<style>.lazy{display:none}</style>Talas Millet Bahçesi Ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Talas Millet Bahçesi Ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması

Talas Millet Bahçesi Ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması

Talas Millet Bahçesi Ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması

Kayseri Talas Belediyesi Talas Millet Bahçesi Ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 120 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 80 Bin Türk Lirası
Birinci Mansiyon Ödülü 60 Bin Türk Lirası
İkinci Mansiyon Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Üçüncü Mansiyon Ödülü 40 Bin Türk Lirası
Satın Alma Ödülü 50 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Talas Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal, tek aşamalı ve ortakçıl yarışmadır.

Yarışmanın Yeri Ve Konusu
Kayseri Talas ilçe sınırlarındaki Yarışma Alanı, Talas’ın Kiçiköy Mahallesi sınırları içinde Tablakaya ve Mevlana Mahallelerinin kesişim noktasında yer almaktadır. Yarışma Alanı, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Yerleşkesinin 100.861,46 m2lik bir kısmının Kayseri Talas Belediyesi’ne tahsis edilmesiyle elde edilmiş, Eğitim Alanı olarak ayrılan kısmı dışında kalan 72.300 m2lik alanda Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi yapılması kararı verilerek, yarışmaya açılmıştır.

Yarışma alanının kuzeybatı sınırı Atatürk Bulvarı’na ve Derevenk Vadisi’ne bağlanan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile, kuzeydoğu sınırı ise kentin kuzeyinden alana kadar uzanan Halef Hoca Caddesi ile tanımlanmaktadır. Araç trafiğinin yoğun olarak aktığı bu iki ana ulaşım arteri arasında konumlanan yarışma alanı, güney-batı sınırında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ile komşu olup, güney doğusundaki Say 1. Sokak ve Ulus Sokak sayesinde Talas Kültür Rotası’nın ve yaya güzergâhının önemli odak noktalarından biri olan Gölbaşı Meydanı ile ilişkilenmektedir.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:

• Yarışma TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip içerisinde müellif olarak en az bir mimar, bir peyzaj mimarı, bir şehir plancısı bulunmalıdır. Her üç disiplinin de ekip içerisinde müellif olarak bulunması zorunludur.

• Ekiplerin idare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere bir ekip üyesinin başı olarak belirtmesi gerekir.

• Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranan hususlar:

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yarışmanın türü ile ilgili odasının üyesi olmak ve meslekten men cezası almış olmamak,

• Yarışmaya katılan ekip üyelerinin TMMOB’a bağlı meslek odalarına kayıtlı olmaları şartı aranmakta olup; yardımcı üye ve danışmanlarda bu şart aranmayacaktır.

• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

• Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak,

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

• Yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

• Şartname alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek (Müellif ekip üyelerden birisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan www.yarismaylatalas.com adresinden de ulaşılabilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler “Yarışma Şartname Bedeli” açıklaması ile 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) idare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Talas Belediyesi tahsilat veznelerine katılımcı ekip üyelerden birisinin TC Kimlik Numarası bilgisiyle yatıracaklardır.

Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (bilgi@yarismaylatalas.com) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri, iletişim bilgileri verilen yarışma adresinden dijital olarak indirilebilecektir.

Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi
• Yarışma İlanı: 14.04.2021
• Soru Sormak İçin Son Gün: 06.05.2021
• Yanıtların İlanı: 11.05.2021
• Projelerin Son Teslim Tarihi: 27.07.2021
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı Tarihi: 31.07.2021
• Sonuçların İlanı: 06.08.2021
• Sergi ve Açılış Tarihi: Sonra İlan Edilecektir.
• Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonra İlan Edilecektir.

Yer Görme Bilgileri
Yarışmada yer görme jüri tarafından arazinin özgün durumu nedeniyle tavsiye edilmekte olup, zorunluluğu bulunmamaktadır.

İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum : Kayseri Talas Belediyesi
Adres : Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS / KAYSERİ
Telefon : 0 (352) 437 00 54- 55, 437 15 00 /3824
Web Adresi : www.talas.bel.tr
E-posta : talas@talas.bel.tr
Yarışma İnternet Sitesi: www.yarismaylatalas.com
Yarışma e-posta: bilgi@yarismaylatalas.com
Banka Bilgisi: Vakıfbank Talas Şubesi
Hesap Adı: Talas Belediyesi
IBAN: TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Sitesi: https://www.yarismaylatalas.com/copy-of-mevlana-anayurt

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ