21.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

TSK Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

TSK Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

TSK Eğitim Vakfı Burs Başvuruları

TSK Eğitim Vakfı Burs Başvurusu Vakfın Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Online Olarak Alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı Eğitim Bursu  8 Ay Süre İle Burs Vermektedir. Burslar Öncelikle Şehit Yakınlarına Verilir.

Burs Veren Kurumlar Başvuru Tarihleri İçin Tıklayın.

İletişim Bilgileri: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 166 Tandoğan Ankara
Telefon Numarası: 0 312 231 21 10 Ve 0 312 231 67 26
E-Mail: vakif@tskev.org.tr

Burs Kriterleri

• Şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların ortaokul, lise, ön lisans ve lisans gören çocuğu olmak,
• TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli subay, astsubay, uzman jandarma uzman erbaş sivil memurlar ile bunların emeklilerinin ön lisans ve lisans öğrenimi gören çocuğu olmak,
• TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları Yönergesinde yer alan yurtlara müracaat kriterlerini karşılamak, (Şehit çocukları hariç)
• Devlet üniversitesinde ya da Vakıf üniversitelerinde okuyor olmak,
• Herhangi bir işte tam zamanlı çalışmıyor olmak (kamu ya da özel kurumdan maaş, ücret almamak)
• Vakıf öğrenci yurtlarının bulunduğu illerde, yurda giriş için müracaat etmiş ancak yurda kabul edilmemiş olmak veya ailesi yanında sabit ikametgâhı olmakla birlikte diğer şartları taşıyanlar ile TSK Eğitim Vakfı yurtlarının bulunmadığı illerde ön lisans ve lisans eğitimini sürdürmek,
• Vakıf öğrenci yurtlarına (Ankara, Eskişehir ve İstanbul) yerleştirilmemiş olmak,
• Başka bir özel veya tüzel kişilik ile kurum veya kuruluştan karşılıksız burs almamak, (Şehit çocukları hariç)
• Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyaç duymak,
• Yükseköğrenim kurumlarında sınava girdiği ders yılında ve daha önceki yıllarda 3 aya kadar okuldan uzaklaştırılma cezası almamış olmak, disiplin ya da devamsızlık gibi bir nedenle okuldan kaydı silinmemiş olmak

Sponsorlu

Güncel Burs Başvuruları İçin Tıklayın.

Burs Verilmeyecek Olanlar

• Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler ile bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrencilere,
• Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
• Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
• Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
• Burs almakta iken öğrenimine ara veren öğrencilere,
• Adli para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrencilere,
• Ceza aldığı tarih itibari ile öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilere,
• Aynı aile içerisinden bir çocuğa burs verilmeye devam ederken müracaat eden diğer öğrencilere, (Şehit çocukları hariç)
• Açık öğretim ve uzaktan öğretim gören öğrencilerine,
• Vakıf Öğrenci Yurtlarının bulunduğu illerde Yurda giriş için müracaat etmemiş öğrencilere (Ailesinin yanında sabit ikametgâhı olanlar hariç),
• Burs verilmesine kaynak teşkil edilen belgelerden biri veya daha fazlasının geçersizliğine sebep olan durumu ortaya çıkan öğrencilere,
• Vakıf çalışan personeline burs verilmez; ayrıca şehit çocukları hariç aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilmektedir.

Nevvar Salih İşgören Vakfı Burs Başvuruları İçin Tıklayın.

Burs Detayları

• Karşılıksız Eğitim Bursuna başvurmadan önce “Burs Kriterleri” bölümünü mutlaka okuyunuz.
• Son müracaat tarihi 08 EKİM 2021 tarihi, saat 15:00’dir. Başvurular, TSK Eğitim Vakfı WEB sayfasından internet üzerinden yapılacaktır.(tskev.org.tr)
• Başvuru formunu doldurarak “Okudum, Anladım, Şartları Kabul Ediyorum” butonunu tıklayarak başvuruda bulunulur.
• Beyanlarınız üzerine burs ön başvurusu kabul edilenlere 09 EKİM 2021 tarihinde WEB sayfasından ve SMS ile duyuru yapılacaktır. Bursun Kesinleşebilmesi için 4.’üncü maddede belirtilen dilekçe ve dilekçe ekindeki evrakların eksiksiz ve zamanında Vakıf Genel Müdürlüğü adresinde 15 EKİM 2021 günü saat 18:00′ e kadar bulundurulması gerekmektedir.
• Geçici Kayıt Kabul Komisyonunca başvuru sırasında istenen belgelerin doğruluğunun tespit ve değerlendirmesi yapılır.
• Belirtilen süre içinde istenen evraklarının gelmemesi veya eksik ve yanlış bilgi beyan edilmesi halinde müracaat değerlendirme dışı bırakılarak geri dönüş yapılmadan İPTAL edilecektir.
• Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin (Ön Lisans-Lisans/sadece şehit çocuklarına ortaöğretim) başvuruları değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil ve yedek öğrenci belirlenerek Vakıf İnternet sitesinde yayınlanmaktadır. Bursa hak kazanan kesin öğrenci listesi WEB adresinden açıklanacaktır.
• Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir. Burs süresi sekiz (8) aydır. Başlama tarihi Kasım ayıdır.

Başvuru Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1. İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” ve söz konusu dilekçenin dipnotlarında bulunmaktadır. Eksik evrak olduğunda burs müracaatı kabul edilmemektedir.
2. İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” belirtilen sıraya göre tanzim edilerek dağılmayacak şekilde birleştirilmelidir.
3. Mutlaka velinin ve öğrencinin askeri kimlik kartlarını(veli askeri kimlik kartı, çalışıyorsa birliğinden, emekliyse askerlik şubesinden onaylı olacaktır.) okunur bir şekilde göndermeleri zaruridir. Aksi takdirde burs tahakkuk ettirilmemektedir.
4. İlk müracaatta şehit çocuğu olmadığı halde “Şehit Çocuğu” bölümünü işaretleyerek müracaat eden öğrenciler kesinlikle bursa kabul edilmez. Engelli veya Gazi çocukları, Velisi halen çalışmaya devam ediyorsa “TSK’da Görevli Personel Çocuğu”, emekli ise “TSK’dan Emekli Personel Çocuğu” hanelerinden sisteme giriş yaparak ilgili bölümleri eksiksiz doldurmalıdırlar.
5. Şehit Çocuklarının, “Şehit Çocuğu” hanesinden giriş yapmayı müteakip sadece şahsi bilgilerini doldurmaları yeterli olacaktır. Şehit Çocuklarının “Öncelikli Puana Esas Bilgileri” doldurmasına gerek yoktur. Burs başvurusu yapan şehit çocukları güncel öğrenci belgesi ile şehadet belgesini mutlaka Vakıfa göndermelidir. Sonraki yıllarda burs almaları halinde sadece güncel öğrenci belgelerini göndermeleri yeterli olacaktır.
6. Öğrenci İkametgâh Durum Belgeleri; Ailesinin ikamet ettiği il dışında üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler; kirada oturuyorsa e-devletten alacakları okuduğu okulun bulunduğu ile ait ikametgah belgesi, yurtta kalıyorsa yurt müdürlüğünden alacakları resmi yazıyı, orduevinde kalıyorsa Orduevi Müdürlüklerinden alınacak resmi yazıyı burs evraklarına dahil etmelidirler. Kira sözleşmelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Aksi takdirde aile yanında eğitime devam ettikleri değerlendirilerek puan alamazlar. (Bu nedenle kirada oturan öğrencilerin zamanında nüfus müdürlüklerine müracaat ederek nüfuslarını oturma adreslerine aldırmaları gerekmektedir.)Veli de ikamet ettiği ile ait e-devletten alacağı ikamet belgesini mutlaka koyacaktır. Velisi ile aynı ilde ancak farklı ikametgaha sahip olan öğrencinin durumu “aile yanındadır” şeklinde değerlendirilecektir.
7. Öğrenci Başarı Durumu Belgesi: ÖSYM tarafından verilen “LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) Belgesi”’nin evraklara dahil edilmesi gerekmektedir. Belge okunur, isim ve okuduğu bölüme ilişkin yerleştirme sırası net görünür olmalıdır. Bu belge ile başarı durumunu kanıtlayamayan adaya puan verilmez. Dikey geçiş vb. sınavlardan alınan başarı puanı bu kapsamda değerlendirilmemektedir.
8. Nüfus Kayıt Örneği; Velinin bizzat kendisi tarafından e-devletten alınmalıdır. Öğrenci tarafından alındığı zaman kardeş durumu görünmediğinden ailenin üye sayısı açıkça hesaplanamamaktadır. Bu durumda “Aile Fert Sayısı” bölümünden puan alınamamaktadır.
9. Doktora, yüksek lisans, açık öğretim ve askeri okul ile polis akademisi öğrencileri bursumuzdan faydalanamaz.
10. Yükseköğrenimde Okuyan Çocuk Sayısı Değerlendirme Kriteri kapsamında; yükseköğretimdeki kardeş doktora, yüksek lisans, açık öğretim ve askeri okul ile polis akademisi öğrencisi ise puan verilmemektedir.
11. Çalışan Velilerin güncel son iki aya ait olan maaş bordrolarından birini beyan etmeleri yeterlidir. Eş çalışıyorsa gelir durumu beyan edilmeli ve maaş bordrosu ile belgelendirilmelidir. Eş çalışmıyorsa e-devletten alınacak SGK 4/a,4/b,4/c kapsamında olunmadığına dair belge eklenecektir. Aksi takdirde en yüksek gelir gurubundan işlem yapılmaktadır.
12. Emekli Veliler ise 4c emekli aylık bilgileri ile gelirini beyan etmelidirler. Eş içinde SGK’dan / e-devletten alınacak (4a, 4b, 4c) belgeler ile gelirleri belgelenmelidir. Aksi takdirde en yüksek gelir grubuna dahil edilerek değerlendirme yapılmaktadır. En çok ihmal edilen belge bu evraktır. Emekliler kendi gelirlerini SGK’dan aldıkları belge ile belgelerken eş gelir durumu ihmal edilmektedir. Bu da puan kaybına sebebiyet vermektedir.
13. Ailenin Aylık Gelir Durumu belirtilirken maaş pusulasında ele geçen miktara lojman kirası, bireysel emeklilik, OYAK ikraz, konut kredisi vb. (OYAK üye kesintisi hariç)yasal kesintiler de dahil edilerek ailenin toplam geliri bu şekilde beyan edilmelidir.
14. Anne-Baba boşanma işlemi resmi olarak kesinleşmemiş olanlar Anne-Baba Birlikte seçeneğini işaretleyecektir. Kesinleşmiş mahkeme kararı yada vukuatlı nüfus kayıt örneğinde bu durumu ispatlayan belge sunulmadığı takdirde puan alamayacaktır.
15. Velisi TSK mensubu olan öğrenciler burs başvurusu yapabilir.
16. Velisi kanunen ayrı olan öğrencinin resmi velayetinin bulunduğu ebeveyninin geliri belgelenecektir.
17. %40 ve Üzeri Engelli Öğrenci İçin Sağlık Raporu; Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmalıdır.
18. IBAN numarası mutlaka başvuruda bulunan öğrenci adına Ziraat Bankasından alınmış olmalıdır. Öğrenciye ait olmayan IBAN numarasına burs yatırılmamaktadır.
19. Hazırlık, Yatay ve Dikey geçişler mutlaka belgelendirilecektir. Aksi takdirde üniversiteye kayıt tarihi itibariyle yıl kaybı olarak değerlendirilerek burs verilmeyecektir.
20. Vakfın yurtlarının bulunduğu Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de okuyan öğrenciler için; sayılan illerdeki yurtlarımıza müracaat etmiş ancak yurtlardan istifade edemeyenler BURS başvurusunda
21. Bursa müracaat aşamasında emeklilik durumu kesinleşmeyen veliler hali hazırdaki mevcut durumlarını ispata yarar belgeleri ekleyeceklerdir.
22. Evraklar Burs Müracaat Dilekçesinde olduğu şekliyle hazırlanıp mutlaka posta/kargo veya elden ulaştırılacaktır. Faks ya da mail ile gönderilen evraklar dikkate alınmayacaktır.
23. Belgesi olmayan değerlendirme kriterleri en düşük puan esas alınarak değerlendirilmektedir.
24. Evrakların içine gereksiz belge veya birden fazla suret koyulmamalıdır. İncelemeyi uzatarak gereksiz zaman kaybına sebebiyet vermektedir.
25. Evrak gönderme aşamasında evraklar tek elden gönderilecektir, veli ve öğrenci ayrı ayrı evrak göndermeyecektir.
26. Evrak inceleme aşamasında eksik veya hatalı evrak olması halinde ön hak sahibine dönüş yapılmayacaktır, evrak tamamlatma uygulamamız yoktur.

Önceliğimiz Şehitlerimizin Emaneti Evlatlarımızdan, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretimde okuyanlar olmak üzere; Kahramanlarımızın yüksek öğretimde okuyan çocukları için, “Karşılıksız Eğitim Bursu” başvuru tarihleri için sayfamızı takip edebilirsiniz.
*Müracaatınıza istinaden gönderilmesi gereken belgelerden, eksik veya hatalı belge olması durumunda, geri dönüş yapılmadan burs müracaatınız İPTAL edilecektir.
Not: Bir önceki öğretim döneminde Vakfımızdan burs almaya hak kazanmış Şehit Personel Çocuklarının sistemden müracaatlarını yaparak öğrenimlerine devam ettiklerine dair belgeyi, burs başvurularının başlamasından itibaren Vakfımıza ibraz etmeleri burs almaya hak kazanmaları için yeterli olacaktır.

Başvuru Takvimi
Başvurular 1 Ekim 2021 İle 8 Ekim 2021 Tarihleri Arasında Alınacak.
Geçici Sonuçlar 9 Ekim 2021 Tarihinde Açıklanacak.
İstenilen Evrakların Vakıf
Adresine Gönderilmesi Ve Komisyon Tarafından İncelenmesi 9 Ekim 15 Ekim 2021.
Kesin Sonuçların Açıklanması 28 Ekim 2021.

Online Burs Başvurusu İçin Tıklayın.
Burs Detayları İçin Buraya Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Ömür dedi ki:

    Merhabalar Şehit eşiyim geçtiğimiz eğitim dönemi için burs başvurusunda bulundum ve Lise 3. sınıf öğrencisi olan oğlum 8 ay boyunca burs aldı bu yıl lise son sınıf öğrencisi bu yıl da tekrar başvuru yapmamız gerekiyor mu yoksa geçen yılki başvuru geçerli midir?

BİR YORUM YAZ