17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tübitak Bilim Olimpiyatları

Tübitak Bilim Olimpiyatları

Tübitak Bilim Olimpiyatları

Tübitak Bilim Olimpiyatları Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Temel Bilimler Ve Bilgisayar Alanlarına İlgilerini Artırmak, Öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına Hazırlamak Ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarına Katılımlarını Sağlamak Amacıyla Düzenlenmektedir.

Programın amacı, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarına katılımlarını sağlamaktır.

Bu çağrı duyurusu, 2202 Bilim Olimpiyatları Programı’na başvuran ve/veya bu programdan destek alan ve almaya hak kazanan adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Başvuru Koşulları
• T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak.

• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenci olmak.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılabilmektedir.

• Danışman öğretmenin (eğer varsa) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na veya KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olması gerekmektedir.

• Astronomi ve Astrofizik, Biyoloji, Fizik, Kimya dallarında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 8, 9,10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında lise son sınıfa devam eden öğrenciler programa başvuramaz.

• Matematik ve Bilgisayar dallarında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 9,10 ve 11. sınıfa ve hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında lise son sınıfa devam eden öğrenciler programa başvuramaz.

• Ortaokul Bilgisayar ve Ortaokul Matematik dallarında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 5,6,7 ve 8. sınıfa devam etmekte olan öğrenciler sınava başvurabilir.

• Her öğrenci sınava yalnızca bir daldan başvurabilir.

• Fizik dalından Birinci Aşama Sınavı’na göre Yaz Okulu’na çağrılmayan ancak Astronomi ve Astrofizik Komitesi tarafından belirlenen taban puanının üstünde kalan öğrenciler, Astronomi ve Astrofizik dalından Yaz Okulu’na çağırılabilir ve İkinci Aşama Sınavı’na girmesine hak verilebilir. Öğrencilerin Birinci Aşama Sınavı’na başvuru esnasında bu durumu onaylamaları gereklidir.

• Öğrenciler sınava, sınav tarihinden beş gün önce https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alacakları sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz. Öğrenciler nüfus müdürlükleri tarafından verilen geçici kimlik belgesi ile sınava alınacaklardır.

Destek Kapsamı Ve Ödüller

• Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Yaz Okulu’na çağrılır ve İkinci Aşama Sınavı’na hazırlık amaçlı kampa alınır. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ulusal düzeyde madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilir. İkinci Aşama Sınavı’nda başarılı bulunan öğrenciler Kış Okulu’na davet edilir.

• Birinci Aşama Sınavı’na konuk statüsünde katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğrenciler için (yeterli sayıda öğrencinin sınava katılması) bölgesel değerlendirme yapılarak belirlenen taban puan üzerindeki öğrencilere ilgili olimpiyat komitesinin uygun görmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi verilir.

• Takım Seçme Sınavları sonucunda bütün dallarda Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları Takımları belirlenir. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü verilir. Ulusal/Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alanlara verilen para ödülü miktarlarına https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr adresinden erişim sağlanmaktadır.

• TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan resmi okul öğrencilerinin başarı derecelerine göre danışman öğretmenlerine para ödülü verilir.

• TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları birinci ve ikinci aşama sınavlarında başarılı olan
• öğrencilerin danışman öğretmenlerine başarı belgesi verilir.

• Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik sınav dallarında Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları dereceye göre ek katsayı uygulamasından yararlanırlar (Bilgi için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na bakınız).

• Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ya da bronz madalya kazanan lise öğrencileri, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları madalyaya göre ek katsayı veya sınavsız yerleştirme uygulamasından yararlanırlar (Bilgi için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na bakınız).

• Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik dallarında ulusal /uluslararası alanda derece alan öğrenciler olimpiyatlara katıldıkları alanlarla ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak veya seçerek kayıt yaptırmaları halinde TÜBİTAK 2205- Lisans Bursunu almaya hak kazanırlar.

• Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2248 Mentorluk Desteği Programından yararlanabilirler.

Başvuru Yöntemi

• Başvurular 21 Şubat 2022 tarihinde başlar ve 14 Nisan 2022 tarihinde, saat 17.00’da sona erer.

• Başvuru yapacak öğrenciler ve varsa danışman öğretmenlerinin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

• Başvurular bireysel olarak https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır.

• Öğrencinin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı sisteme yüklenir. Geçersiz fotoğraf tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilecektir.

• Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Adaylardan tahsil edilecek 50 TL sınav ücreti; başvuru paneli üzerinden sanal pos (kredi/banka kartı) kullanılarak alınacaktır. EFT/Havale ödemeleri kabul edilmeyecektir.

• Sistemde bilgi girişi yapıldıktan ve başvuru ücreti yatırıldıktan sonra son onay verilerek başvuru öğrenci tarafından onaylanmalıdır. ONAY’sız başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuru tarihleri içerisinde, çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp, tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular geçersiz sayılır.

• Başvurusunu geri çeken; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların başvuru sırasında ödedikleri ücret geri ödenmez

• Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

• Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar https://bilimolimpiyatlari.tubitak.gov.tr/tr web adreslerinde ilan edilir. Başvuru sırasında yanlış/eksik beyanda bulunanların sınavı iptal edilir.

• Geçerli bir engel durumu olan öğrencilerin başvuru tarihleri içerisinde Sağlık Bakanlığı onaylı raporunu, RAM raporunu ve EK-1’de bulunan Sağlık Durumu /Engel Bilgi Formunu bideb2202@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sınav Merkezleri
Birinci Aşama Sınavı, 81 il merkezinde (başvuru alınması halinde) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (Lefkoşa) aynı anda uygulanır.

Sınav Yöntemi ve Tarihi
Sınav iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı, 21.05.2022 tarihinde, İkinci Aşama Sınavı ise TÜBİTAK web sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılır.

Birinci Aşama Sınavı

• Astronomi ve Astrofizik, Bilgisayar, Ortaokul Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Ortaokul Matematik olmak üzere 8 dalda yapılır.

• Tek oturumda düzenlenir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

• Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.

• Biyoloji ve Kimya dallarından sınava girecek adayların fonksiyonel hesap makinelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir (Bilgisayar özellikli, programlanabilir, hafıza kartlı vb. hesap makinalarının kullanılması yasaktır).

• TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları sitesinde bulunan geçmiş yıllardaki sınav sorularının öğrenciler tarafından incelenmesi önerilir. Sınav müfredatı, geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik-ulusal-bilim-olimpiyatlari adresinden ulaşılabilir.

İkinci Aşama Sınavı
Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre başarılı olan öğrenciler Yaz Okulu ve İkinci Aşama Sınavı’na çağrılırlar. İkinci Aşama Sınavı yazılı ve/veya uygulamalı yapılabilir.

Takım Seçme Sınavları
İkinci Aşama Sınavı sonucunda, madalya alan öğrenciler ile ilgili Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenecek öğrenciler, düzenlenen Kış Okulu’na davet edilirler. Komite Başkanın onayı ile Ortaokul Matematik dalındaki bir öğrenci Matematik dalı takım seçme sınavlarına (ya da tersi) ya da Ortaokul Bilgisayar dalındaki bir öğrenci Bilgisayar dalı takım seçme sınavlarına (ya da tersi) katılabilir. Kış Okulu detayları https://www.tubitak.gov.tr/ adresinde ilan edilir. Kış Okulu sonrasında ilgili Olimpiyat Komite Başkanlarının belirleyeceği tarihlerde Takım Kampları ve Takım Seçme Sınavları yapılır. Takım Seçme Sınavları yazılı ve/veya uygulamalı yapılabilir.

Çağrı Metni İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ