16.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası

Türkiye Zeka Vakfı Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Düzenliyor. Şampiyona, İlkokul, Ortaokul Ve Lise Kategorilerinde Yapılacak.

Yarışmanın Adı
2021-2022 Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası.

Amaç
Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek. Yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak.

Kapsam
Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katıldıkları zeka ve akıl oyunlarından oluşur.

Dayanak
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Yarışmalar Madde 11.

Sponsorlu

Koşullar
1. Şampiyona “İlkokul (3-4. sınıflar)”, “Ortaokul (5-6-7-8. sınıflar)” ve “Lise (9-10-11-12. sınıflar)” olmak üzere üç ana kategoride toplam on sınıf üzerinden yapılır.

2. Şampiyona “İl Finalleri Sınavı”, “Bölge Finalleri Sınavı” ve “Türkiye Finalleri Sınavı” olmak üzere üç aşamadan oluşur. Tüm sınavlar Şampiyona takviminde belirtilen tarih ve saatlerde Şampiyona’nın internet sayfası üzerinden gerçekleştirilir.

3. Dileyen her öğrenci bireysel olarak Şampiyona’ya kayıt olabilir ve İl Finalleri Sınavında okulu adına yarışabilir. Öğrenci katılım ücreti 25 TL’dir.

4. Her okul İl Finalleri Sınavından önce ya da İl Finalleri Sınavı sonuçlarını dikkate alarak Şampiyona’da yarışan takımları için en az bir takım sorumlusu öğretmen belirler.

5. Öğrenciler ve takım sorumlusu öğretmenler bireysel olarak kayıtlarını https://sampiyona.tzv.org.tr adresinden yaparlar.

6. Yanlış bilgi -hangi aşamada olursa olsun- diskalifiye nedenidir. Kayıt esnasında hatalı girilen bilgi varsa ilk sınavdan önce mutlaka güncellenmelidir.

7. Takım sorumlusu öğretmenler kendi okullarından Şampiyona’ya kayıt olan öğrencilerin listesini ve sınav sonuçlarını görebilir, listelerde uygunsuzluk belirlemeleri durumunda değişiklik taleplerini bildirebilirler.

8. Öğrenciler evlerinden ya da okulun sağladığı internet erişimi olan bir mekândan sınava katılabilirler. (Sınav süresi dolduğunda cevap formu kapatılacak ve daha sonra cevap göndermek mümkün olmayacaktır.)

9. Öğretmenler, veliler ve diğer öğrenciler yarışmacılara yardım edemezler. Yarışmacılar internet erişimine uygun bir ortamın sağlanmasından sorumludur. Herhangi bir nedenle doğabilecek teknik problem nedeniyle sınav sorularına ulaşılamaması, bağlantının kesilmesi ya da cevapların belirlenen süre içinde yollanamaması gibi nedenlerden dolayı TZV farklı bir işlem yapamaz. Böyle bir durumla karşılaşan yarışmacılar Şampiyona dışı kalır.

10. Şampiyona’ya katılmak isteyen engelli bireylerin yanlarında iletişime katkı sağlayacak bir yardımcı bulunabilir.

11. Şampiyona sınavları ve değerlendirilmesi, Türkiye Zeka Vakfı Soru Kurulu tarafından, Türkiye Zeka Vakfı Yarışma Standartlarına göre yapılır. Sınavlar

10 soru ve eşitlik bozmada kullanılacak ek sorulardan oluşur. Her soru 10 puandır. Ayrıca soruların sınıf bazında çözülme yüzdelerine göre (0 ile 10 arasında) ek puan verilir. Bir sorunun doğru çözülme yüzdesi D ise o sorudan alınacak puan = 10 + 10x(1-D/100) olarak hesaplanır.

12. Sıralama yapılırken öncelikli olarak asıl sorulardan alınan puanlar dikkate alınır. Asıl sorulardan eşit puan alan yarışmacılar/takımlar kendi aralarında sıralanırken ek sorulardan aldıkları puanlar dikkate alınır.

13. Yanlış cevapların puana etkisi yoktur. (Bir soruya hatalı cevap vermek ile o soruyu boş bırakmak arasında fark olmayacaktır.)

14. Sınavda herhangi bir nedenle iptal edilen soru olması durumunda diğer sorular dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

15. Cevap Formuna eksik, hatalı girilen ya da soruda belirtildiği biçimde girilmeyen cevaplar yanlış olarak kabul edilir. Bu konuda itirazlar kabul edilmeyeceği için cevapların Cevap Formuna hatasız ve soruda belirtilen formatta girilmesi çok önemlidir.

16. Sınavlara ait ilk sonuçlar, itiraz süreci, kesin sonuçlar ve Şampiyonayla ilgili tüm gelişmeler Şampiyona internet sayfasında duyurulur.

17. Şampiyona’ya katılan 18 yaşından küçük katılımcılardan kayıt esnasında velisinin izni alınır.

18. Türkiye Zeka Vakfı, gerekli hallerde Şampiyona koşullarında ve takviminde değişiklik yapabilir.

19. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şampiyona’ya kayıt sağlayanlardan kategorilerini belli etmek amacıyla açık rıza onayıyla alınan bilgiler, üçüncü şahıslarla hiçbir ad altında paylaşılmayacaktır.

20. Şampiyona’ya katılan okullar, öğretmenler ve öğrenciler bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Aşama 1: İl Finalleri Sınavı
• İl Finalleri Sınavına tüm okullardan dileyen her öğrenci katılabilir. Katılacak öğrenci sayısı için bir üst sınır yoktur. Bu sınavda herkes bireysel olarak yarışır.
• İl Finalleri Sınavının sonucuna göre kendi okulunun ilgili sınıfında ilk 3 sırayı alan öğrenciler asıl, sonraki 3 öğrenci ise yedek olarak o sınıfa ait okul takımını oluştururlar. Eşitlik durumunda doğum tarihi dikkate alınır (küçük yaş önceliklidir). Takımlar 1 ya da 2 öğrenciyle de oluşabilir.
• İl Finalleri Sınavında her okulun ilgili sınıfta ilk 3 sırayı alan öğrencilerinin puan ortalaması o okulun o sınıftaki Okul İl Puanı olarak kabul edilir ve okullar arasındaki sıralama bu puan dikkate alınarak yapılır.

Aşama 2: Bölge Finalleri
• İl Finalleri Sınavında ilk 5 sırayı alan okullar ve ek olarak ilk %30’luk dilime giren bütün okullar Bölge Finalleri Sınavına girmeye hak kazanır.
• Bölge Finalleri Sınavında okul takımlarındaki öğrenciler sanal ortamda yardımlaşarak, takım halinde yarışırlar.
• Sınav saati geldiğinde takım asıl üyeleri kendi hesapları ile oturum açarak takım adına sorulara yanıt verebilir, diğer takım arkadaşlarının verdiği yanıtları sistem üzerinden görebilir ya da değiştirebilir. Hangi yarışmacının hangi soruya cevap verdiği anlık olarak kaydedilir.
• Takım asıl üyelerinden herhangi birinin sınava katılamaması durumunda sıralaması en yüksek olan yedek üye sınava katılabilir. (Asıl-yedek değişimlerinin sınav başlamadan en az 3 saat önce sistem üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.)
• Bölge Finalleri Sınavında her okulun aldığı puan, o okulun o sınıftaki Okul Bölge Puanıdır.
• Sınav sonunda takımlar Okul Bölge Puanına göre sıralanırken eşitlik olması durumunda takım üyelerinin İl Finalleri Sınavındaki sıralaması dikkate alınır.

Aşama 3: Türkiye Finalleri Sınavı
• Türkiye Finalleri Sınavına ülkemizin 7 coğrafi bölgesi dikkate alınarak her bölgedeki Bölge Finalleri Sınavında ilk 5 sırayı alan 35 okul ve bu okullar dışında Bölge Finalleri Sınavında ilk sırayı alan 65 okul (toplam 100 okul) katılır.
• Türkiye Finalleri Sınavında okul takımlarındaki öğrenciler sanal ortamda yardımlaşarak, Bölge Finalleri Sınavında olduğu gibi takım halinde yarışırlar. (Koşullar uygun olduğu takdirde Türkiye Finalleri Sınavı yazılı olarak Ankara’da yapılacaktır.)
• Türkiye Finalleri Sınavında her okulun aldığı puan, o okulun o sınıftaki Okul Türkiye Puanıdır.
• Sınav sonunda takımlar Okul Türkiye Puanına göre sıralanırken eşitlik olması durumunda takım üyelerinin Bölge Finalleri Sınavındaki sıralaması dikkate alınır.

Ödüller
• Okulların ilgili kategoride (ilkokul/ortaokul/lise) sınıf bazında elde ettikleri ilk üç derece (önce birincilik, sonra ikincilik, daha sonra üçüncülük sayıları dikkate alınarak) sıralanır ve kategori dereceleri belirlenir.
• İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ilk üç dereceye giren okullara kupa, ayrıca TZV ve TÜBİTAK yayınlarından kitap olarak seçilmek üzere biner TL. ödül hakkı verilir.
• Her sınıfta ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine madalya verilir. Her sınıfta ilk üç dereceye giren takımların asıl ve yedek öğrencileri internet üzerinde yapılan Türkiye Zeka Vakfı “Düşünce Şenliği”ne katılım hakkı kazanır.
• Türkiye Finalleri Sınavında yarışan tüm öğrenci ve öğretmenlere GriCeviz Bilişel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu için 1 yıllık aile üyeliği ödül olarak verilir.
• Ayrıca;
-Türkiye Finalleri Sınavında yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine elektronik “Türkiye Finalleri Başarı Belgesi”,
-Bölge Finalleri Sınavında yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine elektronik “Bölge Finalleri Başarı Belgesi”,
-İl Finalleri Sınavında okulunun ilk %10’luk dilimine giren öğrencilere elektronik “İl Finalleri Başarı Belgesi”,
-Şampiyona’ya katılan tüm öğrencilere elektronik “Katılım Belgesi” verilir.

Yarışma Takvimi
Kayıt Süresi 4 Ekim 2021 – 18 Şubat 2022

İl Finalleri Sınavı (İnternet üzerinden) 19 Şubat 2022 Cumartesi 13.00-14.30

İlk Sonuçlar: 28 Şubat 2022 Pazartesi

İtirazlar: 28 Şubat – 1 Mart 2022

Kesin Sonuçlar: 9 Mart 2022 Çarşamba

Bölge Finalleri Sınavı
(İnternet üzerinden) 26 Mart 2022 Cumartesi 13.00-14.30

İlk Sonuçlar: 4 Nisan 2022 Pazartesi

İtirazlar: 4-6 Nisan 2022

Kesin Sonuçlar: 13 Nisan 2022 Çarşamba

Türkiye Finalleri Sınavı 14 Mayıs 2022 Cumartesi 13.00-14.30

İlk Sonuçlar: 23 Mayıs 2022 Pazartesi

İtirazlar: 23-24 Mayıs 2022

Kesin Sonuçlar: 1 Haziran 2022 Çarşamba

Yarışmaya Kayıt İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Deniz dedi ki:

    Niye 2021 yılına kadar yokki çok kötü oldu

BİR YORUM YAZ