<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası 2023-2024

Türkiye Zeka Vakfı Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Düzenliyor. Şampiyona, İlkokul (1-2-3-4. Sınıflar), Ortaokul (5-6-7-8. Sınıflar) Ve Lise (9-10-11-12. Sınıflar) Kategorilerinde Yapılacak.

Yarışmanın Adı
2022-2023 Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası.

Amaç
Öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek. Yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak.

Kapsam
Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katıldıkları zeka ve akıl oyunlarından oluşur. (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışında bulunan Türk Okulları da takım olarak katılım sağlayabilir.)

Dayanak
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Yarışmalar Madde 11.

Ads

Koşullar
1. Şampiyona “İlkokul (1-2-3-4. sınıflar)”, “Ortaokul (5-6-7-8. sınıflar)” ve “Lise (9-10-11-12. sınıflar)” olmak üzere on iki sınıf üzerinden yapılır.

2. Şampiyona “İl Finalleri Sınavı”, “Bölge Finalleri Sınavı” ve “Türkiye Finalleri Sınavı” olmak üzere üç aşamadan oluşur. İl Finalleri ve Bölge Finalleri Sınav’ları Şampiyona internet sayfası üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Pandemi koşulları gibi aksi bir durum söz konusu olmaması halinde Türkiye Finalleri Sınavı yazılı olarak Ankara’da yapılacaktır. Sınavların yeri ve zamanına ait güncel bilgiler Şampiyona takvim sayfasından takip edilebilir.

3. Dileyen her öğrenci bireysel olarak Şampiyona’ya kayıt olabilir ve İl Finalleri Sınavı’nda yarışabilir. Öğrenci katılım ücreti 180 TL’dir.

4. Her okul, Şampiyona’da yarışan her sınıf için bir takım sorumlusu öğretmen belirler. Öğretmenler kayıt esnasında sorumlu olmak istedikleri sınıfları seçebilir. Bir öğretmen birden fazla sınıfın takım sorumlusu olabilir; fakat bir sınıfın yalnızca bir sorumlu öğretmeni olabilir.

5. Öğrenciler ve takım sorumlusu öğretmenler bireysel olarak kayıtlarını https://sampiyona.tzv.org.tr adresinden yaparlar.

6. Yanlış bilgi -hangi aşamada olursa olsun- diskalifiye nedenidir. Kayıt esnasında hatalı girilen bilgi varsa ilk sınavdan önce mutlaka güncellenmelidir.

7. Takım sorumlusu öğretmenler kendi sınıflarından Şampiyona’ya kayıt olan öğrencilerin listesini ve sınav sonuçlarını görebilir, öğrencilere ait pdf belgelerini indirebilir, öğrenci listelerinde uygunsuzluk tespit etmeleri durumunda değişiklik taleplerini bildirebilirler.

8. Öğrenciler evlerinden ya da okulun sağladığı internet erişimi olan bir mekândan çevrim içi sınavlara katılabilirler. (Sınav süresi dolduğunda cevap formu kapatılacak ve daha sonra cevap göndermek mümkün olmayacaktır). Yarışmacılar internet erişimine uygun bir ortamın sağlanmasından sorumludur. Herhangi bir nedenle doğabilecek teknik problem nedeniyle sınav sorularına ulaşılamaması, bağlantının kesilmesi ya da cevapların belirlenen süre içinde yollanamaması gibi nedenlerden dolayı TZV farklı bir işlem yapamaz.

9. Öğretmenler, veliler ve diğer öğrenciler yarışmacılara yardım edemezler.

10. Şampiyona’ya katılmak isteyen engelli bireylerin yanlarında iletişime katkı sağlayacak bir yardımcı bulunabilir.

11. Şampiyona sınavlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, Türkiye Zeka Vakfı Soru Kurulu tarafından, Türkiye Zeka Vakfı Yarışma Standartlarına göre yapılır. Sınavlar 10 soru ve eşitlik bozmada kullanılacak ek sorulardan oluşur. Her soru 10 puandır. Ayrıca soruların sınıf bazında çözülme yüzdelerine göre (0 ile 10 arasında) ek puan verilir. Bir sorunun doğru çözülme yüzdesi D ise o sorudan alınacak puan = 10 + 10x(1-D/100) olarak hesaplanır.

12. Sıralama yapılırken öncelikli olarak asıl sorulardan alınan puanlar dikkate alınır. Asıl sorulardan eşit puan alan yarışmacılar/takımlar kendi aralarında sıralanırken ek sorulardan aldıkları puanlar dikkate alınır.

13. Yanlış cevapların puana etkisi yoktur. (Bir soruya hatalı cevap vermek ile o soruyu boş bırakmak arasında fark olmayacaktır.)

14. Sınavda herhangi bir nedenle iptal edilen soru olması durumunda diğer sorular dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

15. Cevap Formuna eksik, hatalı girilen ya da soruda belirtildiği biçimde girilmeyen cevaplar yanlış olarak kabul edilir. Bu konuda itirazlar kabul edilmeyeceği için cevapların Cevap Formuna hatasız ve soruda belirtilen formatta girilmesi çok önemlidir.

16. Sınavlara ait ilk sonuçlar, itiraz süreci, itiraz sonrası güncellenen sonuçlar ve Şampiyona’yla ilgili tüm gelişmeler Şampiyona internet sayfasında duyurulur.

17. Şampiyona’ya katılan 18 yaşından küçük katılımcılardan kayıt esnasında velisinin izni alınır.

18. Türkiye Zeka Vakfı, gerekli hallerde Şampiyona koşullarında ve takviminde değişiklik yapabilir. Yarışmacıların/takımların diskalifiye olması, yarışmacıların sınav sürecinde başka okullara nakil olması vb. istisnai durumlarda derecelendirme listelerinde değişiklik yapılabilir.

19. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şampiyona’ya kayıt sağlayanlardan kategorilerini belli etmek amacıyla açık rıza onayıyla alınan bilgiler, üçüncü şahıslarla hiçbir ad altında paylaşılmayacaktır.

20. Türkiye Finalleri Sınavının Ankara’da yazılı olarak yapılması durumunda ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara aittir.

21. Şampiyona’ya katılan okullar, öğretmenler ve öğrenciler bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Aşama 1: İl Finalleri Sınavı
• İl Finalleri Sınavına tüm okullardan dileyen her öğrenci katılabilir. Katılacak öğrenci sayısı için bir üst sınır yoktur. Bu sınavda herkes bireysel olarak yarışır.

• İl Finalleri Sınavında kendi okulunun ilgili sınıfında ilk 3 sırayı alan öğrenciler okul takımını oluştururlar. Eşitlik durumunda sınavı erken tamamlayan yarışmacı üst sırada yer alacaktır (Sınavı tamamlama kriteri olarak en son cevap kaydı yapılan zaman dikkate alınır). Takımlar 1 ya da 2 öğrenciyle de oluşabilir.

• İl Finalleri Sınavında her okulun ilgili sınıfta ilk 3 sırayı alan öğrencilerinin puan ortalaması o okulun o sınıftaki Okul İl Puanı olarak kabul edilir ve takımlar arasındaki sıralama bu puan dikkate alınarak yapılır. (Eşitlik durumunda takım üyelerinin Türkiye geneli sıralaması dikkate alınır. Eşitliğin bozulmaması durumunda Şampiyona’ya kayıtlı öğrenci sayısı yüksek olan okul sıralamada üstte yer alacaktır.)

Aşama 2: Bölge Finalleri

Bölge Adı

İl Sayısı

İl Adı

Akdeniz Bölgesi8Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş
Ege Bölgesi8İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyon
Marmara Bölgesi11Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya
Karadeniz Bölgesi18Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin
İç Anadolu Bölgesi13Eskişehir, Konya, Ankara, Çankırı, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Karaman, Sivas
Doğu Anadolu Bölgesi14Malatya, Erzincan, Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Iğdır, Hakkari
Güneydoğu Anadolu Bölgesi9Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak

• İl Finalleri Sınavında her ilde ilk 5 sırayı alan okullar ve ek olarak Türkiye genelinde ilk %30’luk dilime giren bütün okullar Bölge Finalleri Sınavına girmeye hak kazanır. Okul İl Puanı sıfır olan takımlar ilk 5 sırada olsa bile Bölge Finalleri Sınavına katılamaz.

• Bölge Finalleri Sınavında okul takımlarındaki öğrenciler sanal ortamda yardımlaşarak, takım halinde yarışırlar.

• Sınav saati geldiğinde takım üyeleri kendi hesapları ile oturum açarak takım adına sorulara yanıt verebilir, diğer takım arkadaşlarının verdiği yanıtları sistem üzerinden görebilir ya da değiştirebilir. Hangi yarışmacının hangi soruya cevap verdiği anlık olarak kaydedilir.

• Takım üyelerinden herhangi birinin sınava katılamayacak olması durumunda ilgili sınıfta sıralaması en yüksek olan sıradaki yarışmacı sınava katılabilir. (Takım üye değişimlerinin sınavdan en geç 24 saat önce sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.)

• Bölge Finalleri Sınavında her okulun aldığı puan, o okulun o sınıftaki Okul Bölge Puanı’dır.

• Sınav sonunda takımlar Okul Bölge Puanı’na göre sıralanırken eşitlik olması durumunda takımların İl Finalleri Sınavı’ndaki sıralaması dikkate alınır.

Aşama 3: Türkiye Finalleri Sınavı
• Türkiye Finalleri Sınavı’na ülkemizin 7 coğrafi bölgesi dikkate alınarak her bölgedeki Bölge Finalleri Sınavı’nda sınıf bazında ilk 3 sırayı alan 21 okul ve bu okullar dışında Bölge Finalleri Sınavı’nda ilk sırayı alan 29 okul (toplam 50 okul) katılır. Okul Bölge Puanı sıfır olan takımlar Türkiye Finalleri Sınavına katılamaz.

• Türkiye Finalleri Sınavı yazılı olarak Ankara’da yapılacaktır. Öğrenciler sınıf bazında takım halinde yarışırlar. (Koşullar uygun olmadığı takdirde Türkiye Finalleri Sınavı sanal ortamda yapılacaktır.)

• Türkiye Finalleri Sınavı’nda her okulun aldığı puan, o okulun o sınıftaki Okul Türkiye Puanı’dır.

• Sınav sonunda takımlar Okul Türkiye Puanı’na göre sıralanırken eşitlik olması durumunda takımların Bölge Finalleri Sınavı’ndaki sıralaması dikkate alınır.

Ödüller
• Her sınıfta ilk üç dereceye giren takımlara kupa, takım üyesi öğrencilerine ve sorumlu öğretmenlerine madalya verilir. Ayrıca bu okullara çeşitli kitap ödülleri de verilecektir.
• Her sınıfta ilk üç dereceye giren takımların öğrencileri Şampiyona sonunda internet üzerinden yapılacak olan Türkiye Zeka Vakfı “Düşünce Şenliği”ne katılım hakkı kazanır.
• Ayrıca;
– İl Finalleri Sınavı’nda Türkiye geneli sıralamada ilk %30’luk dilime giren tüm yarışmacılara elektronik İl Finalleri Başarı Belgesi, diğer katılımcılara elektronik İl Finalleri Katılım Belgesi verilir,
-Bölge Finalleri Sınavı’nda sonraki aşamaya katılım hakkı kazanan tüm takım üyelerine elektronik Bölge Finalleri Başarı Belgesi, diğer katılımcılara elektronik Bölge Finalleri Katılım Belgesi verilir,
-Türkiye Finalleri Sınavı’nda dereceye giren tüm takım üyelerine elektronik Türkiye Finalleri Başarı Belgesi, diğer katılımcılara elektronik Türkiye Finalleri Katılım Belgesi verilir.
• Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yurt dışında faaliyet gösteren okullardan Şampiyona’ya katılım olması halinde ilgili ülke ayrı bir bölge olarak değerlendirilecektir. Türkiye Finalleri Sınavı sonucuna göre söz konusu okulların derecelendirilmesi ve ödüllendirilmesi konusunda TZV tarafından ayrıca karar alınacaktır.

Yarışma Takvimi
Kayıt Süresi 20 Eylül 2023 – 9 Şubat 2024

İl Finalleri Sınavı (İnternet üzerinden): 10 Şubat 2024 Cumartesi
Sorulara / Cevaplara İtirazlar: 12-15 Şubat 2024
Puanların Açıklanması: 20 Şubat 2024 Salı
Puanlamaya İtirazlar: 20-22 Şubat 2024
Bölge Finalleri Sınavına Katılacakların İlan Edilmesi: 28 Şubat 2024 Çarşamba

Bölge Finalleri Sınavı (İnternet üzerinden): 16 Mart 2024 Cumartesi
Sorulara / Cevaplara İtirazlar: 18-21 Mart 2024
Puanların Açıklanması: 26 Mart 2024 Salı
Puanlamaya İtirazlar: 26-28 Mart 2024
Türkiye Finalleri Sınavına Katılacakların İlan Edilmesi: 3 Nisan 2024 Çarşamba

Türkiye Finalleri Sınavı (Ankara’da Yazılı Sınav): 4 Mayıs 2024 Cumartesi
Sorulara / Cevaplara İtirazlar: 6-8 Mayıs 2024
İlkokullar (1-2-3-4. sınıflar): 10.30-11.30
Ortaokullar (5-6-7-8. sınıflar): 13.30-14.30
Liseler (Hazırlık / 9-10-11-12. sınıflar): 16.30-17.30

Yarışmaya Sitesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Deniz dedi ki:

    Niye 2021 yılına kadar yokki çok kötü oldu

BİR YORUM YAZ