<style>.lazy{display:none}</style>32. Tübitak Bilim Olimpiyatları Başvurusu 2024
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

32. Tübitak Bilim Olimpiyatları Başvurusu 2024

32. Tübitak Bilim Olimpiyatları Başvurusu 2024

32. Tübitak Bilim Olimpiyatları Başvuruları 2024

Tübitak Bilim Olimpiyatları Başvurusu Ne Zaman Yapılacak, Kimler Başvuru Yapabilecek. TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Sınavı Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Temel Bilimler Ve Bilgisayar Alanlarına İlgilerini Artırmak, Öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına Hazırlamak Ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarına Katılımlarını Sağlamak Amacıyla Düzenlenmektedir.

2024 Yılında Programda Yapılan Güncellemeler
Lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için Coğrafya dalı eklenmiştir.
Bölgesel Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ederek madalya alan öğrencilere para ödülü verilmesi hususu eklenmiştir.

32. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Öğretmen Sınavı İçin Tıklayın.

Çağrının Amacı Ve Kapsamı

• Programın amacı, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarına katılımlarını sağlamak için bilim olimpiyatları projesini yürütmektir.

Ads

• Bu çağrı duyurusu, 2202 Bilim Olimpiyatları Programı’na başvuran ve/veya bu programdan destek alan ve almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Başvuru Koşulları
1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenci olmak.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılabilmektedir.

4. Başvuru yapabilmek için Danışman Öğretmen bulunması zorunluluğu yoktur. Eğer danışman öğretmen varsa T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na veya KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olması gerekmektedir.

5. Astronomi ve Astrofizik, Biyoloji, Fizik, Kimya dallarında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 8, 9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

6. Coğrafya, Matematik ve Bilgisayar dallarında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 9, 10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

7. Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dalında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıfa devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

8. 2023-2024 eğitim öğretim yılında lise son sınıfa devam eden öğrenciler programa başvuramaz.

9. Her öğrenci sınava yalnızca bir daldan başvurabilir.

10. Öğrenciler sınava, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alacakları sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz. Nüfus müdürlükleri tarafından verilen geçici kimlik belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.

Destek Kapsamı Ve Ödüller

1. Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır ve İkinci Aşama Sınavı’na hazırlık amaçlı kampa alınır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilir. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Kış Okulu ve Takım Seçme Sınavı’na davet edilir.

2. Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için (yeterli sayıda öğrencinin sınava katılması) bölgesel değerlendirme yapılarak belirlenen taban puan üzerindeki öğrencilere ilgili olimpiyat komitesinin uygun görmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi verilir.

3. Takım Seçme Sınavları sonucunda bütün dallarda Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları Takımları belirlenir. Bölgesel ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü verilir. Ulusal/Bölgesel/Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alanlara verilen para ödülü miktarlarına https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden erişim sağlanmaktadır.

4. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan resmi okul öğrencilerinin başarı derecelerine göre danışman öğretmenlerine para ödülü verilir.

5. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan öğrencilerin danışman öğretmenlerine başarı belgesi verilir.

6. Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Matematik sınav dallarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları dereceye göre ek katsayı uygulamasından yararlanırlar.

7. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan lise öğrencileri, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları madalyaya göre ek katsayı veya sınavsız yerleştirme uygulamasından yararlanırlar.

8. Bilim Olimpiyatlarında Ulusal ve Uluslararası seviyede madalya kazanan öğrencilerin Ek Katsayı/Sınavsız Geçiş uygulamasından faydalanabilmesi için https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinden başvuru yaparak başvuru belgelerinin ıslak imzalı halini TÜBİTAK-BİDEB’e posta yoluyla iletmeleri gerekir (Detaylar için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na bakınız. Başvuru tarihlerini takip etme sorumluluğu öğrencilere aittir).

9. Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Matematik dallarında ulusal /uluslararası alanda derece alan öğrenciler olimpiyatlara katıldıkları alanlarla ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak veya seçerek kayıt yaptırmaları halinde TÜBİTAK 2205 – Lisans Bursunu almaya hak kazanırlar.

10. Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2248 Mentorluk Desteği Programından yararlanabilirler.

11. Birinci Aşama sınavında başarılı olan öğrenciler ile varsa danışmanları, TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın (Genç STAR veya STAR Öğretmen) Çağrı Duyurusunda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve ilgili programa başvuruda bulunmaları halinde bu programdan faydalanabilir.

12. TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıran öğrenciler TÜBİTAK 2224-D Yurt Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı’ndan yararlanabilir.

13. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2202-Ulusal Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Sınavı sonucunda altın, gümüş veya bronz madalya alan öğrenciler TÜBİTAK 2224-D Yurt Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı’ndan yararlanabilir.

Başvuru Yöntemi

1. Başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde başlar ve 29 Nisan 2024 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

2. Başvuru yapacak öğrenciler ve varsa danışman öğretmenlerinin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

3. Başvurular bireysel olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

4. Öğrencinin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı sisteme yüklenir. Geçersiz fotoğraf tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilecektir.

5. Adaylardan tahsil edilecek 100 TL sınav ücreti; başvuru paneli üzerinden sanal pos (kredi/banka kartı) kullanılarak alınacaktır. EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir.

6. Sistemde bilgi girişi yapıldıktan ve başvuru ücreti yatırıldıktan sonra son onay verilerek başvuru öğrenci tarafından onaylanmalıdır. ONAY’sız başvurular geçersiz sayılacaktır.

7. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp, tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular geçersiz sayılır.

8. Başvuru sırasında yanlış/eksik beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.

9. Başvurusunu geri çeken; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların başvuru sırasında ödedikleri ücret geri ödenmez.

10. Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

11. Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr web adreslerinde ilan edilir.

12. Geçerli bir engel durumu olan öğrencilerin başvuru tarihleri içerisinde Sağlık Bakanlığı onaylı raporunu, RAM raporunu ve Sağlık Durumu /Engel Bilgi Formunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Sınav Merkezleri
Birinci Aşama Sınavı, 81 il merkezinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (Lefkoşa) aynı anda uygulanır (Mücbir sebeplerle talep edilen sınav merkezinde sınav yapılamaması halinde tercih edilen sınav merkezine en yakın sınav merkezinde sınav yapılabilir).

Sınav Yöntemi ve Tarihi
Sınav iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 18.05.2024 tarihinde, İkinci Aşama Sınavı ise TÜBİTAK web sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılır.

Birinci Aşama Sınavı

1. Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Bilgisayar, Ortaokul Matematik olmak üzere 9 dalda yapılır.

2. Tek oturumda düzenlenir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

3. Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.

4. Biyoloji ve Kimya dallarından sınava girecek adayların fonksiyonel hesap makinelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir (Bilgisayar özellikli, programlanabilir, hafıza kartlı vb. hesap makinalarının kullanılması yasaktır).

5. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları sitesinde bulunan geçmiş yıllardaki sınav sorularının öğrenciler tarafından incelenmesi önerilir. Sınav müfredatı, geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Sınav ile ilgili diğer bilgiler:
Sınava İlişkin Bilgiler

*2024 yılında ilk kez düzenlenecek Coğrafya dalı Birinci Aşama Sınavında %70 İngilizce, %30 Türkçe soru dağılımı uygulanacaktır. Coğrafya dalı Birinci Aşama Sınavında başarılı olan öğrenciler 2024 yılı Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı hazırlıkları kapsamında doğrudan takım seçme sınavına alınacaktır. Birinci Aşama sınavında başarılı olan tüm öğrenciler ile genel olimpiyat süreci uygulanmaya devam edecektir.

İkinci Aşama Sınavı
Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na çağrılırlar. İkinci Aşama Sınavı yazılı ve/veya uygulamalı yapılabilir.

Takım Seçme Sınavları
İkinci Aşama Sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler, düzenlenen Kış Okulu ve Takım Seçme Sınavı’na davet edilirler. Komite Başkanının onayı ile Ortaokul Matematik dalındaki öğrenci Matematik dalı takım seçme sınavlarına (ya da tersi) ya da Ortaokul Bilgisayar dalındaki öğrenci Bilgisayar dalı takım seçme sınavlarına (ya da tersi) katılabilir. Kış Okulu detayları https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/ adresinde ilan edilir. Kış Okulu sonrasında ilgili Olimpiyat Komite Başkanlarının belirleyeceği tarihlerde Takım Kampları ve Takım Seçme Sınavları yapılır. Takım Seçme Sınavları yazılı ve/veya uygulamalı yapılabilir.

Değerlendirme

Birinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi

1. Birinci Aşama Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından yapılır. Olimpiyat Komitesinin önerdiği taban puanın üzerinde puana sahip öğrenciler, GYK’nın değerlendirmesi ve Başkanlık onayı sonrası Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na davet edilir.

2. Astronomi ve Astrofizik, Biyoloji, Coğrafya, Fizik ve Kimya dallarında, taban puanın %30 altında kalmamak şartıyla on kişiye kadar fazladan 8. sınıf, hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencisi; Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’na ve Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’na hazırlık amacıyla Matematik ve Bilgisayar dallarında taban puanın %30 altında kalmamak şartıyla on kişiye kadar fazladan kız öğrenci Yaz Okulu / İkinci Aşama Sınavı’na çağrılabilir.

3. Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanır ve TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan Yaz Okulu’na davet edilir.

4. Birinci Aşama Sınavı’nın yapılacağı tarihte Bölgesel / Uluslararası Bilim Olimpiyatları takımında ülkemizi temsil eden öğrenciler, ilgili Komite Başkanı’nın önerisi doğrultusunda GYK’nın değerlendirmesi ve Başkanlık onayı ile Birinci Aşama Sınavı’na başvuru yapmak şartıyla Birinci Aşama Sınavı’na girmeden Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na çağrılmaya hak kazanırlar.

5. Uluslararası Bilim Olimpiyatları, Genç Balkan Matematik Olimpiyatı, Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı, Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda sınavdan bir önceki yıl ülkemizi temsil eden veya sınav yılında ülkemizi temsil etmek amacıyla takıma seçilen öğrenciler ilgili Komite Başkanı’nın önerisi doğrultusunda GYK’nın değerlendirmesi ve Başkanlık onayı ile Birinci Aşama Sınavı’na başvuru yapmak şartıyla Birinci Aşama Sınavı’na girmeden Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na çağrılmaya hak kazanırlar. Öğrenciler aynı yıl içerisindeki temsilleri için sadece bir defa bu haktan yararlanabilir.

İkinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi:

1. Değerlendirmeler, genel sıralama dikkate alınarak belirlenen taban puanlar üzerinden yapılır. Her bir madalya türü için Olimpiyat Komitesinin önerdiği taban puanlar, GYK tarafından değerlendirilir ve Başkanlık onayı sonrası kesinleşir. Madalyalar, genel sıralamadaki puan kırılımlarına göre 4 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya şeklinde dağıtılabilir. Puanlarda eşitlik olması durumunda veya puan kırılımlarına göre bir önceki ya da bir sonraki puan dikkate alınarak madalya sayılarında artırma/azaltma yapılabilir. İkinci Aşama Sınavı sonucunda, madalya alan öğrenciler Kış Okulu’na ve Takım Seçme Sınavlarına davet edilirler.

2. Değerlendirmeler sonucunda madalya alamayan ancak ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından önerilen öğrenciler GYK tarafından değerlendirilir ve Başkanlık onayı sonrasında Kış Okulu’na ve Takım Seçme Sınavlarına davet edilirler.

Takım Seçme Sınavlarının Değerlendirilmesi:

1. Bölgesel veya Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek asil (gerek görülmesi halinde ise ilave edilecek yedek) öğrencilerden oluşan takımlar, Kış Okulu sonrasında yapılan Takım Seçme Sınavları ve gerekli görülmesi durumunda Yaz Okulu, İkinci Aşama ve Kış Okulu sınav sonuçları ile ilgili Olimpiyat Komitelerinin görüşleri doğrultusunda belirlenerek GYK tarafından değerlendirilir ve Başkanlık onayı sonrası kesinleşir.

2. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı, Genç Balkan Matematik Olimpiyatı, Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı veya Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’na katılım için takımda yer alan öğrencilerin yaşı ilgili bölgesel/uluslararası olimpiyat komitesinin belirleyeceği yaş aralığında olmalıdır.

Sonuçlar

1. Birinci Aşama Sınavı’nın sonuçları sınav tarihinden sonra yaklaşık 30 gün içinde https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresinde “Olimpiyat Sınav Sonuçları” bölümünde ilan edilir.

2. Bilim Olimpiyatları ile ilgili tüm duyurular https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilir. Öğrencilerin https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresini düzenli olarak izlemeleri kendi sorumluluklarındadır.

3. İkinci Aşama Sınav sonuçları Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni’nde veya TÜBİTAK tarafından belirlenecek usulde öğrencilere açıklanır.

4. İkinci Aşama Sınavı sonucunda Başkanlık onayıyla başarılı bulunan öğrenciler Kış Okulu ve Takım Seçme Sınavına davet edilirler. Kış Okulu organizasyonunun detayları https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilir.

5. Takım Seçme Sınavları sonunda belirlenen takımlar, ilgili Olimpiyatların katılım tarihine kadar Olimpiyat Komitelerince belirlenen tarihlerde TÜBİTAK tarafından belirlenecek usullerde düzenlenecek kısa süreli takım kamplarına alınırlar. Program kapsamında öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik yapılan her türlü çalışma Olimpiyat Komitelerince yürütülür.

6. Her takım için en az bir TÜBİTAK BİDEB personeli ve ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından önerilecek Takım Lideri, Takım Lider Yardımcısı gerek görülürse yeterli sayıda Gözlemci belirlenir. Olimpiyat takımlarının yarışmaların yapılacağı ülkelere götürülüp getirilmesi ve yarışmalara katılımları ile ilgili tüm işlerde Takım Lideri birinci derecede yetkili ve sorumludur. Takım üyelerinin pasaport, vize, seyahat ve sağlık sigortası ile seyahat işlemleri BİDEB tarafından yürütülür.

7. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencilere Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni’nde veya TÜBİTAK tarafından belirlenecek usulde belgeleri verilir.

Çağrı Takvimi

Birinci Aşama Sınavı başvurularının alınması19 Şubat 202429 Nisan 2024
Birinci Aşama Sınavı 18 Mayıs 2024 Cumartesi Günü
Cevap anahtarları ve soruların yayınlanması21 Mayıs 2024
Birinci Aşama Sınavı sonuçlarının duyurulması24 Haziran 2024*
Yaz Okuluhttps://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir
İkinci Aşama Sınavı
(Bazı dallar için iki oturum halinde yapılabilir)
https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir
Ulusal Bilim Olimpiyatları sonuçlarının duyurulması ve Ödül Törenihttps://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir
Kış Okuluhttps://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir
Takım Seçme SınavlarıTakım seçme sınavlarına davet edilecek kişilere e-posta ile ilan edilecektir.
Takım KamplarıTakım kamplarına davet edilecek kişilere e-posta ile ilan edilecektir.
Ek katsayı ve Sınavsız Geçiş BaşvurularıBkz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
Bölgesel Bilim Olimpiyatlarına Milli Takımla Katılım Sağlanmasıhttps://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir.
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına Milli Takımla Katılım Sağlanmasıhttps://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden ilan edilecektir.

*Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya sonra da sınav sonuçları açıklanabilir.
Çağrı Metni İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ