<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Tüsiad Bu Gençlikte İş Var Yarışması

Tüsiad Bu Gençlikte İş Var Yarışması

Tüsiad Bu Gençlikte İş Var Yarışması

Tüsiad Bu Gençlikte İş Var Yarışması  Düzenliyor. Yarışmaya 18 İle 30 Yaş Arası Üniversite Öğrencileri İle Mezuniyet Tarihi Üzerinden 1 Yıl Geçmemiş Yeni Mezun Olanlar Katılabilir. Programa Üniversite Öğrencileri En Az 2 En Fazla 5 Kişilik Ekip İle Başvurabilir.

Tüsiad Bu Gençlikte İş Var Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Girişimcilik Programıdır.

A. Tanımlar

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! :
Gençlere yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe geniş yelpazede destek sağlayan bir erken aşama Girişimcilik Programı’dır.

Ekip, Ekip Üyesi ve Ekip Sözcüsü:
Programa başvuru yapan 2 ila 5 kişilik öğrenci gruplarının her biri “Ekip” (çoğul olarak “Ekipler”), söz konusu katılımcıların her biri ise “Ekip Üyesi” (çoğul olarak “Ekip Üyeleri”) olarak anılır. Her bir ekip TÜSİAD ile iletişimi sağlamaktan sorumlu bir “Ekip Sözcüsü” belirler. Ekip Sözcüsü ekip adına başvuru kaydını oluşturmak, son başvuru tarihinden önce başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak ve başvuruyu TÜSİAD’a iletmekten sorumludur.

Ads

Başvuru Sahibi:
Programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun tüm bölümlerini son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak dolduran ve “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayarak formu TÜSİAD’a ileten Ekiplerin her biri “Başvuru Sahibi” (çoğul olarak “Başvuru Sahipleri”) olarak anılır.

Program Katılımcısı:
Programın resmi internet sitesinde açıklanan kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda Programın 2021 dönemine seçilen kişilere “Program Katılımcısı” (çoğul olarak “Program Katılımcıları”); ekiplere ise “Program Katılımcısı Ekip” (çoğul olarak “Program Katılımcısı Ekipler”) denir.

Yarı Finalistler:
TÜSİAD Rehberleri ile eşleşerek en az 2 ay boyunca iş planlarını geliştirme ve sunumlarını Final Jürisi’ne sunma hakkı elde eden ekipler Programın 2021 “Yarı Finalistler”i (tekil olarak “Yarı Finalist”) olarak anılır.

Finalistler:
Yarı Final Jürisi’nin yaptığı değerlendirme sonucu Final Töreni’nde sahneye çıkmaya hak kazanan ekipler “Finalist” (çoğul olarak “Finalistler”) olarak adlandırılır.

TÜSİAD Girişimci Kulübü:
TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı çerçevesinde Girişimcilik Kampı’nı tamamlayan tüm Ekip Üyeleri TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün doğal üyesi sayılır ve iş geliştirme süreci sonrasında da TÜSİAD ağının sunduğu avantajlardan faydalanmaya devam ederler.

B. Program’ın Amacı
TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın temel amacı, Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak ve gençlere girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak sunmaktır. TÜSİAD Program çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve iş dünyası arasında geliştirdiği iş birlikleriyle Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

C. Başvuru Koşulları
1. Programa başvurular yalnızca Programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.

2. İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmez.

3. Program başvuruları bu dönem 10 Mart 2021 saat 17:00’a kadar açık olacaktır. Tüm Ekipler, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak TÜSİAD’a iletmekle yükümlüdür, aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin TÜSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. Programda bireysel olarak başvuru kaydı oluşturulabilir ancak başvurunun geçerli sayılması için son başvuru tarihine kadar en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir Ekip kurulmuş ve formun ilgili bölümlerinin eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Program süresince Ekipler’in üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır.

5. Programa sadece başvurunun yapıldığı gün 18-30 yaş arasında olan üniversite öğrencileri veya üniversite mezuniyeti üzerinden 1 yıl geçmemiş 18-30 yaş arası kişiler başvurabilir. Başka bir deyişle, Program 24 Aralık 2020 itibari ile 30 yaşına henüz girmemiş ve 10 Mart 2021 itibari ile 18 yaşından gün almış olan üniversite öğrencilerinin veya mezuniyet tarihi üzerinden 1 yıl geçmemiş yeni mezunların başvurusuna açıktır.

6. Başvuruda bulunan her bir Ekip Üyesi’nin, başvuru sırasında yurtiçi ya da yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programına kayıtlı olması, bir başka deyişle öğrenci statüsüne sahip olması veya mezuniyet tarihinin üzerinden başvuru yaptığı gün itibari ile 1 yıl geçmemiş yeni mezun olması şarttır. Değerlendirme sonrası “Program Katılımcısı” olmaya hak kazanan ekiplerde yer alan her bir Ekip Üyesi, öğrenci statüsünü veya mezuniyetini ispat eden belgeyi TÜSİAD’a iletmek zorundadır. Belgelerin TÜSİAD’a nasıl ve ne sürede iletileceği, Başvuru Sahipleri’ne başvuru sırasında sisteme girdikleri elektronik posta adresleri aracılığıyla bildirilecektir. Öğrenci belgelerini TÜSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyenler, Programa katılma hakkını kaybedecektir.

7. Program kuralları gereği her bir Ekip veya Ekip Üyesi Programa sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, Programın hangi aşamasında olursa olsun, Program Katılımcısı olma hakkı düşecektir.

8. Başvuru formunda, yer alan tüm Ekip Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, elektronik posta adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından TÜSİAD tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Ekip Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, TÜSİAD’ın bildirimlerinin Ekip Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından TÜSİAD sorumlu değildir. TÜSİAD tarafından işbu Program kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve Kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.

9. Ekip Üyeleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve TÜSİAD’ın bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler.

10. TÜSİAD çalışanlarının, 2021 rehber ve jürilerinin birinci ve ikinci derece akrabalarının Programa başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin Programa başvurmuş olması halinde, söz konusu Ekip Üyesi’nin dahil olduğu Ekip Program dışı bırakılacaktır.

11. Başvuruya konu iş fikri, Ekip Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü yenilikçi fikir olabilir. İş fikrinin kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; Ekip Üyeleri bu şartnameyi imzalamakla,
– Başvurudan önce Programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;
– Programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
– Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TÜSİAD ve TÜSİAD adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
– İş fikrinin hukuka uygun, TÜSİAD değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.

12. Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Ekip Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. TÜSİAD, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.

13. TÜSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada Programdan diskalifiye etme, Program kapsamında verilen herhangi bir desteği geri alma veya kesme hakkına sahiptir.

Yarışma Takvimi
TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2021 dönemi takvimi aşağıdaki gibidir:

Başvuru Dönemi24 Aralık 2020 – 10 Mart 2021
Değerlendirme Süreci;11 Mart 2021 – 12 Nisan 2021
Girişimcilik Kampı;20 Nisan 2021 – 2 Mayıs 2021
Rehberlerle Çalışma Dönemi3 Mayıs 2021 – 8 Temmuz 2021
Yarı Final Töreni9 Temmuz 2021
Final Töreni Hazırlık KampıEylül’ün ikinci yarısı
BGİV 2021 Final TöreniEylül’ün son haftası ya da Ekim’in ilk yarısı

Program Çerçevesinde Sunulan Fırsatlar Ve Ekiplerin Yükümlülükleri

1. Her bir Ekip Üyesi, Program kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecine bakılmaksızın TÜSİAD Gençlik Ağı’nın doğal üyesi kabul edilir. Gençlik Ağı çerçevesinde TÜSİAD’ın ekonomiden yenilikçiliğe, istihdamdan eğitime, girişimcilikten sürdürülebilirliğe, uluslararası ilişkilerden demokratik reformlara kadar her konuda öğrenci toplulukları ile yürüttüğü ortak çalışmalara katılma ve yapılan çalışmalardan başvuru formunda paylaşılan iletişim kanalları ile haberdar olur.

2. 2021 Program Katılımcıları Girişimcilik Programı boyunca düzenlenecek tüm etkinliklere katılmak, dijital eğitim içeriklerini eksiksiz takip etmek ve kendilerine verilen sorumlulukları belirtilen süre zarfında yerine getirmekle yükümlüdürler.

Girişimcilik Kampı Ve Dijital Eğitimler
3. 2021 Program Katılımcıları dijital ortamda en az iki hafta boyunca sürecek bir Girişimcilik Kampı’na alınır. Girişimcilik Kampı’nda Program Katılımcılarına bir yandan bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm konularda eğitim verilirken, diğer yandan iş dünyası liderleri, girişimciler ve ekosistem aktörleri ile düzenlenen buluşmalarla deneyim paylaşımı yapmaları ve iş fikirlerini geliştirmek için uzman desteği almaları sağlanır.

4. Asil ve yedek liste olarak ilan edilecek Program Katılımcısı Ekipler’den en az iki Ekip Üyesinin, Girişimcilik Kampı’na katılması ve bu çerçevede kendilerine yönlendirilen Girişimcilik Kampı başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu mevcudu sağlayamayan ve/veya verilen süre içerisinde kamp başvuru formunu TÜSİAD’a iletmeyen Ekiplerin Program Katılımcısı olma hakları düşer.

Tüsiad Üyeleri İle Çalışma – Rehberlik
5. Girişimcilik Kampı’nın son gününde Program Katılımcısı Ekipler TÜSİAD Rehberleri ile bir araya gelerek, onlara iş fikri sunumlarını yaparlar. TÜSİAD Rehberleri, beraber çalışmak istedikleri ekipleri seçerek onları Programın bir sonraki aşamasına taşırlar. Böylelikle TÜSİAD Rehberleri ile eşleşen Ekipler “Yarı Finalist” olarak 3 ay boyunca TÜSİAD Rehberleri ve onların uzman kadroları ile beraber çalışırlar.

6. TÜSİAD Rehberleri deneyimlerini seçtikleri Ekipler ile paylaşarak, onların iş fikirlerini birer iş planına dönüştürmelerine katkı sağlar. Ayrıca TÜSİAD Rehberleri Yarı Final Jürisi’ne sunulacakların hazırlanması aşamasında ekiplerine destek verir.

7. Yarı Finalistler Ekip Üyeleri’nde bir değişiklik yapmak istemeleri durumunda, Ekip adı, iş fikri adı ve üye değişiklik taleplerini TÜSİAD’a iletir. İlgili değişiklik ancak TÜSİAD’ın uygun görmesi halinde yapılır. Yarı Finalistlerin Ekip’e dahil etmeyi talep ettiği kişiler, Programa başvuru şartlarını yerini getiren kişiler olmalıdır.

8. Yarı Finalistler iş planlarını TÜSİAD’ın belirleyeceği tarih ve saate kadar teslim etmekle yükümlüdürler. Yarı Final Jürisi bu iş planlarını ve Yarı Finalde yapılan sunumları Programın değerlendirme kriterleri ışığında değerlendirerek finale kalan Ekipler’i (“Finalistler”) belirler.

Final Süreci
9. Yarı Final’de Yarı Final Jürisi tarafından seçilen beş Finalist Ekibe toplamda 100.000 TRY’lik finansman ve teknoloji desteği sağlanacaktır. Finalist Ekipler, Yarı Finalin ardından Programın resmi internet sitesinden de duyurulur

10. Finalistler kendilerine sağlanan finansman ve teknoloji destekleriyle iş geliştirme ve ürün oluşturma süreçlerini tamamlamak üzere çalışır. TÜSİAD bu dönemde iş geliştirme ve ürün oluşturma sürecindeki ilerleme durumları ve Program tarafından sağlanan destekler ile yaptıkları harcamalar hakkında Finalistler’den detaylı bilgi isteme hakkına sahiptir.

11. Finalistler, Final Töreni öncesinde TÜSİAD’ın belirleyeceği süre içinde ve yöntemle Final Jürisi’nin değerlendirmesi için kullanılacak sunum, video ve raporları iletmekle yükümlüdür.

12. Final Jürisi Finalistlerin ilettiği belgeleri ve Final Töreni’nde yapılan sunumları Programın değerlendirme kriterleri ışığında değerlendirerek 100.000 TRY’ye kadar ek finansal destek sağlar. Ek destek almaya hak kazanan Ekip veya Ekipler Final Töreni’nin ardından Programın resmi internet sitesinden de duyurulur.

13. Program kapsamında verilen Finansal Destek ödül niteliğinde olup karşılıksız ve geri ödemesiz olmak kaydıyla TÜSİAD’ın belirleyeceği koşullarla verilir.

Silikon Vadisi Ve Yurtdışı Networklerle Etkileşim
14. Finalist Ekiplere ayrıca TÜSİAD’ın Silikon Vadisi ve diğer yurtdışı networkleri ile etkileşim imkanı sunulacaktır.

Tüsiad Girişimci Kulübü
15. Girişimcilik Kampı’nı başarıyla tamamlayan Ekipler TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün doğal üyesi sayılır. Ad-soyad, üniversite bilgileri ve Linkedin profillerine Programın internet sitesinde “2021 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri” başlığı altında yer verilir.
16. Programa katılım Ekipler halinde olsa da TÜSİAD Girişimci Kulübü üyeliğinde hak ve sorumluluklar bireysel olarak tanımlanmıştır. TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri;
– TÜSİAD ağı ile sürekli iletişimde olma;
– TÜSİAD tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilme;
– TÜSİAD üyelerinden gelen staj duyurularından haberdar olma;
– TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! paydaşlarının sunduğu imkânlardan faydalanma;
– TÜSİAD’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma hedefi kapsamında, Türkiye genelinde üniversitelerde yürüttüğü çalışmalara katılma ve kendi üniversitelerinde “girişimcilik elçiliği” yapma haklarına sahip olurlar.

17. 2021 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri bir sonraki dönemin Final Töreni’ne kadar;
– TÜSİAD’ın kendilerini davet edeceği en az iki etkinliğe katılır;
– TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın tanıtımı için sosyal medya ve basın nezdinde yapılan iletişim çalışmalarına destek verir;
– Linkedin hesaplarında “2021 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyesi” olduklarını belirtir ve
– Programın sosyal medya hesaplarını takip ederler.

18. Madde F.19’da belirtilen sorumlulukların mazeretsiz olarak yerine getirilmemesi halinde, TÜSİAD tarafından bir kez yazılı uyarı yapılmasından sonra aynı durumun ya da başka ihlallerin devam etmesi halinde TÜSİAD’ın ve/veya Program Paydaşları’nın Girişimci Kulübü bünyesinde sundukları destekleri sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Tüsiad’ın Değişiklik Yapma Hakkı
TÜSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden internet sitesinde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri üyelerinde, desteklerde ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

Yarışma Detayları Ve Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ