30.11.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması Başvuruları. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerindeki Mimarlık Ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrenciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
a. Yarışmaya katılım hakkı kazanmış projelerin, yukarıda Madde 5.b bendinde belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmesi sonucunda; 4 eşdeğer ödül ile Jüri tarafından belirlenecek sayıda projeye mansiyon ödülleri verilir. Ödüller aşağıda belirtildiği gibidir.

( 1 ) EŞDEĞER ÖDÜL: Ödül alan her takım başına 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Eşdeğer Ödül sayısı 4 adedi geçemez.

( 2 ) MANSİYON ÖDÜLLERİ: Mansiyon kazanan her bir takıma 1.200 TL verilecek olup, Mansiyon ödülleri için toplam miktar 4.800 TL’yi geçemez. Jüri, dörtten fazla projeye mansiyon ödülü verilmesine karar verdiği takdirde, toplam miktar olan 4.800 TL Jürinin uygun gördüğü sayıda mansiyon sahibi takım arasında eşit olarak bölüştürülür.

( 3 ) ÖZEL ÖDÜL: Yarışmanın Ana Sponsoru tarafından tasarım sırasında yangın güvenliğini dikkate alan ve bu konuda çalışma yapılan projeler arasından bir projeye Yangın Güvenliği Özel Ödülü verilecektir. Özel Ödül miktarı 4.000 TL’dir.

Sponsorlu

( 4 ) Yukarıda belirtilen takımların aldığı ödüller takım üyeleri arasında eşit paylaşılmak üzere takım liderine verilir.

b. Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesi sonucunda;
( 1 ) Ödül alan proje gruplarının üyelerine “SteelPRO BAŞARI BELGESİ”
( 2 ) Son elemeye kalan ancak ödül almayan projelerin katılımcılarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ”
( 3 ) Son elemeden önce elenen projelerin kolokyuma katılan katılımcılarına “SteelPRO KATILIM BELGESİ” verilecektir.

c. Özgün olmadığı belirlenen projelerle ilgili olarak yukarıda Madde 5.c.(7).’de belirtilen esaslar uygulanır.
d. İki yılın kazanan projelerinden, TUCSA tarafından belirlenecek olanlar, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Student Awards 2021” yarışmasına aday gösterilebilir.

Yarışmanın Amacı
a. Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratmak,
b. Mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin birlikte çalışmalarını ve tasarım sürecinin başından itibaren yangın güvenliği konusunu da dikkate almalarını teşvik etmek,
c. Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

a. Yarışmaya kimler katılabilir?

( 1 ) Yarışma, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır. 2020-2021 döneminde öğrenim gören öğrencinin Proje teslim tarihinde mezun olmuş olması yarışmaya katılmasını engellemez.

( 2 ) 2020-2021 döneminde lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamaz.

( 3 ) Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır. Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarına katılmamış olmalıdır.

b. Yarışma takımları

( 1 ) Öğrenciler yarışmaya en az 2 en çok 4 kişiden oluşan takım olarak katılabilirler. Yarışmaya katılacak takım; en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takım üyelerinin, 2020-2021 dönemindeki öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yükseköğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin başvuru tarihinde mezun olmaları halinde de başvuru hakları saklı kalır.

( 2 ) Katılımcılar, takım arkadaşı bulma konusunda Facebook’ta oluşturulan SteelPro Katılımcılar platformundan yararlanabilir ve gerektiğinde yesimgures@steelpro.org veya gencel@tucsa.org adresi ile de yazışabilir.

( 3 ) Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğretim elemanı veya görevlisinden danışmanlık alabilir. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir. SteelPRO 2021 jüri üyeleri danışman olarak görev alamazlar.

( 4 ) Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.

c. Başvuru ve Katılım
( 1 ) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
( 2 ) Başvuru ve proje teslim süreci aşağıda Md. 7.a bendinde açıklanmıştır.

d. Sorular

( 1 ) Yarışmacılar, yarışma şartnamesine ilişkin açıklama isteklerini / sorularını;
( a ) Tarihi Madde 8’de belirtilen Tanıtım Toplantısında sorabilirler.
( b ) Madde 8’de belirtilen Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar Jüri Raportörüne gönderebilirler (yesimgures@steelpro.org) veya www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular cevaplar alanına yazabilirler. Soruların yanıtları; ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.

( 2 ) Yarışmacılar, tasarım sürecinde mimari ve mühendislik alanında danışmak istedikleri teknik soruları, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’na iletilmek üzere teknik@steelpro.org adresine gönderebilirler ya da www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soru teknik açıdan uygun görüldüğü takdirde, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’nun yol gösterici yanıtları ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.
sitesinde de yayımlanır.

e. Bu şartnamenin geçerli son sürümü www.steelpro.org web sitesinde yayımlanır.

f. Yukarıdaki hususlara uymayan projeler değerlendirmeye alınmaz.

Yarışma Konusu Ve Verileri

a. Yarışma Konusu.
Katılımcı öğrenciler, kendileri tarafından belirlenecek olan bir alanda “Dönüştürülebilir mobil çelik sistem” tasarımı yapacaklardır. Gerçekleştirilecek olan tasarım, kent içinde ya da kırsal bir alanda, karada ya da su kenarında, kısmen karada ya da su üzerinde, yamaçta ya da düzlükte, doğada ya da söz edilen mekanların iki veya daha fazlasında yer alabilmeye uyumlu olabilir.

Sistem tasarımının temel fonksiyonu “barınma”dır. Tamamen çelik malzemeden üretilen modüler/belirli bir örüntüye sahip, birimler ve birimlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan açık mekanlardan oluşan çoklu barınma, sosyal ve rekreasyon işlevleri yer almalıdır. “Barınma” işlevi dönüştürülebilir olmalı, afet sonrası geçici konaklama, doğa turizmi, mülteciler için geçici barınma, salgın ile mücadele dönemleri için süreli konaklama gibi durumlara adapte olabilmelidir. Tasarım, çelik bağlantı detayları ile demonte edilerek farklı yerlerde yeniden monte edilip kullanılmaya uygun bir sistem olmalıdır. Dönüştürülebilir yapı sistemleri yaratıcı fikirlerle bu sınırların dışına da çıkabilir. Tasarımlarda, “mobil” olma kavramı ile ilişkili bir mimari yaklaşım benimsenmelidir, bu konuya ilişkin bazı okumalar tavsiye edilmektedir.1 Farklı büyüklükteki birimler, birimlerin bir araya gelmesi ile oluşan açık, yarı-açık mekanlar (geniş açıklıklar geçebilirler) ve üst örtüleri ile çelik malzemesinin potansiyelini ortaya çıkarabilecek yaratıcı, çağdaş, özgün ve yenilikçi tasarımlar önerilmelidir. (İhtiyaç Programı için aşağıda d bendine bakınız)

Yarışma konusu kapsamındaki beklentilere ek olarak, katılımcıların yangın güvenliğine ilişkin bir öneri geliştirmesi durumunda bu alanda çalışma yapılan projeler arasından bir projeye sponsor firmaya ait “Yangın Güvenliği Özel Ödülü” verilecektir. Bu ödül, eşdeğer ödül alanlar ya da ödül grubunda yer almayan projeler arasından seçilebilir.

b. Proje Verileri

( 1 ) Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.
( 2 ) Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan yük değerleri kullanılacaktır.
( 3 ) Gerektiğinde deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

c. Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler
( 1 ) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018).
( 2 ) Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (2018)
( 3 ) Yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yer almayan tasarım kuralları için ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik vb. dokümanlar kullanılabilir.

d. İhtiyaç Programı
( 1 ) “Dönüştürülebilir mobil çelik sistem” olarak belirlenen yarışma konusu kapsamında jüri, çeliğin potansiyelini yaratıcı çözümler ile açığa çıkarabilecek özgün formların (tek defaya özgü bir form ve/veya modüler sistemler), montajı kolaylaştırıcı çelik bağlantı detaylarının kullanılmasını teşvik etmektedir.

( 2 ) Dönüştürülebilir mobil çelik sistemin tasarlanacağı yerin/yerlerin seçimi yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacıdan proje alanını ve olası işlevsel dönüşüm senaryolarını teslim paftalarında tanıtması ve tasarım-bağlam-dönüştürülebilir işlevler ilişkisini aktarması beklenmektedir.

( 3 ) Tasarlanacak dönüştürülebilir mobil çelik sistemin ölçeği ve boyutları yarışmacının seçtiği yere göre değişiklik göstereceğinden, ihtiyaç programı yarışmacılar tarafından oluşturulacaktır.

Başvuru Ve Projelerin Teslim Şekli

a. Başvuru
( 1 ) Başvuru ve takip eden yazışmalar ile Raportörle görüşmeler, takım adına kendi aralarında seçtikleri takım sözcüsü tarafından yapılır.

( 2 ) Başvuru, aşağıda Madde 8 (Yarışma Takvimi)’de belirtilen tarihlere uygun olarak iki aşamalı gerçekleştirilir: “Kayıt” ve “Proje Teslimi”. ‘Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar, Başvuru Formunu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz.

( 3 ) Yarışma başvuruları Türk Yapısal Çelik Derneği’nin www.steelpro.org web sitesinden yapılır. Kayıt başvurusunun ardından başvuran kişiye sistem / raportör tarafından Rumuz verilir. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturamazlar.

( 4 ) Teslim edilen pafta, belge, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması, projenin yarışmadan elenmesine neden olur. Her bir dijital paftanın sağ üst köşesine katılımcılara verilecek olan rumuz yazılır.

( 5 ) Yarışmacılar, yarışma web sitesi adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirirler. Kayıt formunun elektronik ortamda raportörlüğe ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı gönderilir.

b. İstenenler:
( 1 ) Yapının konumunu ve bağlamını da gösteren uygun ölçekte vaziyet plan ve kesitleri.

( 2 ) Kat planları, kesitler, görünüşler ve 3 boyutlu anlatımlar.

( 3 ) Önerilen programa uygun ölçekte paftalar (Kullanılan ölçeğin paftada gösterilmesi zorunludur, ölçeksiz çizim kabul edilmez. Çelik taşıyıcı sistemin bütününü ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detayları ile tasarımcının fikrini anlatan, uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20 ilâ 1/5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20) ve tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayına (1/50) yer verilir).

( 4 ) Binaya ve çevreye ait analizler, işlevsel kurgunun çözümlenmesine ilişkin yaklaşımlar, tasarım sürecinde ele alınan düşünceleri ifade eden her türlü eskiz, şema, diyagram vb. ifadeler.

( 5 ) Mimari Açıklama Raporu. Mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamalarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır (En çok 500 kelime).

( 6 ) Mühendislik Açıklama Raporu. Kullanılan yönetmelikler, standartlar ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır. Hesap raporlarında ve tasarım modellerinde açıklayıcı bilgiler ile boyutları içeren özet açıklamaların teslim edilmesi gerekir. (Kullanılan görseller dışında en çok 1000 kelime )

( 7 ) Tüm bunlara ek olarak, tasarımcı projeyi animasyon veya kısa bir film (en çok 60 sn.) ile de ifade edebilir.

c. Sunum Koşulları:
( 1 ) Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm) en az 2, en çok 4 pafta halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte), proje takımının tercih edeceği ölçek ve sunum tekniği kullanılarak hazırlanır.
( 2 ) Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 ebadında kâğıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı, WORD ve PDF formatında hazırlanmalıdır.
( 3 ) Her proje, yukarıda Madde 7.a.(3) bendinde belirtilen esaslar dahilinde bir rumuzla tanımlanır. Teslim edilen belgelerde, sadece söz konusu rumuz kullanılır, bunun dışında proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunmaz (Bakınız 7.a.(4) bendi).

d. Projenin Teslimi
( 1 ) Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini (toplamda 50 MB’ı geçmez)
www.steelpro.org web sitesinde ilgili bölüme en geç proje son teslim tarihinde 23:59’a kadar yükler. Yüklemede sorunla karşılaşılması halinde Raportör ile temasa geçilerek alternatif yollar kullanılabilir.

( 2 ) Projenin yüklenmesi, aşağıdaki aşamalar halinde ve her aşama belgeleri için dosya adı rumuz rakamlarında oluşan birer dosya içinde dijital olarak.zip formatında gerçekleştirilir:

( a ) Proje yüklemesinin yapılabilmesi için Kayıt kapsamında ön başvuru formunun doldurulmuş ve değişiklik varsa güncellenmiş olması gerekir. Bunu takiben ilk aşamada, aşağıda 7.d.(4) (Kimlik Bilgileri) bendinde yer alan belgelerin tümü, üzerinde sadece rumuz yazılarak taranmış şekli ile (PDF, JPEG veya WORD formatında),
( b ) İkinci aşamada, Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında),
( c ) Üçüncü aşamada, Mühendislik Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında),
( d ) Dördüncü aşamada ise, Madde 7.c.(1) uyarınca hazırlanmış dijital paftalar (PDF ve JPEG formatında) yüklenir.

( 3 ) Proje son teslim tarihinden sonra sistem veri yüklemesine kapatılacağında, son gün yükleme konusunda yoğunluk yaşanabileceği göz önüne alınarak, projelerin yüklenememe riskine karşılık önceden yüklenmesi önerilir.

( 4 ) Kimlik Bilgileri:
(a) Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD veya PDF formatında),
(b) Takımda yer alan her danışman öğretim elemanının, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD formatında)
(c) Takımı oluşturanların T.C. kimlik fotokopileri (JPEG veya PDF formatında, taranmış)
(d) Madde 2.b.(1) uyarınca 2020-2021 dönemine ait öğrenci belgesini (JPEG veya PDF formatında, taranmış) kapsamaktadır.

Yarışma Takvimi
Online Tanıtım Toplantısı: 12 Haziran 2021, Cumartesi
Çevrimiçi seminer – İnşaat Mühendisliği: 19 Haziran 2021, Cumartesi
Çevrimiçi seminer – Yangın Güvenliği : 22 Haziran 2021, Salı
Çevrimiçi seminer – Mimarlık : 26 Haziran 2021, Cumartesi
Soru Sorma Son Tarihi : 10 Eylül 2021, Cuma
Soruların Yanıtlanması : 17 Eylül 2021, Cuma
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi : 15 Ekim 2021, Cuma
Proje Son Teslim Tarihi : 03 Kasım 2021, Çarşamba
Jüri Değerlendirmesi : 11-13 Kasım 2021, Perşembe, Cuma, Cumartesi
Sonuçların Açıklanması : 15-17 Kasım 2021, Pazartesi, Salı, Çarşamba
Kolokyum ve Ödül Töreni : 24/25 Kasım 2021, Çarşamba / Perşembe

Danışma Ve İletişim
a. Yarışmayı Düzenleyen: Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
Altunizade Mah. Bayramağa Sok. Aksu Ap. No:14 D:4 Üsküdar 34662 İstanbul
E-posta: pr@tucsa.org
Tel: +90 216 474 3135
b. Jüri Raportörü: Yeşim GÜR’EŞ
E-posta: yesimgures@steelpro.org
Mobil: +90 542 288 9677
c. SteelPRO Teknik Danışma Kurulu
E-posta: teknik@steelpro.org

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ