<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

TİHEK Kısa Film Ve Senaryo Yarışması

TİHEK Kısa Film Ve Senaryo Yarışması

TİHEK Kısa Film Ve Senaryo Yarışması

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu TİHEK Kısa Film Ve Senaryo Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Amatör, Profesyonel, Yerli Yada Yabancı Gerçek Yada Tüzel Kişiler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Kısa Film Yarışması Ve Kısa Film Senaryosu Yarışmasında Değerlendirilen Eserlerin Başarı Derecelendirmeleri İle Bunların Sahiplerine Verilecek Vergi, Stopaj Vb. Yasal Kesintiler Dâhil Para Ödülleri Şöyle Olacaktır:
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Teşvik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Yarışmaya Katılan Tüm Katılımcılara Ödül Alsın Veya Almasın Katılım Belgesi Verilecektir.

Yarışmanın adı
“Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kısa Film ve Kısa Film Senaryo Yarışması”.

Yarışmanın konusu
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü/Haftası münasebetiyle insan hakları alanında farkındalığı artırıcı özellikte “İnsan Hakları Bağlamında İnsani Değerler” temalı “Kısa Film Yarışması” ile “Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenlemektir.

Yarışmanın amacı
Yarışmalar yoluyla insanlar arasındaki ilişkilerde; paylaşmak, diğerkâmlık, fedakârlık, merhamet, haklara saygı gösterme, yardımlaşma, kimsesiz ve yetimlerin elinden tutma, yaşlıları gözetme, emeğin karşılığını alın teri kurumadan verme gibi insan hakları değerlerinin yaşatılmasının önemine dikkat çekilmesi, başta senarist, yönetmen, yapımcı ve sinema seyircisi olmak üzere toplumda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bilincine yönelik farkındalık ve duyarlılığın artırılması amaçlanmaktadır.

Ads

Yarışmanın hedef kitlesi
Amatör, profesyonel, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler yarışmaya başvurabilir.

Yarışmaya başvuruların alınacağı tarih aralığı (yarışma zamanı)
19 Ekim 2020 ile 19 Kasım 2020 tarihleri arası.

Yarışmaya başvuru şartları

Genel Şartlar

a) Yarışmalara (Jüri heyeti üyeleri ve 1. derece yakınları hariç) yurt içinden ve yurt dışından amatör veya profesyonel tüm kurum ve kişiler eserleriyle başvurabilir.

b) Eserlerin “İnsan Hakları Bağlamında İnsani Değerler” temasının sinema sanatının incelik ve estetiğiyle şekillendirilmiş, insan hakları perspektifli evrensel ve yerel değerlerimizi sahiplenmeyi ve farkındalığı artırıcı özellikte olması ve şiddet içermemesi gerekmektedir.

c) Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, başka herhangi bir yarışmaya katılarak ödül kazanmış ve dereceye girmiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespiti halinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş sayılır. Ödül kazanmış ise ödülü geri alınır. Aynı eserin daha önce bir yarışmaya katılmış olması, ödül kazanmamış ve dereceye girmemiş olması şartıyla, bu yarışmaya katılmasına herhangi bir engel oluşturmayacaktır.

d) Yarışmalara katılım tümüyle ücretsizdir.

e) Yarışmaya en fazla 3 eserle katılmak mümkündür. Birden fazla eserle katılan yarışmacılar her bir eser için ayrı başvuru formu doldurmalı, şartnamede yazan diğer işlemleri tamamlamalıdır. Birden fazla eserle katılan yarışmacının sadece bir eseri finalde yarışmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

f) Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz doldurmalı ve imzalamalıdır. Başvuru formu ile beraber şu ekleri tedarik etmelidir:
1) Eserin yasal sahibinin TC no’lu kimlik örneği (ön yüz yeterli)
2) Sinopsis (film öyküsü) (En fazla 100 kelime)
3) Başvurucunun fotoğraflı özgeçmişi (En fazla 150 kelime)
4) Varsa filme ait afiş örneği (En fazla 500 KB).
5) Telif Hakkı Beyanı (1 Sayfa)

g) Katılımcılar şartname, başvuru formu ve eklerine www.tihek.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

h) Yarışmaya eserleriyle katılmak üzere başvuranların bu şartnameyi kabul ettiği varsayılmaktadır. İş bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığı tespit edilen eser yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun yarışma dışı bırakılacaktır.

Özel şartlar

a) Kısa Film Yarışması

1) Kısa filmlerin süresi en az 2 dakika en fazla 15 dakika olmalıdır. 15 dakikayı geçen filmler kabul edilmeyecektir.
2) Yarışmaya 2018 yılı başından itibaren çekilmiş filmler katılabilir. 2017 ve öncesi tarihte çekilmiş filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Yarışmaya katılacak filmlerin işlediği konuların görüntü ve ses olarak, toplumun kabul edilmiş genel değerlerini rencide etmeyecek, şiddet içermeyecek ve sinema sanatının estetik ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmış olması beklenmektedir.
4) Kısa filmlerde özgün olmayan görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak herhangi bir telif hakkı ihlali, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
5) Yarışmaya video tekniğiyle dijital formatta çekilmiş her türlü eser katılabilir.
6) Eserlerin şu teknik özelliklerine sahip olması gerekmektedir:

• Dosya Formatı : MP4
• Çözünürlük : 1920×1080 (1080p)
• Audio Codec : AAC-LC
• Video Codec : H.264
• İdeal Frame Rate : (24,25,20) fps
• İdeal Bitrate : 10 Mbps

7) Yarışmaya katılacak filmlerin süresi, jenerik ve krediler dahil olmak üzere en az 2 dakika en fazla 15 dakika olmalıdır. 2 dakika altında kalan veya 15 dakikayı aşan yapımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) Film dili Türkçe veya İngilizce olmalı; İngilizce veya Türkçe altyazılı olarak yüklenmelidir. Altyazıdaki olası yazım hataları dereceye girmeye engel değildir. İhtiyaç halinde düzeltilmesi gerekebilir.

9) Metin/diyalog (konuşma) olmayan filmler de yarışmaya kabul edilir.

b) Kısa Film Senaryo Yarışması

1) Sinemada ya da televizyonda gösterilmek üzere çekim için hazırlanan kısa film senaryo eserlerinin toplumun kabul edilmiş genel değerlerini rencide etmeyecek, şiddet içermeyecek ve sinema sanatının estetik ölçülerine uyacak şekilde tasarlanmış olması beklenmektedir.

2) Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış olmalı ve senaryoların tüm hakları yazarda olmalıdır. Eğer bir eserden faydalanılmışsa eser sahibinin muvafakatinin (izninin) alınması gerekmektedir.

3) Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1-1,5 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.

4) Senaryolar, Courier New yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.

5) Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Eserlerin teslim günü, biçimi, yeri ve şartları

1) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kısa Film ve Kısa Film Senaryo Yarışması, eser teslimleri 19 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olup, 19 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar eser teslimleri yapılacaktır. Eserleri Jüri heyeti 23 Kasım 2020 – 4 Aralık 2020 tarihleri arasında değerlendirecektir. Sonuçlar ise 10 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacaktır.

2) Yarışmacılar eserlerini pandemi süreci ve duyarlılıkları da dikkate alarak kapalı zarflar içinde elden veya kurye/posta yoluyla 19/11/2020 günü, saat 17.00’ye kadar belirlenmiş adreste bulunduracaktır. Geç gelen başvurular ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3) Başvurulan eserlerin her birisinin yarışmacı tarafından kendi özel ismi ya da işareti dışında belirlenmiş 5 karakterden oluşan bir rumuzu olacaktır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir.

4) Elden veya kurye/posta yoluyla yapılacak teslimler iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca üzerinde rumuz yazılı CD’ye aktarılmış şekilde 1 kopya halinde başvurulan senaryo ile sinopsisi veya yalnızca başvurulan kısa filmin yer aldığı ve üzerinde sadece rumuz yazılı CD olmalıdır. Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Bunun dışında ad-soyad gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır.

5) Dış zarfta ayrıca iç zarfla birlikte başvurucunun kısa özgeçmişi ile birlikte “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kısa Film ve Kısa Film Senaryosu Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim” beyanı ve bunun altında ad-soyad, tarih, imza ve kimlik numarası, iletişim bilgileri olan kabul ve muvafakat beyanı olacaktır. Ayrıca katılımcının yaşı eğer 18 yaş altında ise eserinin kabulü için veli veya yasal temsilcisinin onayı bulunacaktır.

6) Bir kişi Kısa Film Yarışmasına veya Kısa Film Senaryosu Yarışmasına ayrı ayrı olmak üzere en fazla 3 eserle katılım sağlayabilecektir. Birden fazla eser ile yarışmaya katılacaklar her bir eser için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalıdır.

7) İdarece belirlenmiş üç kişilik ön inceleme komisyonu 19 Kasım 2020 günü mesai bitiminde bir araya gelerek; kayıt altına alınmış tüm başvuruların sadece dış zarflarını açarak içinde olması gerekli olan belgelerin ön incelemesini yapacaktır. Bu inceleme sonucunda belgeleri başvuru şartlarına uygun olmadığı için değerlendirme dışında bırakılanlar ile başvuru şartlarına uygun olanları ayrı ayrı tutanakla kayıt altına alacaktır.

8) Ön inceleme komisyonu, başvuru şartlarına uygunluğu tespit edilmiş başvurular içinde bulunan ve üzerinde sadece rumuzları yazılı eserlere ait iç zarfları herhangi bir şekilde açmadan ve kapalı olarak Jüri Heyetine 23 Kasım 2020 günü saat 14.00’de tutanakla teslim edecektir.

9) Jüri Heyeti eserleri 4 Aralık 2020 tarihine kadar inceleyip değerlendirecektir.

10) Sonuçlar, İdare tarafından 10 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacaktır.

11) TİHEK, pandemi şartları dolayısıyla yarışma ile ilgili olarak her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Değerlendirme ölçütleri
1) Her iki kategoride yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmesi jüri heyeti tarafından yapılacaktır.
2) Değerlendirme yapılırken şu ölçütler ve puanlama usulü dikkate alınacaktır:
a) Konunun özgün olması (25 Puan)
b) Mesajın özü ve algılanma kolaylığı (25 Puan)
c) Konunun anlatım dili ve kurgusu (25 Puan)
d) Anlatımın görsel-işitsel niteliği (25 Puan)

İletişim bilgileri
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kocatepe Mahallesi Yüksel Cad. No:23 Kızılay 06420 Çankaya Ankara
Tel : 0 312 422 78 00 / 0 312 422 78 32 -78 69

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ