<style>.lazy{display:none}</style>Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması

Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması

Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması

Kayseri Talas Belediyesi Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması Düzenliyor.

“Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması’’ ile Talas Mevlana Mahallesi kentsel parkının tasarım potansiyelinin doğrultusunda güncel ve geleceğe yönelik kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma Ödülleri
3 Adet Eşdeğer Ödül 25 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Satın Alma Ödülü 10 Bin Türk Lirası

1.Yarışmanın Türü ve Şekli
Talas Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı kentsel tasarım fikir yarışmasıdır.

2.Yarışmanın Yeri Ve Konusu
Talas Mevlana Mahallesi’nde şartname ekinde sınırları belirtilen park ve meydan alanı, bu alan içerisinde yer alan kültürevi ve açık alanları, bilgievi, dini yapı ve hizmet birimleri (güvenlik, muhtarlık ve ıslak hacim grubu) bu alan ile etkileşimi olan yollar ve park alanına cephe veren konut işlevli çok katlı blokların zemininde günübirlik alışveriş (ticari) birimlerinin yüzeylerini (cephelerini) kapsamaktadır. Çalışma alanını doğuda Turgut Özal, batıda Cemil Baba caddeleri, kuzey ve güneyde çok katlı nokta bloklar sınırlamaktadır.
Yarışma alanında kullanıcılarının memnuniyet düzeyini artıran, alanın bütünündeki ulaşım ve kullanım ilişkilerini pekiştiren, kentsel, çağdaş, güncel ve geleceğe yönelik mekân imgelerini güçlendiren; çevre, yaşam kalitesi ve kimliğine katkı sağlayan peyzaj önerileri ile yenilikçi öneriler tasarımının konusudur.

Ads

3.Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.
Yarışma TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip olarak katılım durumunda ilgili disiplinlerin de (şehir plancı, peyzaj mimarı) ekipte bulunması jüri tarafından önerilmektedir. Ekip olarak katılanların, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere
ekipten birini ekipbaşı olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranan hususlar;
• Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliğinin yarışmanın türü ile ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezası olmamak,
• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
• Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak;
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak;
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak;
• Yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek. (Ekip olarak katılanlardan ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan www.yarismatalas.com adresinden de ulaşılabilir.

4.Yarışma Takvimi
Yarışma İlanı : 06.07.2020
Soru Sormak İçin Son Gün : 23.07.2020
Yanıtların İlanı : 28.07.2020
Projelerin Son Teslim Tarihi : 14.09.2020
Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı Tarihi : 17.09.2020
Sonuçların İlanı : 21.09.2020

Sergi ve kolokyum yeri ve tarihi yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar
Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) idare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Talas Belediyesi tahsilat veznelerine isim bilgisiyle yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (bilgi@yarismatalas.com) göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye Ait İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum : Kayseri Talas Belediyesi
Adres : Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS/KAYSERİ
Telefon : 0 (352) 437 00 54 – 55, 437 15 00
Web Adresi : www.talas.bel.tr
E-posta : talas@talas.bel.tr
Yarışma İnternet Sitesi : www.yarismatalas.com
Yarışma e-posta : bilgi@yarismatalas.com
Banka Bilgisi : VAKIFBANK TALAS ŞUBESİ
Hesap Adı : TALAS BELEDİYESİ
IBAN : TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89

Yarışma Sitesi: https://www.yarismatalas.com/
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ