22.01.2019 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvuruları 2018-2019

SAÇDD Süreyya Ağaoğlu Derneği 2018-2019 Eğitim Öğretim Döneminde Burs Başvuruları 15 Ekim 2018 Tarihine Kadar Derneğin Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Online Olarak Alınacaktır.

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Lise, Lisans, Yüksek Lisans, Üstün Başarı Sanat Lisans, Üstün Başarı Lisans, Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Burslar Başarılı Öğrencilere Verilir, Bir Üst Sınıfa Geçme Hakkı Kazanamayanlar İle Başarı Düzeyleri Yeterli Görülmeyenlerin Bursları Kesilir. Lise Bursu Alan Öğrencilerin Bursları Yıl Kaybetmemeleri Durumunda Üniversite Eğitimlerinde Devam Eder. 1949 Yılında Kurucusu Olduğu Derneğe İsme Verilen Süreyya Ağaoğlu Türkiye’nin İlk Kadın Avukatıdır.

İletişim Bilgileri: Maslak Mahallesi Maslak Meydanı Sokak No: 4 Sarıyer İstanbul
Telefon Numarası: 0 212 276 11 35
Burslar Hakkında Sorularınız İçin E-Posta Adresi: saeovakfi@gmail.com

Burslar Hakkında Genel Bilgi
2018-2019 Öğretim Yılı Burslarımızdan İstanbul’daki Lise Ve Üniversitelerde Öğrenim Gören, Gördükleri Öğrenim Düzeyinde Başarılı Olan, İhtiyaçlı, T.C. Vatandaşı Lise, Üniversite Ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Yararlanabilir.

Lise Burslarında Fen Lisesi Öğrencilerine Öncelik Tanınır.
Lisans Bursları Hukuk, Tıp, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği,
Uçak Ve Uzay Bilimleri, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık, Moleküler Biyoloji Ve Genetik,
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Ve İktisat Alanlarında Öğrenim Gören
Öğrencilere Verilir. Bu Alanlar Dışındaki Başvurular Kabul Edilmez.

Sponsorlu Bağlantılar

Tezli Yüksek Lisans Bursları; Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Verilir. Kadın Ve
Çocuk Hakları Alanlarında Tezli Yüksek Lisans Yapanlara Öncelik Tanınır.
Yukarıda Belirtilen Alanların Dışındaki Başvurular Kabul Edilmez.
Hazırlık Ve Lisans 1.Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilere Burs Tahsis Edilmez.
Lisans Burslarından Bir Üst Sınıfa Akademik Genel Not Ortalaması; 4 Üzerinden Not
Verilen Üniversitelerde En Az 2,70, 100 Üzerinden Not Verilen Üniversitelerde De En Az
70 Alarak Geçen Öğrenciler Yararlanabilir. Lise Burslarına İse Yılsonu Ortalaması En Az
70 Olan Öğrenciler Başvurabilir. Bu Başarı Düzeylerinin Altında Kalan Öğrencilerin
Başvuruları Kabul Edilmez.
Burslarımız Karşılıksızdır.

Burslarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Değerlerine Sahip Çıkan Adaylara Verilir.
Burslarımızdan Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler De Yararlanabilirler.
Erasmus V.B. Uluslararası Öğrenci Değişim Programları Kapsamında Belirli Sürelerle
Yurt Dışına Giden Öğrencilere Burs Ödemeleri Devam Eder. Ancak Başarılı
Bursiyerlerimize Bursları Yönetim Kurulu’nun Kararıyla Usd Veya Eur Olarak
Ödenebilir.

Bursiyerlerimizin Söz Konusu Burslardan Yararlanabilmesi İçin,
-Türkiye’deki Okulunda Kaydının Devam Etmesi, Erasmus Vb. Nedeniyle Sene Veya
Dönem Kaybının Olmaması Gerekir.
Bu Olanaktan Yararlanmak İsteyen Bursiyerlerimizin Amaçlarını Ve Durumlarını Anlatan
Bir Dilekçeye Erasmus Vb.Ye Kabul Edildiklerini Belirten Yazının Bir Örneğini
Ekleyerek Vakfımıza Başvururlar.

Yurt Dışı Eğitimlerini Tamamlayan Bursiyerlerimiz, Yurt Dışındaki Başarı Durumlarını
Türkiye’deki Okulunda Yıl Veya Dönem Kaybı Olmadığına Dair Belgeleri Ve
Transkriptlerini Vakfımıza Vermek Zorundadır.
Bu Koşulları Yerine Getirmeyen Bursiyerimizin Türkiye’deki Bursu Kesilir.
Burslar Bir Öğretim Yılı İçin Tahsis Edilir. Yönetim Kurulu’nca Burs Ödemeleri Aynı
Öğretim Yılı İçerisinde Hiçbir Gerekçe Göstermeksizin Durdurulabilir. Bursların
Ödenmesinin Devamlılığı Vakfın Gelirlerine Ve Bursiyerlerin Yönetim Kurulu’nca
Saptanan Başarı Düzeylerini Sürdürmelerine Bağlıdır.

Aynı Aileden Birden Fazla Kişiye Burs Verilmez. Ancak, Hukuk Alanında Öğrenim Gören
Kardeşler, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği’nden “Üstün Başarı Bursu”
Alanlar Bu Kuralın Dışındadır. Bu Durumlarda Bile Bir Aileden En Fazla İki Kişiye Burs
Verilir.

Özel Lise, Vakıf Üniversitesi, Açık Öğretim Ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri
Burslarımızdan Yararlanamazlar. Ancak, Özel Lise Ve Vakıf Üniversitelerini Tam Burslu
Kazanan (%100) Veya Okuyan Öğrencilere Bu Kural Uygulanmaz.
Posta Ve Kargo İle Gönderilen Başvurular Dikkate Alınmaz.
Bursların Dağılımında Daha Başarılı Adaylara Öncelik Tanınır. Bursun Devamı İçin
Başvuru Başarı Şartlarının Devamı Gerekir.
Vakfımızdan Burs Almaya Hak Kazanan Öğrenciler, Vakfın Burs Koşullarını Bilerek Ve
Kabul Ederek Burs Almaya Başlar.
Bursiyerler, Burs Koşullarına Aykırı Hareket Ettiği Takdirde Hakkında Yapılacak Her Türlü
İşlemin Sorumluluğunu Kabul Eder.
Burs Almaya Hak Kazanan Öğrenciler, Vakıfça Gerekli Görülen Hallerde Burs Başvuru
Formunda Veya Vakfa Gönderdikleri Belgelerdeki Bilgilerin Araştırılmasını Ve
Kullanılmasını Kabul Eder.

Vakıf Web Sitesindeki Online Başvuru Formunda Yer Alan Bilgiler Çerçevesinde Yönetim
Kurulu Tarafından Belirlenen Puanlara Ve Koşullara Göre Yapılan İlk Değerlendirmeyi
Takiben Burs Verilebilecek Öğrenciler Önceliklerine Göre Sıralanır. Yönetim Kurulu
Nihai Değerlendirme İçin Bir Komite Kurabilir Ve Adayları Mülakata Davet Edebilir. Burs
Tahsis İşlemi Yönetim Kurulu’nun Kararıyla Yürürlüğe Girer.

Yönetim Kurulunca Saptanarak Vakfımızın Web Sayfasında İlan Edilen Başarı
Düzeylerini Devam Ettiren Öğrencilerin Bursları Normal Öğrenim Sürelerince Devam
Eder. Öğrenim Süreleri Uzayan Öğrencilerin Bursları Kesilir.
Özel Lise Ve Vakıf Üniversitelerinde %100 Burslu Okuma Hakkını Kaybeden
Öğrencilerin Bursları Kesilir.

Üniversitede Öğrenim Görürken Yeniden Sınava Girerek Yeni Bir Ana Dala Devan Eden
Öğrencilere Eski Ana Dallarından Kalan Süre Kadar Burs Verilir. Yıl Kaybetmeden Yatay
Geçiş Yapanların Bursları Devam Eder. Yıl Kaybedenler Yatay Geçiş Öncesindeki Süreleri
Kadar Burs Alırlar. Çift Ana Dalda Öğrenim Görenlerin Bursları Asıl Öğrenim Ana Dalından
Mezun Oluncaya Kadar Devam Eder.

Doğal Afet, Kaza, Sağlık Vb. İstem Dışı Olay Ve Sorunlar Nedeniyle Bir Öğretim Yılında
Başarısız Olan Öğrencilerin Burs Ödemelerinin Devamına Vakıf Yönetim Kurulu’nca
Karar Verilir. Böyle Bir Sorun Yaşayan Öğrencilerin Durumlarını Belgeleyerek Vakfımıza
Yazılı Olarak Başvurmaları Gerekmektedir.
Bursiyerler Öğrenimleri İle İlgili Okul Değişikliği, Bölüm Değişikliği, Geçici Olarak Yurt
Dışına Çıkma, Öğrenime Devam Edememe, Adres, Telefon, E-Mail Adresi Değişikliği Vb
Her Değişikliği Vakfa Derhal Bildirmek Zorundadır.

Bursiyerimiz Olan;
– Lise Öğrencileri, Her Dönem Başında Öğrenci Belgelerini, Karnelerini Ve
Başarı Belgelerini;
– Üniversite Ve Yüksek Lisans Öğrencileri, Her Dönem Başında
Öğrenci Belgelerini Ve Not Belgelerini (Transkript), Her Öğretim Yılı Başında Da
Sabıka Kayıtlarını Vakfımıza Ulaştırmakla Yükümlüdür. Bu Belgelerin Vakfımıza
Ulaşmasından Bursiyerler Sorumludur. Söz Konusu Belgelerin Vakfımıza
Ulaşmaması Bursun Kesilmesine Neden Olur.
– Öğrenim Yılı Başında Gönderilecek Öğrenci Belgelerinde Mutlaka Öğrencinin Bir Üst
Sınıfa Geçtiği Yazılı Olmalıdır.
Eksik Veya Yanlış Beyanda Bulunanların,
İstenilen Başarı Belgelerini Vakfa Zamanında Ulaştırmayanların,
Kayıt Donduranların,
İstenilen Eksik Belgeleri Tamamlamayanların,
Disiplin Cezası Alanların,
Hüküm Giydiği Tespit Edilenlerin,
Bursları Kesilir Ve Gerekirse Bursiyerlerden O Tarihe Kadar Yapılan Ödemeler Yasal Yollara
Başvurularak Geri İstenebilir.

Burs Detayları İçin Ve Online Başvuru Linkleri İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Merve dedi ki:

    2018 başvuru tarihi olacak mı başvurmak istiyordum da

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

      2018-2019 eğitim öğretim dönemi için başvurular eylül 2018’de alınır.

BİR YORUM YAZ