<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

TCDD Taşımacılık Ulaşınca Başlar Kısa Film Yarışması

TCDD Taşımacılık Ulaşınca Başlar Kısa Film Yarışması

TCDD Taşımacılık Ulaşınca Başlar Kısa Film Yarışması

TCDD Taşımacılık Ulaşınca Başlar Kısa Film Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Amatör Ve Profesyonel 18 İle 26 Yaş Arasındaki Herkes Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
En Fazla 3 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Adı
Ulaşınca Başlar

Yarışmanın Konusu
Ülkemiz demiryolu hatlarında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından çalıştırılan YHT, ana hat, bölgesel ve kent içi (Marmaray –Başkentray) yolcu trenleri ile yük trenlerinin yolcu-yolculuk, doğa, tarih, mimari, kalkınma ve teknoloji konularıyla ilişkili olarak ‘’Ulaşınca Başlar’’ teması üzerinden görselleştirilmesidir.
Yarışma filmleri, Ülkemiz demiryolu şebekesinde çalışan YHT, ana hat, bölgesel ve kent içi (Marmaray – Başkentray) yolcu trenleri yük tren güzergahlarından tren temalı (insan, doğa, yaşam) filmler olacaktır.
Yarışmaya katılacak eserler o çalışmayı hazırlayanların farklılığını ve özgün yönlerini ortaya koymalı; güçlü anlatım dili ile yeni ve farklı bakış açıları sunmalıdır.

Yarışmanın Amacı
a- TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından ülkemiz demir yolu hatlarında çalıştırılan trenler ve tren yolculuklarını, trenlerin birleştirici-yakınlaştırıcı etkilerini nostaljik ve fotoğrafik yönlerini, ülkemiz kalkınmasındaki rollerini, çevre dostu olmalarını sinema sanatının anlatım gücünü kullanarak kitlelere aktarmak.

Ads

b- Ülkemiz demiryollarında yapılan yatırımlar sonucu, demiryolu taşımacılığında gelinen noktanın ve ulaşılan başarıların sinema sanatçıları gözüyle değerlendirilmesi suretiyle TCDD Taşımacılık markasının tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılması.

c- Edebiyatta, müzikte ve sinemada kendine her zaman yer bulmuş olan demiryolu ve tren konusunun sinema sanatıyla olan ilişkisinin güçlendirilmesi,

d- Ülkemizin tarihi kültürel güzelliklerinin demiryolları ile keşfedilerek sinema sanatı ile kitlelere ulaştırılmasıdır.

Yarışma Organizasyonu
a. ‘’Ulaşınca Başlar’’ kısa film yarışması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

b. Başvurular ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek, ön eleme sonucu finalde yarışmak üzere 10 film belirlenecektir.

c. Belirlenen 10 film “tcddtasimacilik” instagram hesabı üzerinden halka açık şekilde paylaşılarak oylamaya sunulacaktır.

d. Oylamalar sonucunda en yüksek oyu alan 5 film belirlenecektir.

e. Finale kalan 5 film, ana jüri tarafından değerlendirilerek, 3 film kazanan olarak belirlenecektir. Yarışma sonunda toplam 3 film (3 kişi veya grup) kazanmış olarak açıklanacaktır. 4. ve 5. Olan yarışmacılara mansiyon ödülü verilecektir.

f. Yarışma sonucu TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin http://www.tcddtasimacilik.gov.tr, adresinde duyurulacak, ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.

Yarışma Kategori / Bölümleri
Yarışmaya kısa film özelliğini taşıyan kurmaca filmleri içerir.

Yarışma Koşulları
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Filmlerin süresi jenerik dahil en fazla 15 dakika olmalıdır.

c. Yarışmanın dili Türkçedir. Yarışmaya katılacak eserler Türkçe dışında herhangi
bir dilde hazırlanmış ise Türkçe altyazı eklenmelidir.

d. Her başvuru sahibi yarışmaya en fazla iki (2) film ile katılabilir. Ancak aynı kişinin sadece tek bir filmi finalde yarışmak üzere jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır. (Yarışmacının iki filminin finale kalması halinde hangi filmin yarışması gerektiğine kendisi karar verecektir.)

e. Yarışma, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18-26 yaş arası tüm sanatçıların katılımına açıktır. Yaş hesabında yıl dikkate alınacaktır.

f. Yarışmaya tek kişi ya da bir grup tarafından hazırlanan kısa filmler katılabilir. Eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan TCDD Taşımacılık sorumlu değildir.

g. Ödül kazanan filmin yönetmeni ödül törenine davet edilir.
h. Yarışmaya 1.1.2021 tarihinden sonra çekilmiş filmler katılabilir. Bir eserin, TCDD Taşımacılık dışında başka yarışmalara katılmış olması, (ödül almış olsalar dahi) bu yarışmaya başvurmasına engel değildir.

i. TCDD Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, açılacak yarışma ile ilgili seçici kurulda asıl veya yedek üye olarak görevlendirilenler ve yarışma düzenlenmesiyle ilişkili görev alan/almayan tüm TCDD Taşımacılık personeli, birinci derece hısım ve akrabaları yarışmaya katılamazlar ve eserlerin gerçekleştirilme safhasında esere katkı veya yardımda bulunamazlar.

j. Başvuru Formunu doldurup yarışmaya katılan her katılımcı yarışmanın katılım koşullarını kabul etmiş sayılır. Katılım koşulları sadece TCDD Taşımacılık tarafından değiştirilebilir. Ayrıca yarışmacı yarışma kapsamında sunacağı ham ve kurgulanmış görüntülerin TCDD Taşımacılık tarafından kullanılmasında sakınca olmadığına dair taahhütnameyi imzalayacaktır.

k. Burada belirtilmeyen konular ya da yarışmanın genel veya özel şartlarıyla ilgili olarak yarışmanın herhangi bir sürecinde öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında karar yetkisi TCDD Taşımacılık’tadır.

l. Yarışmacılar, kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait görüntülerin işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen eserlerde görülebilecek insanların çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; görüntülerinin görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan filmler hakkında sorumluluk yarışmacıya aittir.

m. Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali başvuru sahibinin (yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır. Katılımcı, yarışma için gönderdiği film/filmlerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

n. Kural ihlallerinde, kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

o. Yarışma şartlarına uymayan ve/veya yanlış beyanla gönderildiği tespit edilen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

p. TCDD Taşımacılık A.Ş. uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.

Eserlerin Kullanımı ve Telif (Kullanım) Hakkı
a. Katılımcı, yarışma için gönderdiği film/filmlerin tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

b. Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

c. Yarışmaya gönderilen filmlerde nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü, materyal ve müzikler vb. unsurların filme alınmasına ve bir yarışmaya gönderilmesine, filmin internette ve görüntülü yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Telifle ilgili konulardan filmin yapımcı / yönetmeni sorumludur.

d. Yarışmada ödül kazanan ve yarışmaya katılım sağlayan eserler hiçbir telif hakkı ya da ödeme yapmadan TCDD Taşımacılık’ın tüm yayın mecralarında (radyo, televizyon, sosyal medya, dergi, dijital mecralar vb.) basit ve alt ruhsatla kullanabilir, yayınlanabilir.

e. TCDD Taşımacılık olası fikir eseri hırsızlığı ya da yürürlükteki yasaların herhangi bir şekilde ihlalinden sorumlu değildir.

f. Katılımcılar, yarışma düzenleyicilerine bedel ödenmeksizin filmlerini ticari olmayan şekilde kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı verirler.

g. Yarışma düzenleyicilerinin seçilen filmleri ticari olmayan ortamlarda örneğin web sitelerinde, konferanslarda ya da diğer yerlerde çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ya da sergileme hakkı vardır.

h. Yarışmayı kazanan eser sahipleri, sonuçların açıklanmasının akabinde filmin ve filmde kullanılan ham görüntülerin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında (instagram, twitter, facebook vb. platformlar) yayınlanabileceğini kabul etmiş sayılır.

i. Yarışmaya katılan eserler profesyonel yahut diğer şekillerde üçüncü kişilerden destek alınmadan hazırlanmalıdır.

j. Ulusal medya için hazırlanmış ve/veya ulusal medyada yayınlanmış eserler yarışmaya katılamaz.

k. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasalarına, adaba, genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine, kişiye, topluluğa hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan; şiddeti, savaşı, uyuşturucu ve sigara kullanımını veya pornografiyi teşvik eden veya destekleyen, her türlü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

l. Eser içerisinde RTÜK ve TRT Reklam mevzuatına aykırı olarak hiçbir kişi, kurum, kuruluş, mal veya ürünün sözlü ve yazılı tanıtımı yapılmayacaktır.

Diğer Hususlar
a. Yarışmanın ödülleri, jüri üyelerinin huzur hakkı, yol, konaklama ve yemek giderleri TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap / IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19 vb olağanüstü durumlar) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.

b. Yarışmacıların, tcddtasimacilik.gov.tr internet sitesinin duyurular sekmesinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve katılım sözleşmesini onaylamaları / kabul etmeleri gereklidir. Yarışmaya katılanların, başvuru sırasında verdikleri kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) kapsamında TCDD Taşımacılık bünyesinde “veri sorumlusu” sıfatıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, TCDD Taşımacılık’a ait ve/veya bağlı internet siteleri, sosyal medya mecraları, telefonlar, mobil uygulamalar ve benzeri tüm vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmekte, işlenebilmekte ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. Katılanların, bu hususta açık rızaları vardır.

c. Çekim öncesinde TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden çekim izni için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yöntemleri duyuruda belirtilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a. Yarışmacıların kısa film ve filme ait ham görüntülerin olduğu flash belleği şahsen veya kargo kanalıyla TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara adresine son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim etmesi gerekmektedir. Dosya paylaşım siteleri üzerinden gönderilen filmler dikkate alınmayacaktır.

b. Filmin adı, Yapım Yılı, Süresi, Yönetmeni, Filmin Kısa Konusu, Film Ekibi, Set Fotoğrafları, Afişi, filmden kareler, İletişim Bilgileri ve katılımcının “Yarışma koşullarını kabul ediyorum” yazısının yer aldığı belge (TCDD Taşımacılık internet sayfasında yayınlanacaktır.) yarışmacı tarafından imzalanarak film ile birlikte teslim edilecektir.

c. Yarışma başvurusunu yalnızca filmin yönetmeni veya noter onaylı vekaletname verdiği kişi tarafından yapabilir.

d. Yarışmaya katılmak isteyenlerin tcddtasimacilik.gov.tr internet sitesinin duyurular sekmesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekmektedir.

e. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, başvuran kişi sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvurana aittir.

f. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

g. Başvuru kabul edildiğinde TCDD Taşımacılık tarafından “başvuru kabul tutanağı” imza altına alınarak başvurana teslim edilir/gönderilir.

h. Yarışmaya gönderilen filmler, teknik ve içerik uygunluğu açısından ön elemeden geçirilir.

i. Ön elemeyi geçen filmler Her Yerde Gösterim seçkisine alınır.

j. Filmler; Mpeg formatta, H264 veya mov. uzantılı olmalıdır.

k. Filmler en az 1920×1080 çözünürlükte olmalıdır.

l. Filmlerin, gösterime uygun görüntü ve ses kalitesi taşıması zorunludur. Teknik sorunlar içeren filmler yarışma dışı bırakılır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 21.12.2022
Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2023 saat 23.59
Ana Jüri Toplantı Tarihi: 06 Mart 2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 10 Mart 2023
Ödül Töreni Yer ve Saat: 16 Mart 2023

Yarışma Sekretaryası-İletişim
Adı ve Soyadı: Fatma CEBE
İrtibat Tel: 0 312 309 05 15 / 71313
E-posta Adresi: basin@tcddtasimacilik.gov.tr
Adı ve Soyadı: Sinem ATLI
İrtibat Tel: 0312 309 05 15/71523
E-posta Adresi: basin@tcddtasimacilik.gov.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ