23.09.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması Başvuruları. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerindeki Mimarlık Ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrenciler Katılabilir.

Yarışma Konusu: Çelik Koruma Örtüsü

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)

Yarışma Ödülleri
4 Adet Eş Değer Ödül Takım Başına 4 Bin Türk Lirası Toplam 16 Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülleri Toplam 4 Bin Türk Lirası
Özel Ödül: Yarışmanın Ana Sponsoru olması halinde verilebilecek Özel Ödül miktarı daha sonra belirlenecek ve yayımlanacaktır

1) Ödül alan proje gruplarının üyelerine “SteelPRO BAŞARI BELGESİ”
2) Son elemeye kalan ancak ödül almayan projelerin katılımcılarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ”
3) Son elemeden önce elenen projelerin kolokyuma katılan katılımcılarına “SteelPRO KATILIM BELGESİ” verilecektir.
Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesi sonucunda;

Sponsorlu Bağlantılar

Yarışmanın Amacı
A. Öğrencilerin Çelik Yapı Tasarımı Ve Uygulamaları Konularında Deneyim Kazanmaları İçin Fırsat Yaratmak,
B. Mimarlık Ve İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Birlikte Çalışmalarını Teşvik Etmek,
C. Çelik Yapının Özelliklerini Vurgulayan Yaratıcı Çözümler Geliştirmektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
a. Yarışmaya kimler katılabilir?
1) Yarışma, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır. 2019-2020 döneminde öğrenim gören öğrencinin Proje teslim tarihinde mezun olmuş olması yarışmaya katılmasını engellemez.
2) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamaz.
3) Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır. Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarına katılmamış olmalıdır.

b. Yarışma takımları
1) Öğrenciler yarışmaya en az 2 en çok 4 kişiden oluşan takım olarak katılabilirler. Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takım üyelerinin, başvuru tarihindeki öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yükseköğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
2) Katılımcılar, takım arkadaşı bulma konusunda Facebook’ta oluşturulan SteelPro Katılımcılar platformundan yararlanabilir. Ayrıca, bu konuda info@steelpro.org adresi ile de yazışabilir.
3) Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğretim elemanı veya görevlisinden danışmanlık alabilir. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir. İlgili yılın jüri üyeleri danışman olarak görev alamazlar.
4) Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.

c. Başvuru ve Katılım
1) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2) Başvuru, aşağıda Madde 11 (Yarışma Takvimi)’de belirtilen tarihlere uygun olarak iki aşamalı gerçekleştirilir: “Kayıt” ve “Proje Teslimi”. Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar, Başvuru Formu’nu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz.
3) Yarışma başvuruları Türk Yapısal Çelik Derneği’nin www.steelpro.org web sitesinden yapılır. Kayıt başvurusu sırasında sistem tarafından başvuran kişiye Rumuz verilir. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturamazlar.
4) Teslim edilen pafta, belge, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması, projenin yarışmadan elenmesine neden olur. Her bir dijital paftanın sağ üst köşesine katılımcılara sistem üzerinden iletilecek olan rumuz yazılır.
5) Yarışmacılar, yarışma web sitesi adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirirler. Kayıt formunun elektronik ortamda raportörlüğe ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı gönderilir.

d. Sorular

1) Yarışmacılar, yarışma şartnamesine ilişkin açıklama isteklerini / sorularını, Madde 11’de belirtilen Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar Jüri Raportörüne (info@steelpro.org) gönderebilirler veya www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına yazabilirler. Soruların yanıtları; ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.

2) Yarışmacılar, Tasarım sürecinde mimari ve mühendislik alanında danışmak istedikleri teknik soruları, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’na iletilmek üzere teknik@steelpro.org adresine gönderebilirler ya da www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soru teknik açıdan uygun görüldüğü takdirde, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’nun yol gösterici yanıtları ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.

e. Telif hakkı

1) Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin yayın, kullanım ve sergileme haklarını yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği ile paylaştıklarını kabul ederler. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşlara karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
2) Yarışma için sunulan, fakat telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan fotoğraf ve benzeri malzemelerin yukarıda belirtilen yayın, kullanım ve sergileme imtiyazlarının alınmasından bu materyali sunan yarışmacılar sorumludur. f. Bu şartnamenin geçerli son sürümü www.steelpro.org web sitesinde yayımlanır.
g. Yukarıdaki hususlara uymayan projeler değerlendirmeye alınmaz.

Yarışma Konusu
Katılımcılar, kendi belirleyecekleri özellikli bir alanda “çelik koruma örtüsü” tasarımı yapacaklardır. Söz konusu örtü, kentsel bir açık mekanda, kırsal bir bölgede, su/deniz kenarında kısmen karada ve denizde, arkeolojik bir kazı alanında, tarihi bir alanda, park/orman vb bir yeşil alanda,
altında peyzaj ya da tarımsal üretim barındıran bir alanda, vahşi bir doğa içinde vb. yer alabilir. Örtünün temel fonksiyonu “koruma”dır. Bu fonksiyonu destekleyecek her türlü yaratıcı çözüm (yapıları koruma altına alma, yapılar arası bağlantılar kurma, yeşili/doğayı koruma, tarihi veya arkeolojik bir alanı
muhafaza etme, farklı arakesitleri ilişkilendirme, barınma vb.) yarışmacı tarafından yorumlanabilir ve önerilebilir. Örtü, salt bir üst örtü olabileceği gibi, kapalı ve iklimlendirilebilir bir sistemden de oluşabilir.
Koruma örtüsü, insanlar ve/veya hayvanlar için tasarlanabilir, ya da sadece doğaya ait bir yeşil dokunun
üzerinde yer alabilir.

Proje Verileri
a. Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.
b. Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan yük değerleri kullanılacaktır.
c. Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler a. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018).
b. Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (2018)
c. Yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yer almayan tasarım kuralları için ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik vb. dokümanlar kullanılabilir.

Teslim Şekli
a. Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini (toplamda 50 MB’ı geçmez) www.steelpro.org web sitesinde ilgili bölüme en geç proje son teslim tarihinde 23:59’a kadar yükler. Yüklemede sorunla karşılaşılması halinde Raportör ile temasa geçilerek alternatif yollar kullanılabilir.
b. Projenin yüklenmesi, aşağıdaki aşamalar halinde ve her aşama belgeleri için dosya adı rumuz rakamlarında oluşan birer dosya içinde dijital olarak.zip formatında gerçekleştirilir: (1) Proje yüklemesinin yapılabilmesi için Kayıt kapsamında ön başvuru formunun doldurulmuş ve değişiklik varsa güncellenmiş olması gerekir. Bunu takiben ilk aşamada, aşağıda d. (Kimlik Bilgileri) bendinde yer alan belgelerin tümü, üzerinde sadece rumuz yazılarak taranmış şekli ile (PDF, JPEG veya WORD formatında),

2) İkinci aşamada, Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında),
3) Üçüncü aşamada, Mühendislik Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında),
4) Dördüncü aşamada ise, Madde 7.2 uyarınca hazırlanmış en çok 4 adet dijital pafta (PDF ve JPEG formatında) yüklenir.
(1) Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD veya PDF formatında),
(2) Takımda yer alan her danışman öğretim elemanının, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD formatında)
(3) Takımı oluşturanların T.C. kimlik fotokopileri (JPEG veya PDF formatında, taranmış)
(4) Madde 2.b.(1) uyarınca 2019-2020 dönemine ait öğrenci belgesini (JPEG veya PDF formatında, taranmış) kapsamaktadır.

c. Proje son teslim tarihinden sonra sistem veri yüklemesine kapatılacağında, son gün yükleme konusunda yoğunluk yaşanabileceği göz önüne alınarak, projelerin yüklenememe riskine karşılık önceden yüklenmesi önerilir.
d. Kimlik Bilgileri

Yarışma Takvimi
Soru Sorma Son Tarihi : 12 Haziran 2020, Cuma
Soruların Yanıtlanması : 19 Haziran 2020, Cuma
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi : 02 Ekim 2020, Cuma
Proje Son Teslim Tarihi : 26 Ekim 2020, Pazartesi
Jüri Değerlendirmesi : 03 Kasım 2020, Salı
Sonuçların Açıklanması : 06 Kasım, Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni : 12 Kasım 2020, Perşembe

İletişim
a. Türk Yapısal Çelik Derneği Altunizade Mah. Bayramağa Sok. Aksu Ap. No:14 D:4 Üsküdar İstanbul E-posta: tucsa@tucsa.org
b. Raportör: Yeşim GÜR’EŞ c. SteelPRO Teknik Danışma Kurulu

Tel: +90 216 474 3135
E-posta: yesimgures@steelpro.org
Tel: +90 544 836 2360
E-posta: teknik@steelpro.org

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ