<style>.lazy{display:none}</style>Tübitak Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması 2024
28.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tübitak Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması 2024

Tübitak Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması 2024

Tübitak Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması 2024

Tübitak Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Başvuru Duyurusu Yayınlandı. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim Gören Tüm Lise Öğrencileri Katılabilir.

2024 Yılında Programda Yapılan Güncellemeler
• Proje adı en fazla 15 kelimeden oluşmalıdır.

• Proje adı ve proje raporu başta olmak üzere tüm başvuru belgelerinde, herhangi bir kurum/kuruluşa, firmaya, ticari ürüne, markaya, dini ve kutsal değerlere yönelik özel isimleri ön plana çıkaran; ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapan, rencide eden ifadeler içermemelidir.

• Başvuru sistemine yüklenen projelerin geçmiş yıllara ait projelere/kitap, dergi, internet vb. daha önce yayınlanmış metinlere olan benzerlik düzeyleri ilk aşamada incelenecek olup yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda bu kurala uymayan başvurular yarışmadan elenebilecektir.

• Yarışmaya başvurusu yapılacak bir projede yer alacak öğrenciler ile danışman arasında birinci derece yakınlık ve çıkar ilişkisi/çatışması olarak kabul edilen bir ilişkinin olmaması gerekir.

Ads

Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İçin Tıklayın.

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamaktır.

Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Ödüller

Yarışmanın final aşamasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projelere, Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri verilebilir. Final aşamasında ödül alan öğrencilere proje başına para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir. Final yarışmalarında verilecek ödül ücretleri ödül ücretleri aşağıda yer almaktadır.

Final Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri (Proje Başına)
Birincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 20 Bin Türk Lirası

Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü 9 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası

• Her ana alanda Birincilik ödülü alan proje sahipleri, Antarktika’da yapılan güncel çalışmaları yakından takip etmeleri için TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nde (TÜBİTAK KARE) konuk edilecektir.

• Final aşaması sonucunda derece alan öğrenciler, TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programı’nın Çağrı Duyurusunda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve ilgili programa başvuruda bulunmaları halinde bu programdan faydalanabilir.

• Final aşaması sonucunda derece alan projeler için BİDEB’e talepte bulunmaları halinde fikri haklar tescil (patent) desteği verilir.

Başvuru Koşulları

1) Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2) Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.

3) Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunlu değildir.

4) Yarışmaya başvurusu yapılacak bir projede yer alacak öğrenciler ile danışman arasında birinci derece yakınlık ve çıkar ilişkisi/çatışması olarak kabul edilen bir ilişkinin olmaması gerekir.

5) Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.

6) Yarışmaya katılacak öğrenciler 20 yaşından gün almamış olmalıdır.

7) Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir. Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz. Projelerin, Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya başvurusunun yapılması gerekir.

8) Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

9) Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, herhangi bir ticari ürün veya marka adının açıkça kullanılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

10) Projede kullanılan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Hedef kitlesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların paydaşlarından (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel vb.) oluşan araştırma projeleri, “MEB Araştırma Uygulama İzinleri Genelgesi” ne uygun olarak yürütülür ve alınan izin belgeleri (Etik kurul komisyonunca onaylanmış ve Kaymakamlık/ Valilik oluru alınmış olarak) taratılarak sisteme yüklenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan kurum/kuruluş/sosyal ortam vb. yerlerde yapılan araştırma projeleri için ise ilgili kurum/kuruluştan izin belgesi ile katılımcılardan katılımcı onam formu alınmalı ve izin belgeleri sisteme yüklenmelidir. Herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde yapılmayan ve hedef kitlesi bölgede yaşayan vatandaşlar olan çalışmalarda ise, araştırmanın yapıldığı bölgenin en yüksek mülki idari amirinden izin alınmalıdır. Mülki idare amirleri esas itibarıyla ilde valilik, ilçede kaymakamlık makamıdır. Bu tür araştırmalarda da katılımcı onam formunun alınması gerekir. Katılımcı onam formu örneği izin başvurusunda eklenecektir. Araştırma sürecinde alınan onam formlarının araştırmacı tarafından saklanması gerekmektedir. Araştırma izni alınmış araştırmalarda ayrıca onam formlarının sisteme yüklenmesi gerekmemektedir.

11) Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek olup proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve tematik alan seçimlerinde başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır. Ana alan ve tematik alan seçimi, proje sahiplerinin sorumluluğundadır.

Başvuru Belgeleri ve Başvuru Yöntemi

1) 2024 yılı Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları Çağrı Takviminde belirtilen tarihler arasında https://t3kys.com/tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrencilerin (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin) ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

2) İki veya üç öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci giriş yapar ve diğer öğrenci / öğrenciler ile varsa danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme kaydeder.

3) Başvuru esnasında beyan edilen bilgilerin doğruluğu, TÜBİTAK tarafından çevrim içi sistemler üzerinden kontrol edilebilir. Yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyan durumunda sorumluluk, beyan sahiplerine aittir.

4) Proje çalışması, https://www.teknofest.org/tr/ adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenmesi zorunludur. Proje özeti en az 150, en fazla 300 kelime; proje raporu tüm başlıklar dahil en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf, anket vb.) sistemde Ek Belgeler kısmına yüklenir. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli ve dosya uzantısı ‘.pdf’ şeklinde olmalıdır.

5) Proje adı en fazla 15 kelimeden oluşmalıdır.

6) Proje adı ve proje raporu başta olmak üzere tüm başvuru belgelerinde, herhangi bir kurum/kuruluşa, firmaya, ticari ürüne, markaya, dini ve kutsal değerlere yönelik özel isimleri ön plana çıkaran; ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları Yönünden ayrım yapan, rencide eden ifadeler içermemelidir.

7) Projeye ait video kaydı (3 dakikayı geçmeyen) sisteme link olarak eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.

8) Başvuru sistemine girilen bilgilerin doğruluğunun, yüklenen belgelerin/dosyaların indirildiğinde açıldığının ve doğruluğunun kontrol edilmesi başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır.

9) Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

10) Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

11) Başvuru sistemi, başvurunun bitiş günü saat 17.30 ’da kapanır. Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

12) Başvuru formu, TÜBİTAK’a gönderilmez. Bu formun başvuru sahipleri tarafından saklanması ve TÜBİTAK tarafından istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

13) Final aşamasına geçen öğrenciler tarafından Muvafakatname ve Yarışma Kuralları Kabul Formu final aşaması öncesinde doldurularak TÜBİTAK’a gönderilir.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Canlı Bilimleri, Fiziki Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Yer Bilimleri olmak üzere dört ana alanda düzenlenir. Yarışmaya başvuruda bulunacak projelerin ana alanların altında yer alan Şekil 1’ deki alt alanlardan birini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir.

Yarışmanın Ana Alanları

Yarışma Ana Alanları

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

1) Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen projeler, her ana alan için oluşturulan jüriler tarafından öncelikle 4.2. Başvuru Belgeleri ve Başvuru Yöntemi başlığı altında belirtilen hususlara göre şekilsel olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi geçen başvurular ise bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

2) Projeler; Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ulaşılabilir.

3) Projeler, yarışmanın web sayfasında yayınlanan kriterlere göre değerlendirilir. Başvuru sistemine yüklenen projelerin geçmiş yıllara ait projelere/kitap, dergi, internet vb. daha önce yayınlanmış metinlere olan benzerlik düzeyleri ilk aşamada incelenecek olup yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda bu kurala uymayan başvurular yarışmadan elenebilecektir.

4) Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, final sergisine davet edilir. Gerekli görülmesi durumunda final değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.

5) Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final aşamasına davet edilmeleri durumunda, sunumda ve yapılması halinde sergide tüm yarışmacıların bulunması zorunludur. Aksi halde proje yarışmadan elenir. Ancak projede yer alan öğrencinin yarışmadan çekilmek istediğini ve tüm haklarını projede yer alan diğer öğrenci/öğrencilere devrettiğini belirten yazılı beyanını TÜBİTAK’a iletmesi durumunda, projede yer alan diğer öğrenci/öğrenciler yarışma sürecine devam edebilecektir. Bu yazılı beyanda, öğrenci ve velisi ile varsa danışman öğretmenin imzasının olması zorunludur.

6) Final aşamasında proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı TÜBİTAK tarafından sağlanır. Final aşamasında kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

7) Final değerlendirmelerinde projenin ön değerlendirmede aldığı puanın % 30’u etkili olacaktır.

Diğer Hükümler

1) Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla bildirilir, ayrıca yarışmanın web sayfasında yayınlanır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş yol giderleri, TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden karşılanır. Yarışma süresince proje sahibi öğrencilerin, tüm sorumluluğu okul müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmene aittir.

2) Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, TÜBİTAK tarafından öğrenci, varsa danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların ARBİS’e kayıtlı e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.

3) Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.

4) TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
1.) Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır.

Yarışma Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2024
Ön Değerlendirme Raporu Sonuçlarının Açıklanması: 06 Mayıs 2024 – 17.00
Final Değerlendirmeleri / Yer: 1 – 5 Temmuz 2024
TEKNOFEST TARİHİ – YERİ: Ağustos – Eylül 2024 / Yarışma yeri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ