16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Burs Programları 2024

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Burs Programları 2024

TDV Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Burs Programları 2024

TDV Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Burs Programları Başvuru Koşulları. Eğitim Desteği Burs Başvuruları Online Olarak Alınacak. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Lisans Ve İlahiyat Lisansüstü Burs Programları Başvuru Takvimi İlan Edildi.

Uluslararası İlahiyat Lisans Programı

Başvuru Koşulları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Diyanet Vakfı Lisans Burslarına başvuramazlar.

Ads

3. 01.01.2002’den sonra doğmuş olmak.

4. Sağlık yönünden Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir sağlık sorunu olmamak.

5. Ülkemizdeki lise düzeyine denk bir eğitim öğretim kurumundan en az iyi derece (70%) ile mezun olmak veya ilgili yılın Temmuz ayında mezun olabilecek durumda olmak.

6. Ülkelerindeki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş olmak

7. Liseden sonra öğrenimine iki yıldan fazla ara vermemiş olmak.

8. Daha önce Vakfımız burslusu olarak herhangi bir öğretim kademesinde öğrenim görmekte iken Vakfımız bursluluğundan çıkarılmamış olmak.

9. Adayların başvuracağı düzeyde Türkiye’de bir programda halen eğitim görmemeleri gerekmektedir.

Burs Başvurusu İçin Tıklayın

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Burs Programı

Başvuru Koşulları

1. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Burs Programına başvuracak adaylar için aşağıdaki şartlar belirlenmiştir. Bu şartları taşımayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak,

3. Çifte vatandaş olmamak veya ebeveynleri itibariyle Türkiye kökenli olmamak,

4. 01.01.2008’dan sonra doğmuş olmak,

5. Bekâr olmak (evli olmamak),

6. Kendi ülkesinde Türkiye’de 8. sınıf düzeyine denk bir eğitim öğretim kurumundan 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri bir puanla mezun olmak veya ilgili yılın temmuz ayında mezun olabilecek durumda olmak,

7. Ülkelerindeki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş olmak,

8. İlköğretimden sonra öğrenimine iki yıldan fazla ara vermemiş olmak,

9. Temel eğitimi (lise öncesi) Türkiye’de bitirmemiş olmak,

10. Sağlık yönünden Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir sağlık sorunu olmamak,

11. Ailesi Türkiye’de ikamet etmiyor olmak,

12. Sığınmacı veya mülteci olmamak veya ailesi ile birlikte Türkiye’de ikamet etmemek,

13. Vatandaşı olduğu ülkede ikamet etmek,

14. KKTC’den getirilecek öğrencilerde KKTC vatandaşı olmak, (KKTC’den getirilecek öğrenciler UİHL Programına kaydolmaları durumunda bir üst öğrenime geçişte, ortaöğretimi KKTC’de bitirenlere tanınan kontenjan hakkından yararlanamayacaklardır.)

Başvuru İçin Tıklayın.

Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Bursları

Uluslararası Yüksek Lisans Bursu

Başvuru Koşulları

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak, (Uluslararası İlahiyat Programı mezunları kapsam dışındadır. Bu kapsamdaki öğrenciler başvurularını T.C. uyruğu dışındaki kimlik bilgileri ile yapması gerekir.)

• Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, (01.01.1993)

• Lisans mezuniyeti ile Yüksek Lisansa kabul edilmesi arasında öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,

• Lisans bitirme tezinin bulunması, (Mezun olduğu üniversitenin mezuniyet tezi programı bulunuyor ise)

• İlahiyat, İslami İlimler veya eş değer bir programdan mezun olmuş veya 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

• Türkiye’de öğrenim görmesine engel olacak bir sağlık sorunu olmamak,

• Önceki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş olmak,

• Eğitimini Türkiye dışında tamamlayan öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan herhangi bir dil belgesine sahip olması, (İngilizce için: TOEFL, IELTS, CPE, CAE, iBT ve PTE / Almanca için: TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institute / Fransızca için : DELF & DALF / İtalyanca için: CELI / İspanyolca için: DELE / Rusça için: TORFL / Arapça için: ALPT)

• Eğitimini Türkiye’de tamamlamış veya 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle mezun olabilecek durumda olan uluslararası öğrenciler için; ÖSYM tarafından düzenlenen YDS/YÖKDİL (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça vb.) sınavlarından asgari 50 puan almış olmak,

• Eğitimini Türkiye’de tamamlamış veya 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle mezun olabilecek durumda olan uluslararası öğrenciler için; tercihen ÖSYM tarafından düzenlenen ALES’ten asgari 55 puan almış olmak,

• Tercihen uluslararası geçerliliği olan (makale, araştırma, proje vb.) yayın/yayınlarının olması,

Bursluluğa Kabul Edilen Öğrencilere Sunulan İmkanlar:
Öğrenciler Ankara, Bursa, İstanbul, Konya veya Kayseri ilerinde bulunan üniversitelerden birine yerleştirilecektir.

Öğrenciler Ankara, Bursa, İstanbul, Konya veya Kayseri ilerinde bulunan üniversitelerden birine yerleştirilecektir.

1. Ankara Üniversitesi
2. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
3. İstanbul Üniversitesi,
4. Marmara Üniversitesi,
5. 29 Mayıs Üniversitesi,
6. Bursa Uludağ Üniversitesi,
7. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
8. Kayseri Erciyes Üniversitesi

• 12 ay boyunca aylık nakit burs desteği.
• TDV yurtlarında ücretsiz barınma talebinde bulunan ve barınma talebi kabul edilen öğrencilerin nakit burslarından %30 kesinti yapılacaktır.
• Sağlık Sigortası / Sağlık Gideri ücretleri TDV tarafından karşılanacaktır,
• Eğitim harç ödemeleri ve ikamet harçları TDV tarafından karşılanacaktır,
• Türkiye’ye ilk gelişlerinde ve eğitim gördüğü programdan mezun olmalarının ardından ülkelerine son dönüşlerinde ulaşım masrafları TDV tarafından karşılanacaktır.

İletişim:
Tel.: +90 312 416 92 89
E-mail: humeyra.tetik@tdv.org

Uluslararası Doktora Bursu

Doktora Programı Başvuru Koşulları:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak, (Uluslararası İlahiyat Programı mezunları kapsam dışındadır. Bu kapsamdaki öğrenciler başvurularını T.C. uyruğu dışındaki kimlik bilgileri ile yapması gerekir.)

• Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, (01.01.1987)

• Yüksek Lisans ile doktora eğitimine kabul edilmesi arasında öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,

• Yüksek Lisans bitirme tezinin bulunması,

• İlahiyat, İslami İlimler veya eş değer bir programdan mezun olmuş veya 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

• Türkiye’de öğrenim görmesine engel olacak bir sağlık sorunu olmamak,

• Önceki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş olmak,

• Eğitimini Türkiye dışında tamamlayan öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan herhangi bir dil belgesine sahip olması, (İngilizce için: TOEFL, IELTS, CPE, CAE, iBT ve PTE / Almanca için: TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institute / Fransızca için : DELF & DALF / İtalyanca için: CELI / İspanyolca için: DELE / Rusça için: TORFL / Arapça için: ALPT)

• Eğitimini Türkiye’de tamamlamış veya 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle mezun olabilecek durumda olan uluslararası öğrenciler için; ÖSYM tarafından düzenlenen YDS/YÖKDİL (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça vb.) sınavlarından asgari 50 puan almış olmak,

• Eğitimini Türkiye’de tamamlamış veya 2023 yılı Temmuz ayı itibariyle mezun olabilecek durumda olan uluslararası öğrenciler için; tercihen ÖSYM tarafından düzenlenen ALES’ten asgari 55 puan almış olmak,

• Tercihen uluslararası geçerliliği olan (makale, araştırma, proje vb.) yayın/yayınlarının olması,

Bursluluğa Kabul Edilen Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

Öğrenciler Ankara, Bursa, İstanbul, Konya veya Kayseri ilerinde bulunan üniversitelerden birine yerleştirilecektir.

1. Ankara Üniversitesi
2. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
3. İstanbul Üniversitesi,
4. Marmara Üniversitesi,
5. 29 Mayıs Üniversitesi,
6. Bursa Uludağ Üniversitesi,
7. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
8. Kayseri Erciyes Üniversitesi

• 12 ay boyunca aylık nakit burs desteği verilecektir.
• TDV yurtlarında ücretsiz barınma talebinde bulunan ve barınma talebi kabul edilen öğrencilerin nakit burslarından %30 kesinti yapılacaktır.
• Sağlık Sigortası / Sağlık Gideri ücretleri TDV tarafından karşılanacaktır,
• Eğitim harç ödemeleri ve ikamet harçları TDV tarafından karşılanacaktır,
• Türkiye’ye ilk gelişlerinde ve eğitim gördüğü programdan mezun olmalarının ardından ülkelerine son dönüşlerinde ulaşım masrafları TDV tarafından karşılanacaktır.

Başvuru İçin Tıklayın.

2024/1. Dönem Burs Başvuru Takvimi
Aday Öğrenci Başvuru Süresi: 15 Ocak 2024 – 29 Şubat 2024
Başvuru Değerlendirme: 1 Mart 2024 – 20 Mart 2024
Aday Öğrenci Mülakat Süreci: 8 Mart 2024 – 20 Mayıs 2024
Mülakat Değerlendirme: 20 Mayıs 2024 – 10 Haziran 2024
Sonuçların İlanı: 10 Haziran 2024’den Sonra

Başvurular, Diyanet Bursları Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden alınmaktadır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. Şakir dedi ki:

  lise bursların sonuçları ne zaman açıklanacak?

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   Aday Öğrenci Mülakat
   8 Mart – 20 Mayıs
   Mülakat Değerlendirme
   20 Mayıs – 10 Haziran
   Sonuçların İlan Edilmesi
   10 Haziran

 2. Davut dedi ki:

  Ben öğrenciyim ve kendi kitapları almak zorundayım bu yüzden bu bursa ihtiyacım var

BİR YORUM YAZ