26.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tübitak Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Tübitak Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Tübitak Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Tübitak Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması başvurusu. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim Gören Tüm Lise Öğrencileri Katılabilir.

öğrencileri kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla hem toplumumuzda farkındalık oluşturmak hem de ülkemizin bu alanda rekabet etme ve bilimsel gücünü artırarak uluslararası bilimsel çevrelerde söz sahibi ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması düzenlenmektedir.

Final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilir. Final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir.

Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İçin Tıklayın.

Yarışmanın Amacı

Sponsorlu

Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamaktır.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları

1) Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2) Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.

3) Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

4) Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.

5) Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir. Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz. Projelerin, Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya başvurusunun yapılması gerekir.

69 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

7) Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

8) Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek olup proje içeriğinin alt alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve alt alan seçimlerinde başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru İşlemi

1) 2022 yılı Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 15 Aralık 2021 tarihinde başlar, 11 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.30’da sona erer. Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrencilerin (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin) ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

2) İki veya üç öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci giriş yapar ve diğer öğrenci/öğrenciler ile varsa danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme kaydeder.

3) Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.

4) Proje çalışması, https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-2204-c-lise-ogrencileri-kutup-arastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime; proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf, anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir.

5) Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

6) Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

7) Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

8) Başvuru formu, TÜBİTAK’a gönderilmez. Bu formun başvuru sahipleri tarafından saklanması ve TÜBİTAK tarafından istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

9) Final aşamasına geçen öğrenciler tarafından Muvafakatname, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu, Yarışma Kuralları Kabul Formu final aşaması öncesinde doldurularak TÜBİTAK’a gönderilir.

Yarışma Kategorileri
1.) Yarışma; Canlı Bilimleri, Fiziki Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Yer Bilimleri olmak üzere dört ana alanda düzenlenir. Ana alanların altında yer alan Şekil 1’ deki alt alanlardan birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekir.

Yarışmanın Ana Alanları

yarışma alanları
Şekil 1: Ana Alanlar ve Alt Alanlar

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

1) Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen projeler, her ana alan için oluşturulan jüriler tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

2) Projeler; Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-2204-c-lise-ogrencileri-kutup-arastirma-projeleri-yarismasi ulaşılabilir.

3) Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, final sergisine davet edilir. Covid-19 pandemi süreci göz önüne alınarak gerekmesi durumunda final değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.

4) Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final aşamasına davet edilmeleri durumunda, sunumda ve yapılması halinde sergide tüm öğrencilerin bulunması zorunludur, aksi halde proje yarışmadan elenir.

5) Final aşamasında proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı TÜBİTAK tarafından sağlanır. Final aşamasında kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

Ödüller

Final Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Teşvik Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü 4.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3.500 Türk Lirası
Teşvik Ödülü 2.250 Türk Lirası

1.) Yarışmanın final aşamasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projelere, Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilebilir. Final aşamasında ödül alan öğrencilere proje başına para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir. Final yarışmalarında verilecek ödül ücretleri https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-2204-c-lise-ogrencileri-kutup-arastirma projeleri-yarismasi adresinde yayınlanır.

2). Her ana alanda Birincilik ödülü alan proje sahipleri, Antarktika’da yapılan güncel çalışmaları yakından takip etmeleri için TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nde (TÜBİTAK KARE) konuk edilecektir.

3.) Final Yarışması sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için (eşit ağırlık/sayısal/sözel) ilk 25.000’e giren öğrenciler TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programından faydalanır.

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
1.) Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır.

Başvuru Başlangıç: 15 Aralık 2021
Başvuru Bitiş: 11 Mayıs 2022 Saat 17:30
Ön Değerlendirme: Haziran 2022
Final Yarışması. 20-22 Haziran 2022
Ödül Töreni: Teknofest

Proje Rehberi İçin Tıklayın.
Çağrı Duyurusu İçin Tıklayın.
Proje Yazım Şablonu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ