28.10.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvuruları

SAÇDD Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvuruları Derneğin Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Online Olarak Alınacaktır. Burs Yılda 9 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Ödenmektedir.

Burs Miktarları
Lisans Bursu Aylık 425 Türk Lirası
Üstün Başarı Lisans Bursu Aylık 600 Türk Lirası
Üstün Başarı Sanat Bursu Aylık 600 Türk Lirası
Tezli Yüksek Lisans Aylık 600 Türk Lirası

Burs Açıklaması
1. 2021-2022 burs döneminde “Lise Bursu” başvurusu alınmayacaktır. Burs başvuruları “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” ile sınırlıdır. Lisans Bursu başvurusu yapan ve başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler arasından gerekli not kriterini sağlayanlara Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği tarafından “Üstün Başarı Bursu” verilir.

2. Burslar, karşılıksız olup bir öğretim yılı için geçerlidir ve ekim-haziran ayları arasında (9 ay), her ayın ilk haftası içerisinde ödenir. (Yalnızca ekim ayına ait ilk burs tutarı, kasım ayı ile birlikte ödenir.)

3. Burs almaya başlayan öğrencilerin takip eden öğretim yılı için tekrar burs başvurusu yapmaları gerekmez. Bursun devam etmesi için yeni dönem başında talep edilen belgelerin beyanı (bursiyerlik koşullarının tamamını karşılaması halinde) yeterlidir. Ancak bursların devamı Dernek ve Vakıf gelirlerine de bağlı olup Yönetim Kurulu kararı ile her zaman gerekçe göstermeksizin durdurulabilir.

Sponsorlu

4. KYK bursu, KYK kredisi ve/veya diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alan öğrenciler, burs başvurusu yapabilirler.

5. “Erasmus” ve benzeri uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında belirli süreyle yurt dışına giden burslu öğrencilerin normal burs ödemeleri devam eder

6. Aynı aileden birden fazla kişiye aynı anda burs verilmez. Hukuk alanında öğrenim gören kardeşler bu kuralın dışındadır. O durumda da bir aileden aynı anda en fazla iki kişiye burs verilir

7. Vakıf üniversitesi (tam burslu öğrenciler hariç), açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burslarımızdan yararlanamaz. Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören ve %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.

8. Yalnızca web sitemiz üzerinden yapılan başvurular kabul edilir. Posta, kargo yoluyla yazılı ve şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz

9. Vakıf veya Derneğimizden burs almaya hak kazanan öğrenciler, burs koşullarını kabul ederek burs almaya başlar. Bursiyerlik koşullarına aykırı hareket ettiği belirlenen öğrenciler, haklarında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu alır ve gerekli görülen hallerde, burs başvuru formunda veya beyan edilen belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder.

10. Üniversite öğrenimi devam ederken yıl kaybetmeden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapanların bursları, geçiş yaptıkları üniversitenin, o öğretim döneminde burs verileceği açıklanan üniversiteler arasında olması koşulu ile devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri kadar burs alırlar.

11. Öğrenim gördüğü ana daldan burs almaya hak kazanan ve aynı zamanda çift ana dal öğrenimi gören öğrencilerin bursları ana dalından mezun oluncaya kadar devam eder. İkinci ana daldan burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları ise ana dalın eğitim süresine ilave edilecek en fazla bir yıl için daha geçerlidir.

12. Doğal afet, kaza, sağlık vb. istem dışı olay ve sorunlar nedeniyle bir öğretim yılında başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamına, Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Böyle bir sorun yaşayan öğrencilerin durumlarını belgelemeleri ve yazılı olarak başvurmaları gereklidir.

13. Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul ve/veya bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e- posta adresi vb değişiklikleri en kısa sürede Dernek/Vakıf yönetimine bildirmek zorundadır.

14. Burslu öğrenciler, ara dönemde öğrenci belgesi ile not belgesi ve yeni eğitim öğretim yılı başında öğrenci belgesi (bir üst sınıfa geçtiğini gösterir şekilde), not belgesi (transkript) ve güncel adli sicil kayıtlarını “Bursiyer Bilgi Takip Sistemi” ne yüklemekle yükümlüdür. Söz konusu belgelerin belirtilen zaman aralığında sisteme girilmemesi bursun kesilmesine neden olur.

15. Eksik veya yanlış beyanda bulunan, kayıt donduran, istenilen eksik belgeleri tamamlamayan, disiplin cezası alan, hüküm giydiği tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir ve gerekirse kendilerinden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara başvurularak geri istenir.

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Lise, Lisans, Yüksek Lisans, Üstün Başarı Sanat Lisans, Üstün Başarı Lisans, Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Burslar Başarılı Öğrencilere Verilir, Bir Üst Sınıfa Geçme Hakkı Kazanamayanlar İle Başarı Düzeyleri Yeterli Görülmeyenlerin Bursları Kesilir. Lise Bursu Alan Öğrencilerin Bursları Yıl Kaybetmemeleri Durumunda Üniversite Eğitimlerinde Devam Eder. 1949 Yılında Kurucusu Olduğu Derneğe İsme Verilen Süreyya Ağaoğlu Türkiye’nin İlk Kadın Avukatıdır.

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

İletişim Bilgileri: Maslak Mahallesi Maslak Meydanı Sokak No: 4 Sarıyer İstanbul
Telefon Numarası: 0 212 276 11 35
Burslar Hakkında Sorularınız İçin E-Posta Adresi: saeovakfi@gmail.com

Burs Takvimi
Başvurular: 1 Eylül 2021- 20 Eylül 2021
Başvuruların Değerlendirmesi Ve Mülakat Tarihleri: 1 Ekim – 20 Ekim 2021
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 26 Ekim 2021

2021-2022 Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Alanlar:
• Hukuk
• Tıp
• Mimarlık
• Bilgisayar Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• Matematik Mühendisliği
• Havacılık ve Uzay Mühendisliği
• Uçak Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Fizik Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Endüstri ve Sistem Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendisliği
• Genetik ve Biyomühendislik
• Biyoenformatik ve Genetik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Moleküler Biyoteknoloji
Yukarıda verilen liste dışındaki alanlar için yapılan başvurular kabul edilmez.

Bursiyer Olma Koşulları:
• Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruları kabul edilir.
• İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yer alan tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu olmak şartıyla) yukarıda listesi verilen bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler burstan faydalanabilir.
• Burs, ikinci sınıftan itibaren geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerini başvuruları kabul edilmez.
• Akademik genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrencile başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)
• Vakıf üniversitesi (%100 burslu olanlar hariç), açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencileri burslarımızdan yararlanamazlar.
Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:
• Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr internet adresi üzerinden yapılır.
• Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
• Burs başvurularını değerlendirme süreci iki aşamadan oluşur. Başvuru yaparken beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan adaylar ikinci aşama için mülakata davet edilir.
• Adaylarla zoom uygulaması üzerinden uzaktan mülakat yapılacak, mülakat tarihleri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilecektir.
• Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere 26 Ekim 2021 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgi verilecektir.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:
1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)
2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
3. Kimlik bilgisi gösterir, T.C kimlik kartı, pasaport veya ehliyet
4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır. Öğrencinin kendi e-devlet hesabından aldığı nüfus kayıt örneğinde kardeşlerin tamamı görülemediğinden yeterli değildir.) (e-devlet)
5. Adli sicil belgesi (e-devlet)
6. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e-devlet)
7. Öğrenci adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
8. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:
a. Çalışan anne ve/veya baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı maaş bordrosu,
b. Serbest çalışan anne ve/veya baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü, (www.gib.gov.tr)
c. Emekli anne ve/veya baba için aylık emekli maaşını gösterir belge (e- devlet)
d. Geliri olmayan anne ve/veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
e. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge(e-devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
f. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde, ekran görüntüsü almak yeterlidir)
9. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)
Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.

Tezli Yüksek Lisans Bursları

Bursiyerlik Koşulları:
• Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruları kabul edilir.
• Burstan, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yer alan tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde (%100 burslu olmak şartıyla) “Hukuk” ve/veya “Kadın ve Çocuk Hakları” alanında tezli yüksek lisans yapan öğrenciler yararlanabilir.
• Başvuru için lisans mezuniyet derecesinin en az 3.00/4.00 olması koşulu aranır. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:
• Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr internet adresi üzerinden yapılır.
• Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
• Burs başvurularını değerlendirme süreci iki aşamadan oluşur. Başvuru yaparken beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan adaylar ikinci aşama için mülakata davet edilir. Adaylarla zoom uygulaması üzerinden uzaktan mülakat yapılacak, mülakat tarihleri ilgili adaylara e-posta veya telefon mesajı ile bildirilecektir.
• Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere, 26 Ekim 2021 tarihinde e-posta veya telefon mesajı ile bilgi verilecektir.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:
1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)
2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci
belgesi
3. ALES sonuç belgesi
4. Bir öğretim üyesinden alınacak referans mektubu
5. Öz geçmiş
6. Yüksek lisans yaptığı alanı seçme nedeni, eğitim ve sonrasındaki beklentilerin anlatıldığı bir A4 sayfasını geçmeyecek niyet mektubu
7. Kimlik bilgisi gösterir, T.C kimlik kartı, pasaport veya ehliyet
8. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır. Öğrencinin kendi e-devlet hesabından aldığı nüfus kayıt örneğinde kardeşlerin tamamı görülemediğinden yeterli değildir.) (e-devlet)
9. Adli sicil belgesi (e-devlet)
10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e-devlet)
11. Öğrenci adına açılmış Ziraat Bankası hesap bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
12. Ailenin mali durumunu gösteren aşağıdaki belgeler:,
a. Çalışan anne ve/veya baba için çalıştıkları iş yerinden onaylı maaş bordrosu,
b. Serbest çalışan anne ve/veya baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü, (www.gib.gov.tr)
c. Emekli anne ve/veya baba için aylık emekli maaşını gösterir belge (e-devlet)
d. Geliri olmayan anne ve/veya baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya yeşil kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
e. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir belge(e- devlet), tapu kaydı yoksa olmadığını gösterir belge ( her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde ekran görüntüsü almak yeterlidir.
f. Anne ve/veya babanıza ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet), araç kaydı yoksa olmadığını gösterir belge (her durumda mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde ekran görüntüsü almak yeterlidir)
13. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname burs başvurusu sırasında görüntülenip okunduktan sonra ilgili onay kutusu işaretlenecektir.)
Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.

Üstün Başarı Hukuk Bursu

Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep
Değerli kurucumuz Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu adına her yıl hukuk fakültesi öğrencilerine “Üstün Başarı Bursu” veriyoruz.

Bu burs için aylık burs tutarı ve gerekli koşullar “Üstün Başarı Lisans Bursu” koşulları ile aynı olup burstan yalnızca hukuk fakültesi öğrencileri yararlanmaktadır.

Süreyya Ağaoğlu Aylin Koloğlu Üstün Başarı Tıp Bursu
2019 yılında aramızdan ayrılan, sevgili bursiyerimiz İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Aylin Koloğlu’nun kıymetli hatırasını yaşatmak üzere, her yıl tıp fakültesi öğrencilerine “Süreyya Ağaoğlu Aylin Koloğlu Üstün Başarı Bursu” veriyoruz.
Bu burs için aylık burs tutarı ve gerekli koşullar “Üstün Başarı Lisans Bursu” koşulları ile aynı olup burstan yalnızca tıp fakültesi öğrencileri yararlanmaktadır.

Üstün Başarı Sanat Bursu
“Üstün Başarı Sanat Bursları” Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneğinin 70. Kuruluş yılı olan 2019 yılından itibaren, devlet ve vakıf üniversitelerine (vakıf üniversitelerinde %100 bursluluk şartı aranır) bağlı, güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar ve bu kurumların bünyesinde yer alan ilk, orta öğretim ve liselerin, piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar, bale ve modern dans, plastik sanatlar (resim, heykel, vb.) bölümlerinde eğitim gören öğrencilere verilmektedir.
“Üstün Başarı Sanat Bursları” için açık başvuru alınmaz. Kişisel başvurular kabul edilmez. Her eğitim öğretim yılı başında yönetim kurulu tarafından belirlenen eğitim kurumlarından yetenekli öğrencinin seçilerek bildirilmesi için talepte bulunulur. Burs için uygun görülen öğrencilerin, ilgili kurumlar tarafından öğrencinin adaylığına ilişkin gerekçeleri de içeren bir yazı ile Derneğimize bildirilmesi esastır.

Burslar Hakkında Detaylar İçin Tıklayın.

Online Bursu Başvurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Ayşegül dedi ki:

  Matematik bölümüne burs vermiyor musunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2020 dönemi için başvuru koşulları ilan edilmedi. geçen sene lisans Matematik Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri için burs veriliyordu.

 2. Merve dedi ki:

  2018 başvuru tarihi olacak mı başvurmak istiyordum da

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2018-2019 eğitim öğretim dönemi için başvurular eylül 2018’de alınır.

BİR YORUM YAZ