<style>.lazy{display:none}</style>
21.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu Başvuruları

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu Başvuru Koşulları. Burs Başvuruları Yılda 2 Dönem Olarak Alınmaktadır. Birinci Dönem Başvuruları Nisan-Mayıs Ayında, İkinci Dönem Başvuruları Ekim Ve Kasım Ayında Alınmaktadır.

Program kapsamında araştırmacılara aylık 13.230TL / 3.870TL (tam / kısmi) burs verilmektedir. Araştırmalarını yürütmeleri için 90.000 TL’ye kadar araştırma desteği sağlanmaktadır. Araştırmacılar ayrıca “Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği” programlarının katılım koşullarını sağlamaları halinde direkt destek alabileceklerdir. Araştırmacılar, destek kazandıktan ve araştırmalarını tamamladıktan sonra 12 ay içerisinde “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” programına başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapılması halinde, programa başvuran diğer adaylardan ayrı olarak baraj puanı belirlenecektir.

Destek Kapsamı
Bu program kapsamında verilen destekler aşağıdaki gibidir.

• Araştırma bursu,
• Araştırma desteği,

Program kapsamında araştırmacılar, Ek Desteklere İlişkin Hükümler bölümünde belirtilen programlar ve belirtilen koşullar dâhilinde aşağıdaki faaliyetlerden ayrıca faydalanabilirler.

Ads

• Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım desteği,
• Bilimsel eğitim etkinliği desteği.

Başvuru Koşulları
1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

2. Doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl3 içerisinde başvuruda bulunmak ya da desteğe hak kazandığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde ilgili dereceyi alacak olmak,

3. Araştırmasını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında4, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde yapacak olmak,

4. Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, ücretli olarak bir kuruluşta çalışıyorsa, çalışmakta olduğu kuruluşta yapmamak,

5. Araştırmanın yürütüleceği kuruluşun en üst yetkilisi tarafından davet edilmiş olmak,

6. Aday bir kurumda çalışıyorsa, çalıştığı kurumun en üst düzey yetkilisinden izin almış olmak,

7. Programın bir önceki dönemi kapsamında, başvurulan proje ile ilgili TÜBİMER itiraz süreci devam etmiyor olmak,

8. Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki Tablo 1’de yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 7 puan ve üzerinde puan almış (istisnalar hariç bknz Tablo 1) olmak,

9. Araştırmayı Tablo 1’de yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 20 puan ve üzerinde puan almış olan bir danışman ile yapacak olmak,

10. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak,

Başvuru Kriterleri

KriterlerPuan
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI taranan dergilerde yayımlanmış makalesi bulunmak,2 puan
b) Tr-Dizin tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış makalesi bulunmak,1 Puan
c) TÜBİTAK BİDEB Burs, Yarışma ve Olimpiyat programlarının herhangi birinden destek almış olmak,1 puan
d) TÜBİTAK destekli bir projede proje yürütücüsü/araştırmacı/bursiyer olarak yer almış olmak.Proje yürütücüsü olmak: 2 Puan
Araştırmacı olmak: 1 Puan
Bursiyer olmak: 1 Puan
-TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

-Araştırmalarını TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerde yürütülecek olan araştırmacılardan Tablo 1’deki kriterler aranmaz.

-Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında başvuran adaylar Tablo 1’de yer alan kriterlerden 4 puan ve üzerinde alması yeterlidir.

 

Burs Miktarı Ve Süresi

Destek Süresi
Destek süresi en az 6, en fazla 24 ay olmak üzere TÜBİTAK tarafından onaylanan süre kadardır.

Destek Çeşidi ve Miktarı
Burs
Tam Burs
13.230 TL
Kısmi Burs
3.870 TL
Araştırma DesteğiEn fazla 90.000 TL
Danışmanlık Ücreti1.000 TL / Rapor Dönemi
2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri DesteğiÇağrı Duyurusunu / Destek Kapsamını İnceleyiniz
2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği
2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

Başvuru Yöntemi

1. Başvurular, TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Programa başvuru yapacak araştırmacı ve danışmanının Araştırmacı Bilgi Sistemi’ndeki (ARBİS) bilgileri çevrimiçi başvurudan önce güncellenmelidir. Başvuru aşamasında adaylardan TYBS’ye Araştırma Önerisi Formu ve ekleri dışında başka bir belge yüklemesi istenmemektedir. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi başvuru haricinde BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz. Eğitim, sınav vb. bilgiler çevrimiçi sistemler üzerinden görüntülenmektedir. Ancak bilgileri çevrimiçi sistemler üzerinden görüntülenemeyen adaylar eğitim, sınav vb. belgelerini başvuru sistemine yüklemelidir. Başvuru sistemine yüklenecek belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

2. Başvuru aşamasında herhangi bir belgenin BİDEB’e ulaştırılması gerekmez.

3. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

4. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

Programın 2023 yılı 1. dönem başvuruları 2 Mayıs 2023 – 2 Haziran 2023 tarihleri arasında https://tybs.tubitak.gov.tr üzerinden alınacaktır.

Detaylar İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ