23.07.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu Başladı

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu Başladı

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvuruları

SAÇDD Süreyya Ağaoğlu Derneği 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminde Burs Başvuruları Derneğin Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Online Olarak Alınacaktır.

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Lise, Lisans, Yüksek Lisans, Üstün Başarı Sanat Lisans, Üstün Başarı Lisans, Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Burslar Başarılı Öğrencilere Verilir, Bir Üst Sınıfa Geçme Hakkı Kazanamayanlar İle Başarı Düzeyleri Yeterli Görülmeyenlerin Bursları Kesilir. Lise Bursu Alan Öğrencilerin Bursları Yıl Kaybetmemeleri Durumunda Üniversite Eğitimlerinde Devam Eder. 1949 Yılında Kurucusu Olduğu Derneğe İsme Verilen Süreyya Ağaoğlu Türkiye’nin İlk Kadın Avukatıdır.

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

İletişim Bilgileri: Maslak Mahallesi Maslak Meydanı Sokak No: 4 Sarıyer İstanbul
Telefon Numarası: 0 212 276 11 35
Burslar Hakkında Sorularınız İçin E-Posta Adresi: saeovakfi@gmail.com

Burslar Hakkında Genel Bilgi

Sponsorlu

1. 2020-2021 burs döneminde “Lise Bursu” başvurusu alınmayacak, sadece “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” başvurusu alınacaktır.

2. Burslar, karşılıksız olup bir öğretim yılı için geçerlidir ve ekim-haziran ayları arasında (9 ay), her ayın ilk haftası içerisinde ödenmektedir. (Yalnızca ekim ayına ait ilk burs tutarı, kasım ayı ile birlikte ödenir.)

3. Burs almaya başlayan öğrencilerin takip eden öğretim yılı için tekrar burs başvurusu yapmaları gerekmez. Bursun devam etmesi için yeni dönem başında talep edilen belgelerin beyanı (bursiyerlik koşullarının tamamını karşılaması halinde) yeterlidir. Ancak bursların devamı Vakıf gelirlerine de bağlı olup Yönetim Kurulu kararı ile her zaman gerekçe göstermeksizin durdurulabilir.

4. KYK bursu, KYK kredisi ve/veya diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alan öğrenciler, burs başvurusu yapabilirler.

5. “ERASMUS” ve benzeri uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında belirli süreyle yurt dışına giden burslu öğrencilerin normal burs ödemeleri devam eder.

6. Aynı aileden birden fazla kişiye aynı anda burs verilmez. Ancak, hukuk alanında öğrenim gören kardeşler bu kuralın dışındadır. Her durumda bir aileden aynı anda en fazla iki kişiye burs verilir.

7. Vakıf Üniversitesi (tam burslu öğrenciler hariç), açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burslarımızdan yararlanamazlar. Vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.

8. Yalnızca web sitemiz üzerinden yapılan başvurular kabul edilir, posta, kargo yoluyla ve şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.

9. Vakfımızdan burs almaya hak kazanan öğrenciler, Vakfın burs koşullarını bilerek ve kabul ederek burs almaya başlar. Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu alır ve gerekli görülen hallerde, burs başvuru formunda veya beyan edilen belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder.

10. Üniversitede öğrenim görürken yeniden sınava girerek yeni bir ana dala devam eden öğrencilere, eski ana dallarından kalan süre kadar burs verilir. Yıl kaybetmeden yatay geçiş yapanların bursları devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri kadar burs alırlar. Çift ana dalda öğrenim görenlerin bursları, asıl öğrenim ana dalından mezun oluncaya kadar devam eder.

11. Doğal afet, kaza, sağlık vb. istem dışı olay ve sorunlar nedeniyle bir öğretim yılında başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamına, Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Böyle bir sorun yaşayan öğrencilerin durumlarını belgelemeleri ve yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

12. Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul değişikliği, bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-mail adresi değişikliği gibi her değişikliği derhal bildirmek zorundadır.
a.) Burslu öğrencilerimiz, ara dönemde öğrenci belgesi ile not belgesi ve yeni eğitim öğretim yılı başında öğrenci belgesi (bir üst sınıfa geçtiğini gösterir şekilde), not belgesi (TRANSKRİPT) ve adli sicil kayıtlarını Bursiyer Bilgi Takip Sistemine yüklemekle yükümlüdür. Söz konusu belgelerin zamanında sisteme girilmemesi bursun kesilmesine neden olur.

13. Eksik veya yanlış beyanda bulunan, kayıt donduran, istenilen eksik belgeleri tamamlamayan, disiplin cezası alan, hüküm giydiği tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir ve gerekirse kendilerinden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara başvurularak geri istenir.

Lisans Bursları
2020-2021 Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Alanlar:
• Hukuk
• Tıp
• Mimarlık
• Bilgisayar Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• Matematik Mühendisliği
• Havacılık ve Uzay Mühendisliği
• Uçak Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Fizik Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Endüstri ve Sistem Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendisliği
• Genetik ve Biyomühendislik
• Biyoenformatik ve Genetik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Moleküler Biyoteknoloji
Bu alanların dışındaki başvurular kabul edilmez.

Başvurular 10 Eylül – 30 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Alınacak.
Burs Başvurularının Değerlendirilmesi Ve Mülakatlar 1 Ekim – 18 Ekim 2020 Tarihlerinde, Burs Sonuçları 22-23 Ekim 2020 Tarihinde Açıklanacak.

Burs Yılda 9 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Aylık 375 Türk Lirası Olarak Ödenecek.

Bursiyer Olma Koşulları:
• Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir.
• İstanbul’daki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu olmak şartıyla) yukarıda listesi verilen bölümleri ile Ankara Üniversitesi Hukuk ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk bölümünde lisans öğrenimi gören öğrenciler burstan faydalanabilir.
• Burs, ikinci sınıftan itibaren geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.
• Akademik genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.)
• Vakıf üniversitesi (%100 burslu olanlar hariç), açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencileri burslarımızdan yararlanamazlar.

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:
• Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr internet adresi üzerinden yapılır.
• Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
• Burs başvurularını değerlendirme süreci iki aşamadan oluşur. Başvuru yaparken beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan adaylar ikinci aşama için mülakata davet edilir. Covid 19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında adaylarla internet üzerinden uzaktan mülakat yapılacak, mülakat tarihleri ilgili adaylara eposta ile bildirilecektir.
• Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere, 22-23 Ekim 2020 tarihlerinde e-posta ile bilgi verilecektir.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:
1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)
2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
3. Kimlik bilgisi gösterir, T.C Kimlik Kartı, Pasaport veya Ehliyet
4. Nüfus Kayıt Örneği (Vukuatlı) (tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır) (e-devlet)
5. Adli Sicil Belgesi (e-devlet)
6. Ailenin ikamet ettiği Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
7. Öğrenci adına açılmış Ziraat Bankası Hesap Bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
8. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler
9. Çalışan anne, baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı maaş bordrosu,
10. Serbest çalışan anne, baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü, (www.gib.gov.tr)
11. Emekli anne, baba için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
12. Geliri olmayan anne ve baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya Yeşil Kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
13. Annenize, babanıza ve kendinize ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir liste (e-devlet)
14. Annenize, babanıza ve kendinize ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet)
15. Annenize, babanıza ve kendinize ait tapu ve araç olmaması durumunda olmadığını gösterir belge (mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde) (e-devlet)
16. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname bursiyer tarafından burs alacağı kesinleştikten sonra doldurulacak ve ıslak imzalı olarak Vakfımıza teslim edilecektir.)
Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.

Burslar Hakkında Detaylar İçin Tıklayın.

Online Bursu Başvurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Ayşegül dedi ki:

  Matematik bölümüne burs vermiyor musunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2020 dönemi için başvuru koşulları ilan edilmedi. geçen sene lisans Matematik Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri için burs veriliyordu.

 2. Merve dedi ki:

  2018 başvuru tarihi olacak mı başvurmak istiyordum da

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2018-2019 eğitim öğretim dönemi için başvurular eylül 2018’de alınır.

BİR YORUM YAZ