<style>.lazy{display:none}</style>Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Başvurusu
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması

Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması

Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması

Palet Okulları Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Başvurusu. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Tüm Besteciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası

Konu: Türk Müziği çocuk şarkıları repertuvarını geliştirmek maksadıyla tüm tür ve biçimlere açık olacak bir “beste yarışması” düzenlenmektedir.

Amaç: Bu yarışmanın amacı;
1) Türk Müziği Repertuarını tüm biçim ve türleri ile geliştirmek,
2) Bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,
3) Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar
1. Yarışmaya T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
2. Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Palet Okulları yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
3. Bir kişi, birden fazla eserle yarışmaya katılabilir.
4. Birden fazla kişinin ortak eserle yarışmaya katılması mümkündür.

Ads

Yarışmalara Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler
1. Yarışmaya gönderilecek eserler:
2. Hangi tür ve biçimde olursa olsun Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe taşıyabilecek bir özellik sergilemelidir.
3. Yarışma tüm tür ve biçimlere açık olmakla birlikte eserlerin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.
4. Kompozisyon yönünden, söz, ezgi, ritim bütünlüğü taşımalıdır.
5. Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. Eserlerde Türkçe dili kurallarına uygun biçimde kullanılmalı ve doğru prozodi ile söylenecek biçimde yazılmış olmalıdır.
6. Eserlerin sözleri, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.
7. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, cd, dvd, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
8. Eserlerin yerli veya yabancı bilinen eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.
9. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.
Not: Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, v.b. kurumlar tarafından açılan yarışmalara ve/veya denetlenmek üzere repertuar kurullarına gönderildiği tespit edilen eserler, hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılırlar.

Eser Teslimi
1. Yarışmaya her besteci, en fazla 5’er eserle katılabilir.
2. Eserlerin notaları 9’ar nüsha halinde:
3. Temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.
4. Kurşun kalemle yazılmamalıdır.
5. Fotokopi ile çoğaltılmalıdır.
6. Nota yazısı ve usul bölünmeleri, geleneksel müzikler için Arel – Ezgi – Uzdilek sistemine uygun olmalı, diğer tür ve biçimlerde geçerli uluslararası standartlar gözetilmelidir.
7. Kural dışı durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmeli, icra, hız ve ifade nüansları işaretlerle gösterilmelidir.
8. Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından farklılık gösteren bölümler, eserin altına ayrıca yazılmalıdır.
9. Eserin kaydını içeren bir CD de diğer evraklarla beraber iletilmelidir. Söz konusu kaydın bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.
10. Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.
11. Eserlerin güfteleri 3 nüsha halinde bilgisayar yardımı ile A4 dosya kâğıdına yazılmalı, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunmalıdır.
12. Besteciler, her eser için, biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarfı, YARIŞMA BÜROSUNA TESLİM ETMELİDİRLER.

I) Kimlik Zarfı:
1. Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacaktır.
2. Kimlik zarfı içinde;
• Bestecinin adı,
• Bestecinin adresi, varsa telefon numarası,
• Bestecinin bu Yarışma Şartnamesini ve Palet Okulları –yarışma- mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki belge (EK: 1) imzalı olarak bulundurulmalıdır.

II) Evrak Zarfı:
1. Büyük zarf (Evrak Zarfı) üzerine rumuz yazılmalı, içinde, notalar, güfte ve kapalı olarak kimlik zarfı bulundurulmalıdır.
2. Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen dokümanlar ve zarflar ayrı ayrı düzenlenmelidir.
3. Posta ile müracaatlarda, nota ve/veya güfte üzerinde ve/veya zarflarda eser sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, söz konusu eser değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
4. Besteciler eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile 07/01/ 2021 tarihi mesai bitimine kadar;
“Özel Palet Türk Müziği İlkokulu
Küçükçamlıca Mah. Deva Sok. No:5 Üsküdar / İSTANBUL” adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir.
Posta ile yapılacak olan müracaatlarda da bu süre (07/01/2021 tarihinde adreste olacak şekilde) geçerlidir.

Ödüller
Seçici kurul yapacağı değerlendirme sonucunda seçeceği 6 yarışmacıya başarı ödülü, 6 yarışmacıya mansiyon ödülü verecektir.
Başarı ödülü alan yarışmacılar
1. 20.000 TL,
2. 12.500 TL,
3. 7.500 TL para ödülü almak üzere ödüllendirilirler.
Yarışmada başarı ödülü alanların tespit edilmesinin ardından yarışma sonuçlarını takip eden eğitim-öğretim yılında okul müfredatlarında ilgili temsil ve konserlerde bu eserler icrâ edilecektir.

Yarışma Takvimi
Eser Teslim Son Tarihi : 07 Ocak 2021
Seçici Kurulu Toplantısı :
Sonuçların Açıklanması : 15 Ocak 2021

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ