırası olarak Türkiye, İl ve İlçe şeklinde 3 ayrı bölümde olacaktır.

Danışman Kategorisi Şartları Ve Değerlendirmesi

• Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolu/Sözleşmeli öğretmeni, öğrenci ebeveynleri ve Ufka Yolculuk gönüllüleri danışman kategorisinde yer alabilirler.
• Ufka Yolculuk merkez, il ve ilçe komisyonlarında görev alan gönüllüler ve 19 yaşından küçükler (31 Aralık 2021 tarihi esas alınarak, 01.01.2003 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar) danışman kategorisinde yer alamazlar.
• Danışman kategorisinde yarışmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden kayıt ol butonuna tıklayarak yetişkin kategorisinde kaydını gerçekleştirirken, kayıt formunun altında bulunan “Danışman kategorisinde yarışmak istiyorum.” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvurusu onaylanan yetişkin kategorisi yarışmacıları danışman kategorisinde de yarışmacı olabilecektir.
• Yarışma Şartnamesi İ maddesinin b fıkrası uyarınca başvuru şartlarını sağlamayan hesapların başvuruları onaylanmayacaktır.
• Başvuruda bulunmayan veya başvuruda bulunup da onaylanmayan hesaplar yarışmacı ekleyebilirler, bu hesaplar danışman kategorisinde değerlendirilmeyecektir.
• Danışman kategorisinde, Yetişkin kategorisi hariç diğer kategorilerden (ilkokul, ortaokul ve lise) değerlendirme için yarışmacı kaydı yapılabilir.

• Danışman kategorisinde puan hesaplaması aşağıdaki yönergeye göre yapılacaktır.
• 1. Aşama Sınava katılan her yarışmacı için 3 Puan
• 2. Aşama Sınava katılan her yarışmacı için 9 Puan
• 2. Aşama Sınava katılıp;

• İlçe 3.’sü olan her yarışmacı için 12 Puan
• İlçe 2.’si olan her yarışmacı için 13 Puan
• İlçe 1.’si olan her yarışmacı için 14 Puan

• 2. Aşama Sınava katılıp;
• İl 3.’sü olan her yarışmacı için 15 Puan
• İl 2.’si olan her yarışmacı için 16 Puan
• İl 1.’si olan her yarışmacı için 17 Puan

• 2. Aşama Sınava katılıp;
• Türkiye 20.-50.’si olan her yarışmacı için 18 Puan
• Türkiye 10.-20.’si olan her yarışmacı için 20 Puan
• Türkiye 6.-10.’su olan her yarışmacı için 25 Puan
• Türkiye 5.’si olan her yarışmacı için 30 Puan
• Türkiye 4.’sü olan her yarışmacı için 35 Puan
• Türkiye 3.’sü olan her yarışmacı için 40 Puan
• Türkiye 2.’si olan her yarışmacı için 45 Puan
• Türkiye 1.’si olan her yarışmacı için 50 Puan

• En yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.
• İlçe, İl, Türkiye’de dereceye giren yarışmacıların puan hesaplamaları için en yüksek derecelerine bakılır. Her yarışmacı danışmanına bir defa puan kazandırabilir. İlçe, İl, Türkiye derecesi yapmış bir yarışmacının Türkiye derecesinde kazandığı puanı hesaplamaya dahil edilir, il ve ilçe derecelerinden puan hesaplamaya alınmaz.

Puan Ve Sınav Sonuçlarının Açıklanması

1. Aşama Sınav Puan ve Sıralamalarının Açıklanması: Sınav puan ve sıralamaları 2 Mayıs 2022 Saat: 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

2. Aşama Sınav Sonuçlarının Açıklanması: Sınav sonuçları 3 Haziran 2022 Saat: 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.
NOT: Yarışma ödülleri 2. Aşama Sınav sonuçlarına göre verilecektir.

Ödüllerin Takdimi
Türkiye geneli ödülleri, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak olan ödül töreninde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül töreninin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. Türkiye sıralamasında ilk 3 derecede bulunan yarışmacıların ve yanlarında eşlik edecek bir refakatçinin bulundukları ilden ödül töreninin yapılacağı mekâna geliş gidiş yol ücretleri ve bir gecelik konaklama ücretleri Server Yaşam Vakfı tarafından karşılanacaktır.
Ödül töreninin gerçekleştirilememesi halinde bütün ödüller yarışmacılara ulaştırılacaktır.

İl geneli ödülleri İl Yarışma Komisyonu tarafından Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri İl Yarışma Komisyonları tarafından duyurulacaktır.

İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacıların ödüllerini 31 Ağustos 2022 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacıların ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır. Aksi takdirde 31 Ağustos 2022 tarihinden sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

NOT:
İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinde Türkiye ve İl Ödülü kazanan yarışmacıların ödül törenleri öncesinde öğrenci belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri kategoride öğrenci olduklarını; diğer kategorilerle (ilkokul, ortaokul ve lise) birlikte Yetişkin Kategorisinde de yarışmaya katılım şartlarını Yarışma Şartnamesi D.1 maddesine göre sağladıklarını ve yarışmaya katıldıkları ilde ikamet ettiklerini belirten bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz edemeyen yarışmacıların ödül hakları bir sonraki dereceye devredilir.

Bilgi İletişim
Adres : Küçük Çamlıca Mah. İkizler Çıkmazı Sok. No: 1/3 Üsküdar/İSTANBUL
Web : www.ufkayolculuk.com
E-Posta : bilgi@ufkayolculuk.com

2. Aşama Online Sınav Kuralları
1. Sınav Sistemi 12 Haziran 2022 İlkokul Ve Ortaokulu Kategorileri İçin Saat 11:00’da, Lise Ve Yetişkin Kategorileri İçin Saat 15:00’da Aktif Olacaktır. Sistemin Açılmış Olduğu Saatten İtibaren 10 Dakika İçinde İnterneti Olan Bir Bilgisayar, Tablet Pc Yada Akıllı Telefondan Sınava Katılabilirsiniz.

2. Sınavda, İlkokul Kategorisinde 40 Soru, Ortaokul Kategorisinde 50 Soru, Lise Ve Yetişkin Kategorisi İçin İse 60 Soru Bulunmaktadır.

3. Sınava Başlayabilmeniz İçin “Sınav Yönergesi Ve Kurallarını Okudun, Kabul Ediyorum.” Seçeneğini İşaretleyip, Sınava Başla Butonuna Tıklamanız Gerekmektedir.

4. Sınava Başla Butonuna Basıldığından İtibaren Sınavınız Başlar Ve Her Sorunun Cevaplanması İçin İlkokul Kategorisinde 120 Saniye, Ortaokul Kategorisinde 90 Saniye, Lise Ve Yetişkin Kategorilerinde 60 Saniye Süreniz Vardır.

5. Doğru Olduğunu Düşündüğünüz Cevap Şıkkının Üzerine Bir Defa Tıklamanız Yeterlidir.

6. Boş Bırakmak İstediğiniz Soru Olursa, “Bu Soruyu Boş Bırakmak İstiyorum” Seçeneğini İşaretleyebilirsiniz.

Yarışma Takvimi
Kayıt Başlangıç: 17 Ocak 2022
Deneme Sınavı: 2 Nisan 2022 (Saat 08:00-20:00)
1. Aşama Online Sınav: 24-26 Nisan 2022 (Saat 08:00-20:00)
2. Aşama Online Sınav: 12 Haziran 2022 (İlkokul Ve Ortaokul Saat 11:00, Lise Ve Yetişkin Kategorileri 15:00)
Sınav Soru Ve Cevapların Açıklanması: 13 Haziran 2022 (Saat 20:00)
Sınav Sonuçların Açıklanması: 24 Haziran 2022 Saat 20:00
İl Ödül Geceleri: Temmuz, Ağustos 2022

Yarışma Web Sitesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 12 YORUM
 1. Nisa Nur Çelenk dedi ki:

  Güzel fena değil

 2. Bestami dedi ki:

  Halsizlik

 3. Esra rezuk dedi ki:

  Ben bu yarışmaya ço Katılmak istiyorum

 4. Adeviye dedi ki:

  Ev hanımıyım ben de yetişkin grubunda katılabilir miyim

 5. duygu dedi ki:

  oglum 1. sinifa gidiyor katilabilirmi

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   ilkokul öğrencileri katılabilir.

 6. veysel dedi ki:

  ben kazanırım inşallah

 7. özlem dedi ki:

  oğlum 4. sınıfa gidiyor. yarışmaya katılmak için ne yapması gerektiğini anlayamadım. Nereden geliyor bu sesler adlı eser den sorumlu yazılıyor. bir kitap okuyacak ona göre mi sınav olacak ? yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Kitap temin noktalarından temin.

   https://www.ufkayolculuk.com/tr/home/yarismakitaplari adresinden İl’inizi seçerek temin noktalarını öğrenebilirsiniz.

   Online mağazalardan temin.

   https://www.iyimarket.com adresinden Online şekilde sipariş edebilirsiniz.

 8. şüheda dedi ki:

  benım adım şüheda ve bu yarışmayı unuttum lütfen benim 2. yarışma olsun

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2021 yılında tekrar düzenlenir.

BİR YORUM YAZ