05.08.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması

Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışma 3 Kategoride Yapılacak. Birinci Kategori Üniversite Öğrencileri Ve En Fazla 1 Yıl Önce Mezun Olmuş Olmak, İkinci Kategori Gaziantep İlindeki Lise Öğrencileri, Üçüncü Kategori Gaziantep İlindeki Ortaokul Öğrencileri.

Yarışma Ödülleri

Birinci Kategori Ödülleri (Üniversite Öğrencileri Ve Mezunlar)
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Dördüncülük Ödülü Dizüstü Bilgisayar
Beşincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar

İkinci Kategori Ödülleri (Lise)
Yarışma Finalinde Dereceye Giren İlk Üç Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar, Geriye Kalan 7 Finalistimize Tablet Ödülü Verilecektir.

Üçüncü Kategori Ödülleri (Ortaokul)
Yarışma Finalinde Dereceye Giren İlk Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar, Geriye Kalan 4 Finalistimize Tablet Ödülü Verilecektir.

Sponsorlu

Türkiye, Makine Halısı ihracatında yıllardır dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline gelmiştir.

Makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAÜN) ile işbirliği halinde Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenmektedir.
Yarışma Ortaokul, Lise ve Üniversite için üç ayrı kategoride düzenlenecektir. Tüm genç tasarımcılarımızı ve tasarımcı adaylarımızı davet ediyoruz.

Kategori 1 (Üniversite)

Amaç
Bu yarışmanın amaçları;
• Ulusal ve uluslararası pazara sunulabilecek, Makine Halıcılığı sektöründe moda yaratabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılması,
• Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal becerilerini üretim alanına aktarmalarına yardımcı olunması,
• Tasarım kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olunması,
• Üniversite-Sanayi, Lise-sanayi işbirliğine katkıda bulunulması,
• Sanatçı-tasarımcıların katkıları ile üretimde kalitenin artmasına katkıda bulunulmasıdır.

Başvuru Koşulları
Yarışmaya katılım için başvuracak adayların;
• Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (bölüm sınırlaması olmaksızın) öğrenci olmaları veya son başvuru tarihinden itibaren en fazla 1 yıl önce mezun olmuş olmaları,
• Yarışmanın düzenlendiği dönemde herhangi bir firmada veya yarışmayı düzenleyen kurumlardan birinde çalışıyor olmamaları,
• Daha önce Birliğimizce düzenlenen “MAKİNE HALISI TASARIM” yarışmalarında ödül almamış olmaları,
• Yarışma jürisinde görev alan üyelerin 1. derece yakınları ile bunların çalıştığı kurumlarda çalışan bir kişi olmamaları gereklidir.

Teknik Koşullar
• Yarışmaya katılım için konu veya tema kısıtlaması bulunmamaktadır.
• Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
• Yarışmaya bir kişi, en fazla 2 (iki) desen çalışması ile başvuru yapabilir. Ancak iki eserinin de finale kalması durumunda I. Jüri Değerlendirmesi sonrasındaki puanı yüksek olan eseri finale kalmış sayılacaktır, eşit puan alınması durumunda yarışmacının tercihi dikkate alınacaktır.
• Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.
• Yarışmaya katılacak eserler üzerinde öğretim elemanlarının genel bilgilendirme ve tavsiyede bulunma dışında fiilen bir katkıları bulunmayacaktır.

Başvuru Şekli
• Yarışmaya başvuru yapmak için http://www.tasarlayindokuyalim.org/basvuru-formu.html adresine müracaat ediniz ve bu sayfada yer alan başvuru adımlarını uygulayınız.
• Yarışmaya başvurusu yapılan eser, el ile çizilmiş olabileceği gibi dijital ortamda da tasarlanabilir.
• Orijinal desen 30 cm x 45 cm ölçülerinde hazırlanacak ve 35 x 50 bristol kâğıt (210 gr) üzerine yapıştırılacaktır.
• Bristol kâğıdın arkasına, sağ üst köşeye tasarımcının tercih ettiği rumuz yazılmalıdır. Tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo veya işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo veya ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine neden olacaktır.
• Tasarım çizimleri, iki mukavva arasına rulo yapılmadan kırılmayacak şekilde yerleştirilecektir.
• Başvuru zarfı içerisinde eser ile birlikte; yarışmacı tarafından imzalanmış Başvuru Formu, fotoğraflı özgeçmiş, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi örneği yer alacaktır. Zarfın üzerinde sadece rumuz bilgisi yer alacaktır.
• Başvurular, en geç 15 Haziran 2021 Salı günü saat 17:00’ye kadar “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2. Organize Sanayi Bölgesi 83204 nolu cad. No: 2 27600 Şehitkâmil/GAZİANTEP” adresine kargo veya elden ulaştırılmalıdır. Kargo ücreti yarışmacıya aittir.
• Postadaki veya kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme Kriterleri
• Başvurusu yapılan eserler, teknik şartnameye uygunluk, renk desen uyumu, tasarımdaki yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak halıya uygulanabilirlik gibi hususlar açısından değerlendirilecektir.
• Başvurusu yapılan eserlerin makine halısı olarak uygulanabilir olması önemlidir. Makine halısı tasarımları, dokuma tekniğine uygun olarak piksel tabanlı programlarla tasarlanmaktadır. Eserlerin 6 veya 8 renge indirgenebilir ve halıya uygulanabilir olması özellikle tavsiye edilmektedir. Bu konuda GAÜN akademisyenlerinden teknik bilgi alınabilir veya yarışmanın web sitesindeki ilgili videolar izlenebilir.

Değerlendirme Aşamaları
• Başvuruların Ön İncelemesi 18 Haziran 2021 Cuma günü yapılacaktır. Ön İnceleme aşamasında başvurular, temel uygunluk ve şekil şartları yönü ile değerlendirilecektir. Bu değerlendirme aşaması GAİB, GAÜN ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yürütülecektir.
• Ön İnceleme aşamasında uygun bulunan eserler, 25 Haziran 2021 Cuma günü Jüri Değerlendirmesine tabi tutulacaklar ve dereceye giren 20 asil ve 5 yedek yarışmacı, yarışmaya ait web sitesinde ilan edilecektir.
• Finale kalan 20 eser, eser sahibinin gözetiminde 1 Temmuz – 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında olmak üzere, yarışmacıların uygunluk durumuna göre belirlenecek bir günde yarışma düzenleme komisyonunda yer alan işletmelerde dokunacaktır.
• Dokunarak halıya uygulanan eserler, 24 Eylül 2021 Cuma günü Jüri Değerlendirmesine tabi tutulacaktır.
• Başvuruların nihai değerlendirme puanı belirlenirken, I. Jüri Değerlendirmesinden alınan puanın %60’ı (Orijinal tasarım), II. Jüri Değerlendirmesinden alınan puanın %40’ı (Dokunmuş hali) esas alınacaktır.
• Değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacıların ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecektir.
• Zorunlu hallerde Başvuru ve Değerlendirme aşamaları ile ilgili tarihlerde güncelleme yapılabilecek olup gerekli duyurular yarışmanın web sitesinden iletilecektir.

Kategori 2 (Lise Öğrencilerine Yönelik)
VII. Makine Halısı Tasarım Yarışması

Başvuru Koşulları
Yarışmaya katılım için başvuracak adayların;
• Gaziantep il sınırları dâhilindeki liselerde öğrenci olmaları ve bunu belgeleyebilmeleri,

Teknik Koşullar
• Yarışmaya katılım için konu veya tema kısıtlaması bulunmamaktadır.
• Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
• Yarışmaya bir kişi, en fazla 2 (iki) desen çalışması ile başvuru yapabilir. Ancak iki eserinin de finale kalması durumunda I. Jüri Değerlendirmesi sonrasındaki puanı yüksek olan eseri finale kalmış sayılacaktır, eşit puan alınması durumunda yarışmacının tercihi dikkate alınacaktır.
• Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.
• Yarışmaya katılacak eserler üzerinde öğretim elemanlarının genel bilgilendirme ve tavsiyede bulunma dışında fiilen bir katkıları bulunmayacaktır.

Başvuru Şekli
• Yarışmaya başvuru yapmak için http://www.tasarlayindokuyalim.org/basvuru-formu.html adresine müracaat ediniz ve bu sayfada yer alan başvuru adımlarını uygulayınız.
• Yarışmaya başvurusu yapılan eser, el ile çizilmiş olabileceği gibi dijital ortamda da tasarlanabilir.
• Orijinal desen 30 cm x 45 cm ölçülerinde hazırlanacak ve 35 x 50 bristol kâğıt (210 gr) üzerine yapıştırılacaktır.
• Bristol kâğıdın arkasına, sağ üst köşeye tasarımcının tercih ettiği rumuz yazılmalıdır. Tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo veya işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo veya ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine neden olacaktır.
• Tasarım çizimleri, iki mukavva arasına rulo yapılmadan kırılmayacak şekilde yerleştirilecektir.
• Başvuru zarfı içerisinde eser ile birlikte; yarışmacı tarafından imzalanmış Başvuru Formu, fotoğraflı özgeçmiş, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi örneği yer alacaktır. Zarfın üzerinde sadece rumuz bilgisi yer alacaktır.
• Başvurular, en geç 15 Haziran 2021 Salı günü saat 17:00’ye kadar “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2. Organize Sanayi Bölgesi 83204 nolu cad. No: 2 27600 Şehitkâmil/GAZİANTEP” adresine kargo veya elden ulaştırılmalıdır. Kargo ücreti yarışmacıya aittir.
• Postadaki veya kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Kategori 3 (Ortaokul Öğrencilerine Yönelik)
VII. Makine Halısı Tasarım Yarışması

Başvuru Koşulları
Yarışmaya katılım için başvuracak adayların;
• Gaziantep il sınırları dâhilindeki ortaokullarda öğrenci olmaları,

Teknik Koşullar
• Yarışmaya katılım için konu veya tema kısıtlaması bulunmamaktadır.
• Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
• Yarışmaya bir kişi, en fazla 2 (iki) desen çalışması ile başvuru yapabilir. Ancak iki eserinin de finale kalması durumunda I. Jüri Değerlendirmesi sonrasındaki puanı yüksek olan eseri finale kalmış sayılacaktır, eşit puan alınması durumunda yarışmacının tercihi dikkate alınacaktır.
• Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.
• Yarışmaya katılacak eserler üzerinde öğretim elemanlarının genel bilgilendirme ve tavsiyede bulunma dışında fiilen bir katkıları bulunmayacaktır.

Başvuru Şekli
• Yarışmaya başvuru yapmak için http://www.tasarlayindokuyalim.org/basvuru-formu.html adresine müracaat ediniz ve bu sayfada yer alan başvuru adımlarını uygulayınız.
• Yarışmaya başvurusu yapılan eser, el ile çizilmiş olabileceği gibi dijital ortamda da tasarlanabilir.
• Orijinal desen 30 cm x 45 cm ölçülerinde hazırlanacak ve 35 x 50 bristol kâğıt (210 gr) üzerine yapıştırılacaktır.
• Bristol kâğıdın arkasına, sağ üst köşeye tasarımcının tercih ettiği rumuz yazılmalıdır. Tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo veya işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo veya ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine neden olacaktır.
• Tasarım çizimleri, iki mukavva arasına rulo yapılmadan kırılmayacak şekilde yerleştirilecektir.
• Başvuru zarfı içerisinde eser ile birlikte; yarışmacı tarafından imzalanmış Başvuru Formu, fotoğraflı özgeçmiş, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi örneği yer alacaktır. Zarfın üzerinde sadece rumuz bilgisi yer alacaktır.
• Başvurular, en geç 15 Haziran 2021 Salı günü saat 17:00’ye kadar “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2. Organize Sanayi Bölgesi 83204 nolu cad. No: 2 27600 Şehitkâmil/GAZİANTEP” adresine kargo veya elden ulaştırılmalıdır. Kargo ücreti yarışmacıya aittir.
• Postadaki veya kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru 15 Haziran 2021.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Başvurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ