<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Tokat Altın Asma Türk Halk Müziği Beste Yarışması

Tokat Altın Asma Türk Halk Müziği Beste Yarışması

Tokat Altın Asma Türk Halk Müziği Beste Yarışması

Tokat Altın Asma Türk Halk Müziği Beste Yarışması Tokat Valiliği Tarafından Düzenlenmektedir. Birincisi Düzenlenecek Olan Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Tüm Besteciler Katılabilir.

Yarışmanın Amacı
Türk Halk Müziği Türleri Bakımından Ülkemizin En Zengin Bölgelerinden Olan İlimizin Bu Konudaki Zenginliğini Artırmak, Türk Halk Müziği Eserlerinin Tanıtılmasına Ve Yeni Bestecilerin Yetişmesine Katkıda Bulunmaktır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 2.500 Türk Lirası

Katılım Koşulları
1) Yarışmalara T.C. Vatandaşı Olan Bütün Besteciler (Şahsen) Katılabilir.
2) Tokat Valiliği, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, Yarışma Konuları İle İlgili Yönetici Kadrolarda Bulunan Veya Yarışmalarda Görev Alan Personel İle Bunların Birinci Derecede Kan Ve Sıhrî Hısımları Yarışmalara Katılamazlar. Bu Kişiler, Yarışmaya Katılan Eserlere Hiçbir Şekilde Katkıda Bulunamazlar. Böyle Olduğu Daha Sonra Anlaşılan Durumlarda Varsa Verilen Ödül Ve Diğer Hediyeler Geri Alınır.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler
1. Türkü sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerine ve ilkelerine ters düşmeyen ve Türk toplumunun moral, milli ve manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkeleri’ne aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir.

Ads

2. Tokat ve çevresine has ezgi ve sözel yapıya sahip eserler, (Burada amaç Tokat yöresine has ezgi kalıpları, coğrafi yer isimleri, mahalli kelimeler ve ağız yapısı ile yeni türküler üretilmesini teşvik ederek bölgenin müzikal zenginliğine katkı sağlamaktır) olmalıdır.

3. Türkü sözlerinde olabilecek yerel ağızlarla okunan sözler ile mahalli yer, nesne veya eylem bildiren kelimelerin anlamları notanın altına yazılmalıdır.

4. Yarışmaya gönderilecek eserler ön incelemeden geçecek, komisyonun 1. ve 2. Maddede belirtilen kurallara uygun bulmadığı eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Bu durum yarışmanın hangi aşamasında tespit edilirse edilsin yarışma dışı kalır.

Yarışmaya gönderilecek eserler:
a) Yarışacak türkülerde Tokat’a ait tarihi şahsiyetler, coğrafi yer adları, yerel ağızlar, mahalli kelimeler veya Tokat’ın genel kültürünü yansıtan ögeleri içeren herhangi bir ifade olmalıdır.
b) Türk Halk Müziği’nin ezgi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.
c) Türk Halk Müziği’nin ezgi, usul ve form yapısına uygun eserler olmalı, ayrıca mevcut türkülerle varyant veya daha önce bestelenmiş herhangi bir türkü ile aşırı benzerlik göstermemelidir.

d) Türk Halk Müziği’nin temellerinden olan Tokat il genelindeki yöresel tavırlar veya âşık tarzı üretime uygun olmalıdır.
ç) Kompozisyon yönünden, söz, müzik ve usul bütünlüğü taşımalıdır

e) Ezgi ile söz arasında prozodi açısından uygunluk olmalıdır.
f) Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (Nota, plak, kaset, CD, VCD vb. sesli/görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel koro, solo vb. her türlü konserlerde )
g) Tek sesli olarak bestelenmelidir.
h) Toplam olarak 5 dakikayı geçmemelidir.

Eserlerin Teslimi
Besteciler, 30 Eylül 2019 günü akşamına kadar, eserlerin notalarını, sözlerini, istenen diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde gönderici ve alıcı bilgileri olan büyük zarfla
“1. Altın Asma Türk Halk Müziği Beste Yarışması- 2019 Bürosu”
Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Alipaşa Mah. Gaziosmanpaşa Bulvarı Valilik Binası Kat 1 – Tokat adresine; posta-kargo ile göndermiş, elden ve tutanak karşılığı teslim etmiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler için Tokat Valiliği veya Yarışma Düzenleme Komitesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, Kurumumuza intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
1.Besteciler yarışmaya, en fazla 5 eserle katılabilirler.
2. Yarışmaya gönderilen notalar üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve (nota işaretleri hariç) herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
3. Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı Toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır (Örnek; ”7ASMA6”, ”6L4T8K” vb. gibi) (Lütfen bu örnekleri kullanmayınız.)
4. Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için değişik rumuz kullanmak kaydı ile yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.
5.Besteciler, biri küçük ‘Kimlik Zarfı; diğeri büyük ‘Eser Zarfı; olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden teslim edeceklerdir. Posta ile müracaat edildiğinde, üzerine posta işlemlerinin ve adresin yazılacağı, pulun yapıştırılacağı 3.en büyük kargo zarfı kullanılacak, üzerine de gönderici ve alıcı bilgileri olacaktır. (Ekteki zarf resimlerini inceleyiniz)

6.Besteciler, BÜYÜK ZARF içinde:
a. 10 nüsha nota (üzerinde rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret, vb. olmayacaktır. (nota işaretleri hariç))
b. 10 nüsha şarkı sözü (üzerinde sadece rumuz yazılı olacak, bilgisayar ile dosya kağıdına yazılacak, söz yazarının adı dahil, hiçbir bilgi, işaret vb. olmayacaktır. (nota işaretleri hariç))
c. Eserin bir kıtasının seslendirilmiş şeklinin kaydedildiği CD olacak, kayıt sadece ses kaydı olup kimliğe ilişkin bir bilgi asla bulunmayacaktır.
ç. Üzerinde sadece rumuz yazılı olan KÜÇÜK KAPALI KİMLİK ZARFI bulunduracaklardır.

Kapalı Kimlik Zarfı içinde;
● Bestecinin biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
● Söz yazarının biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
● Eserin künyesini,(güftenin 1.satırının tamamını, varsa eserin adını, usulünü)
İçeren bilgileri bulunduracaklar,

Şartnamenin en son sayfasında bulunan ‘1.Altın Asma Türk Halk Müziği Beste Yarışması-2019’ Özel Şartnamesi’ni ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) “İstisna Sözleşmesine Konu Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten besteci–söz yazarı tarafından ayrı ayrı imzalanmış (Ek:1,EK:2,EK:3,EK:4) taahhütnameleri, sözleşmeleri eksiksiz bir şekilde beyan edecekler ve zarfa yerleştireceklerdir.

Uyulması gereken önemli hususlar

Eserlerin notaları ve sözleri 10’ar nüsha halinde:

a) Bilgisayarla veya elle, temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır,
b) Kurşun kalemle yazılmamalıdır,
c) Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.
d) Nota yazısı ve usul bölünmeleri, Arel – Ezgi – Uzdilek sistemine uygun olmalıdır,
e) Eserlerin icra, hız, süre-metronom ve ifade nüansları nota üzerinde gösterilmeli, bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.
f) Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından hareketle, bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılmalıdır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 30 Eylül 2019.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ