17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu 2022-2023

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu 2022-2023

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvuruları Başlıyor

SAÇDD Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvuruları Derneğin Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Online Olarak Alınacaktır. Burs Yılda 9 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Ödenmektedir.

2022-2023 Döneminde Burs Başvuruları 1 Eylül 2022 İle 20 Eylül 2022 Tarihleri Arasında Alınacak.

Burs Miktarları
Lisans Bursu Aylık 600 Türk Lirası
Üstün Başarı Lisans Bursu Aylık 700 Türk Lirası
Üstün Başarı Sanat Bursu Aylık 700 Türk Lirası
Tezli Yüksek Lisans Aylık 700 Türk Lirası
Lise Bursu Aylık 300 Türk Lirası

Burs Açıklaması
1. Burs başvuru döneminde “Lise Bursu”, “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” başvuruları kabul edilir.

2. Başvurular yalnızca web sitemiz üzerinden yapılır. Posta, e-posta, kargo yoluyla yazılı ve şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

3. Bursların tamamı karşılıksızdır ve bir akademik yıl için geçerlidir.

4. KYK bursu, KYK kredisi ve/veya diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alan öğrenciler, burs başvurusu yapabilir. Birden fazla burs almak başvuru yapmaya engel değildir.

5. Vakıf üniversitesi (tam burslu öğrenciler hariç), özel liseler (tam burslu öğrenciler hariç) açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burslarımızdan yararlanamaz.

6. Aynı aileden birden fazla kişiye (hukuk bölümünde öğrenim gören kardeşler hariç) aynı anda burs verilmez. Hukuk öğrenimi gören kardeşler söz konusu olduğunda da bir aileden aynı anda en fazla iki kişiye burs verilir.

7. Lisans Bursu başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler arasından gerekli not kriterini sağlayanlara Yönetim Kurulu kararıyla “Üstün Başarı Bursu” verilir.

8. Burslar ekim-haziran ayları arasında (toplam 9 ay), ayın ilk haftası içerisinde ödenir. (Yalnızca ekim ayına ait ilk burs tutarı burs başvuru sonuçlarının kesinleşmesini takiben kasım ayı ile birlikte ödenir.)

9. Burs almaya başlayan öğrencilerin takip eden öğretim yılı için burs başvurusu yapmaları gerekmez. Bursun devam etmesi için yeni dönem başında talep edilen belgelerin beyanı (bursiyerlik koşullarının tamamının karşılanması halinde) yeterlidir. Ancak bursların devamı Dernek ve Vakıf gelirlerine bağlı olup Yönetim Kurulu kararı ile durdurulabilir.

10. Doğal afet, kaza, sağlık vb. durumlar nedeniyle bir öğretim yılında başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamı Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu öğrencilerin yazılı olarak başvurmaları ve durumlarını belgelemeleri gerekir.

11. Erasmus ve benzeri uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında öğrenime belirli süreyle yurt dışında devam eden burslu öğrencilerin aylık burs ödemeleri devam eder.

12. Üniversite öğrenimi devam ederken yıl kaybetmeden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapanların bursları, geçiş yaptıkları üniversitenin, o öğretim döneminde burs verileceği açıklanan üniversiteler arasında olması koşulu ile devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri kadar burs alır.

13. Öğrenim gördüğü ana daldan burs almaya hak kazanan ve çift ana dal öğrenimi gören öğrencilerin bursları ana daldan mezun oluncaya kadar devam eder. İkinci ana daldan burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları ise ana dalın eğitim süresine ilave edilecek en fazla bir yıl için daha geçerlidir.

14. Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul ve/veya bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-posta adresi vb. değişiklikleri en kısa sürede Dernek/Vakıf yönetimine bildirmek zorundadır.

15. Burslu öğrenciler, ara dönemde öğrenci belgesi ile not belgesi (transkript veya karne) ve yeni akademik dönem başında öğrenci belgesi (bir üst sınıfa geçtiğini gösterir şekilde), not belgesi (transkript veya karne) ve güncel adli sicil kayıtlarını “Bursiyer Bilgi Takip Sistemi” ne yüklemekle yükümlüdür. Söz konusu belgelerin belirtilen sürede sisteme girilmemesi bursun kesilmesine neden olur.

16. Bursiyerler gerekli görülen hallerde burs başvuru formunda ve/veya beyan edilen belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder. Bursiyerlik koşullarına aykırı hareket ettiği belirlenen öğrencilerin (eksik veya yanlış beyanda bulunan, talep edilen belgeleri zamanında beyan etmeyen, disiplin cezası alan, hüküm giyen ) bursları kesilir ve gerekirse kendilerinden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara başvurularak geri istenir.

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Lise, Lisans, Yüksek Lisans, Üstün Başarı Sanat Lisans, Üstün Başarı Lisans, Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Burslar Başarılı Öğrencilere Verilir, Bir Üst Sınıfa Geçme Hakkı Kazanamayanlar İle Başarı Düzeyleri Yeterli Görülmeyenlerin Bursları Kesilir. Lise Bursu Alan Öğrencilerin Bursları Yıl Kaybetmemeleri Durumunda Üniversite Eğitimlerinde Devam Eder. 1949 Yılında Kurucusu Olduğu Derneğe İsme Verilen Süreyya Ağaoğlu Türkiye’nin İlk Kadın Avukatıdır.

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

İletişim Bilgileri: Maslak Mahallesi Maslak Meydanı Sokak No: 4 Sarıyer İstanbul
Telefon Numarası: 0 212 276 11 35
Burslar Hakkında Sorularınız İçin E-Posta Adresi: saeovakfi@gmail.com

Burs Takvimi
Başvuru Takvimi
Başvuruların Alınması 1 Eylül 2022 İle 20 Eylül 2022
Değerlendirme Ve Mülakat Tarihleri 1 Ekim 2022 İle 20 Ekim 2022
Sonuçların İlanı 27 Ekim 2022

Lise Bursları Başvuru Koşulları
Başvuru Koşulları:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
• İstanbul’daki devlet Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile özel liselerde tam burslu olarak öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir.
• Burs başvuruları açık lise öğrencileri için geçerli değildir.
• Yılsonu not ortalaması 70/100 olan öğrenciler başvuru yapabilir.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci
• Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr web adresi üzerinden yapılır.
• Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve/veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
• Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan bursiyer adayları ikinci aşama olan mülakata davet edilir. Mülakat tarih ve yeri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilir.
• Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 27 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

Lisans Bursları

2022-2023 Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Alanlar:
• Hukuk
• Tıp
• Diş Hekimliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Fizik Mühendisliği
• Matematik Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
• Uçak Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Mimarlık
• Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yukarıda verilen liste dışındaki alanlar için yapılan başvurular kabul edilmez.

Bursiyer Olma Koşulları:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
• İstanbul’daki tüm devlet üniversitelerinin yukarıda listesi verilen bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler ile İstanbul’daki Vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakülteleri (%100 burslu olmak koşuluyla), Ankara’da yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir’de yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri burs başvurusu yapabilir.
• Burs başvuruları açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değildir.
• Burs başvuruları iki ve üzeri sınıflar için geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.
• Akademik genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:
• Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr web adresi üzerinden yapılır.
• Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve/veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
• Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan bursiyer adayları ikinci aşama olan mülakata davet edilir. Mülakat tarih ve yeri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilir.
• Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 27 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:
1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)

2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi

3. Kimlik bilgisi gösterir, T.C kimlik kartı, pasaport veya ehliyet

4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten mutlaka tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır. Öğrencinin kendi e-devlet sayfasından aldığı nüfus kayıt örneği kabul edilmez.)

5. Adli sicil belgesi (e-devlet)

6. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri belgesi (e-devlet)

7. Öğrencinin kendi adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)

8. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:
i. Çalışan anne ve/veya baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı son aya ait maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü
ii. Serbest çalışan anne ve/veya baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr)
iii. Emekli anne ve/veya baba için aylık emekli maaşını gösterir barkodlu belge (e-devlet)
iv. Geliri olmayan anne ve/veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
v. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge(e-devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
vi. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)

9. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)
Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.

Tezli Yüksek Lisans Bursları
Bursiyerlik Koşulları:

• Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruları kabul edilir.
• Burstan, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yer alan tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde (%100 burslu olmak şartıyla) “Hukuk” ve/veya “Kadın ve Çocuk Hakları” alanında tezli yüksek lisans yapan öğrenciler yararlanabilir.
• Başvuru için lisans mezuniyet derecesinin en az 3.00/4.00 olması koşulu aranır. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:
• Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr internet adresi üzerinden yapılır.
• Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
• Burs başvurularını değerlendirme süreci iki aşamadan oluşur. Başvuru yaparken beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan adaylar ikinci aşama için mülakata davet edilir. Adaylarla yapılacak mülakat yer ve tarihleri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilecektir.
• Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere, 27 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgi verilecektir.

Üstün Başarı Lisans Bursları
2022-2023 Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Alanlar:

• Hukuk
• Tıp
• Diş Hekimliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Fizik Mühendisliği
• Matematik Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
• Uçak Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Mimarlık
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yukarıda verilen liste dışındaki alanlar için yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru Koşulları:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
• İstanbul’daki tüm devlet üniversitelerinin yukarıda listesi verilen bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler ile İstanbul’daki Vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakülteleri (%100 burslu olmak koşuluyla), Ankara’da yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir’de yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri burs başvurusu yapabilir.
• Burs başvuruları açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değildir.
• Burs başvuruları iki ve üzeri sınıflar için geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.
• Akademik genel not ortalaması en az 3.80/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:
• Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr web adresi üzerinden yapılır.
• Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve/veya eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
• Başvurular iki aşamada değerlendirilir. Beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan bursiyer adayları ikinci aşama olan mülakata davet edilir. Mülakat tarih ve yeri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilir.
• Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 27 Ekim 2022 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgilendirme yapılır.

Burslar Hakkında Detaylar İçin Tıklayın.

Online Bursu Başvurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Ayşegül dedi ki:

  Matematik bölümüne burs vermiyor musunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2020 dönemi için başvuru koşulları ilan edilmedi. geçen sene lisans Matematik Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri için burs veriliyordu.

 2. Merve dedi ki:

  2018 başvuru tarihi olacak mı başvurmak istiyordum da

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2018-2019 eğitim öğretim dönemi için başvurular eylül 2018’de alınır.

BİR YORUM YAZ