08.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde Öğrenim Gören Ön Lisans Ve Lisans Öğrencileri Katılabilir.

Üniversite öğrencilerimiz tarafından heyecanla beklenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları başvuruları başlıyor. Üniversite öğrencilerimiz arasında araştırma ve proje kültürünün yaygınlaştırılmasının amaçlandığı 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları TÜBİTAK tarafından onuncu kez gerçekleştirilecektir.

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan bu programın hedefi, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans

öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.
Bu çağrı, programın amacı doğrultusunda düzenlenecek olan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Başvuru Koşulları

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

1) Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.

2) Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Varsa takım üyeleri ve danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.

3) Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir. Bu durumda takım dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnamelerinin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.

4) Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.

5) Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.

6) Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.

7) Projeler, 2022 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır. Proje rehberi için tıklayınız.

8) Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Özgün araştırma proje(leri) ile başvurulması gerekmektedir.

9) Yarışmaya başvurusu yapılacak projelerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

10) Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına (TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalar dâhil), bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur. Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan elenir ve verilen ödüller geri alınır.

Başvuru İşlemi

1) Başvurular, 15 Aralık 2021–12 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenci/ler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr). Başvuru sistemi 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17:30’da kapanacaktır.

2) Proje başvurusu yapılırken takım temsilcisi kendisinin, projede yer alan tüm öğrencilerin, varsa danışmanın ve projenin bilgilerini sisteme yüklemesi gerekir.

3) Başvuruda Öğrenci Belgesi/leri, varsa Muvafakatname/ler, Proje Özeti (en az 150, en fazla 300 kelime) ve PDF formatında Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) sisteme yüklenir. Bu belgeler dışında kalan belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde Diğer Belgeler bölümüne eklenir.

4) Projeye ait video kaydı (7 dakikayı ve boyutu 200 MB’ı geçmeyen ve FLV formatında) sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.

5) Başvuru sırasında yarışma Ana Alan ve Tematik Alanının seçilmesi zorunludur. Birden fazla alanı kapsayan projelerde projenin özgün/yenilikçi unsurunun önde olduğu alanın seçilmesi gerekir.

6) Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

7) Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

Başvuru Yöntemi
1) Başvurular, yukarıda belirtilen tarihler arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makine İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik olmak üzere dokuz ana alanda düzenlenmektedir. Ana alanların altında yer alan aşağıdaki (Şekil 1) tematik alanlarından birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekmektedir.

yarışma alanları

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri
1) Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme) Çevrimiçi olarak alınan başvuruların ön incelemesi yapılır, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir.

2) İkinci Aşama Değerlendirmesi
Birinci aşamayı geçen projeler, her alan için oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler Final Yarışmasına davet edilir.

3) Final Yarışması
Final yarışmasında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yüz yüze veya çevrimiçi mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrenciler sunumlarını gerçekleştirir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir. Derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlara para ödülü verilir. Final yarışmasına davet edilen öğrencilerin yol giderleri belirlenen rayiç bedeller üzerinden karşılanır, konaklama ve yemek hizmetleri ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tesislerde sağlanır.

Değerlendirme Kriterleri
Projeler, Özgünlük/Yenilikçilik, Yöntem ve Süreç, Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik, Katma Değer ve/veya Yaygın Etki kriterlerine göre değerlendirilir.

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
1) Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Birinci aşamayı geçen projeler, alanında uzman
bilim insanları tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler Final Yarışmasına
davet edilir.

Başvuru Başlangıç: 15 Aralık 2021
Başvuru Bitiş: 12 Mayıs 2022 Saat 17:30
Ön Değerlendirme: Temmuz 2022
Final Yarışması: 2-4 Ağustos 2022

Ödüller

1) Derece alan öğrencilere proje başına* ödül ödemesi yapılır. Varsa derece alan projelerin danışmanlarına da ödül ödemesi yapılır. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası (Danışmanlık Ödülü 6.500 Türk Lirası)
İkincilik Ödülü 13 Bin Türk Lirası (Danışmanlık Ödülü 5 Bin Türk Lirası)
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası (Danışmanlık Ödülü 4 Bin Türk Lirası)
Teşvik Ödülü 6.500 Türk Lirası (Danışmanlık Ödülü 2.500 Türk Lirası)

Jüri tarafından derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat edilirse ödül verilmeyebilir.
(*) Proje başına verilecek ödül miktarı, başvuru formunda adı geçen öğrenciler arasında eşit miktarda dağıtılır.

2) Yarışmada Birincilik, İkincilik veya Üçüncülük ödülü almaya hak kazanan girişimci adaylarına TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) başvurularında 2. Aşama panel değerlendirmesi sonrasında panel puanına ek olarak ödül puanı verilecektir.

3) Yarışmada Birincilik, İkincilik veya Üçüncülük ödülü almaya hak kazanan Yarışmacılara TÜBİTAK Enstitülerinde bir haftalık Staj imkânı sağlanacaktır.

Proje Rehberi İçin Tıklayın.
Çağrı Duyurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ