25.09.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

TARSİM Fotoğraf Yarışması Duyurusu

TARSİM Fotoğraf Yarışması Duyurusu

TARSİM Fotoğraf Yarışması Duyurusu

TARSİM Fotoğraf Yarışması Konusu Tarım ve Tarımda Risk. Tarım Sigortaları Havuzu 5. Düzenlenen TARSİM Tarım Ve Tarımda Risk Konulu Fotoğraf Yarışmasına Türkiye Geneli 18 Yaş Ve Üzere Herkes Katılabilir.

Yarışmanın Konusu
Tarımsal üretimi tehdit eden doğal riskler nedeniyle meydana gelen kayıplar, üreticinin gelirinde dalgalanmalara neden olmakta, üretim faaliyetinin sürdürülmesini kesintiye uğratmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelecek bu kayıpların önlenebilmesi ve azaltılabilmesi için en etkili sistem Tarım Sigortası’dır.

TARSİM, düzenlediği “Tarım ve Tarımda Risk” konulu fotoğraf yarışmasında, tarım faaliyetlerinin önemini vurgulayarak ve bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek; tarım sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalığı artırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 1.500 Türk Lirası
En Fazla 20 Adet Sergilenme / Satın Alma Ödülü 150 Türk Lirası

Katılım
Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilciler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSĠM) üst düzey yöneticileri, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İktisadi İşletmesi (ĠFSAK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Ads

Genel Katılım Şartları

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Katılımcılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.

• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

• TARSİM Fotoğraf Yarışması’nda ya da başka bir yarışmada daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri, yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.

• Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten katılımcıya aittir.

• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf)13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

• Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

• Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih, vb bilgiler bulunmamalıdır.

• Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

• Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

• Yarışma sonuçları TARSİM’in www.tarsim.gov.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2019 Saat 23:00. Yarışma Sonuçları 12 Mart 2020 Tarihinde Açıklanacak.

Yapıtların İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Fotoğraflar çevrimiçi (online) olarak, http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sitesinden yüklenecektir.
c) Fotoğrafların http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfasına yüklenebilmesi için, üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta ile gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar, eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
d) Yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede; ç, ı, ğ, ö, Ģ, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
f) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
g) İsimlendirme, aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

1. adım:Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Ülke kodundan sonra, fotoğraf sahibinin ismi en fazla 5 (beş) karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örnek: Çetin Kaya için “ckaya”).
3. adım:Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4.adım: Fotoğrafın sıra numarası (1’den 4’e kadar) rakamla yazılmalı ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir. ( _ )
5. adım: Alt çizgiden sonra, fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır (Örnek: “TRckayaD1_ornekfoto” veya “TRckayaD2_ornekfoto”)
h) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük, 4 Mb’den büyük olmamalıdır.
i) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde, onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresi ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde, problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
j) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda, TARSİM ve İFSAK sorumlu olmayacaktır.

İletişim-Sekreterya
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ĠFSAK)
Çetin KAYA
istiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 292 1807
E-posta: iletisim@ifsak.org.tr

Yarışma Başvurusu İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ