<style>.lazy{display:none}</style>
18.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması

TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması

14. TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması

Türkiye İnsan Hakları Vakfı TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması Düzenliyor. Afişler İşkence Ve Diğer Kötü Muamele Temasıyla Hazırlanacak.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Güncel Yarışma Duyuruları İçin Tıklayın.

Yarışmanın Adı: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması.

Yarışmanın Konusu:

Ads

TİHV, İnsan Hakları Derneği ve 32 insan hakları savunucusu aydın tarafından 1990 yılında Türk Medeni Yasası’na göre kurulmuş, hükümet dışı bağımsız bir kuruluştur. Statüsü 30 Aralık 1990 tarihli ve 20741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır.

TİHV, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından imzalanmış olsun ya da olmasın bütün uluslararası sözleşmeler ışığında yürütmektedir. Genel Merkezi Ankara’da olup İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Van’da temsilcilikleri, Cizre’de ise referans merkezi bulunmaktadır.

TİHV’in nihai hedefi, insanlık onurunun korunması, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal barışın tesisinin temel zemini olarak ülkemizde ve dünyada başta işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları olmak üzere her türlü ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin son bulmasıdır. Böylece TİHV gibi kurumlara ihtiyacın kalmadığı bir ülke ve dünyaya ulaşmaktır.

TİHV’in misyonu yukarıda sözü edilen nihai hedefe ulaşmak için yaşamın her alanında mücadele yürütmek, insan haklarına duyarlılığı ve saygıyı yükseltmek, işkence gören kişilerin yaşadıkları travma ile baş edebilmelerine ve fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik haline ulaşabilmelerine yardımcı olmaktır. Başka bir ifadeyle, maruz kaldıkları ağır hak ihlalleri nedeniyle insan olarak sahip oldukları onur ve değeri ayaklar altına alınan kişi ve topluluklardan “toplumsal özür dileme” ortamı oluşturmaktır.

TİHV, diğer çalışmalarının yanı sıra işkenceyi ve diğer insan hakları ihlallerini önlemek, insan haklarına yönelik duyarlılığı ve saygıyı yükseltmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirici ve eğitici çalışmalar da yürütmektedir. Bu kapsamda 13 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Haftası (10 – 17 Aralık) vesilesiyle insan hakları temalı “belgesel film günleri” gerçekleştirmektedir. Çünkü insan hakları savunuculuğu ile belgesel sinemacılık birbiriyle çok yakından ilişkili iki alandır. Her ikisinde de dikkatler toplumsal gerçekliğe yani hakikate yöneltilmektedir. Bilindiği gibi insan hakları ihlallerini önlemenin en temel ve etkin yolu, ihlalleri görünür kılmak, hakikati açığa çıkarmaktır. İnsan hakları temalı belgesel film yapan sinemacılar da eserleri ile ihlalleri görünür hale getirmektedirler. Böylelikle bir yandan ihlalleri önlemenin diğer yandan onların sebep olduğu mağduriyetleri onarmanın/gidermenin, en nihayetinde bir daha asla tekrarlanmamaları için cezasızlıkla mücadelenin, dolayısıyla da adaleti tesis etmenin imkânları yakalanmaktadır.

Yıl boyunca Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan çok farklı sorunlardan öne çıkan biri ya da birkaçı o yıl için ‘İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin temasını oluşturmaktadır. Bu yıl gerçekleştirilecek olan “14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri”nin teması ise Türkiye’nin de bir parçası olduğu evrensel hukuk tarafından mutlak olarak yasaklanan “İşkence ve Diğer Kötü Muamele” olacaktır.

İnsan hakları belgesel film günleri ile izleyicilerde insan haklarına dair oluşturmayı amaçladığımız duyarlılık ve saygının grafik/tasarım sanatı aracılığı ile daha da genişletilmesi ve güçlendirilmesi bu yarışmanın ana hedefi olmaktadır.

Yarışmanın Amacı
TİHV 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri için “İşkence ve Diğer Kötü Muamele” temalı “statik ve/veya hareketli afiş” elde etmek.

Yarışma Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği
E-posta adresi: izmir@tihv.org.tr
Website: www.tihv.org.tr; www.tihvbelgeselfilm.org; www.tihvakademi.org
Adres: Alsancak Mahallesi, 1471. Sokak, Kenet 1 Sitesi, No.1, Da. 1-2 Konak İzmir
Tel No: + 90 232 463 46 46

Yarışma Koşulları:

A) Bu şartnamede “Yarışmacı” olarak kullanılan kelime; “Grafik Tasarımcı” olarak adlandırılacaktır.

B) Yarışma 18 yaşından büyük tüm grafik tasarımcılara açıktır.

C) Yarışmaya katılım için yarışmacılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

D) Tüm yarışmacılar, katılım koşullarını ayrıntılı olarak belirten yarışma şartnamesini okuyup anlayarak ve doldurmakla yükümlü oldukları katılım formunu onaylayarak şartname hükümlerini, seçici kurul (jüri) kararlarını peşinen kabul etmiş ve yarışmaya katıldığı tasarımların kendine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Onaylanmış katılım formu ile birlikte TİHV’e çevrimiçi (online) olarak teslim edilmeyen tasarımlar/eserler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

E) Yarışmaya katılan tasarımların tamamı www.tihv.org.tr veya www.tihvbelgeselfilm.org ya da www.tihvakademi.org sitelerinden çevrimiçi (online) katılım formu doldurulup onaylanarak gönderilecektir.

F) Yarışmaya katılacak tasarımların özgün olması, daha önce hiç bir yerde kullanılmamış ve yayınlanmamış, tamamen ve kısmen alıntılanmamış veya kopya edilmemiş olması gerekmektedir. Yarışma sonucunda, seçici kurulun ödüle layık gördüğü çalışmanın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmada derece almış olduğunun ya da tamamen ve kısmen alıntılanmış veya kopya edilmiş olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilir ve ödül sahibinin ödülü derhal iade etmesi istenir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya almamış yarışmacılar açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz.

G) TİHV, yarışmaya katılan tasarımlar için gerekli izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

H) Yarışmaya katılan, ödül/derece alan ve sergilenen tüm tasarımların kullanım hakkı TİHV’e ait olacaktır. Bu hususu, katılımcılar katılım formunu doldurup onaylayarak kabul ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. TİHV, bu tasarımları insan hakları ihlallerini önlemeye, insan haklarına dair duyarlılığı ve saygıyı yükseltmeye yönelik çalışmaları kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yazılı, görsel ve sanal alanlarda, baskılı işlerde, haber, duyuru ya da kampanya amaçlı olarak bedelsiz ve süresiz olarak kullanabilecektir.

İ) Tasarımlar seçici kurulun değerlendirmesi sonunda yarışmacılara geri iade edilmeyecektir. Yarışmacıların tasarımları yarışmayı düzenleyen TİHV’ de kalacaktır.

J) TİHV, bu tasarımların kendi amaç ve faaliyetleri dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini taahhüt eder.

K) Yarışmaya katılan ve dereceye giren tasarımları TİHV aynen kullanılabilir ya da gerekli gördüğünde tasarımcıdan değişiklik yapmasını ve/veya 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri programı kapsamında tasarım üzerinde ek çalışma yapmasını isteyebilir.

L) Her yarışmacı baskıya yönelik statik ve/veya ekrana yönelik hareketli tasarımlar ile yarışmaya katılabilir. Her iki formatta yarışmaya katılan tüm tasarımlar seçici kurul tarafından birlikte değerlendirilecektir.

M) Her yarışmacı statik ve/veya haraketli olsun toplamda en fazla 5 tasarım ile yarışmaya katılabilir. Aynı tasarımın hem statik hem de hareketli versiyonunun birlikte gönderilmesi halinde her biri ayrı bir tasarım olarak kabul edilecektir.

N) Yarışmaya birden fazla yarışmacı ortak çalışmayla katılabilir.

O) Seçici Kurul, yarışmaya katılan tasarımların değerlendirmesini TİHV tarafından oluşturulmuş bir program üzerinden, kör hakemlik yöntemiyle, çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Bu nedenle;
• Statik tasarımlar, RGB, 50 x 70 cm (yatay veya dikey) ölçülerinde 100 dpi çözünürlükte ve sadece jpg formatında kabul edilecektir. Ancak TİHV, daha sonra 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri programı kapsamında yapılacak işler çerçevesinde tasarımların RGB, 50 x 70 cm (yatay veya dikey) ölçülerinde 300 dpi çözünürlükte, jpg veya pdf formatında bir örneğini de talep edebilecektir.
• Hareketli tasarımlar 1920 X 1080 px boyutlarında, 30 fps (frames per second) standartlarında, MP4 ya da GIF olarak kabul edilecektir.

P) Yarışmaya katılacak tasarımların üzerinde yer alacak ibareler şöyledir:
– Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri
– 10 – 17 Aralık 2023
– Gösterimler Online ve Ücretsizdir  www.tihvbelgeselfilm.org
– TİHV, Fransız Kültür Merkezi ve Avrupa Birliği logoları (söz konusu logoların çalışmaya uygun hallerine www.tihv.org.tr, www.tihvbelgeselfilm.org ve www.tihvakademi.org adreslerinde bulunan çevrim içi katılım formunun içinde yer verilecektir.)

Q) Dereceye giren ve derecelendirme dışında beğeni alan ilk 30 tasarım yarışma sonunda 10 -17 Aralık 2023 tarihlerinde www.tihvbelgeselfilm.org adresli web sitesinde ve İzmir’de sergi salonunda sergilenecektir.

Yarışma Takvimi:
Duyuru Tarihi: 1 Eylül 2023
Son Teslim Tarihi: 15 Ekim 2023
Değerlendirme Tarihi: 5 Kasım 2023
Sonuçların Açıklanması: 10 Kasım 2023
Ödül Töreni ve Teslimi: 10 Aralık 2023
Sergileme: 10 – 17 Aralık 2023
Katılımcılardan gelen tasarımlar iletişimde kullanılsın ya da kullanılmasın birinci, ikinci ve üçüncü seçimi yapılacak ve ödüller kazananlara teslim edilecektir. Ödül miktarları kazananların banka hesaplarına yatırılacaktır. Sonuçlar TİHV’in web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Ayrıca, TİHV 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin program broşüründe, duyuru ve haberlerinde de yer verilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ