<style>.lazy{display:none}</style>Trabzon Belediyesi Fotoğraf Yarışması Başvuruları
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Trabzon Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Trabzon Belediyesi Fotoğraf Yarışması

Trabzon Belediyesi Fotoğraf Yarışması

6. Trabzon Belediyesi Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı. Ödüllü Yarışmaya 18 Yaş Ve Üzeri Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3.500 Türk Lirası
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Ödülü 2.500 Türk Lirası
5 Adet Teşvik Ödülü 1.500 Türk Lirası
En Fazla 30 Adet Sergilenmeye Değer Eser Ödülü 750 Türk Lirası

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Yarışmanın konusu “TRABZON” dur. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı fotoğraf(-lar)ını Trabzon ili sınırları içerisinde çekmiş olmak zorundadır. Trabzon; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, http://kbs.trabzon.bel.tr/KentRehberi/ adresinde belirtilen mahalle, cadde ve sokaklarda fotoğraf çekilmesidir. Yarışmanın amacı fotoğraf severleri Trabzon’a çekmek, çekilen fotoğraflarla şehrin bilinirliği artırarak turizme katkı sağlamaktır. Trabzon’un tanıtımına ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamaktır.

Yarışmanın Kategori – Bölümleri:
Yarışma kapsamında 1 kategori/bölüm bulunmaktadır.
1. Serbest (Renkli veya siyah beyaz – en fazla 4 fotoğraf)
2. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları Ve Yarışma Şartnamesi

Ads

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

3. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFV (Türkiye Fotoğraf Vakfı) Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri, temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışmadır.

4. Katılımcı, en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

5. Yarışmayı tertip eden ilgili kurumun (burada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı) daha önceki senelerde yaptığı yarışmalarda ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma, kesme gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler veya desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülemez. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

7. Fotoğraf makinesi içindeki bir uygulama veya görüntü işleme programları vasıtasıyla; birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

8. Cep telefonu, GoPro, 180, 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR (high dynamic range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

9. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleme kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

10. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış, kural ihlali sayılır.

11. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve http://kbs.trabzon.bel.tr/KentRehberi/ adresinde belirtilen sınırlar içerisinde ve 2019, 2020 veya 2021 yılları arasında çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

12. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

13. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

14. Fotoğrafın içeriğinde kurumlar, markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

15. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

16. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergisi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı bu hükümleri kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

17. TFV onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde yarışma kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFV elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFV ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFV tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. TFV onaylı/patronajlı yarışmalara katılımı konusunda TFV yönetiminin vereceği cezayı kabul etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

18. Düzenleme Kurulu ve TFV, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

19. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFV‘nı son katılım tarihinden en geç bir haſta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

20. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar mevcut TFV sisteminde yedeklenir ve TFV temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Jurinin pandemi vb nedenlerden dolayı fiziki toplantı yapamaması halinde, düzenleme komitesi/TFV tarafından belirlenen ve altyapısı hazırlanan , uzaktan erişimli /online altyapı ile toplantı yapabilir. Pandemi koşulları ve düzenleyici kurum isteği nedeniyle süre uzatımına gidilebilir.

21. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden bu durum duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödül tutarları hesaplarına gönderilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi

1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

3. https://www.turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

4. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, çizim, desen, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

5. Yarışmaya katılacak fotoğrafların; JPG / JPEG formatında, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3840 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Megabayttan az olmamalı, 4 Megabaytı geçmemelidir. Fotoğraflarınızı isimlendirme yaparken Türkçe karakter de kullanabilirsiniz. Dosya adında bunlara benzer karakterler içermediğinden emin olun; “> </ *” Örnek isimlendirme: “Trabzon” “Çay” “Günbatımı” vb.

6. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@turkiyefotografvakfi.org hesabından iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Başvuru Adresi Ve Yarışma Sekreteryası

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Gülbahar Hatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi
No:201 TRABZON / TÜRKİYE
Telefon : 0 462 223 85 13
Yetkili Kişi : Nuri AYDINLI
E-Posta : nuriaydinli@trabzon.bel.tr

Türkiye Fotoğraf Vakfı
Merkez efendi Mah. Dere Sokak No:10
Zeytinburnu/İstanbul
Yetkili Kişi: Bekir YEŞİLTAŞ
Telefon: 0 555 657 52 92
E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 2 Aralık 2021, Perşembe
Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 7 Aralık 2021, Salı
Sonuç Bildirim Tarihi: 10 Aralık 2021, Cuma
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: 24 Aralık 2021, Cuma

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ