<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Türkiye Teknoloji Takımı Deneyap Kart Proje Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Deneyap Kart Proje Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Deneyap Kart Proje Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Deneyap Kart Proje Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Ortaokul, Lise Ve Üniversite Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
İl Bazında Dereceye Giren Takım Ödülleri Kişi Başı, Türkiye Geneli Dereceye Giren Takımların Ödülleri Takım Başı Olarak Verilecek.

İl Bazlı Dereceye Giren Takım Ödülleri (1. Aşama)
Birincilik Ödülü TEKNOFEST Montu (Kişi Başı)
İkincilik Ödülü TEKNOFEST T-Shirt (Kişi Başı)
Üçüncülük Ödülü TEKNOFEST Anahtarlığı + TEKNOFEST Kupa Bardağı (Kişi Başı)

Türkiye Geneli Dereceye Giren Ortaokul Takım Ödülleri (2. Aşama)
Birincilik Ödülü 40.000 Türk Lirası (Takım Başı)
İkincilik Ödülü 30.000 Türk Lirası (Takım Başı)
Üçüncülük Ödülü 20.000 Türk Lirası (Takım Başı)

Türkiye Geneli Dereceye Giren Lise Takım Ödülleri (2. Aşama)
Birincilik Ödülü 40.000 Türk Lirası (Takım Başı)
İkincilik Ödülü 30.000 Türk Lirası (Takım Başı)
Üçüncülük Ödülü 20.000 Türk Lirası (Takım Başı)

Ads

Türkiye Geneli Dereceye Giren Üniversite Takım Ödülleri (2. Aşama)
Birincilik Ödülü 50.000 Türk Lirası (Takım Başı)
İkincilik Ödülü 40.000 Türk Lirası (Takım Başı)
Üçüncülük Ödülü 30.000 Türk Lirası (Takım Başı)

Yarışmanın kurucusu ve yürütücüsü olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak “Teknoloji geliştiren bir Türkiye Hedefi” ile araştırma-geliştirme projelerinin desteklenmesinden, yetenekli gençlerin tespit edilmesi ve eğitilmesi misyonu ile hareket etmekteyiz. Bu yarışma ile katma değeri yüksek, yerli ve milli olarak üretilen Deneyap Kart ile öğrencilerimizi bir araya getireceğiz. Yarışmaya sadece Deneyap Kartlarla (Deneyap Kart / Deneyap Kart 1A / Deneyap Kart Mini) geliştirdikleri projelerle katılım sağlanabilmektedir.

Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada yarışmacılar bulundukları illerde takım kurarak il temsilcisi olmak için yarışacaklardır. Öğrencilerden yarışma için belirlenen kategorilerden seçim yapılarak Deneyap kartla proje hazırlamaları beklenmektedir. Katılımcıların geliştirdikleri projelerin bilgilerini https://mth.tc/deneyapkart-yarisma sitesinde bulunan başvuru formuna eksiksiz doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru formunda projelerini yazılı olarak anlatmaları gerekmektedir. Proje başvuru formundaki fritzing çizim veya proje görselinin, kullandıkları kodların ve videolu anlatımının eksiksiz olmalıdır. Video anlatımında takımın tanıtılması ve katılımcıların projelerini anlatıp, projenin çalışır halini göstermeleri gerekmektedir. Videolarını Youtube “liste dışı” ekleyerek linkini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir. İlk aşama için il bazında, hakem heyeti tarafından değerlendirilip sıralamalar açıklanacaktır. Dereceye giren Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencilerine ödüller verilecektir. İllerde Ortaokul, Lise ve Üniversite takımlarının birincileri il temsilci takımları olarak ikinci aşamaya girmeye hak kazanacaklardır. İkinci aşamada ise temsilci seçilen takımlar arasında Türkiye geneli bir yarışma düzenlenecektir. Temsilci seçilen takımlar bir sonraki aşamaya ilk turdaki projelerini geliştirerek katılacaklardır. Yapılan geliştirmelerde herhangi bir sınırlandırma yoktur.

Katılımcılar projelerinin geliştirilmiş halini tekrar https://mth.tc/deneyapkart-yarisma sisteme yüklemek zorundadırlar. Projeler hakem heyeti tarafından değerlendirildikten sonra Türkiye geneli sıralama açıklanacaktır. Dereceye giren takımlara ödüller verilecektir.

Yarışma Kuralları

Türkiye’de bulunan ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki öğrenciler yarışmaya katılabilmektedir.

● Projeler; ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere üç ayrı seviye üzerinden değerlendirilecektir.
● Yarışmacı takımlar, projelerini Deneyap Kart, Deneyap Kart 1A veya Deneyap Kart Mini’den en az birini kullanarak hazırlamak zorundadır.
● Deneyap Kart Proje Yarışması iki aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama: Bu aşamada takımlar, bulundukları ili temsil etmek için yarışacaklardır. Deneyap Kart kullanılarak geliştirilen projenin ve yarışmacı takım bilgilerinin, takım kaptanı veya takım danışmanı tarafından mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasına eksiksiz olarak doldurması ve takımın projesinin anlatıldığı bir videonun YouTube platformuna “liste dışı” yüklenerek mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasında belirtilen video kısmına eklenmesi gerekmektedir. Hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonrasında il bazlı sıralamalar açıklanacaktır. Ortaokul, lise ve üniversite seviyeleri ayrı ayrı değerlendirilecek ve dereceye giren takımlara ödül verilecektir. 1. Aşama sonuçlarına göre bulunduğu ilde ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde birinci olan takımlar il temsilci olarak seçilecektir. 2. Aşama: 1. Aşama sonuçlarına göre il temsilcisi olan takımlar, projelerini geliştirerek bu aşamaya başvuru yapabileceklerdir. mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasında bulunan başvuru formunun 1. Aşamada olduğu gibi eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Hakem heyeti tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sonrasında Türkiye geneli dereceler açıklanacaktır.

● Proje içeriğinde fritzing devre çizimi veya projenin bağlantılarının da açıkça göründüğü bir fotoğraf bulunmalıdır.

● Yarışma ortaokul, lise ve üniversite grubu olmak üzere üç seviyede gerçekleşecektir. Her yarışmacı, yarışmaya kendi seviyesinde katılmak zorundadır.

● Proje kodlama kısmında Deneyap Blok, IDE ve diğer kodlama platformları ile kodlama yapılabilir.

● Projelerin mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasına yüklenmesi zorunludur.

● Başvurular/projeler mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfası üzerinden alınacak ve değerlendirmeler de siteye yüklenen görseller/veriler üzerinden yapılacaktır. Merkeze gönderilen veya il bazlı yazılı/sözlü yapılan sunumlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

● 2. Aşamaya geçen takımların projelerini geliştirmeleri gerekmektedir. Yapılan geliştirmeler mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasına yüklenmelidir. Yükleme işlemi gerçekleştirilmemiş projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

● 2. Aşamaya geçmeye hak kazanan takımlardan projelerini daha fazla geliştirmek istemeyen veya geliştirme imkanı bulamayanların 1. Aşamadaki projelerinin aynısını tekrar 2. Aşama formuna yüklemeleri gerekmektedir.

● Projelerin değerlendirilebilmesi için öğrencilerin projeyi anlattığı, projenin çalışır ve detaylı bir videosunun YouTube platformuna “liste dışı” olarak yüklenmesi ve linkinin mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasına eklenmesi gerekmektedir.

● Yüklenecek videoda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1. Video yatay formatta çekilmelidir.
2. Projenin çalışır kısmının detaylı olarak görünüyor olması gerekmektedir.
3. Takımın, açık ve anlaşılır şekilde projesini anlatması gerekmektedir.
4. Görüntü kalitesinin anlaşılır düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.
5. Video süresi en fazla 3 dakika olmalıdır. Takım tanıtımı, projenin çalışır hali ve proje anlatımını içermelidir.
● Danışman, ortaokul grubunda zorunludur. Lise ve üniversite grubunda danışman zorunluluğu yoktur.

● Katılacak takımlar 2 veya 3 kişiden oluşmalıdır.

● Takımın, tasarladığı projeyle başka yarışmalara da başvuru yapmasında bir sakınca yoktur.

● Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki eğitmen ve bursiyerler ya da farklı bir kurumdaki eğitmenler, Takım Danışmanı olarak görev alabilirler.

● Soru, şikayet ve itirazlarınızı iletisim@deneyapkart.org adresine iletebilirsiniz.

Yarışma Kategorileri

STEAM
STEAM, gerçek dünya problemlerinin tanımlanması ve çözümünde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerine özgü bilgi ve becerilerin disiplinlerarası yaklaşımla bir arada kullanılmasıdır. STEAM uygulamalarına örnek olarak; deprem merkez üssü ve fay hatlarının gösterildiği topografik bir harita oluşturma, giyilebilir teknolojiler ile akıllı tekstil ürünleri tasarlama, farklı teknolojiler aracılığıyla gerçek dünya problemlerinin çözümünde kullanılabilecek fraktal yapılar oluşturma, beden kitle indeksi değeri dikkate alınarak bir bireyin günlük besin ihtiyaçlarının yer alacağı beslenme çantası tasarımı gösterilebilir. Sanat ve estetik göz ardı edilmeden; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) disiplinlerinin entegrasyonuna dayanan günlük yaşam problemlerine, sıra dışı çözüm fikirleri için bu disiplinlerin etkili ve entegre bir şekilde kullanıldığı projeler sunulabilir.

Nesnelerin İnterneti
Nesnelerin interneti, nesnelerin bir şekilde internete erişip diğer cihazlarla iletişim halinde olmasına verilen addır. Günümüzde başına “akıllı” kelimesini koyarak nitelendirdiğimiz bileklikler, saatler, gözlükler, tişörtler, raketler, arabalar ve ev otomasyon sistemleri gibi birçok nesne bu kavram altında kendisine yer bulur. Bu kavram altında geliştirilen ürünler, genellikle mobil cihazlar veya tabletlerle birlikte çalışır. Günümüzde nesnelerin interneti, küçük ev aletlerinden akıllı şehirlere kadar uzanır. Burada oluşan veriler, büyük veri olarak karşımıza çıkar. Farklı sektörlerdeki kuruluşlar, daha verimli çalışmak, daha iyi müşteri hizmeti sunmak, karar vermeyi geliştirmek, işin değerini artırmak ve müşterileri daha iyi anlamak için nesnelerin interneti teknolojisini her geçen gün daha fazla kullanır. Nesnelerin interneti kavramı altında geliştirilen ürünlere bir örnek olarak akıllı top verilebilir. Bu top kendisine kaç kez vurulduğunu, atılan kaç penaltının gol olduğunu, kaç kilometre hız ile vurulduğunu ve hangi ayakla kaç gol atıldığını kaydetmekte; bu bilgileri analiz etmekte ve uygulama aracılığı ile dış dünyaya bilgi verebilmektedir. Bu bağlamda, bir veya birden fazla nesnenin internete erişimini sağlayarak bir uygulama üzerinden kontrol eden, nesnelerden gelen bilgileri işleyen ve analiz eden, elde edilen bu bilgilerle güncel problemlere çözümler üreten projeler sunulabilir.

Doğal Afet
Doğal afetler; deprem, sel, toprak kayması (heyelan), çığ, fırtına, hortum, volkan, yangın gibi ani oluşan ve erozyon, çölleşme, kuraklık, küresel ısınma, iklim değişikliği, kıtlık, açlık, şiddetli soğuklar gibi uzun sürede oluşan doğa olayları olarak tanımlanır. Doğal afetlere karşı yeterli düzeyde önlemler önceden alınmadığı takdirde yaşanan doğal afetlerin ülkelerin sürdürülebilir kalkınmaları üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Yaşanabilecek doğal afetlerin önceden tahminine, doğal afetler hakkında bilgilendirme yapmaya ve uyarılar oluşturmaya, yaşanabilecek bir afet durumunda gerekli makamlara ve kurtarma birimlerine otomatik olarak bildirim yapabilecek sistemlerin oluşturulmasına yönelik projeler geliştirilebilir. İnsanların doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesine, doğal afetlerin önlenmesine ve zararlarının azaltılmasına yönelik projeler sunulabilir.

Tarım ve Hayvancılık
Medeniyetlerin gelişmesinde tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve ürünlerin çok önemli etkileri bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirilen çalışmalarda insanların ihtiyacı olan gıda maddelerinin güvenli ve kaliteli bir şekilde temini için çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği ilkesine bağlı kalınmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Gelişen teknoloji ile akıllı tarım uygulamaları ve tarımın bütün alanlarında en gelişmiş teknolojik yöntemlerin uygulanması sonucunda bitkisel ve hayvansal verimliliğin artması, kalitenin yükselmesi, biyotik ve abiyotik faktörlere dayanıklı yeni çeşitlerin veya ırkların biyoteknolojik yöntemler de kullanılarak daha kısa sürede ıslahı, toprak işleme ve koruma, ekim, bakım, hasat, harman, depolama ve pazarlamada yeni metotların uygulanması, yeni ve daha iyi (akıllı) gübreler ve gübreleme metotlarının geliştirilmesi, üreticilerin daha iyi çalışma ve yaşama şartlarına kavuşması sağlanır. Teknolojinin özellikle seracılıkta kullanılmasıyla hiçbir şekilde değerlendirilemeyen alanların tarıma kazandırılması, topraksız (hidroponik) tarımın yaygınlaşması, tam otomasyonlu seracılık projelerine geçilmesi ile kolay ve sağlıklı bitki yetiştiriciliği, tüm yıl boyunca yetiştiricilik yapılması, çok az ya da hiç ilaç kullanmaksızın daha sağlıklı üretimlerin yapılması, küçük alanlardan daha fazla ürün elde edilmesi, daha az iş gücüne ihtiyaç duyulması sağlanır. Teknolojinin hayvancılık alanında kullanımının yaygınlaşmasıyla hayvanların yaşamsal faaliyetleri, süt verimliliği, sürüdeki hayvan sayısındaki artışın takibi, sürü yönetimi, hayvan hastalıklarının erken teşhisi gibi farklı alanlarda hayvancılık teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Hayvancılık teknolojileri alanında gerçekleştirilen çalışmalar, çiftçilerin gerçek veriler doğrultusunda hayvanlarının sağlığını ve refahını yönetmelerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu çalışmalar hayvansal üretimin ve et kalitesinin artırılması, küresel ölçekteki hastalık ve salgınların yayılmasının azaltılması açısından da önemlidir. Tarım ve hayvancılık teknolojileri alanında üreticilerin daha fazla verim elde edebilmeleri için bir bulut veri tabanı içerisinde bitki ve hayvan yetiştiriciliğinin bütün aşamaları üzerine, özellikle toprağın su ve besin maddesi durumları, bitkilerin hastalık ve zararlardan etkilenme durumları, hayvanların gelişim aşamaları, beslenme durumları ve ürün kaliteleri ile bitkisel ürünlerin olgunlaşma dönemleri, hasat ve depolamada fire (kayıp) durumlarının yakından takip edilmesi, bu doğrultuda verilerin toplanması ve yapay zekâ ile bu bilgilerin kullanılmasına yönelik bölgesel projeler hazırlanabilir. Akıllı ve hassas tarım sistemlerinin tanıtımına, topraksız (hidroponik) tarımın modellenmesi ve geliştirilmesine, tarım ürünlerinin verimli bir şekilde yetiştirilmesine, hava şartlarına karşı korunmasını sağlayan teknolojilerin tanıtımına ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik projeler sunulabilir. Hayvanların tüm hareketlerinin takibini sağlayan akıllı bilezikler (pedometre) gibi hayvancılık teknolojilerinin tasarımı ve geliştirilmesi odaklı projeler hazırlanabilir.

Sağlık
Sağlık, evrensel bir kavram olmakla birlikte doğuştan gelen temel bir haktır. İnsanoğlu tarihin her döneminde insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin minimuma indirilmesi için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar neticesinde sağlık alanının temel bakım ve sorumlulukları tıp bilimi sayesinde oluşturulmuş ve günümüzün modern tıp dünyasına kadar bu süreç devam etmiştir. Tıp, her dönem birikerek ilerlediği için insanoğlunun geçmişte yaşadığı büyük sağlık sorunları bugün basit bir tedavi yöntemi ile tedavi edilebilmektedir. Özellikle de teknoloji ve bilim sayesinde sağlık alanı hızla gelişmiş ve insanlığın ortalama yaşam ömrü günümüzde maksimum seviyesine yükselmiştir. Sağlığın hayatımızda temel konulardan biri olduğu düşünüldüğünde; sağlık alanında tedavi edilemeyen, ilacı bulunamayan, teşhisi konulamayan hastalıklara çözümler üretilebilecek projeler hazırlanabilir. Bunun yanı sıra hastane içerisinde hastaların ve hasta yakınlarının konforunu sağlayacak, sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştıracak, nüfusu yoğun bölgelerde hastanede oluşabilecek hasta sıralarının önüne geçebilecek, yerinde ve zamanında müdahale sağlayacak, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırarak ve konforlarını artırabilecek projeler düşünülebilir.

Algoritma / Mantık Tasarımı
Belirli bir problemi çözmek için tasarlanmış sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denilir. Bu mantıksal tasarımda uygulanacak her adımın son derece belirli olması, tüm ihtimallerin ele alınmış olması oldukça önemlidir. Hiçbir şey muğlak bırakılmaz. Ayrıca, algoritmanın belirli sayıda adım sonrası sonlandırılması gerekir. Tasarlanan bir algoritma, akış çizelgesi ile görselleştirilir, bir programlama dili yardımıyla bilgisayara anlatılır ve uygulanır. Her probleme bir algoritmik çözüm sunulabileceği için algoritmanın uygulamalarını ve kullanım alanlarını sınırlandırmak mümkün değildir. Ancak türler olarak bakıldığında algoritmaların; sıralama, arama, genetik, sıkıştırma ve şifreleme gibi türlerinin var olduğu görülür. Bu kapsamda, tanımlaması iyi yapılmış örnek bir problemin çözümü üzerinde kurallara uygun, tüm ihtimallerin dikkate alındığı bir algoritma tasarlanması, tasarlanan algoritmanın sıralı mantıksal adımlarla ve akış şeması ile ifade edilmesine yönelik projeler sunulabilir.

Robotik ve Kodlama
Robotik; makine, uçak, uzay, elektronik, bilgisayar, mekatronik ve kontrol mühendislikleri ile yapay zekâ ve nanoteknoloji dallarının ortak bir çalışma alanıdır. Robot ise; sensörleri ile çevresini algılayan, algıladıklarını yorumlayan, yorumlama sonucu bir karar veren, verdiği kararı bir çıkış sinyali ile üreten aygıtlara denir. Robotlar genellikle bir dizi eylemi bağımsız olarak veya yarı otonom olarak gerçekleştirebilen, programlanabilir makinelerdir. Robotik, robotlarla uğraşan bir teknoloji koludur. Bir robotun belirlenen işlemleri yerine getirmek için programlanmasına ise robotik kodlama denir. Kodlamanın temelinde yer alan anlamlı bütünler oluşturmamızı sağlayan şey ise algoritmadır. Algoritma, bir amaca veya bir problemin çözümüne adım adım ulaşmaktır. Algoritma mantığını öğrenen ve geliştiren bireyler, hayatlarında karşılaştıkları her sorun için çözüm üretebilme becerisini de elde etmiş olurlar. Çizgi izleyen bir robot geliştirmek, evdeki ışıkları belirli bir düzende ve şartlara bağlı olarak yakacak bir sistem tasarlamak ya da elmaları kamerası ile algılayıp çürük veya taze şeklinde ayıracak robotik bir kol tasarlamak, bu alanda yapılabilecek uygulamalardan bazılarıdır. Bu kapsamda, var olan bir problemin çözümünde yazılım süreçlerinin, makinelerin ve elektronik teçhizatların kullanıldığı projeler sunulabilir.

Akıllı Ulaşım Sistemleri
Akıllı ulaşım sistemleri, altyapı dâhil karayolu taşımacılığı alanında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak güvenlik, sürüş konforu ve verimliliği artırmayı, tıkanıklık ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçlar. Bu sistemler, farklı iletişim ve trafik yönetim tarzları ile kullanıcıları bilgilendirir ve ulaştırma ağlarının daha akıllı ve koordineli kullanımını sağlar. Kaza meydana geldiğinde ambulans, polis ve itfaiye araçlarının otomatik olarak çağrılması, trafik kurallarının kişiden bağımsız ve objektif uygulanması için kameraların kullanılması, hız sınırlarının ve trafik ışığı yanma aralıklarının koşullara bağlı olarak otomatik uyarlanması ve çarpışma önleme sistemleri, akıllı ulaşım sistemlerine örnek olarak gösterilebilir. Yerleşim yerlerinde kullanılan akıllı ulaşım sistemlerinin tanıtımı, modellenmesi, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik projeler sunulabilir.

Yapay Zekâ
Günümüzün belki de en popüler konularından bir tanesi de yapay zekâdır. Görevleri yerine getirmek için insan zekâsını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Başka bir deyişle yapay zekâ, bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini sağlar. Yapay zekâ her alana uygulanabilmekle birlikte; ses tanıma, görüntü işleme, doğal dil işleme, muhakeme, makine çevirisi, reklam ve tavsiye sistemleri, endüstriyel ürünlerin bakım kestirimleri, spor performanslarının değerlendirilmesi, haritalama, rota oluşturma, sürücüsüz araç yapımı, kanserli hücre tespiti, gök cisimlerinin kimyasal yapısının analiz edilmesi, tarlalardaki bitkilerin durum tespiti, sahtekârlık tespiti, nesne ve kişi tespit/takip sistemleri gibi uygulamalar bu alanlara verilebilecek örneklerden bazılarıdır. Yapay zekânın güncel bir problemi çözmek üzere bir alana uygulanmasına, kullanım alanlarının tanıtımına ve alternatif kullanım alanlarına yönelik projeler sunulabilir.

Mikroişlemci Kart Tasarımı
Günümüz itibarıyla üreticiler tarafından kapasite, hız ve mimari olmak üzere farklı özelliklerde, haberleşme protokollerini destekleyen mikrodenetleyiciler piyasaya sunulmuştur.

Deneyap Kart – Genel Özellikler
Deneyap ailesinin çok yönlü ve güçlü elektronik geliştirme kartı, orjinal ESP32-WROVER-E modülü kullanılarak geliştirilmiştir. Güçlü çift çekirdek Tensilica Xtensa LX6 mikroişlemcisi ile makine öğrenmesi ve yapay zeka tabanlı projelere Tensorflow Lite ile başlayabilirsiniz. Dahili Wi-Fi ve bluetooth haberleşme özellikleri sayesinde, nesnelerin interneti ve bulut tabanlı projeler hazırlamanızda sizlere imkan sağlayacaktır. Wi-Fi haberleşme özelliğini kullanarak sisteminiz ile bulut tabanlı uygulamanız arasında veri alışverişi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra, Deneyap Kartınızı bir sunucu olarak kullanabilir ve bu sayede kendi kapalı çevrim kablosuz haberleşme ağınızı kurabilirsiniz.
Yerli ve milli olarak geliştirilen Deneyap Kartı geliştirmek ister misiniz?
Kendi Deneyap Kartınızı tasarlayarak yarışmaya katılabilirsiniz!

Bu kart tasarımlarını gerçek hayatta çalışacak şekilde oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
● Problemlere göre uygun analiz ve çözüm
● Sistem güç dağılımı ve yol kalınlığı analizi
● Komponent ayak izi uyumu
● Komponent’in ulaşılabilirliği
● Uygun fiyatlı komponent seçimi
● İsteğe göre özel değişiklikler

Kartı tasarlarken dikkat etmeniz gerekenler:
● Çalışma hızı
● Fiyat – performans oranı
● Piyasada kullanılan sensör modülleri ile uyumu

Genel kurallar:
● Malzeme listesi ve fiyat tablosu,
● Pin diyagramı,
● Datasheet,
● Malzeme özellik tablosu bulunması gerekmektedir.

Başvuru Kılavuzu

1. Takım danışmanının veya takım kaptanının mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasına giriş yaparak kurdukları takımı ve takım üyelerini sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.
2. Yarışmacılar, Deneyap Kart ile geliştirmek istedikleri projenin kategorisini aynı sayfada bulunan “Kategoriler” kısmına işaretlemelidir.
3. “Rapor” başlığı altında bulunan bölümlerin, geliştirilen projeye uygun şekilde doldurulması gerekmektedir.
4. “Şemalar” bölümündeki malzeme tablosu alanına, projede kullanılan malzemelerin eksiksiz olarak eklenmesi gerekmektedir.
5. Projenin fritzing devre çizimi veya açıkça görünür olduğu görsel “Şemalar” bölümüne yüklenmelidir.
6. Proje uygulanırken kullanılan kodların “Kodlar” bölümüne dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir. Birden fazla yükleme yapmak için dosyalar RAR formatında yüklenmelidir.
7. Projenin planlama, yapım ve uygulama sürecinin aktarıldığı videolu anlatımın YouTube platformuna liste dışı olarak yüklemesi ve sonrasında linkin mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasında bulunan “Video Yükleme Linki” kutucuğuna eklenmesi gerekmektedir.
8. Başvuru tamamlandıktan sonra hakem heyeti tarafından değerlendirilecek ve takımın bulunduğu il sınırlarındaki katılımcılar arasından sıralama açıklanacaktır. (1. Aşama Sonuçları)
9. Tüm illerde ilk üçe giren takımların ödülleri aynı olacaktır.
10. İl genelinde 1. olan ortaokul, lise ve üniversite takımları il temsilcisi olarak seçilecek ve 2. aşamaya geçeceklerdir.
11. 2. aşamaya geçmeye hak kazanan takımlar, değerlendirmeye yine aynı projelerini geliştirerek katılacaklardır. Projelerin geliştirilmiş halinin sisteme yüklenmesi zorunludur.
12. 2. aşamanın proje geliştirme süreci tamamlandıktan sonra 2. aşama başvuruları hakem heyeti tarafından tekrar değerlendirmeye alınacaktır.
13. Değerlendirme süreci bittikten sonra Türkiye genelindeki sıralamalar açıklanacaktır.
14. Ortaokul, lise ve üniversite grupları kendi içlerinde değerlendirilecektir.

NOT: mth.tc/deneyapkart-yarisma sayfasında bulunan tüm bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

11. Aşama Başvuru Son Tarihi13.02.2023
21.Aşama Sonuçların Açıklanması06.03.2023
32. Aşama – Proje Geliştirme Başvuru Tarihleri13.03.2023 – 17.04.2023
42. Aşama Sonuçlarına Göre Türkiye Geneli Sıralamanın Açıklanma Tarihi24.04.2023

Web Sitesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Enes dedi ki:

    Başaracağız

BİR YORUM YAZ