<style>.lazy{display:none}</style>
17.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Türk Eğitim Vakfı TEV Bursu Başvuruları

Türk Eğitim Vakfı TEV Bursu Başvuruları

Türk Eğitim Vakfı TEV Bursu Başvurusu

Türk Eğitim Vakfı TEV Bursu Başvuruları Ne Zaman Yapılır, Karşılıksız Eğitim Yardımı Kimlere Verilir, Türk Eğitim Vakfı TEV Burs Başvuru Şartları.

Türk Eğitim Vakfı TEV Bursları Kız Öğrenci Yurt Bursu, Yüksek Öğrenim Bursu, Mesleki Orta Öğretim Bursu, Yüksek Lisans Bursu, Doktora Bursu, Üstün Başarı Bursu, Kız Öğrenci Yurt Bursları Ve Yurt Dışı Burslarından Oluşmaktadır.

TEV Türk Eğitim Vakfı 2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde Toplam Bursiyer Sayısını 12.220’den 15.500’e Çıkaracak.

Türk Eğitim Vakfı TEV 2023-2024 Burs Başvuru Takvimi
Üstün Başarı Sanat Bursu Başvurusu 16 Ekim – 6 Kasım
Meslek Lisesi Bursu Başvurusu 11 Eylül – 15 Ekim
Yüksek Lisans Ve Doktora Bursu Başvuruları 11 Eylül – 15 Ekim
Üniversite Bursu Başvuruları 4 Eylül – 24 Eylül
Üstün Başarı Bursu Başvuruları 28 Ağustos – 17 Eylül
Yurt Bursu Başvurusu 15 Ağustos – 31 Ağustos

Başvuru Nasıl Yapılır
Burs Başvurusu Vakfın Resmi İnternet Sitesindeki Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Alınır.

Ads

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar İçin Tıklayın.

Burs Süresi Miktarı
Yılda 9 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Ödenmektedir.
Lise Bursu Aylık 1.100 Türk Lirası
Üniversite Bursu Aylık 2.500 Türk Lirası
Yüksek Lisans Bursu Aylık 3.750 Türk Lirası
Doktora Bursu Aylık 5.000 Türk Lirası
Üstün Başarı Bursu Aylık 5.000 Türk Lirası

Ek Burslar
Yemek Ek Bursu 700 Türk Lirası
Ulaşım Ek Bursu 300 Türk Lirası
Kitap Ve Kırtasiye Ek Bursu 200 Türk Lirası

Türk Eğitim Vakfı, Başarılı Ancak Maddi Desteğe İhtiyacı Olan, Üniversite Öğrencilerine Yükseköğrenim Bursu Vermektedir. Bursiyerleri Öğretim Kurumlarınca Oluşturulan Burs Komisyonları TEV’in Burs Şartları Doğrultusunda Seçmektedir.

TEV Burs Başvuru Formu http://burs.tev.org.tr/ web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak imzalanacak ve açıklanan prosedür takip edilecektir.

Mesleki Orta Öğretim Bursu
Türk Eğitim Vakfı, Başarılı Ancak Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Mesleki Lisesi Öğrencilerine Mesleki Orta Öğretim Bursu Vermektedir.

Başvuru Koşulları
• T.C. vatandaşı olmak,
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
• Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
• Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

Burs Verilmeyecek Olanlar
• Mesleki eğitim veren liseler dışında okuyan öğrenciler,
• Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
• Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.
• Başka kurumdan burs alanlar başvuru yapamaz.

Yüksek Öğrenim Bursu
Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir.

Başvuru Koşulları
• T.C. vatandaşı olmak,
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
• Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.
• Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak). Genel ortalamanın 2,50 olması durumunda en fazla 1 başarısız ders olabilir.
• Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak.
• DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
• İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

Aday Olamayacak Olanlar
• Vakıf üniversitesi öğrencileri,
• Açık öğretim / uzaktan öğretim öğrencileri,
• Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
• Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez linsans eğitimi görenler,
• Genel ortalaması 2,50’nin altında olanlar,
• Genel ortalaması en az 2,50 olsa bile 1’den fazla başarısız dersi olanlar,
• 25 yaşından büyük olanlar,
• Hüküm giyenler,
• Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
• TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

Bursiyer Seçimi
Öğretim kurumu tarafından oluşturulan burs komisyonları, mülakata katılan adayların arasından asil ve yedek adayları belirler ve isimleri tutanağa geçirilir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere duyurulacaktır.
TEV’den gelecek bildirimler dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bursun Ödenmesi
• Burs kazanan öğrencilere ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
• Burslar, ekim-haziran ayları arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Yüksek Lisans Bursu
Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans öğrencilerine burs vermektedir. Başvuru döneminde hangi alanlarda burs verileceği ilan edilmektedir.

Yalnızca başvuru formunda yer alan üniversite ve anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Formda yer almayan üniversite ve anabilim dallarına kontenjanımız bulunmamaktadır.

Burs Verilecek Anabilim Dalları
• Eğitim
• Hukuk
• Sağlık Bilimleri
• Temel Bilimler
• Tiyatro
• Etnomüzikoloji / müzikoloji / müzik teorisi

Başvuru Koşulları
• T.C. Vatandaşı olmak,
• Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak,
• Devlet üniversitelerinin tezli bölümlerinde öğrenim görmek ve ders aşamasının birinci sınıfında veya bilimsel hazırlık aşamasında olmak,
• Yükseköğrenimden 4,00 üzerinden en az 3,00, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75 puanla mezun olmak,
• Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak.

Aday Olamayacak Olanlar
• Vakıf üniversitesi öğrencileri
• Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri
• Bilimsel hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (Y. Lisans için 2 yıl)
• 30 yaşından büyükler
• Tezsiz programlarda öğrenim görenler
• Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. belgelerinin olması gerekmektedir.)

Doktora Bursu
Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan doktora öğrencilerine burs vermektedir. Başvuru döneminde hangi alanlarda burs verileceği ilan edilmektedir.

Yalnızca başvuru formunda yer alan üniversite ve anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Formda yer almayan üniversite ve anabilim dallarına kontenjanımız bulunmamaktadır.

Burs Verilecek Anabilim Dalları
• Eğitim
• Hukuk
• Sağlık Bilimleri
• Temel Bilimler
• Tiyatro

Başvuru Koşulları
• T.C. Vatandaşı olmak,
• Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak,
• Yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması),
• Ara sınıflar için: Başarısız dersinin olmaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması, (Bu koşulla birlikte yüksek lisans bitirme ortalaması da dikkate alınacaktır)
• 35 yaşını aşmamış olmak.

Aday Olamayacak Olanlar
• Vakıf üniversitesi öğrencileri
• Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri
• Normal öğrenim süresini aşanlar (doktora için 4 yıl)
• Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. belgelerinin olması gerekmektedir.)

Üstün Başarı Bursu
Türk Eğitim Vakfı, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermektedir. Her yıl yaklaşık 60 ila 70 yeni öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu almak üzere seçilmektedir. Üstün Başarı Bursuna ÖSYM’nin düzenlediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme yerleştiği puan türünde ilk 5.000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Üstün Başarı Bursu verilen alanlar
• Mühendislik-Mimarlık
• Sağlık Bilimleri
• İdari Bilimler
• Temel Bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Astronomi)
• Sosyal Bilimler
• Hukuk

Başvuru Koşulları
• T.C. Vatandaşı olmak,
• Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: YKS’de SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre, bölüme yerleştiği puan türüne göre ilk 5.000’e girmiş olmak,
• Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden; hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrenciler de müracaat edebilir.

Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl YKS’de bölümüne yerleştiği puan türünde ilk 5.000’e girmesi, hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin; hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmaları, 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin; 1. sınıf genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3,50 olması (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87,5 olması) gerekmektedir.

Aday Olamayacak Olanlar
• 25 yaşından büyükler
• Hüküm giyenler
• Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
• Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler
Not: Üstün Başarı Bursuna başvuru için başka bir resmi veya özel kurumdan burs almak engel teşkil etmemektedir.

Kız Öğrenci Yurt Bursu

Türk Eğitim Vakfı (TEV), büyük kentlere üniversite öğrenimi için gelen genç kızların çağdaş, güvenli ve konforlu barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kız öğrenci yurtları yapmaktadır. Bu amaçla İzmir-Balçova’da, Trabzon’da ve Ankara’da olmak üzere 3 kız öğrenci yurdunu hizmete açmıştır.

Yurtlara iki tip başvuru yapılabilmektedir:
• 1. Ücretli barınmak için: Öğrencilere sağlıklı, güvenli barınma ve çalışma koşulları sunan yurtlarda kalmak için öğrenciler, payına düşen ücreti ödemektedir.

• 2. Burslu barınmak için: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, aşağıda açıklanan burs kriterlerini (Yurt Bursları için TEV Eğitim Üniversite Bursu kriterleri geçerli olup üniversite eğitim bursu duyurusunu inceleyebilirsiniz) sağladıkları takdirde burslu (yurt ücreti ödemeden) kalmak üzere yurtlara başvuru yapabilmektedir. Burslu kalan öğrencilere ayrıca cep harçlığı da verilmektedir.

Başvuru Koşulları
• T.C. vatandaşı olmak,
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
• Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
• Ara sınıflar için :
-Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak)
-Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 1 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
• Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Aday Olamayacaklar
• Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
• Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,
• Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
• 25 yaşından büyük olanlar,
• Hüküm giyenler,
• Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
• TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

Türk Eğitim Vakfı Yurtdışı Bursları İçin Tıklayın.

Her Yıl TEV Bursuna Tekrar Mı Başvurmalıyım?
Hayır, TEV Bursu Başarınız Sürdüğü Sürece Otomatik Olarak Yenilenir. Her Güz Döneminde Sizden Bir Önceki Yılın Ders Notlarını Gösterir Ve Öğrenciliğinizin Devam Ettiğini Gösterir Yeni Dönem Öğrenci Belgesini İster, Önceki Yılı Başarıyla Tamamlayanlara Ekim’de Yeni Yılın İlk Bursunu İletiriz.

TEV Ortaöğretim Bursu Alıyordum. Mezun Oldum Ve Üniversiteye Yerleştim. Burs Almaya Devam Edebilir Miyim?
Öncelikle Tebrik Ederiz. Devlet Üniversitesinde Öğrenim Görmeye Hak Kazandığınız Takdirde TEV Eğitim-Yükseköğretim Bursu Devam Eder. Eylül Ayında Sizlerden İsteyeceğimiz Belgeler İle Bursunuzu Üniversite Bursuna Çevireceğiz.

TEV Ek Burslarına (Yol, Kırtasiye Vb.) Başvuru Nasıl Oluyor? Kimler Alabiliyor?
Bunlara Sizler Kendiniz Başvuramıyorsunuz. Mülakatınıza Girmiş Olan Komisyonların Kararı İle Bu Burslar Sizlere Atanıyor.

Başka Kurumlardan Burs Alabilir Miyim?
TEV Bursu Alanların Başka Kurumlardan Burs Almaması Gerekir.

Sigortalı Bir İşte Çalışabilir Miyim? Bursum Kesilir Mi?
TEV Bursunuza Çalışmanız Bir Engel Değildir.

Disiplin Cezası Almak TEV Bursunu Etkiler Mi?
Evet, Disiplin Cezası Almamanız Gerekir.

Öğrenci Belgesi Ve Transkriptimi Ne Zaman Ve Nasıl Size Gönderebilirim?
Bütün Öğrencilerimizin Yaz Okulu, Bütünleme Gibi Süreçlerinin Tamamlanması, Fakültelerin E-Devlette Güncel Bilgi Sunmaları Ve Bursiyerlerimizin Okula Devam Kaydı Yaparak Yeni Öğrenci Belgesi Almaları İçin Güz Dönemini Beklememiz Gerekli. Dolayısı İle Sizlerden Belgelerinizi Eylül Ortasından İtibaren İsteyeceğiz. Biz Duyuru Yapmadan Belgelerinizi Göndermeyiniz.

Başvuru Tarihleri

Türk Eğitim Vakfı TEV 2023-2024 Burs Başvuru Takvimi
Yurt Bursu Başvurusu 15 Ağustos – 31 Ağustos
Üstün Başarı Bursu Başvuruları 28 Ağustos – 17 Eylül
Üniversite Bursu Başvuruları 4 Eylül – 24 Eylül
Meslek Lisesi Bursu Başvurusu 11 Eylül – 15 Eylül
Yüksek Lisans Ve Doktora Bursu Başvuruları 11 Eylül – 15 Ekim
Üstün Başarı Sanat Bursu Başvurusu 16 Ekim – 6 Kasım

Online Burs Başvurusu İçin Tıklayın.
Web Sitesi: https://www.tev.org.tr

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Melike dedi ki:

    Çok iyi mükemmel olmak

BİR YORUM YAZ