26.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türkiye Sinema Yıldızları Yarışması

Türkiye Sinema Yıldızları Yarışması

Türkiye Sinema Yıldızları Yarışması

Türkiye Sinema Yıldızları Yarışması Başvuruları 1 Ağustos 2019 İle 25 Eylül 2019 Tarihleri Arasında Alınacak. Yarışmaya 1 Ocak 2019 Tarihinde 14 Yaşını Doldurmuş, 35 Yaşından Küçük Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Yada Çifte Vatandaşlık Olan Kişiler Katılabilir.

1: Yarışmaya Türkiye de 81 il 957 İlçesinden ve Avrupa’nın Çeşitli Ülke ve Şehirlerinden üzere Başvuru Yapılabilir.
Yarışmaya Aşağıda Yazan illerde ön eleme ve çeyrek final elemeleri Yapılacaktır.
Antalya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Mersin, Samsun, Eskişehir, Van ve İstanbul illerinde yarı finaller gerçekleştirilecektir.

2: Yarışmaya Yukarıda Yazan iller Dışında Katılım Yapılabilir. Katılımcılar Katılım Bedelini Sistem Üzerinden Ödeme yaptıktan sonra yarışamaya katılımı tamamlamış olur.

3: Yarışma Başvuruları Sadece www.sinemayildizlari.com Adresinden Başvuru Yapılabilir

4: Yarışmaya Katılımlarda 15-18 Yaş İçin Aile İzni Olduğunu Belirtir Islak İmzalı Muvaffaka name Gerekmektedir

Sponsorlu

5: Yarışmanın İlk Elemelerinde Yarışmacılar Teatral Yetenekleri Sergileyerek Yapılacak İl Yarı Finaline Aday Olarak İlk 30’a Giren Adaylar Hak Kazanırlar.
Yarı Finallerde İse Adaylara Verilecek Olan Roller Yapılarak Katılacaklardır.

6: İl Finaline Kalan En İyi Erkek Ve En İyi Kadın Sinema Yıldızı Adayı Türkiye Finallerine Girmeye Hak Kazanır.

7: Türkiye Finallerine Kalan Sinema Yıldız Adayı Final Tarihi Olan 28 Aralık 2019 Tarihinden 5 Gün Öncesinde Belirlen Kamp Yerine Katılmakla Yükümlüdür. Katılamaması Halinde Yarı Finalde İlde Yarışan İkinci Aday Direk Katılır.

8: Türkiye Finaline Hak Kazanan 24 İl Finalistleri Ve Yurt Dışı Finalistleri Kampa Katılmadan Önce Mutlaka Sağlık Raporu Almak Zorundadır.

9: Türkiye Finaline Katılacak Olan Adayın Yol Masrafları, Konaklama Yeme İçme Masrafları Sinema Yıldızları Yarışması Yönetimine Aittir.

10: Türkiye Sinema Yıldızları Yarışması 18 Yaş Altı Adaylarının Velisi Yâda Yakınlarına Ait Tüm Masraflar Aday Veya Yakını Tarafından Karşılanır. Sinema Yıldızları Yönetimi Hiçbir Şekilde Sorumlu Değildir. Ancak adayların kalacakları otelde konaklama yapamazlar.

11: Türkiye Sinema Yıldızları Yarışması Yönetimince Verilecek Olan Ödüller Yasal Vergiler Hariç Olarak Karşılanır.

12: Türkiye Sinema Yıldızları Yarışması Yönetimince Verilecek Ödüllerin Tüm Yasal Vergi Ve Harçları Ödül Kazanan Kişiye Aittir.

Türkiye Sinema Yıldızları On Eleme Detayları

1: Büyük Finale Her İlde Yapılacak Olan Elemelerde En İyi Kadın En İyi Erkek Adaylar Katılmaya Hak Kazanacaktır.
2: Yarışmaya Katılacak Adaylar Kendi Belirleyecekleri Bir Dram ve Bir Komediden Oluşan 2 Tirat Seçerek Performans Sergileyeceklerdir.
3: İki Tirat Dışında Bir Şiir Okumaları ve İstedikleri Müzikte Dans Etmeleri İstenecektir (Tonlama ve Ritim Duygusu Bakılacak)
4: Teatral ve Şiirler 3 Dk. Dans 1 Dk. Geçmeyecek Şekilde Olacaktır
5: İlk Elemelerde 30 Asıl 2 Yedek Yarışmacı Seçilir

Katılım Koşulları

1. Yarışma ‘ya yalnızca 1 Ocak 2019 tarihinde 14 yaşını doldurmuş, 35 yaşından küçük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya çifte vatandaşlık olan kişiler katılabilir. Yarışmaya başvuru formunu dolduranlar bir portre ve boydan fotoğrafını eklemek zorundadır.

2. -Firma unvanı- ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam ve tanıtım acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler Yarışma ‘ya katılamaz.

3. Başkası adına yarışmaya katılım sağlanamaz. Katılımcı, başvuru formunda beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru olmadığı ve/veya kendisine ait olmadığının ve/veya herhangi bir şekilde yarışmaya katılımının başkaca herhangi bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, Yarışma ‘ya katılımının sinemayildizlari.com ve/veya S MEDYA tarafından engellenebileceğini, ödül kazanması halinde ise ödülün teslim edilmeyeceğini, teslim edilmişse de ödülü sinemayildizlari.com’ un ilk talebi üzerine derhal iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4. Başvurular, http://www.sinemayildizlari.com sayfaları üzerinden 01 Ağustos 2019-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır seçmeler için seçmiş olduğu elemelerin yapılacağı şehir’ e davet edilecektir.
Ön jüri tarafından Katılımcılar arasından 3(üç) erkek ve 3 (üç) Kadın yarı finalist ve 3(üç) erkek ve 3 (üç) Kadın yedek finalist belirlenecektir.
sinemayildizlari.com, Yarışma’nın başvuru, seçme, Türkiye Sinema Yıldızları 2019 kampı ve final gecesi tarihlerini tek taraflı olarak değiştirebilir.

5. Eksik yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. sinemayildizlari.com’ un katılım başvurularını herhangi bir sebep göstermeksizin kabul etmeme hakkı saklıdır.

6. Katılımcı Yarışma ile ilgili hiçbir üçüncü kişi veya kuruluş ile yazılı veya sözlü ticari bir anlaşma içine girmediğini ve girmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. Katılımcı, Yarışma ‘ya katılmak için kullandığı kişisel bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder.
Bu bilgilerin Yarışma ‘ya katılım başvurusunda eksik ve/veya yanlış girilmesi, hatalı olması yahut sinemayildizlari.com’dan kaynaklanmayan teknik sebepler nedeniyle Katılımcının Yarışma ‘ya katılamamasından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan;
sinemayildizlari.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
8. Katılımcı, Yarışma ‘ya katılırken temin edeceği kişisel verilerinin sinemayildizlari.com ve/veya S MEDYA tarafından veri tabanlarına kaydedilmesine, istatistiki raporlama, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi, reklam, pazarlama, tanıtım ve anket faaliyetleri çerçevesinde kullanılmasına, bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere, başka kurum ve kuruluşlarla da paylaşılmasına ve işbu maddede sayılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla katılımcıların kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Katılımcı, Yarışma’ da ödül verilip verilmeyeceğine ve ödül verilecek ise verilecek bu ödülün ne olacağına münhasıran sinemayildizlari.com’ un karar vereceğini, Yarışma’da ödül almaya hak kazanması halinde, ödülünü teslim almakla sinemayildizlari.com’ u ve S Medya’yı ve çalışanlarını, yetkililerini, müdürlerini ve temsilcilerini, Yarışma ‘ya katılımına, kabulüne ve ödülü kullanımına ilişkin bütün taleplerden ve yükümlülüklerden ibra etmiş sayılır.

10. sinemayildizlari.com, savaş halleri (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), doğal felaketler, hava, terörist eylemler, isyan veya sivil ayaklanma, uydu veya donanım arızası, mevzuat hükümleri, halkta baş gösteren bir sağlık krizi, mahkeme veya yargı kararları gibi kontrolü dışında meydana gelebilecek Mücbir Sebeplerden dolayı gerçekleşebilecek iptaller, gecikmeler veya kesintiler nedeniyle Yarışma’nın gerçekleşememesi veya ödülün hiç teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden sorumlu değildir.

11. sinemayildizlari.com, Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silintiler, gecikmeler, yarışmacıların sosyal medya hesaplarına üçüncü kişilerce izinsiz olarak erişilmesi veya teknik, ağ ve telefon ekipmanlarındaki ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arızadan, teknik problemler veya internetteki trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.

12. sinemayildizlari.com’ un Yarışmayı dilediği zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme, Yarışma’nın tarihini, koşullarını ve ödülünü değiştirme hakkı saklıdır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

13. Yarışma ve işbu Katılım Koşulları ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türkiye hukuku uygulanacak olup, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri Yetkilidir.

14. Katılımcı, Yarışma’nın seçmelerinde 24 (yirmi dört ) finalistten biri olmaya hak kazanması halinde, Yarışma öncesinde sinemayildizlari.com ve/veya S MEDYA tarafından belirlenecek yer ve tarihlerde gerçekleştirilecek olan Türkiye Sinema Yıldızları 2019 kampına (“Kamp”) katılacak ve Yarışma’nın sona erdiği ana (final gecesinin gerçekleştiği tarihe) kadar sinemayildizlari.com’ un ve/veya S MEDYA’ nın ve/veya bunların yetkilendirdiği üçüncü kişilerin gözetiminde Kampa iştirak edecektir.
Herhangi bir sebeple, Kampa geç katılan veya hiç katılmayan Yarışmacı diskalifiye olacak ve yerine yedek finalistler alınacaktır.

15. Katılımcı, Kamp süresince aile ve/veya arkadaşları ile sadece sinemayildizlari.com’ un ve/veya S Medya’nın ve/veya bunların yetkilendirdiği üçüncü kişilerin belirlediği zamanlarda telefon ile görüşebilecektir. Kamp süresince aile ve/veya arkadaş ziyaretleri kesinlikle yasaktır.

16. Yarışma’nın seçmelerinde 24 (yirmi dört ) finalistten biri olmaya hak kazanan Katılımcı, Yarışma’nın final gecesinde ilk 4 (dört) finalist arasına girmesi halinde, bu unvanı taşıdığı 1 (bir) yıl boyunca sinemayildizlari.com’ un ön yazılı izni olmadan hiçbir televizyon kanalında dizi, reklam, tanıtım ve benzeri etkinliklerde, sinema filmi, TV Show, yarışma ve benzeri her nevi programlarda, TV ile ilgili olsun yâda olmasın her nevi etkinlik, faaliyet, organizasyon ve benzerinde sunucu, oyuncu, manken ve benzeri hiç bir görevde veya hiç bir şekilde yer almayacağını, profesyonel faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Böyle bir durumda Katılımcı, sinemayildizlari.com’ un ön yazılı izni olmadan bu maddede belirtilen faaliyetlerde bulunursa, sinemayildizlari.com’ un uğramış olduğu her türlü menfi ve müspet, maddi ve manevi zararının, kar kaybının yanında ayrıca sinemayildizlari.com’ a 50.000. USD (Elli bin Amerikan doları ) tutarında cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal nakden ve defaten ödeyeceğini ve bu cezai şartın fahiş olmadığını ve tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

17. Katılımcı, Yarışma’nın final gecesinde ilk 4 (dört) finalist arasına girmesi halinde, bu unvanı taşıdığı 1 (bir) yıl boyunca, sinemayildizlari.com’ un belirleyeceği markaların her türlü reklam, tanıtım, çekim ve benzeri faaliyetlerinde yer alacağını, sinemayildizlari.com’ un belirleyeceği tüm dizi, reklam, tanıtım ve benzeri etkinliklerde, sinema filmi, TVShow, yarışma ve benzeri her nevi programlarda, TV ile ilgili olsun ya da olmasın her nevi etkinlik, faaliyet, organizasyon ve benzerinde sinemayildizlari.com’ un belirleyeceği şekilde görev alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

18. Yarışma’nın seçmelerinde 24 (yirmi dört ) finalistten biri olmaya hak kazanan Katılımcı, Yarışma’nın final gecesinde ilk 4 (dört) finalist arasına girmesi halinde, final gecesinin gerçekleştiği tarihi müteakip 1 (bir) yıl boyunca, Türkiye Sinema Yıldızları kriterlerine uygunsuz hareketlerde bulunmayacak, Türkiye Sinema Yıldızları organizasyonunun, Türkiye Sinema Yıldızları markasının ve bu organizasyonu gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta sinemayildizlari.com olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilerin itibarını zedeleyici şekilde hareket etmeyecek, bu konuda azami dikkat ve özeni gösterecek ve işbu Katılım Şartlarına uygun davranacaktır. sinemayildizlari.com ve/veya sinemayildizlari.com tarafından yetkilendirilmesi halinde S MEDYA, söz konusu 1 (bir) yıllık süre içinde işbu maddede belirtilene aykırı davranışlarda bulunan Katılımcının unvanını geri almaya tam yetkili olup, Katılımcının söz konusu davranışları nedeniyle uğradığı zararı da Katılımcıdan talep etme hakkına sahip olacaktır.

19. uluslararası yarışmalara katılan Katılımcı, söz konusu uluslararası yarışmada herhangi bir derece alması halinde, bu dereceyi aldığı tarihi takip eden 1 (bir) yıl boyunca, söz konusu yarışmanın organizatörünün ve/veya hak sahibinin ön yazılı izni olmadan hiçbir televizyon kanalında dizi, reklam, tanıtım ve benzeri etkinliklerde, sinema filmi, TVShow, yarışma ve benzeri her nevi programlarda, TV ile ilgili olsun ya da olmasın her nevi etkinlik, faaliyet, organizasyon ve benzerinde sunucu, oyuncu, manken ve benzeri hiç bir görevde veya hiç bir şekilde yer almayacağını, profesyonel faaliyette bulunmayacağını, söz konusu yarışmanın organizatörünün ve/veya hak sahibinin belirleyeceği tüm dizi, reklam, tanıtım ve benzeri etkinliklerde, sinema filmi, TVShow, yarışma ve benzeri her nevi programlarda, TV ile ilgili olsun ya da olmasın her nevi etkinlik, faaliyet, organizasyon ve benzerinde söz konusu yarışmanın organizatörünün ve/veya hak sahibinin belirleyeceği şekilde görev alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. Katılımcı, Yarışma ‘ya katılmış olmasından dolayı sinemayildizlari.com,
S MEDYA ve/veya ile ilgili öğrendiği her türlü bilgileri gizli tutmayı ve bu bilgileri hiç bir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

21. Katılımcı, sinemayildizlari.com’ un veya yayıncı kanal in adını kullanarak veya Yarışma sırasında kamuoyunda oluşturulan ilgi ve imajı kullanarak kendi adına hiç bir şekilde fayda elde etmeye çalışmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.

Başvuru İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ