30.09.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması

Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması

Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması

Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası Artı Spor Seti Artı Plaket
İkincilik Ödülü 2.500 Türk Lirası Artı Spor Seti Artı Plaket
Üçüncülük Ödülü 1.500 Türk Lirası Artı Spor Seti Artı Plaket
Mansiyon Ödülü Spor Seti Artı Plaket

Amaç / Konu

Genel Amaç: Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği proje yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Gençlik ve
Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Gençlik Vakfı ile Öncü Gençlik ve Spor Kulübü proje iş birliğinde, Türkiye’nin 81 ilinde ve uluslararası başvurulara da açık olarak düzenlenecek “Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması ve Festivali” ile spor, çevre, doğa ve sinema konularında toplumsal farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi sonrası, kısıtlamalardan kaynaklı toplumun hareketsiz bir yaşama sevk edilmiş olması hem fiziksel hem psikolojik birçok problemin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu konuda en iyi çözüm yollarından biri toplumda spor ve hareket bilincini artırıcı faaliyetler karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında son zamanlarda ülkemizle birlikte tüm dünyada baş gösteren orman yangınları ve doğal afetler sonucunda, insanların çevreye ve doğaya karşı bakışı ile bu konudaki tutumlarına yönelik bilincin artırılmasına ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Belirtilen bu sebeplerden hareketle, uluslararası platformlarda spor, çevre ve doğa bilinci konularında farkındalığı artıracak en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan sinema projemizin ana temasını oluşturmuştur. Projemiz kapsamında, Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması düzenlenerek, spor, çevre ve doğa alanında iki farklı Jüri değerlendirmesine tabi tutulacak kısa filmlerden dereceye giren kısa metraj filmler Kısa Film Festivali Gala programında ödüllendirilecektir. Projemiz faaliyetleri sonucunda, uluslararası toplumsal sorunlara çözüm niteliğinde toplumsal farkındalık oluşturulmanın yanında, sinema sektörüne olan ilginin artırılması da hedeflenmektedir.

Başvuru Şartları

Ads

1. Yarışma uluslararası bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.

2. Her yarışmacı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir. Yarışma ulusal ve uluslararası kurmaca, deneysel, animasyon türündeki kısa metrajlı filmlere açıktır.

3. Yarışmaya katılan kısa filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almış ve yayımlanmış olması başvuru yapmaya engel değildir.

4. Yarışmaya kişiler kimlik bilgileri ile başvuru yapacaktır.

5. Yarışmaya katılacak olan eserler online olarak sisteme yüklenecek olup, kargo, posta ve şahsen başvuru alınmayacaktır.

6. Kısa metrajlı filmlerin süresinde herhangi bir sınırlama yoktur.

7. Yarışmaya bireysel veya bir grup olarak da başvuru yapılabilir.

8. Kısa filmler gösterime uygun, mpeg2 veya mpeg4, h264 formatında olmalı ve online başvuru sistemine yüklenmelidir.

9. Yarışma için www.sporladogayihisset.com web adresindeki başvuru sistemine yüklenen filmlerin kullanım hakkı Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’ne ait olacaktır.

10. www.sporladogayihisset.com web sitesinde yer alan işbu şartname ve başvuru formu tam ve eksiksiz şekilde katılımcı tarafından doldurulmalıdır. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

11. Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya ekip olarak başvuru yapılmış olsa dahi, şartname ve başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Katılımcıların ekip halinde katılması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.

12. Katılımcı/katılımcılar, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.

13. Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin;
a. Gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu,
b. Eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,
c. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini,
d. Yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini,
e. İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini,
f. Başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

14. Yarışmaya gönderilecek eser(ler) içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

15. Katılımcı/katılımcılar, başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’ne ve destek veren kurumlara ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalamayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul eder.

16. Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’nin, katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği, eserin sunulması üzerine, bu eseri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme, kabul etme ve ödüllendirilip ödüllendirilmeme konusunda tam yetkinin Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’ne ait olduğun kabul eder.

17. Katılımcı, aynı eserin veya benzerinin, başka katılımcılar tarafından sunulabilir olabileceğini kabul etmektedir. Sunulan eserin, diğer sunulanlarla aynı ya da benzer olması durumunda, Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’nin bu hususu açıklama veya katılımcıları bilgilendirme sorumluluğu yoktur.

Başvuru Adresi Ve Başvuru Şekli
• Başvuru Adresi ve Şekli: Yarışmaya katılacak olan film www.sporladogayihisset.com web adresindeki online-çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta, kargo ve şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.

Kazananlar 30 Kasım 2021 tarihinde Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan Gala ve Ödül Töreni programında açıklanacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecektir.

Son Başvuru Tarihi 25 Kasım 2021.

Başvuru İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ