<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Tihek Resim Yarışması

Tihek Resim Yarışması

Tihek Resim Yarışması

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Tihek Resim Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Geneli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Özel Ve Devlet Okullarında Öğrenim Gören Lise Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Teması: İnsan Hakları

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
Ayrıca illerde birinci seçilen eser sahiplerine 1.000 TL takdim edilecektir.

Etkinliğin Adı:
İnsan Hakları Temalı Resim Yarışması

Etkinliğin Türü:
Resim kategorisinde.

Ads

Etkinliğin Amacı:
MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere hak temelli bakış açısı kazandırmak, insan hakları konusunda duyarlılık geliştirmek ve kişilerin güvence altına alınan tüm insan hak ve temel özgürlüklerden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmek ve tüm bu alanlarda farkındalığı artırmak.

Hedef Kitle:
MEB’e bağlı tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler.

Katılım Koşulları:
MEB’e bağlı devlet veya özel okullardan birinde lise düzeyinde öğrenim görüyor olmak.
Öğrencilerin yarışmaya katılımı tümüyle ücretsizdir. Düzenlenen bu etkinlik ile herhangi bir ticari amaç güdülmemektedir.

Yarışma Koşulları:
Resim: Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri.
Eserler özgün nitelikte, Anayasa ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına uygun ve insan hakları teması ile ilişkili olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise geri alınır.

Eserlerin ön yüzündeki resme zarar vermeden kâğıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadı, okulun adı, ili, sınıfı ve numarası, okul telefon iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.

Katılımcılar yarışmaya velisi tarafından imzalanmış, örneği şartname ilişiğinde verilen telif beyanı metni eklenmiş bir biçimde etkinliğe başvuruda bulunmalıdır. Öğrenciler yarışmaya yalnızca bir eser ile katılım sağlayabilir.

Yarışmacılar 25×35 veya 35×50 cm ölçütlerinde beyaz resim kağıdına yapılmış resimleriyle yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir (kolaj çalışması hariç kuru boya, suluboya, pastel boya vb. teknikler kullanılabilir.) Eserler; çerçevesiz, paspartusuz olarak arkasına yarışmacının adı-soyadı ve iletişim bilgisi yazılı olduğu başvuru formu yapıştırılarak teslim edilmelidir. Başvuru tarihinden sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eser Değerlendirme Kriterleri
Yarışma kapsamında gönderilecek resimlerin aşağıdaki kriterler kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir:
Amaca uygunluk: Resmin insan hakları temasına uygunluğu ve etkileyiciliği ile insan hakları ile ilgili değerleri resim ile ifade edebilme yeteneği (25 Puan)
Yaratıcılık (25 Puan)
Resmin görselliği ve çerçeve düzeni ile kâğıdın temizliği (25 Puan)
Özgünlük: Bariz şekilde etkilenmemiş olma (25 Puan)

Yarışma Başvuru Aralığı Ve Teslim Yeri:
Resimler katılımcı öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları Okul Müdürlüklerine 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlayacak şekilde 14 Kasım 2022 tarihine kadar teslim edilecektir. Öğrenciler için son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 mesai bitimine kadardır.

Yarışma Takvimi:
Bu özel şartname, 31 Ekim 2022 tarihine kadar tüm okullara gönderilecek ve lise öğrencilerine duyurulması için gerekenler yapılacaktır. Okul müdürlükleri, 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren yarışmacıların eserlerinin kabulüne başlayacaktır. Okul müdürlükleri elden veya posta yoluyla alabilecektir. Okul müdürlüklerinden sonraki süreçlerde de dağıtım posta yoluyla veya elden gerçekleştirilecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından il birincisi olarak seçilen eserin aslının TİHEK’e posta yoluyla gönderilmesinin yanında taranarak resimyarismasi@tihek.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışma Takvimi
Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslimi: 31 Ekim – 14 Kasım 2022
Eserlerin Okul Müdürlüklerinde Değerlendirilmesi: 15-16 Kasım 2022
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 17 Kasım 2022
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 18 – 22 Kasım 2022
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 23 Kasım 2022
Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Değerlendirilmesi: 24 – 29 Kasım 2022
Eserlerin TİHEK’e Gönderilmesi: 30 Kasım 2022-2 Aralık 2022
Eserlerin TİHEK Tarafından Değerlendirilmesi: 2-10 Aralık 2022
Dereceye Giren Yarışmacıların Duyurulması: 10 Aralık 2022

Değerlendirme Şekli:
Birinci Aşama: İlk değerlendirme, ilgili Okul Müdürlüklerince oluşturulan Eser Seçici Kurulu tarafından yapılacak olup okul genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. Bu eser posta yoluyla veya elden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

İkinci Aşama: İkinci değerlendirme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacak olup ilçe genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yalnızca ilçe birincisini belirleyecek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden gecikmeksizin iletecektir.

Üçüncü Aşama: Üçüncü değerlendirme İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacak olup il genelinde birinciliğe layık görülen eser belirlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri yalnızca il birincisini belirleyecek ve belirlediği eseri nihai değerlendirme için TİHEK’e 2 Aralık 2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 06420 Çankaya / ANKARA” adresine elden veya posta yolu ile gecikmeksizin iletecektir. İl birincisi eserin ayrıca taranmak suretiyle resimyarismasi@tihek.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Nihai değerlendirme TİHEK tarafından oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından Ankara’da yapılacaktır.
Yarışma ile ilgili her türlü değişiklik MEB izin ve onayı ile olacaktır.
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

İletişim Bilgileri:
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420 Çankaya / ANKARA
Tel : 0 312 422 78 47, 0312 422 79 27, 0312 422 78 00
Faks : 0 312 422 78 99
E-posta: resimyarismasi@tihek.gov.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Abdullah Kral dedi ki:

    ben resim yarışmasına katılıcağım.

BİR YORUM YAZ