20.10.2019 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tudem Roman Ve Resimli Kitap Yarışması

Tudem Roman Ve Resimli Kitap Yarışması

Tudem Roman Ve Resimli Kitap Yarışması

17. Tudem Edebiyat Ödülleri Tudem Roman Ve Resimli Kitap Yarışması Son Başvuru Tarihi 1 Kasım 2109. Yarışma Sonuçları 10 Nisan 2020 Tarihinde Açıklanacak.

Tudem Resimli Kitap Yarışması
Yarışmaya Katılım Şartları
1. Yarışma tüm yazar ve çizerlere açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu
ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına
uyan herkes katılabilir.
2. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri
ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Nitelikleri
1. Yarışma dili Türkçedir.
2. Yarışma 3-6 yaş grubuna yönelik olarak resimli kitap dalında açılmıştır.
3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
4. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır.
5. Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
6. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
7. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
8. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen dosyaların yazarı ve çizeri, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki
taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
9. Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı ve çizeri, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
10. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a- Dosyalarda ebat ve biçim sınırlaması yoktur.
b- Dosyaların ön ve arka kapak çalışması tamamlanmış olmalıdır.
c- Dosyalar en az 16 sayfa olmalıdır.
d- Çizerler, yarışmaya kendi hikâyeleriyle başvurabilir veya
bir yazar ile çalışabilirler.
e- Çizerler, diledikleri tekniği kullanarak çalışabilirler.
f- Yarışmaya resimli öykü, sessiz kitap veya üç boyutlu (pop-up) kitaplar gibi
farklı çalışmalarla başvuru yapılabilir.
g- Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanarak bir
CD’ye kaydedilecektir.
h- Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri eserin her kopyasına ve bir adet CD kaydına, belirlediği bir rumuz vereceklerdir. Rumuz 5 (beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.

Eserlerin Teslimi
1. Eserlerin kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, katılımcıların kimliğine ilişkin C bölümü 10. madde h bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Katılımcıların ismi kesinlikle dosyanın kopyalarında yer almayacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece rumuz, eserin adı ve başvurulan alan (Yetişkin edebiyatı/Çocuk edebiyatı) mutlaka belirtilmelidir.
3. Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı ve çizeri varsa; her yazar ve çizer, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
4. Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir. Zarfın üzerine, başvurulan alan (Yetişkin edebiyatı/Çocuk edebiyatı) mutlaka belirtilmelidir.
5. Eser, 1 Kasım 2019 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 1476/1 Sk. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

Sponsorlu Bağlantılar

Tudem Roman Yarışması
Yarışmaya Katılım Şartları
1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
2. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerin Nitelikleri
1. Yarışma dili Türkçedir.
2. Yarışma yetişkinlere yönelik roman dalında açılmıştır.
3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış
olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.
4. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır.
5. Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.
6. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.
7. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
8. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
9. Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
10. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol
kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b- Eser, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5
satır aralığı ile yazılacaktır.
c- Yarışma dosyası, spiral ciltli gönderilmelidir.
d- Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak,
ayrıca bir CD’ye kaydedilecektir.
e- Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve bir adet CD
kaydına, belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz 5 (beş) karakteri
geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden
oluşmalıdır.

Eserlerin Teslimi
1. Eserlerin kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin C bölümü 10. madde e bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle eserin kopyalarında yer almayacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece rumuz, eserin adı ve başvurulan alan (Yetişkin edebiyatı / Çocuk edebiyatı) mutlaka belirtilmelidir.
3. Yarışmaya gönderilen eserin birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.
4. Eser, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir. Zarfın üzerine başvurulan alan (Yetişkin edebiyatı / Çocuk edebiyatı) mutlaka belirtilmelidir.
5. Eser, 1 Kasım 2019 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 1476/1 Sk. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ