06.10.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Sufod Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması

Sufod Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması

Sufod Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması

Su Altı Fotoğraf Ve Filmcileri Derneği Sufod Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmanın Konusu Su Altından Gökyüzü. 2. Düzenlenen Yarışmaya Son Başvuru Tarihinde 18 Yaşını Doldurmuş Herkes Katılabilir.

Yarışmanın Adı:
“Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) II. Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması”

Yarışmanın Konusu ve Amacı:
a. Yarışmanın konusu “Su Altından Gökyüzü” dır.
b. Yarışmanın amacı, su altı fotoğrafçılarının, kendi objektiflerinden su altı yaşamını toplumla paylaşmalarına aracı olmak, gözlerden uzak olan bu yaşamı biraz daha fazla tanıtmaya katkıda bulunmak ve suyun altından gökyüzünün nasıl göründüğü dış dünya ile paylaşmak. 01 Ocak 2018 – 19 Aralık 2022 tarihleri arasında çekilen fotoğraflarla yarışmaya katılım sağlanabilir.

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. Yarışmanın konusu ön planda olacak şekilde, tüm geniş açı, makro, vb. farklı odak uzunlukları ile yapılan çekimlerle katılım yapılabilir.

Yarışma Koşulları:
a. Katılım ücretsizdir.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

b. Yarışma; SUFOD Yönetim Kurulu asil üyelerine, fotoğraf yarışmasında seçici kurul, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında tüm su altı fotoğrafçılarına açıktır. Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.

c. Yarışmacı en fazla 3 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

ç. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

d. Deniz yaşamına, canlılarına yapılan tacizin tespit edildiği fotoğraflar jüri tarafından diskalifiye edilecektir.

e. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj/deklanşör farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, daha önce sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

f. Fotoğraflara, keskinlik, kontrast, toz alma, vb. bazı müdahaleler -kabul edilebilir sınırlarda olması koşulu ile (fotoğrafın özünü zedelemeden)- uygulanabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan kolaj çalışmalar, çift pozlama, manipülasyon kabul edilmeyecektir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

ğ. Düzenleyici kurum, Sergi ve baskılar için ödül alan ve/veya kabul edilen fotoğrafların yüksek çözünürlüklü halini talep edebilir.

h. Fotoğraflar tamamen su altından çekilmiş olacaktır. Yarısı deniz, yarısı kara/hava olan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ı. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin/eserlerinin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

i. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

j. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

k. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

l. TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
m. Düzenleme Kurulu; sergileme için en fazla 50 eser seçebilir. Nihai miktarın tespitinde jürinin kanati esastır. Sergileme ödülleri için herhangi bir bedel ödenmez.

n. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

o. Yarışma sonuçları www.sufod.org.tr web sitesi ile https://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde ilan edilecektir.

ö. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

p. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacaktır. Mevcut koşullar (Covid-19 Pandemisi) sebebiyle ödül töreni yapılamaz ise bu durum web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir. Uygun koşulların oluşması durumunda ise yarışma sergisi ve ödül töreni yeri ve zamanı duyurulacaktır.

Yapıtların Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
ç. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir.

g. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede yer alan sekretarya bilgilerinden veya https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sorular incelenmeli son olarak https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

ğ. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri, fotoğrafın çekildiği tarih, kullanılan makina gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: Yarışmanın ilan edilmesiyle başlar
Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2022 saat 23:00
Jüri Toplantı Tarihi: 24 Aralık 2022
Sonuç Bildirim Tarihi: 26 Aralık 2022
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: İleri tarihte bildirilecektir.

Ödüller:
En yüksek puan alan ilk üç katılımcıya aşağıdaki ödüller takdim edilecektir.
Birincilik : TFSF Altın Madalya + SUFOD Altın Madalya + 4.000.- TL www.sugecirmez.com dan bir adet Sea Frog Huwai Kabin SF BC HP30 + Lipsoz Dalış Merkezinden bir adet uzmanlık eğitimi + Nova Fotograf’dan Eye 6611 Fotoğraf makinası sırt çantası
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + SUFOD Gümüş Madalya + 3.000.- TL. + www.sugecirmez.com dan Underwater Kinetics marka Super Q eled fener +Nova Fotograf’dan Eye 6617 Fotoğraf makinası sırt çantası
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + SUFOD Bronz Madalya + 1.500.- TL + www.sugecirmez.com dan Sea Frog marka aksiyon video ışığı SL109 + Nova Fotograf’dan Canon Eos fotoğraf makinası çantası
Mansiyon : TFSF Mansiyon (3 adet)
Sergileme : SUFOD Teşekkür ve başarı belgesi (en fazla 50 adet)
Hediyeler muadilleri ile değiştirilemez.

Yarışma Sekretaryası-İletişim:
İlgili: Burçak AKSÖZ
İrtibat telefon: (0532) 427 9810
E-posta: burcakaksoz@gmail.com

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ