<style>.lazy{display:none}</style>Sufod Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Sufod Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması

Sufod Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması

Sufod Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması

Su Altı Fotoğraf Ve Filmcileri Derneği Sufod Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. Yarışmanın Konusu Denizlerimizdeki Göçmen Türler. 3. Düzenlenen Yarışmaya Son Başvuru Tarihinde 18 Yaşını Doldurmuş Herkes Katılabilir.

Yarışmanın Adı:
Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) III. Ulusal Su Altı Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı:

a. Süveyş Kanalı’nın 1869 yılında açılmasından bu yana, Kızıldeniz’den Akdeniz’e doğru halen süregelen yoğun bir göç yaşanıyor. Bu olayı oluşturan göçmen türler denilince herkesin aklına ilk gelen Aslan balıkları ile Balon balıkları. Ancak günümüze kadar Kızıldeniz’den Akdeniz’e 70’e yakın farklı balık türü göç etmiş durumda ve bu sayı her geçen gün sürekli artış gösteriyor. Peki sadece balıklar mı göç ediyor? Kesin olarak balıklardan daha fazla kabuklu, yumuşakça ve diğer deniz hayvanları ve su bitkisi türü Akdeniz’e göç etmiş durumda. Akdeniz’de meydana gelen bu olumlu ya da olumsuz olarak adlandırılabilecek değişim dalgıçlarımızın gözü önünde oluyor. Bu değişimi halkımız ile buluşturmak, bilim insanlarının ihtiyacı olan verileri sağlamak su altı fotoğrafçılarımızın bir görevi. Ama önce su altı fotoğrafçılarının bu konuda bilgi ve deneyimlerini arttırmaları gerekiyor. Denizlerimizdeki göçmen türleri su altında seçebilmek, onları fotoğrafik kalıplar içinde değerlendirmek ve çevre ile oluşturdukları kompozisyonu gün yüzüne çıkarmak için su altı fotoğrafçılarının objektiflerini bilinçli bir şekilde bu canlılara doğrultmaları gerekiyor. Bu nedenle bu yılki yarışmamızın teması “Denizlerimizdeki Göçmen Türler” ve onların ortaya koydukları kompozisyon.

b. Yarışmanın konusu “Denizlerimizdeki Göçmen Türler” olarak belirlenmiştir. 01 Ocak 2018 – 19 Aralık 2023 tarihleri arasında çekilen fotoğraflarla yarışmaya katılım sağlanabilir.

Ads

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. Yarışmanın konusu ön planda olacak şekilde, tüm geniş açı, makro, vb. farklı odak uzunlukları ile yapılan çekimlerle katılım yapılabilir.

Yarışma Koşulları:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışma; düzenleme kurumu SUFOD’un Asıl Yönetim Kurulu üyeleri, yarışma sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 14 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların bağlantıdaki eli asi zin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde yarışma sekretaryasına e-postasına göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

c. 01 Ocak 2018 – 19 Aralık 2023 tarihleri arasında çekilen fotoğraflarla yarışmaya katılım sağlanabilir.

d. Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

e. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör kadraj farklılığı ve veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

f. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

g. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

h. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel erilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

i. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

j. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural hlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki ( https://TFSF U UA Yarışma Düzenleme Standartları) yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

k. TFSF onaylı patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

l. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EX F bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.

m. Düzenleyici; ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

n. Deniz yaşamına, canlılarına yapılan tacizin tespit edildiği fotoğraflar jüri tarafından diskalifiye edilecektir.

o. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Eserlerin Gönderilmesi / Yüklenmesi

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. İlgili yarışmaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce siteye üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Aktivasyon linki için e-postanın gelen klasörü veya spam ya da gereksiz klasörü kontrol edilmeli, link içeren e-postanın ulaşmaması halinde bu linke tıklanarak yeniden kod talep edilmelidir.

d. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Şifrenin unutulması halinde şifremi unuttum linkinden yeni şifre oluşturulabilir.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

f. Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

g. Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-350 DPI çözünürlükte JPG JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin vermeyecektir.

h. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.

i. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.

j. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

k. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: Yarışmanın ilan edilmesiyle başlar.
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi: 20/12/2023 23:00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 24/12/2023
Sonuç Bildirim Tarihi: 26/12/2023
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: Düzenleyici Kurum daha sonra tarafından duyurulacaktır.

Ödüller:
Birincilik: TFSF Altın Madalya + 6.000TL + 2 set TÜDAV yayınları
İkincilik: TFSF Gümüş Madalya + 4.000TL + 2 set TÜDAV yayınları
Üçüncülük: TFSF Bronz Madalya + 2.500TL + 2 set TÜDAV yayınları
Mansiyon (3 adet) : TFSF Mansiyon
Sergileme (En fazla 30 adet): SUFOD Teşekkür Belgesi (Dijital)

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ