12.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvurusu

Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvuruları

SAÇDD Süreyya Ağaoğlu Derneği Burs Başvuruları Ne Zaman Yapılır, Geri Ödemesiz Eğitim Bursu Kimlere Verilir, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Eğitim Yardımı Başvuru Şartları Nelerdir, Burs Miktarı Ne Kadar.

Dernek Ortaöğretim (Lise), Yüksek Öğrenim Lisans, Tezli Yüksek Lisans, Üstün Başarı Bursu Vermektedir.

Lise Bursu, İstanbul’daki Devlet Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Ve Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencileri İle Özel Liselerde Tam Burslu Olarak Öğrenim Gören Öğrencilere,

Lisans Bursu, İstanbul’daki Devlet Üniversitelerindeki Listesi www.sacdd.org.tr Verilen Bölümlerde Eğitim Gören Öğrenciler İle İstanbul’daki Vakıf Üniversitelerinin Yalnızca Hukuk Fakültesi (% 100 Burslu Olmak Koşuluyla) Öğrencileri, Ankara’da Yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve İzmir’de Yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerine,

Yüksek Lisans Bursu, İstanbul, Ankara Ve İzmir İllerinde Yer Alan Tüm Devlet Ve Vakıf Üniversitelerinde (% 100 Burslu Olmak Şartıyla) “Hukuk” Ve/Veya “Kadın Ve Çocuk Hakları” Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapan Öğrencilere Açıktır.

Ads

Başvuru Nasıl Yapılır
Burs Başvurusu Kurumun Resmi İnternet Sitesindeki Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Alınır.

Burs Süresi Miktarı
Yılda 9 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Ödenmektedir.

Burs Miktarları
Lisans Bursu Aylık 900 Türk Lirası
Üstün Başarı Lisans Bursu Aylık 1.100 Türk Lirası
Üstün Başarı Sanat Bursu Aylık 1.100 Türk Lirası
Tezli Yüksek Lisans Aylık 1.100 Türk Lirası
Lise Bursu Aylık 450 Türk Lirası

Çelikel Eğitim Vakfı Burs Başvurusu İçin Tıklayın.

Burs Açıklaması
1. Burs başvuru döneminde “Lise Bursu”, “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” başvuruları kabul edilir.

2. Başvurular yalnızca web sitemiz üzerinden yapılır. Posta, e-posta, kargo yoluyla yazılı ve/veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.

3. Bursların tamamı karşılıksızdır ve bir akademik yıl (9 ay) için geçerlidir.

4. KYK bursu, KYK kredisi ve/veya diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alan öğrenciler burs başvurusu yapabilir. Birden fazla burs almak başvuru yapmaya engel değildir.

5. Vakıf üniversitesi (tam burslu öğrenciler hariç), özel liseler (tam burslu öğrenciler hariç) açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burstan yararlanamaz.

6. Aynı aileden birden fazla kişiye (hukuk bölümünde öğrenim gören kardeşler hariç) aynı anda burs verilmez. Hukuk öğrenimi gören kardeşler söz konusu olduğunda bir aileden aynı anda en fazla iki kişiye burs verilir.

7. Lisans Bursu başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler arasından gerekli not kriterini sağlayanlara Yönetim Kurulu kararıyla “Üstün Başarı Bursu” verilir.

8. Burslar ekim-haziran ayları arasında (toplam 9 ay) ve ayın ilk haftası içerisinde ödenir. (Yalnızca ekim ayına ait ilk burs tutarı burs başvuru sonuçlarının kesinleşmesini takiben kasım ayı ile birlikte ödenir.)

9. Burs almaya başlayan öğrencilerin takip eden öğretim yılı için burs başvurusu yapmaları gerekmez. Bursun devam etmesi için yeni dönem başında talep edilen belgelerin beyanı (bursiyerlik koşullarının tamamının karşılanması halinde) yeterlidir. Ancak bursların devamı Dernek ve Vakıf gelirlerine bağlı olup Yönetim Kurulu kararı ile durdurulabilir.

10. Doğal afet, kaza, sağlık vb. özel durumlar nedeniyle içinde bulunulan akademik dönem sonunda başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamı Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu öğrencilerin konu ile ilgili olarak yazılı olarak başvurmaları ve durumlarını belgelemeleri gerekir.

11. Erasmus ve benzeri uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında öğrenime belirli süreyle yurt dışında devam eden burslu öğrencilerin aylık burs ödemeleri devam eder.

12. Üniversite öğrenimi devam ederken yıl kaybetmeden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapanların bursları geçiş yaptıkları üniversitenin ilgili öğretim döneminde burs verileceği açıklanan üniversiteler arasında olması koşulu ile devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri kadar burs alır.

13. Öğrenim gördüğü ana daldan burs almaya hak kazanan ve çift ana dal öğrenimi gören öğrencilerin bursları ana daldan mezun oluncaya kadar devam eder. İkinci ana daldan burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları ise ana dalın eğitim süresine ilave edilecek en fazla bir yıl için daha geçerlidir.

14. Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul ve/veya bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-posta adresi vb. değişiklikleri en kısa sürede Dernek / Vakıf yönetimine bildirmek zorundadır.

15. Burslu öğrenciler, ara dönemde öğrenci belgesi ile not belgesi (transkript veya karne) ve yeni akademik dönem başında öğrenci belgesi (bir üst sınıfa geçtiğini gösterir şekilde), not belgesi (transkript veya karne) ve güncel adli sicil kayıtlarını talep edildiği dönemde bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu belgelerin belirtilen sürede beyan edilmemesi bursun kesilmesine neden olur.

16. Bursiyerler gerekli görülen hallerde burs başvuru formunda ve / veya beyan edilen belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder. Bursiyerlik koşullarına aykırı hareket ettiği belirlenen öğrencilerin (eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan, talep edilen belgeleri zamanında beyan etmeyen, disiplin, uyarı cezası alan, hüküm giyen vb ) bursları kesilir. Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde kendilerinden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara başvurularak geri talep edilebilir.

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Lise, Lisans, Yüksek Lisans, Üstün Başarı Sanat Lisans, Üstün Başarı Lisans, Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Burslar Başarılı Öğrencilere Verilir, Bir Üst Sınıfa Geçme Hakkı Kazanamayanlar İle Başarı Düzeyleri Yeterli Görülmeyenlerin Bursları Kesilir. Lise Bursu Alan Öğrencilerin Bursları Yıl Kaybetmemeleri Durumunda Üniversite Eğitimlerinde Devam Eder. 1949 Yılında Kurucusu Olduğu Derneğe İsme Verilen Süreyya Ağaoğlu Türkiye’nin İlk Kadın Avukatıdır.

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

Burslar Hakkında Sorularınız İçin E-Posta Adresi: saeovakfi@gmail.com

Lise Bursları

Başvuru Koşulları

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
• İstanbul’daki devlet Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile özel liselerde tam burslu olarak öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir.
• Burs başvuruları açık lise öğrencileri için geçerli değildir.
• Yılsonu not ortalaması 70/100 olan öğrenciler başvuru yapabilir.

Lisans Bursları

Yeni Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Alanlar:
• Hukuk
• Tıp
• Diş Hekimliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Fizik Mühendisliği
• Matematik Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
• Uçak Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Mimarlık
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası İlişkiler
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yukarıda verilen liste dışındaki alanlar için yapılan başvurular kabul edilmez.

Bursiyer Olma Koşulları
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

• Yukarıda listesi verilen bölümlerde olmak şartıyla İstanbul’daki tüm devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler ile İstanbul’da bulunan Vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinde (%100 burslu olmak koşuluyla) öğrenim gören öğrenciler, Ankara’da yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir’de yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri burs başvurusu yapabilir.

• Burs başvuruları iki ve üzeri sınıflar için geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.

• Burs başvuruları açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değildir.

• Akademik genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Tezli Yüksek Lisans Bursları

Bursiyerlik Koşulları

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilir.
• Burstan, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yer alan tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde (%100 burslu olmak şartıyla) “Hukuk” ve/veya “Kadın ve Çocuk Hakları” alanında tezli yüksek lisans yapan öğrenciler yararlanabilir.
• Başvuru için lisans mezuniyet derecesinin en az 3.00/4.00 olması koşulu aranır. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Üstün Başarı Lisans Bursları
2023-2024 Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Bölümler:

• Hukuk
• Tıp
• Diş Hekimliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Fizik Mühendisliği
• Matematik Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
• Uçak Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Mimarlık
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası İlişkiler
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yukarıda verilen bölümler dışındaki alanlar için yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru Koşulları

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

• Yukarıda listesi verilen bölümlerde olmak şartıyla İstanbul’daki tüm devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler ile İstanbul’da bulunan Vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinde (%100 burslu olmak koşuluyla) öğrenim gören öğrenciler, Ankara’da yalnızca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir’de yalnızca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri burs başvurusu yapabilir.

• Burs başvuruları iki ve üzeri sınıflar için geçerlidir. Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.

• Burs başvuruları açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değildir.

• Akademik genel not ortalaması en az 3.80/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için, YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Başvuru Tarihleri
2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde Başvuruların Eylül Ayında Alınması Bekleniyor. Geçen Dönem Başvurular 1 Eylül – 20 Eylül Tarihleri Arasında Alındı.
Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Mülakat Tarihleri: 30 Eylül – 21 Ekim
Sonuçların Açıklanması: 26 Ekim

Web Sitesi İçin Tıklayın.

Online Burs Başvurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Ayşegül dedi ki:

  Matematik bölümüne burs vermiyor musunuz

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2020 dönemi için başvuru koşulları ilan edilmedi. geçen sene lisans Matematik Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri için burs veriliyordu.

 2. Merve dedi ki:

  2018 başvuru tarihi olacak mı başvurmak istiyordum da

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   2018-2019 eğitim öğretim dönemi için başvurular eylül 2018’de alınır.

BİR YORUM YAZ