<style>.lazy{display:none}</style>
22.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

SRA STONE GALLERY Mutfak Tasarım Yarışması

SRA STONE GALLERY Mutfak Tasarım Yarışması

SRA STONE GALLERY Mutfak Tasarım Yarışması

SRA STONE GALLERY Mutfak Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 5 Bin Türk Lirası
5 Adet Satın Alma Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Toplam 70 Bin Türk Lirası Ödül.

SRA STONE GALLERY Hakkında
Dünyanın ve ülkemizin lider Porselen ve Kuvars yüzey kaplama markaları Belenco, SapienStone, Lamar’ın yapı malzemelerini Türkiye’de 10 şehirde, 13 dağıtım noktasında; 160 çeşit ürünü yılda 2 milyon m² alanda kullanıcılarla buluşturan bir firmadır. 2006 yılından itibaren banyolarda merdivenlere kadar tüm mekanlar için zengin renk, ebat, kalınlık ve dokularda kaliteli malzemeleri kullanıcılar ile buluşturmaktadır. Firmamız pazara sunduğu ürünlerin her aşamasında yüksek kalite, rekabetçilik ve tasarımı önceleyerek; müşterilerimizin hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olmak için vizyonumuzdan güç almaktadır.

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
‘SRA Stone Gallery Geleceğin Mutfağı’; geleceğin mutfağı temasına sahip üretim kavramı ve üretim mekanlarının sorgulandığı bir mutfak tasarım yarışmasıdır. Yarışma, genç yeteneklerin tasarım dünyasına kazandırılması, ilgili alanlarda eğitim gören gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve mutfak tasarımına geleceğe yönelik yeni bir soluk getirmek amacıyla düzenlenmektedir. Değişen dünyanın tasarım algısını etkilemesi ile birlikte mutfak mekanının değişimi (fonksiyon, biçim ve malzeme odaklı) ve potansiyel kullanım biçimlerini keşfetmek ve mutfağın nasıl bir üretim-tüketim mekânına evrileceğini gösteren senaryoların öğrenciler tarafından üretilmesini amaçlamaktadır. İnsan özelliklerine uygun (boyut, yetenek, vb), kullanıcı gereksinimlerini en iyi karşılayan etkinliklere olanak veren, güvenilir (sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, vb.) mutfak ürünlerine sahip geleceğin mutfağının tasarlanması hedeflenmektedir.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Yarışma; serbest, ulusal, tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci tasarım yarışmasıdır.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve endüstriyel tasarım lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere açıktır. Diğer tasarım ve sanat disiplinlerinden öğrenciler, yukarıda belirtilen disiplinlerden oluşan ekiplerde yer alabilirler.

• Mimarlık, İç Mimarlık/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım ve diğer disiplinlerden olan öğrencilerin okullarından alacakları onaylı öğrenci belgesi ile katılması gerekmektedir. (Ekip başının öğrenci belgesi yeterlidir.) Ekip üyeleri farklı disiplinlerden olabilirler.

Ekip katılımlarında kişi sayısı en fazla dört olarak belirlenmiştir. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: a. Web sitesi üzerinden kaydolmak, (Ekip halinde katılım durumunda sadece ekip başının kaydolması ve belge göndermesi yeterlidir.)
b. Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,
c. Seçici Kurul üyeleri ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,
d. Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
e. Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

Bu koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

• Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma İletişim Bilgileri
Yarışma internet sitesi: www.srastonegallery.com/gelecegin-mutfagi-ogrenci-yarismasi/ Yarışma mail adresi: akademi@sratrading.com
Firma internet sitesi: www.srastonegallery.com

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
• Yarışmacılar bireysel ya da grup halinde yarışmaya katılabilirler.
• Yarışmacılar bireysel ya da grup halinde en fazla üç öneri ile yarışmaya katılabilirler.
• Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.
• Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
• Her fikir projesi için web sitesi üzerinden online kaydolmalı ve istenilen belgeler yüklenmelidir.
• Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Kayıt Formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olmalı, kayıt formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılması ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında gönderilecek onay yazısı alınmalıdır.

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi Ve Belgeler
• Yarışma şartnamesi.

• SRA STONE GALLERY taş doku görselleri. (@srastonegallery instagram adresindeki sabit öne çıkarılmış hikayeden drive linkine ulaşılabilir.)

Öğrencilerin, tasarımlarının herhangi bir yerinde bu taş dokuların en az birini kullanmaları beklenmektedir.

Yarışmacılardan İstenenler
• Tasarım düşüncesini, temel yaklaşımları ortaya koyan grafik anlatımlar,

• 1/20 ölçekte ve nokta detaylarını içeren, malzeme bilgisi ve tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan plan, kesit ve görünüşler,

• 3 boyutlu çizim, perspektif, canlandırma, şema ve eskizler,

• Projeye/proje konusuna olan yaklaşımlarını ortaya koyan açıklama raporu, tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır. Ayrıca projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 300 kelimeden oluşan PDF formatında kaydedilmiş bir A4 rapor sunulmalıdır.

Teslim Şekli Ve Sunum Tekniği
Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.
• Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir. • Tüm sunuşlar en fazla 2 adet yatay A1 (84,1 x 59,4 cm) boyutlarında 300 pixel/inch çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmelidir.

• Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim edilen her paftanın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Paftalarda rumuz 1 cm x 5 cm boyutunda sağ üst köşede yer alacaktır. Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.

• Sergileme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.

Tüm yarışma fikir projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.
• Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, yarışmanın internet sitesi üzerinden oluşturacakları form aracılığı göndermeleri gerekmektedir. Son gönderim günü 01.07.2022 günü saat 23.59 ’a kadardır. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

Dijital Kimlik Dosyası
Tüm katılımcılar yarışmanın internet sitesindeki katılım formuna aşağıda yer alan dosyaları yüklemek zorundadır.
• Sunum paftalarının JPG/JPEG formatındaki görselleri

• Proje Raporunun PDF formatındaki dosyası

• Yarışmanın internet sitesindeki kimlik bilgilerine ait form, (form doldurulmuş olmalıdır)

• Yarışmaya ekip içinde yer alacak tüm yarışmacıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair PDF formatında öğrenim belgesi (öğrenci belgesi) (E-Devlet üzerinden alınacak belgeler yeterlidir).

• PDF formatında öğrenim belgesi (öğrenci belgesi e-devlet üzerinden alınabilir.)

-Ekip halinde katılım durumunda yalnız ekip başı öğrencinin kendine ait lisans öğrenimini sürdürdüğüne dair PDF formatında öğrenim belgesi yüklenmelidir. (öğrenci belgesi e-devlet üzerinden alınabilir.)
• Öğrenciler internet sitesi üzerinden örnek katılım formu şablonuna bakabilirler.

– Katılım ile ilgili örnek videoya instagram (srastonegallery) adresinden ulaşılabilir.

Yarışma Takvimi
Proje Son Teslim Tarihi: 1 Temmuz 2022
Jüri Değerlendirmesi: 2-8 Temmuz 2022
Sonuçların Açıklanması: 14 Temmuz 2022
Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 TEMMUZ 2022 (Kolokyum ve Ödül Töreni yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.)

Projelerin Teslim Şartları
Yarışmacılardan istenen dokümanlar yarışmanın internet sitesi aracılığı ile katılım formu ile iletilmelidir. Katılım formunu doldurmak için öğrenciler kendi belirledikleri 5 haneli rumuz ile önceden kaydolmaları gerekmektedir. Kaydolduktan sonra öğrenciler belirledikleri 5 haneli rumuz üzerinden katılım formu sistemine giriş yapabilir ve gereken dosyaları oraya yükleyebilirler.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ