<style>.lazy{display:none}</style>Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması

Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması

Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tüketici Hakları Konulu Afiş Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Yarışmanın Amacı
1- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İkincil Mevzuatları’nın içeriklerini sade, etkili ve anlaşılır bir şekilde tüm paydaşlarına yönelik afiş tasarımı ile anlatmak.

2- Grafik Tasarım, İletişim ve Görsel Tasarım alanında Ülkemiz genelinde eğitim alan üniversite öğrencilerinin özgün tasarımlar üretmesini teşvik etmek ve yarışma sayesinde onların bir bağlam çerçevesinde düşünme becerilerinin gelişmesine ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak.

3- Gençlerimizi ve onların eserleri vasıtasıyla toplumu bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.

Yarışmanın Konusu
Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği, bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma konusu “Tüketici Hakları” konusunda olacaktır.

Ads

Katılımcılar, “Tüketici Hakları” ana teması çerçevesinde eserlerini bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde aşağıdaki anahtar kelime ve kavramlardan yola çıkarak oluşturabilir.

Tüketici
Tüketim
Ayıplı Mal
Ayıplı Hizmet
Yenilenmiş Ürün
SERBİS (Servis Bilgi Sistemi)
GÜBİS (Güvensiz Ürün Portalı)
TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi)
Tüketici Hakem Heyetleri
Garanti ve Satış Sonrası
Bilinçli Tüketici
Devre Tatil ve Paket Turlar
Kapıdan Satışlar
Mesafeli Satış
Reklam Kurulu
Fiyat Etiketleri
Yerli Üretim
Online (Mesafeli)Alışverişlerde Dolandırıcılık
Banka Hizmetleri
Abonelik Hizmetleri vb.
Fiyat Etiketi vb. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bulunan iş ve işlemler.

Güncel Yarışma Duyuruları İçin Tıklayın.

Yarışmanın Kapsamı
Yarışmaya, son başvuru tarihi itibariyle T.C. Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin
Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, İletişim Bilimleri, Medya ve Görsel Sanatlar, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık vb Bölümlerinde ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencileri başvurabilir.

Genel Katılım Şartları
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar, imzalı Katılımcı formu ve taahhütname ile muvafakatnameyi doldurarak yarışmaya gönderdikleri tasarımlarının kendi ürünü olduğunu; fikirsel ve/veya biçimsel olarak başka bir afiş, karikatür, resim, video, reklam vb üretim ile benzerlik taşımadığını, tasarımda kullandıkları fotoğraf-illüstrasyon vb görsel bileşenlerin de kendi ürünü olduğunu ve telif kapsamında olmadığını beyan ve taahhüt edecektir. İmzalı başvuru formu bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3. Yarışmaya gönderilen tasarımlar daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışma, sergi vb katılmamış ve telif hakları devredilmemiş olmalıdır.

4. Yarışma tamamlanıp ödül veya sergileme hakkı kazansa dahi yarışmaya gönderilen tasarımların 2 ve 3. Maddelerdeki hükümleri taşımadığı anlaşıldığında yarışmacı ihraç edilir ve verilen ödül varsa yasal faizi ile geri alınır. Telif haklarının ihlali nedeniyle doğacak her türlü ve mali sorumluluk yarışmacıya aittir.

5. Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

6. Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle bireysel olarak katılacaktır.

7. Tasarımı yapılan afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey formatta olmalıdır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılacak ancak tüm sözel içeriğin Türkçe olması gerekmektedir. Slogan olmayan sade tasarım kabul edilmeyecek afiş ve slogan birlikte değerlendirilecektir.

8. Afişler, endüstriyel baskı teknikleri ile üretilebilecek nitelikte olmalıdır. El çizimi ile üretilmiş tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımlar işletim sistemi sınırlaması olmadan; Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw vb. tasarım yazılımlarından birisi ile hazırlanmış olacaktır.

9. Tasarımlar CMYK renk evreninde hazırlanacak olup, kullanılacak bitmap tabanlı görseller baskıya uygun çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır. Bu görsellerde dijital çözünürlük ayarlaması ile detay kaybı (İnterpolasyon hatası) veya sıkıştırılmış resim formatlarından kaynaklanan görüntü deformasyonu bulunmamalıdır.

10. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

11. Seçici kurul tarafından ödül almaya layık bir afiş bulunmazsa Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı tamamen iptal edebilir veya bazı derece karşılıklarını ilan etmeyebilir.

12. Seçici kurul, ödül veya sergileme derecesi alan afişler ile ilgili tasarım sahibinden ek bir ücret ödemeden değişiklik yapmasını isteyebilir. Ve/veya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bu afişleri yayınlarken üzerinde değişiklik yapabilir.

13. Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri (mail ve telefon) ile iletişime geçilecektir. Ayrıca sonuçlar 16.Maddede belirtilen İnternet adresleri ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Sonuç ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde
kendisine ulaşılamayan veya yarışma sekretaryasına ulaşmayan yarışmacılar ödül hakkından feragat etmiş sayılır. Eserler ise 17. madde kapsamında süresiz olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ait olacaktır.

14. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bu afişleri her türlü ortamda (Tv, internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayınlama ve dağıtımını yapma hakkına sahiptir.

15. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

16. Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinden ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü web sitesi https://tuketici.ticaret.gov.tr/ adresinden ayrıca https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici ile www.instagram.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İkincil Mevzuatlar”, “Kurumsal Kimlik Kılavuzu”, “Katılım Formu ve Taahhütname”, “Yarışma Şartnamesi” ve “Muvafakatname” ye ulaşabilir. Katılımcılar Eserleri ile birlikte “Katılım Formu ve Taahhütname” ile Muvafakatnameyi doldurmak ve eserlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17. Yarışmaya gönderilen tüm eserler süresiz olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ait olacak ve iade edilmeyecektir. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bu afişleri her türlü ortamda (Tv, internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayınlama ve dağıtımını yapma hakkına sahiptir.

18. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

Eserlerin Teslimi
1. Her bir katılımcı en fazla bir eser ile katılabilir, fazla eser ile katılım yapan katılımcıların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2. Yarışmacılar hazırladıkları afiş tasarımlarını 3 farklı dijital dosya biçiminde (Jpeg, PDF ve orijinal çalışma dosyası) ve Taahhütname ile Muvafakatname’yi imzalayarak taranmış dijital olarak afisyarisma@ticaret.gov.tr ve e.vural@ticaret.gov.tr adreslerine birlikte WeTransfer ile dijital olarak ulaştıracaktır.
3. Derece veya sergileme alan katılımcılar ödül töreninde “Taahhütname” ile “Muvafakatname”yi ıslak imzalı olarak teslim edecektir.

Wetransfer İle Ulaştırılacak Belgelerin Özellikleri
A. Afiş Tasarımının Jpeg formatındaki görüntü belgesinin özellikleri
a. Renk evreni: RGB
b. Çözünürlük: 300 dpi
c. Uzun kenar ölçüsü: 1400 piksel (kısa kenar orantılı ölçüde)
d. Doküman formatı: jpeg (Azami dosya boyutunu aşmayacak özellikte ancak mümkün olduğunca az sıkıştırma uygulanmış biçimde)
e. Azami dosya boyutu: 4 Mb
B. Afiş Tasarımının PDF formatındaki görüntü belgesinin özellikleri
a. Orijinal boyutunda ve sıkıştırılmamış baskıya uygun PDF formatında (High Quality Print)
C. Afiş Tasarımının tasarım yazılımındaki kaynak dosyası
a. Tasarımcının afişi hazırlarken kullandığı yazılım (Photoshop, Illustrator, CorelDraw vb) hangisi ise o yazılım belgesi olarak ve üzerinde değişiklik yapılabilir biçimde (katmanları birleştirilmemiş)

Eserlerin Teslim Tarihi
Eserler ilk ve son başvuru tarihleri olarak belirlenen 13 Eylül 2021 – 28 Ocak 2022 tarihleri arasında tasarımın üç dijital formatı (jpeg, PDF ve Oriinal belge) WeTransfer ile afisyarisma@ticaret.gov.tr adresine ulaştırılmış olacaktır.
28 Ocak 2022 Saat: 23:59’dan sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Takvimi
İlk ve Son Başvuru Tarihleri: 13 Eylül 2021 – 28 Ocak 2022 tarihleri arası
Başvurular 13 Eylül 2021’de başlayacak 28 Ocak 2022 ye kadar gönderilecektir.
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma (mesai bitimine kadar)
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 08-14 Şubat 2022 tarihlerinde (iki aşamalı olacak)
Ödül Kazananları Açıklanması: Ayrıca Duyurulacaktır.
(Ödüle layık görülen eserlerin derece sıralaması Geleneksel
Tüketici Ödülleri tören öncesinde belirtilmeyecektir.)
Ödül Törenin Düzenlenmesi: Ayrıca Duyurulacaktır.
Eserlerin Sergilenmesi: Geleneksel Tüketici Ödül Töreni Günü Dijital Olarak
Sergilenecektir.

Ödüller

Birinci, ikinci, üçüncü, Dördüncü ve Seçici Kurul Özel Ödülü ile Sergilemeye hak kazanan bu öğrencilerin eğitim gördüğü Üniversitelere tablo-2 deki ödüller verilecektir.

Tablo-2 Ödüller

Derece Öğrenciye Verilecek Ödülü Üniversiteye Verilecek Ödül
BirincilikLAPTOPBİRİNCİLİK PLAKETİ
İkincilikNOTEBOOKİKİNCİLİK PLAKETİ
ÜçüncülükGAMİNG KULAKLIKÜÇÜNCÜLÜK PLAKETİ
DördüncülükAKILLI TELEFONDÖRDÜNCÜLÜK PLAKETİ
Seçici Kurul Özel ÖdülüTABLETÖZEL ÖDÜL PLAKETİ
Sergilemeler
(10 Adet)
BLUETOOTH KULAKLIKTEŞEKKÜR PLAKETİ

Yarışma Sekreteryası İletişim Ve Bilgi İçin
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve İstatistik Şube Müdürlüğü
Telefon: 0 312 449 44 11 – 0 312 449 44 73
e-posta: E.Vural@ticaret.gov.tr
afisyarisma@ticaret.gov.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Katılım Formu Ve Taahhütname İçin Tıklayın.
Muvafakatname İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ