17.09.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türk Eğitim Vakfı TEV Bursu Başvuru Tarihleri

Türk Eğitim Vakfı TEV Bursu Başvuru Tarihleri

Türk Eğitim Vakfı TEV Bursu Başvurusu 2021-2022

Türk Eğitim Vakfı TEV Bursu Başvuruları. Türk Eğitim Vakfı TEV Bursları Kız Öğrenci Yurt Bursu, Yüksek Öğrenim Bursu, Mesleki Orta Öğretim Bursu, Yüksek Lisans Bursu, Doktora Bursu, Üstün Başarı Bursu, Üstün Başarı Sanat Bursu Ve Yurt Dışı Burslarından Oluşmaktadır. Burs Başvuruları Vakfın Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Online Olarak Alınmaktadır. Başka Bir Kurumdan Burs Alan Öğrencilere Burs Verilmez.

2021-2022 Dönemi Burs Başvuru Tarihleri
Yurt Bursu Başvurusu 16 Ağustos 2021 – 16 Eylül 2021
Lise Burs Başvurusu 6 Eylül 2021 – 6 Ekim 2021
Üniversite Burs Başvurusu 6 Eylül 2021 – 6 Ekim 2021
Üstün Başarı Bursu Başvurusu 6 Eylül 2021 – 6 Ekim 2021
Yüksek Lisans Ve Doktora Bursu Başvurusu 6 Eylül 2021 – 6 Ekim 2021

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar İçin Tıklayın.

Burs Miktarları
Lise Bursu 350 Türk Lirası
Üniversite Bursu 800 Türk Lirası
Yüksek Lisans Bursu 1.200 Türk Lirası
Üstün Başarı Bursu 1.600 Türk Lirası

Türk Eğitim Vakfı, Başarılı Ancak Maddi Desteğe İhtiyacı Olan, Üniversite Öğrencilerine Yükseköğrenim Bursu Vermektedir. Bursiyerleri Öğretim Kurumlarınca Oluşturulan Burs Komisyonları TEV’in Burs Şartları Doğrultusunda Seçmektedir.

Sponsorlu

TEV Burs Başvuru Formu http://burs.tev.org.tr/ web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak imzalanacak ve açıklanan prosedür takip edilecektir.

Mesleki Orta Öğretim Bursu
Türk Eğitim Vakfı, Başarılı Ancak Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Mesleki Lisesi Öğrencilerine Mesleki Orta Öğretim Bursu Vermektedir.

Başvuru Koşulları
• T.C. vatandaşı olmak,
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
• Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
• Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

Burs Verilmeyecek Olanlar
• Mesleki eğitim veren liseler dışında okuyan öğrenciler,
• Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
• Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.
• Başka kurumdan burs alanlar başvuru yapamaz.

Yüksek Öğrenim Bursu
Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir.

Başvuru Koşulları
• T.C. vatandaşı olmak,
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
• Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
• Ara sınıflar için :
-Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,
-Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve
-3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
• Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Aday Olamayacak Olanlar
• Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
• Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri, (COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak yapılan uzaktan öğretim bu maddeye dahil değildir),
• Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
• Üniversite için 25, yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler,
• Hüküm giyenler,
• Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
• TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

Eklenecek Belgeler
Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu ‘TEV Burs Başvuru Formu’nun çıktısını alıp, imzalayarak aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla ekleyip, tek bir şeffaf folyoya konulması gerekmektedir.

• TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu
• Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir.)
• Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir),
• Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),
• Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
• 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır.
• Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),
• Ara sınıflarda öğrenim görenler (2.3. ve 4 sınıfa geçenler bu belgeyi ekleyecekler ): Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
**Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge,
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
• Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

– Çalışan anne, baba için;
onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)

– Serbest çalışan anne baba için;
son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

– Emekliler için;
aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

– Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için;
Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

– Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;
ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.) – Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir
liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Önemli Not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

– Anne ve baba adına araç varsa, – araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
Not: (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)
• Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
• Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Evrakların Teslim Süreci
• TEV’in değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacak; ilgili adaylar evraklarını hazırlayıp; mülakat günü komisyona sunacaktır.
• Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen dosya hazırlamayınız.
• TEV bursuna müracaat ederken, üniversitelerin kendi burs başvuru sürecinin de yakından takip edilmesi ve varsa gerekli işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üniversitenize genel olarak burs istediğinizi müracaat ederek bildirmeniz gerekebilir. Bazı üniversitelerde TEV bursuna yapılan başvuru üniversitenize yapacağınız burs başvurusu ile birlikte değerlendirilmektedir. (Örn: Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, ODTÜ vb.)

Bursun Ödenmesi
• Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
• Burslar, Ekim-Haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Yüksek Lisans Bursu
Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans öğrencilerine burs vermektedir. Başvuru döneminde hangi alanlarda burs verileceği ilan edilmektedir.

Burs Verilecek Anabilim Dalları
• Eğitim
• Hukuk
• Sağlık Bilimleri
• Temel Bilimler
(Başvuru formunda yer alan üniversite ve anabilim dallarına müracaat edilebilecektir.)

Başvuru Koşulları
• T.C. Vatandaşı olmak,
• Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
• Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
• Yüksek öğrenimden 4.00 üzerinden en az 3.00, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75 puan ile mezun olmak
• Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olmak,

Aday Olamayacak Olanlar
• Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
• Hazırlık sınıfı öğrencileri
• Hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (Y.Lisans için: 2 yıl, )
• 30 yaşından büyükler,
• Aynı haneden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,
• Tezsiz öğrenim görenler,
• Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. belgelerin olması gerekmektedir.)

Doktora Bursu
Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan doktora öğrencilerine burs vermektedir. Başvuru döneminde hangi alanlarda burs verileceği ilan edilmektedir.

Burs Verilecek Anabilim Dalları:
• Eğitim
• Hukuk
• Sağlık Bilimleri
• Temel Bilimler
(Başvuru formunda yer alan üniversite ve anabilim dallarına müracaat edilecektir.)

Başvuru Koşulları
• T.C. Vatandaşı olmak,
• Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
• Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
• Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması)
• Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olan adaylar başvuru yapabilir,
• Yaş sınırı: 35 yaşı aşmamış olmak,

Aday Olamayacak Olanlar
• Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
• Hazırlık sınıfı öğrencileri
• Hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (doktora için 4 yıl)
• Aynı haneden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,
• Tezsiz öğrenim görenler,
• Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. belgelerin olması gerekmektedir.)

Üstün Başarı Bursu
Türk Eğitim Vakfı, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermektedir. Her yıl yaklaşık 50-55 yeni öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu almak üzere seçilmektedir. Üstün Başarı Bursuna Lisans Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme girdiği puan türünde ilk 5000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Üstün Başarı Bursu verilen alanlar:
• Mühendislik-Mimarlık
• Sağlık Bilimleri
• İdari Bilimler
• Temel Bilimler
• Sosyal Bilimler
• Hukuk

Başvuru Koşulları
• T.C. Vatandaşı olmak,
• Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: YKS’de SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre, bölüme yerleştiği puan ile ilk 5000’e girmiş olmak,
• Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden, hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de müracaatı mümkündür.

Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl LYS’de (YKS’de) ilk 5000’e girmesi, hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin; hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmaları; 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. sınıf genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olması) gerekmektedir.

Aday Olamayacak Olanlar
• 25 yaşından büyükler
• Hüküm giyenler,
• Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
• Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler,
• Aynı haneden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.
Not: Üstün Başarı Burslarında başka kurumdan burs veya kredi almak engel teşkil etmemektedir.

Üstün Başarı Sanat Bursu
Türk Eğitim Vakfı, Atatürk ilkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, alanında geleceğin lideri olacak gençleri desteklemek amacıyla 40. kuruluş yılından itibaren Üstün Başarı Sanat Bursu vermektedir. 2020-2021 öğretim yılında da Türkiye’nin liderlik vasfı taşıyan, sanat alanında üstün yetenekli üniversite öğrencilerine, yapılacak değerlendirmelerden geçmeleri durumunda Üstün Başarı Bursu verilecektir.
Üstün Başarı Sanat Bursu için adayları, üniversitelerinin aday göstermesi gerekmektedir. Bu amaçla TEV, üniversitelere ve öğrencilere gerekli duyuruyu yapar. Adaylar, TEV’in internet sayfasından başvuru formunu doldurur, istenilen belgeleri ekleyerek bir dosya hazırlar ve üniversitesinin burslarla ilgili birimine teslim eder. Üniversiteler, uygun gördükleri şartları sağlayan adayların dosyasını TEV’e bir tutanakla gönderir.

Burs verilecek alanlar
Konservatuvar veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin aşağıda belirtilen bölümleri başvuru yapabilir:
• Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Şan.
• Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik)

Başvuru Koşulları
• T.C. Vatandaşı olmak,
• 2. Sınıf öğrencisi olmak,
• Aday gösterilecek öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.20, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 80) not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Kız Öğrenci Yurt Bursu
Türk Eğitim Vakfı (TEV), büyük kentlere üniversite öğrenimi için gelen genç kızların çağdaş, güvenli ve konforlu barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kız öğrenci yurtları projesini hayata geçirmiştir. Bu amaçla İzmir-Balçova’da, Trabzon’da ve Ankara’da olmak üzere üç kız öğrenci yurdu hizmete açmıştır.
Yurtlara iki tip başvuru yapılabilmektedir:
• 1. Ücretli barınmak için: Öğrencilere sağlıklı, güvenli barınma ve çalışma koşulları sunan yurtlarda kalmak için öğrenciler, payına düşen ücreti ödemektedir.
• 2. Burslu barınmak için: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, aşağıda açıklanan burs kriterlerini sağladıkları takdirde burslu (yurt ücreti ödemeden) kalmak üzere yurtlara başvuru yapabilmektedir. Burslu kalan öğrencilere ayrıca cep harçlığı da verilmektedir.

Yurt Dışı Burslar
TEV “Yurt Dışı Burs Yönetmeliği” uyarınca, her yıl Ağustos-Eylül aylarında bütçe imkanlarını ve üstün nitelikli insan gücü gereksinimini göz önünde tutarak burs verilecek alanları ve burs sayısını belirler. İş birliği yaptığı kurumlarla burs verilecek alanlar ve burs kontenjanları ayrıca belirler.

TEV yurt dışı yüksek lisans burslarının ilanı her yıl Ekim ayı başında çeşitli yollardan duyurulmaya başlar. Ayrıca, ilgili fakültelere bildirilir ve üniversitelerde seminerler verilerek adaylara duyurulur. Üniversitelerde tanıtım seminerleri düzenlenir. Burslarımız ilan edildikten sonra adaylar, burs verilecek üniversitelerin güncel listesini TEV’den veya müşterek burs verilen kurumlardan temin edilebilir. Adayların başvuru süresi içinde kabullerini TEV’ e vermesi gerekmez. Ancak adaylar başvuruya başladıkları tarihten itibaren yurt dışındaki üniversitelerle temasa geçerek açıklama yazılarımızda verilen süre içinde kabullerini alıp TEV’e vermek zorundadır.

Online Burs Başvurusu İçin Tıklayın.
Web Sitesi: http://www.tev.org.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ