<style>.lazy{display:none}</style>Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması
22.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

Mersin Belediyesi Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 80 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 60 Bin Türk Lirası
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 30’ar Bin Türk Lirası

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli mimari tasarım proje yarışmasıdır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda Mersin Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın Yeri Ve Konusu
Mersin ili, Tarsus İlçesi Kemalpaşa Mahallesi sınırları içinde 435 ada 17 parselde bulunan ve güneyindeki park alanı parselini alanın tamamından oluşmaktadır. Tarsus kenti sınırları içerisinden geçmekte olan Berdan Suyu ve üzerinde bulunan Tarsus Şelalesi, sık ziyaret edilen bir uğrak noktasıdır. Yarışma alanında dinlenme, çevreyi izleme, yeme-içme, alışveriş gibi rekreatif programların yanısıra nikah, düğün, toplantı gibi sosyal etkinliklerin yapılması öngörülmüştür. Yerin doğal ve mekânsal potansiyelini incelikle değerlendirerek nitelikli bir kamusal alan oluşturulması proje yarışmasının temel hedefidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Ads

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

b) Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak,

c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

d) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

i) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

j) Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

k) Yarışmaya içinde en az bir mimar bulundurma koşulunu sağlayan ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde peyzaj mimarlığı, şehir planlama ve inşaat mühendisliği gibi diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak yer alabilir. Ekip ortaklarından bir kişi ekip temsilcisi olarak belirlenmelidir.

l) Yarışmaya katılmak isteyenlerin 100 Türk Lirası şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Şelale Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Mersin şubesi hesabına (IBAN: TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36) yatırması, alınacak dekontu ve yarışmacıların isim ve adreslerinin bulunacağı, yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip temsilcisinin ya da ekip üyesinin bu şartı projelerin son teslim tarihi olan 15.02.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar yerine getirmesi yeterlidir.

m) Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yer Görme
Yer görme zorunlu olmamakla birlikte, jüri tavsiyesi Tarsus’un genel karakterinin ve yarışma alanının Berdan nehri, Tarsus şelalesi ve yakın çevresiyle kurduğu özel ilişkinin anlaşılması açısından katılacak her ekipten en az bir temsilcinin alanı ziyaret etmesi yönündedir.

İdarenin Adı, Adresi Ve İletişim Bilgileri
Adı: Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Adresi: Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok Kat: 7
Akdeniz/MERSİN
Tel: 0324 533 16 01
Faks: 0324 233 11 57
Web: https://www.mersin.bel.tr/
Elektronik posta adresi : tarsusselaleyarismasi@mersin.bel.tr

Şartname Ve Eklerinin Temin Yeri
Adresi : Çankaya Mah. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı B Blok Kat Kat:7 Akdeniz/ MERSİN
Web : https://www.mersin.bel.tr/ https://yarismalar.mersin.bel.tr
Yarışma Takvimi
• Yarışmanın İlan Tarihi: 15.11.2021
• Son Soru Sorma Tarihi: 30.11.2021
• Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi: 15.12.2021
• Projelerin Son Teslim Tarihi: 15.02.2022
• Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün: 18.02.2022
• Sonuç İlan Tarihi: 07.03.2022

Yarışma Web Sitesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ