<style>.lazy{display:none}</style>TMMOB Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması Başvuruları
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

TMMOB Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

TMMOB Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

TMMOB Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

TMMOB Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması Son Başvuru Tarihi 7 Mayıs 2019. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Ve KKTC’de Yer Alan Yüksek Öğrenim Kuruluna Bağlı Üniversitelerin Mimarlık Bölümü Öğrencileri Ekip Başı Olmak Üzere Tüm Lisans Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Eş Değer Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası

Ayrıca Uygun Görülen Sayıda Teşvik Ödülü Verilecektir. Ödül Alan Her Ekibe Mimarlar Odası Ve Elektrik Mühendisleri Odası Tarafından Ayrıca Hediyeler Sunulacaktır.

Yarışmanın Amacı Ve Konusu
TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenmekte olan “İzmir Elektrik Fabrikası NE OLMAK İSTER” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI kapsamında; kent hafızasında ve yer aldığı bölgede endüstri mirası olarak tarihi değere sahip, fakat günümüzde işlevsiz ve atıl bir durumda varlığını sürdürmeye çalışan yapı ve yakın çevresine ilişkin, mimarlık öğrencilerinin fikir-ler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmakta; bu anlamda kentin ve bölgenin gündelik hayatına değer katacak, kamusallığı geliştirecek/dönüştürecek deneysel, kurgusal önerilerin elde edilmesi hedeflenmektedir.
Yarışmaya konu olan İzmir Elektrik Fabrikası ve yakın çevresini kamunun yararına ve kente değer katacak biçimde tasarlamak için yarışmacılar her türlü açık, yarı açık, kapalı mekânsal kurgular ve mimari programlar/eylemler önerebilirler. Diğer bir ifadeyle, Elektrik Fabrikası’nın “ne olacağının” mekansal-programatik karşılıkları tamimiyle yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır. Elektrik fabrikasının kentsel hafızadaki yerini ve endüstriyel bir miras olmasını yok saymayan, güncel kentsel ve mimari yaklaşımlar bağlamında, her şeyi yeniden kurarken eldeki verileri yorumlayan/tartışan özgün bakış ve yenilikçi tavırların tümü desteklenmektedir.

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (TC ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencileri ekip başı olmak üzere tüm lisans öğrencilerine açıktır. Mimarlık öğrencileri yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi farklı disiplinlerden lisans öğrencileri ile ekip olarak da katılabilirler.
• Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
• Ekip başı ve katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur.
• Yarışma Jürisi asli, yedek ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma İletişim Bilgileri
Raportörlük Adresi:
“NE OLMAK İSTER” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI”
TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi
1474 sok. No:9 35220 Alsancak-İZMİR
Tel: 0 232 463 66 25
neolmakister@izmimod.org.tr

Yarışmacılardan İstenenler
Tasarım fikri, senaryo, program, müdahale kararları, kentsel ilişkiler, çevresel yaklaşımlar vb. gibi bütünü oluşturan unsurların tasarımcı tarafından belirlenen medya ve ifade araçları (2 boyutlu ve 3 boyutlu çizim, şema, eskiz, fotoğraf, kolaj, render, metin vb.) kullanılarak; okunaklı ve anlaşılır bir biçimde sunulması beklenmektedir. Sunulacak mimari ifadelerde kullanılacak ölçek serbest bırakılmıştır. Yarışmacılar paftalara ek olarak ayrıca video ve animasyon gibi medyaları da kullanabilirler. Bu tür dosyalar mp4 Formatında ve en fazla 50 MB boyutta olacak şekilde sunulmalıdır.

Teslim Şekli Ve Sunum Tekniği
Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.
• Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir.
• Tüm sunuşlar en fazla 3 adet dikey A1 (59,4x84cm) boyutlarında 300 dpi (2500x3500pixel) çözünürlükte JPEG olarak kaydedilmelidir.
• Proje raporu tasarımın kavramsal, ilkesel ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır. Rapor ayrıca 300 kelimeyi aşmayacak şekilde pdf formatında sunulmalıdır.
• Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köşeye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuda 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.
• Sergileme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.
• Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatlarında, neolmakister@izmimod.org.tr adresine wetransfer aracılığı ile mail olarak göndereceklerdir.

Dijital Kimlik Dosyası
• Tüm katılımcılar dijital bir klasör içinde aşağıda yer alan bilgileri yüklemek zorundadır. Dosya proje verilerinden ayrı bir klasör olarak RUMUZ_KİMLİK DOSYASI ibaresi ile aşağıda belirtilenleri içerecek biçimde yüklenmelidir.
• Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form (EK. 1) (form doldurulmuş olmalıdır)
• Yarışmaya ekip içinde yer alacak tüm yarışmacıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi (öğrenci belgesi), (belge taranarak konulmalı ya da e-devlet üzerinden alınacak öğrenci belgesi eklenmelidir.)
• Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve dijital kimlik dosyasına üyeliklerini belgeleyen üye tanıtım belgesini (Mimarlar Odasından temin edilmelidir) tarayıp koymaları gerekmektedir.

Soru Ve Cevaplar
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını 15 Mart 2019 günü saat 17.00’e kadar e-posta (neolmakister@izmimod.org.tr) yoluyla “İZMİR ELEKTRİK FABRİKASI NE OLMAK İSTER ? -SORULAR” başlığı altında Mimarlar Odası İzmir Şubesi’ne iletebilirler.
Soruların cevapları, 19 Mart 2019 tarihinde, tüm yarışmacılara, web sitesi (www.izmimod.org.tr) aracılığı ile iletilecektir.

Projelerin Teslim Günü, Yeri Ve Şartları
Yarışmacılardan istenen dokümanlar neolmakister@izmimod.org.tr adresine 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 23.59’a kadar, ulaşacak şekilde wetransfer aracılığıyla ulaştırılmalıdır. Belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen ve ulaştırılan dökümanlar dikkate alınmayacaktır.

“Wetransfer İle Projemi Nasıl Göndereceğim?”
1. www.wetransfer.com adresine giriş yapın.
2. İsim bölümünde rumuzunuzun yazılı olduğu sıkıştırılmış dosya; Kimlik bilgilerini (bknz. dijital kjimlik dosyası) ve Proje verilerini içeren ayrı iki klasörden oluşmalıdır. Proje Klasörünün içeriği ise şu şekilde olmalıdır: Her bir görseliniz Rumuz_01, Rumuz_02, Rumuz_03,… şeklinde devam etmelidir. Word dosyanız ise Rumuz_ Metin şeklinde isimlendirilmelidir.
3. Hazırlamış olduğunuz dosyaları “+Dosya Ekle” butonuna tıklayarak ekleyin.
4. Alıcı E-posta adresi bölümüne neolmakister@izmimod.org.tr yazın.
5. E-postanız bölümüne kendi mail adresinizi yazın.
6. Mesaj bölümüne rumuzu yazın.
7. Aktar butonuna basın.
8. Gönderildiğinde size uyarı maili gelecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ