02.12.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması

Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması

Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması

Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması Son Başvuru Tarihi 2 Mart 2020 Saat 20:00. Yarışma Türkçe Dilinde İlkokul, Ortaokul Ve Lise Kategorilerinde Yapılacak. Sekizincisi Düzenlenen Yarışmanın Konusu Adap. Yarışma, Server Yaşam Vakfı Tarafından Organize Edilmektedir. Yarışma; İllerde Proje Ortağı STK’ların (Kulüplerin/Vakıfların/Derneklerin) İşbirliği İle Organize Edilmektedir.

Yarışma Online Sınav Şeklinde Yapılacak. Online Sınav 29 Şubat 2020 – 2 Mart 2020 Saat 10:00 İle 22:00 Arasında Yapılacak. Online Sınav Puanları 9 Mart 2020 Tarihinde Açıklanacak. Yazılı Sınav 29 Mart 2020 Saat 10:00-12:00’da Yapılacak. Yazılı Sınav Puanları 7 Nisan 2020’de Açıklanacak. Sınav Sonuçları 14 Nisan 2020’de Açıklanacak. Merkezi Ödül Töreni 26 Nisan 2020’de Yapılacak.

Yarışma Ödülleri

İlkokul, Ortaokul Ve Lise Kategorileri Merkezi Ödülleri

İlkokul ve Ortaokul Kategorileri Ödülleri
Birincilere : 14 Adet Çeyrek Altın + Elektrikli Kaykay
İkincilere : 12 Adet Çeyrek Altın + Elektrikli Kaykay
Üçüncülere : 10 Adet Çeyrek Altın + Elektrikli Kaykay
Dördüncülere : 8 Adet Çeyrek Altın
Beşincilere : 6 Adet Çeyrek Altın
6.-10 : 4 Adet Çeyrek Altın
10.-20. : 2 Adet Çeyrek Altın

Sponsorlu Bağlantılar

Lise Kategorisi Ödülleri
Birinciye : 14 Adet Çeyrek Altın + Notebook
İkinciye : 12 Adet Çeyrek Altın + Notebook
Üçüncüye : 10 Adet Çeyrek Altın + Notebook
Dördüncüye : 8 Adet Çeyrek Altın
Beşinciye : 6 Adet Çeyrek Altın
6.-10 : 4 Adet Çeyrek Altın
10.-20. : 2 Adet Çeyrek Altın

Danışman Ödülleri
Birinciye : 14 Adet Çeyrek Altın
İkinciye : 12 Adet Çeyrek Altın
Üçüncüye : 10 Adet Çeyrek Altın
Dördüncüye : 8 Adet Çeyrek Altın
Beşinciye : 6 Adet Çeyrek Altın
6.-10 : 4 Adet Çeyrek Altın

İl Ödülleri
Proje Ortağı Dernekler yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde İlkokul, Ortaokul, Lise kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Not
a) Yarışma kapsamındaki tüm seyahat ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.
b) Türkçe dilinde 1. Kademe online sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alanlar Türkçe dilinde 2. Kademe yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır. Online sınav sonucunda Merkezi ve İl Ödülü verilmeyecek olup ödüller yazılı sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir.

8. Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması

Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması H.1441/M.2020 yılında online ve yazılı olarak Türkçe dilinde düzenlenecektedir. Yarışma Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan İlkokul Kategorisi için “Edep Diyarına Yolculuk” Ortaokul Kategorisi için “Edep Mektebi” Lise Kategorisi için ise “İletişim Nezaket ve Adap” adlı eserlerden yapılacaktır. Yarışma 3 (üç) farklı kategoride düzenlenecektir. (Bknz. Tablo-1) Sınavda 2 aşamalı olarak, çoktan seçmeli soru (test) ile yarışmacıların sıralaması belirlenecektir. 1. Aşama Online Sınav’da 50 Puan Barajını geçen yarışmacılar 2. Aşama Yazılı Sınava girmeye hak kazanacaklardır.
Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Tablo-1: Kategoriler

Sınav Dili

Kategoriler

Açıklama

Türkçeİlkokul KategorisiÖrgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri.
(01.01.2000 tarihi ve tarihinden sonra doğan ilkokul öğrencileri)
Ortaokul KategorisiÖrgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri.

(01.01.2000 tarihi ve tarihinden sonra doğan ortaokul öğrencileri)

Lise KategorisiÖrgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri.

(01.01.2000 tarihi ve tarihinden sonra doğan ortaokul öğrencileri)

Yarışma Sınavı:
Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

Yarışma Sınav Merkezleri:
Online Sınavlar: 1. Aşama Sınava (Online) katılacak yarışmacılar interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.

Yazılı Sınavlar: İl yarışma heyetleri 15 veya daha fazla yarışmacının katıldığı bir bölgede gönüllü gözetmen sayısına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirir. 1. Aşama Sınav (Online) sonucunda 50 Puan ve üzeri alan yarışmacılar 2. Aşama Sınava (Yazılı) katılacaktır.

Yarışmanın Amacı
Doğru inancı, doğru düşünceyi ve güzel ahlâkı öğreten muteber ilim adamlarının yazdığı güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak, okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine ve insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına katkı sağlamaktır.

Yarışma Katılım Şartları Ve Başvuru

Kategoriler ve Sorumlu Olunan Konular
Yarışma 3 (üç) farklı kategoride yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.

İlkokul Kategorisi: 31 Aralık 2019 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)
Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması İlkokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Edep Diyarına Yolculuk eserinden sorumlu olunacaktır.

Ortaokul Kategorisi: 31 Aralık 2019 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)
Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması Ortaokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Edep Mektebi eserinden sorumlu olunacaktır.

Lise Kategorisi: 31 Aralık 2019 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)
Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması Lise Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Kur’an-ı Kerime Göre Adab-ı Muaşeret ve İletişim Adabı eserinden sorumlu olunacaktır.

Yarışma Katılım Bilgileri
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Yarışmaya başvuracak katılımcılardan aşağıdaki bilgiler talep edilecektir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)
• Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası
• Öğrencinin Adı- Soyadı
• Öğrencinin Doğum Yılı
• Cinsiyeti
• Eğitim Seviyesi: İlkokul – Ortaokul – Lise
• Öğrencinin Okulu
• Okulun Bulunduğu İl ve İlçe
• Okul Telefonu
• Veli Adı- Soyadı
• Veli Telefon Numarası (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)
• Veli E-Posta Adresi (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

Başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvuran yarışmacılar 1. Aşama Sınavı’na (Online) katılacaklardır. 1. Aşama Sınavı’ndan 50 ve üzeri puan alan yarışmacılar 2. Aşama Sınav’ına (Yazılı) girmeye hak kazanırlar.

Yarışmacılar yazılı sınavlara başvuru formunda beyan ettikleri ilin merkez ve ilçelerinde açılacak sınav merkezlerinde girebileceklerdir. Dereceye giren yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları ilde ikamet etiklerini bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri ilde ikamet ettiklerini ibraz edemeyen yarışmacıların hakları bir sonraki dereceye devir eder.
Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber yarışmacılar kitaplarını kendileri temin edecektir.

Yazılı sınavlar için yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre belirlenebilecektir. İllerdeki Proje Ortağı STK’lar sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il/ilçe sınav merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir.
Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 02 Mart 2020 Pazartesi Saat: 20:00’dır.

NOT: Yarışmaya;
• Server Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
• Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
• Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

Yarışmanın Yapılacağı Yerler Ve Tarihleri
1. Aşama Sınavı (Online) www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden, 29 Şubat – 02 Mart 2020 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 08.00- 20.00 saatleri (TSİ) arasında yapılacaktır.

2. Aşama Sınavı (Yazılı) www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden yayınlanacak Türkiye sınırları içerisindeki sınav merkezlerinde, 29 Mart 2020 Pazar Saat: 10.00da (TSİ) tüm merkezlerde aynı anda yapılacaktır.

Yarışmanın Gerçekleştirilmesi Ve Değerlendirilmesi
1. Aşama Sınava (Online) Katılacak Yarışmacılar
29 Şubat- 02 Mart 2020 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 08.00- 20.00 saatleri (TSİ) arasında herhangi bir zamanda interneti olan bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden sisteme giriş yapılarak yarışmaya katılınabilir.
Herhangi bir nedenden dolayı (İnternet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi) bağlantı sorunu yaşayan yarışmacılar sorunu giderdikten sonra sisteme tekrar giriş yapmaları halinde sınavlarına kaldıkları yerden devam edebileceklerdir. Bu süre zarfında kaybedilen zaman yarışmacının sınav süresine artı olarak eklenmeyecektir.

Sınava belirtilen saatler arasında herhangi bir zamanda başlanabilir, sınava başlama zamanının belirtilen saatler içerisinde geç veya erken olması puan hesaplanmasına bir etkisi olmamaktadır. Sınav süresi sisteme giriş yapıldığı andan itibaren 60 dakikadır.
Sorular İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, Lise Kategorisi için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.

2. Aşama Sınava (Yazılı) Katılacak Olan Yarışmacılar
Yarışmacılar yazılı sınava başvuru formunda beyan ettikleri ilin merkez ve ilçelerinde açılacak sınav merkezlerinde girebileceklerdir. Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Geçici Kimlik Belgesi) ile katılacaklardır.
Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.
Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.
Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.
Sorular İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, Lise kategorisi için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.
Değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da (Online) alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a (Yazılı) hiçbir etkisi olmayacaktır.

Yarışma Kitabı ve Sınavı:
Yarışma soruları, her kategori için belirlenen eserlerden hazırlanacak olup, eserlerde bulunan önsöz ve dipnotlardan da soru sorulabilecektir.
Yarışmacılar yarışma kitabını kendileri temin edeceklerdir.
2. Aşama Sınav (Yazılı) süresi 120 dakikadır. Engelli yarışmacılar için sınav süresi 180 dakikadır. Yazılı sınavda, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kâğıdı verilecektir.
Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.
Yazılı sınav sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları toplanacaktır.

1. Aşama Sınav (Online) cevap anahtarı 03 Mart 2020 Salı günü Saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

2. Aşama Sınav (Yazılı) cevap anahtarları 30 Mart 2020 Pazartesi günü Saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.
İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, 2. Aşama Sınavda (Yazılı) kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacının yarışma dışı bırakılmasına tutanak tutarak karar verebilir.
Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.

2. Aşama Sınavın (Yazılı) değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir.

Tablo 2: Kategorilere Göre Soru Miktarı

Kategoriler

1. Aşama Sınav (Online) Soruları

2. Aşama Sınav (Yazılı) Soruları

İlkokul Kategorisi2575
Ortaokul Kategorisi4090
Lise Kategorisi50110

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. şüheda dedi ki:

    benım adım şüheda ve bu yarışmayı unuttum lütfen benim 2. yarışma olsun

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

      2021 yılında tekrar düzenlenir.

BİR YORUM YAZ